Катедра хирургије-КЛИНИЧКИ СТАЖ 2021.

У понедељак 22.02.2021. године почиње летњи семестар. Настава ће се и даље одвијати online. Због епидемиолошке ситуације, овера зимског семестра ће бити када и овера летњег семестра. Од понедељка 22.02.2021.године креће Клинички стаж (Хирургија са анестезиологијом – и ове године ће студенти у оквиру предмета Хитна помоћ обављати клинички стаж на Катедри хирургије). Молимо да поштујете све епидемиолошке мере. Одговорни наставник за Клинички стаж предмета Хирургија са анестезиологијом је доц. др Срђан Николић ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА, X СЕМЕСТАР 2020/2021. УДК И ИМД, ГРУПЕ (I-V), СВЕ ПОДГРУПЕ  – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И СЕМИНАРА…

Детаљније

Анатомија-Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року, као и распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године

Распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године: Распоред II семестар – Предавања и Семинари Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року: Спискови (време полагања) – Фебруарски испитни рок                

Детаљније

Распоред наставе за студенте у школској 2020/2021.години за летњи семестар

Комплетна настава почиње онлајн 22.2.2021. године. Детаљан распоред предавања, семинара и вежби ће објавити Катедре ужих научних области. Распоред наставе II семестар 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ IV СЕМЕСТAР 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ VI СЕМЕСТАР 20-21 РАСПОРЕД VIII СЕМЕСТРА 2020-21 Распоред X семестра 2020-21 Распоред XII семестра шк. 2020-21        

Детаљније

ЛEКAР У ЗAJEДНИЦИ-Обавештење о почетку наставе на предмету Основи клиничке праксе II

Обавештење за студенте II године студија о почетку наставе на предмету ОКП2 – Лекар у заједници  

Детаљније

Клинички стаж- Катедра педијатрије

Поштовани студенти, Због актуелне епидемиолошке ситуације одлаже се почетак обављња Клиничког стажа до даљњег! Седница Наставног већа је заказана за 26.02.2021. године када ће се донети одлука о даљој реализацији стажа. За све информације пратите Студијски портал факултета! Срдачан поздрав Катедра педијатрије    

Детаљније

Обавештења – Енглески језик 1 и Енглески језик 2

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 – РAСПOРEД ЗA ЛETЊИ СEMEСTAР 2020/21   Нaстaвa из oбaвeзнoг прeдмeтa Eнглeски jeзик 1 у лeтњeм сeмeстру пoчињe у пoнeдeљaк, 22.02. и oдвиjaћe сe нa плaтфoрми Рeтикулум прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Групe A2 и Б3 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe ПOНEДEЉКOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A2 и Б3, прoф. С. Mићић Кaндиjaш. Групe A3, A4 и Б1 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe СРEДOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A3, A4 и Б1, нaстaвник Б. Вукчeвић Лaцкoвић. Групe…

Детаљније

Обавештење и распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ ИЗ ХИСТОЛОГИЈЕ И ЕМБРИОЛОГИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.   Поштоване колеге,   Настава у летњем семестру почиње 22.02.2021. према планираном програму наставе. С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију сви облици наставе (предавања, семинари и вежбе) одвијаће се online преко Ретикулум платформе. О свим евентуалним променама у вези са реализацијом наставе бићете благовремено обавештени. Катедра за хистологију и ембриологијy   Распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија: Предавања II семестар 2020 2021 Распоред семинара II семестар 202021 Распоред градива вежби II семестар…

Детаљније

Изборна настава за летњи семестар шк. 20 21

Објављени су Спискови студената Изборне наставе за летњи семестар школске 2020/2021. године Студенти који нису на списку или су распоређени на Изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентску службу у периоду од  22.2.2021. до 5.3.2021. од  9,00 до 13,00 часова. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА Спискови студената Изборне наставе за летњи семестар школске 2020/2021. године: Изборна настава 2 семестар Изборна настава 4 семестар Изборна настава 6 семестар Изборна настава 8 семестар Изборна настава 10 семестар      

Детаљније

Обавештење о организацији наставе у шестом семестру – Патолошка физиологија

Oбавештење о организацији наставе из Патолошке физиологије у шестом семестру 2020/2021. године    

Детаљније