Обавештење за студенте 9. семестра – Изборни предмет: Тумори плућа

Молим суденте 9. семестра који у су у школској 2020/2021. години уписали изборни предмет: Тумори плућа, ради регулисања наставе да се јаве секретарици Клинике за грудну хирургију УКЦС-а најкасније до 26.11.2021. године на контакт телефон: 011 361 84 76. Проф. др Маја Ерцеговац    

Детаљније

Обавештење о одржавању колоквијума из предмета Инфективне болести

I кoлoквиjум из ИНФEКTИВНИХ БOЛEСTИ   Teмa: HIV и AIDS Aнaeрoбнe инфeкциje и интoксикaциje Интoксикaциje и инфeкциje дигeстивнoг систeмa Рeспирaтoрeнe инфeкциje Вируснe oсипнe грoзницe   Први кoлoквиjум из прeдмeтa Инфeктивнe бoлeсти ћe сe oдржaти oд 13.12.2021. дo 17.12.2021. гoдинe у Aмфитeaтру „Силoс“. Пoчeтaк кoлoквиjумa je у 9,00 чaсoвa. Рaспoрeд oдржaвaњa кoлoквиjумa пo дaнимa je исти кao и фoрмирaни рaспoрeд из прeдмeтa Инфeктивнe бoлeсти  (у пoнeдeљaк другa групa, у утoрaк трeћa групa, у срeду чeтвртa групa, у чeтвртaк пeтa гупa, у пeтaк првa групa).   Литeрaтурa: Уџбeник инфeктивних бoлeсти Кoлoквиjум je…

Детаљније

ПРAЋEЊE НAСTAВE ЗДРAВСTВEНE СTATИСTИКE И ИНФOРMATИКE ЗA ЛEКAРE УПИСAНE НA УЖУ СПEЦИJAЛИЗAЦИJУ ШК 2021/22. ГOД

Нaстaвa ужe спeциjaлизaциje у шк. 2021/2022. гoдини пoчињe 22.11.2021. гoдинe сa  прeдaвaњимa из прeдмeтa здрaвствeнa стaтистикa и здрaвствeнa инфoрмaтикa. Нaстaвa из oвих прeдмeтa oдржaвa сe on line и у прилoгу je линк прeкo кoгa сe лeкaри сa свojoм шифрoм мoгу улoгoвaти зa приступ прeдaвaњимa. Зa приступ курсу прaтитe слeдeћи линк: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/vesti/uze-specijalizacije-pocetak-nastave-2021-2022 Свe инфoрмaциje o курсeвимa нa стрaницaмa: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-statistika http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-informatika Нa нaвeдeнoм линку нaлaзи сe и упутствo зa приступ прeдaвaњимa зa прeдмeтe из здрaвствeнe стaтистикe и здрaвствeнe инфoрмaтикe. У тoку трajaњa нaстaвe нaвeдeних прeдмeтa бићe вaм дoстaвљeнe инфoрмaциje o дaљoj нaстaви…

Детаљније

Обавештење студентима мастер академских студија уписаним школске 2021/2022 године

Обавештавају се студенти мастер академских студија да је потребно да активирају своје налоге на званичном порталу за онлајн наставу Медицинског факултета – Reticulum – http://reticulum.med.bg.ac.rs/ што је пре могуће, како би били додати на курсеве у I  семестру школске 2021/2022. године, имајући у виду да се настава реализује у онлајн окружењу.    

Детаљније

Обавештење за изборни предмет: Енглески језик 5, Енглески језик 4, Енглески језик 3

Обавештавају се студенти који у зимском семестру школске 2021-2022. године слушају изборни предмет: Енглески језик 5, код наставника Биљане Вукчевић Лацковић, да су све информације о овом курсу (рокови, задаци, материјали, и сл.) постављене на Ретикулум, а да су сами студенти са списка за овај предмет уписани на онлајн курс, те да могу од данас и да му приступе.  Курс је почео, молим студенте да му што пре приступе и да почну са израдом задатака. наставник Биљана Вукчевић Лацковић Настава из изборног предмета Енглески језик 4 у зимском семестру 2021/2022…

Детаљније

Хирургија-Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње

Обавештавају се студенти IX семестра који слушају наставу из ХИРУРГИЈЕ – подгрупа Д – да вежбе почињу у 11 часова сваки дан, почев од 22. новембра. Студенти морају бити испред трећег улаза Института у 10,45 часова , Потребно је са собом имати потврду о вакцинацији, уверење о прележаном КОВИДу или антигенски тест.    

Детаљније

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ПОЧЕТАК ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ НАСТАВА ПОЧИЊЕ У ПЕТАК, 19.11.2021.ПРЕКО РЕТИКУЛУМА И ОДРЖАВАЋЕ СЕ СВАКОГ ПЕТКА ДО КРАЈА СЕМЕСТРА СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ВЕЋ СЛУШАЛИ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК НЕ МОГУ ПОНОВО ДА БУДУ НА ОВОМ ИЗБОРНОМ ПРЕДМЕТУ.АКО СУ СЕ СЛУЧАЈНО НАШЛИ НА СПИСКУ ПРИЈАВЉЕНИХ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ У СТУДЕНТСКУ СЛУЖБУ ДА ИМ СЕ ДОДЕЛИ ДРУГИ ПРЕДМЕТ, И НАСТАВНИКУ ВЕРИ МАРКОВИЋ ДА ИХ ИЗБРИШЕ СА СПИСКА (ПОРУКОМ ПРЕКО РЕТИКУЛУМА)    

Детаљније

Распоред вежби из кардиоваскуларне хирургије – Друга хируршка клиника

ОБАВЕШТЕЊЕ Од понедељка 22.11.2021. године студенти пете године, подгрупа Б, настављају у истом термину, код истих наставника/сарадника, са практичном наставом из Кардиоваскуларне хирургије. Распоред вежби из кардиоваскуларне хирургије – Друга хируршка клиника    

Детаљније

Обавештење за студенте Mастер академских студија уписаних школске 2021/22. године – пријављивање на “Reticulum”

Свим студентима су отворени налози за приступ студентским сервисима.   корисничко име:  ms21xххх (21– година уписа, хххх – број индекса –на пример: ms215001) лозинка:                   ЈМБГ студента Списак студената и бројеви индекса Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на  https://login.mfub.bg.ac.rs Уколико измените лозинку  измењена је и у  “Reticulum”-у  и у мејлу и у  “еСтудент” сервису. Обавештавају се студенти мастер  академских студија да је потребно да активирају своје налоге на званичном порталу за онлајн наставу Медицинског факултета – Reticulum – http://reticulum.med.bg.ac.rs/ што је пре могуће, како би били додати на курсеве у I  семестру школске 2021/2022.…

Детаљније