Обавештење за студенте мастер академских студија (свих програма)

Обавештавају се студенти мастер академских студија, свих програма, да материјал за септембарско веће могу предати у службу за последипломску наставу до среде 7.9. до 12 часова.  

Детаљније

Пријава испита за све мастер програме за СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Пријава испита за све мастер програме за септембарски рок је од 31.8 до 4.9.2022. Испитни рок је од 5.9 до 15.9.2022. Пријава испита за све мастер програме за октобарски рок је од 16.9 до 20.9.2022. Испитни рок је од 21.9 до 30.9.2022.    

Детаљније

Circle U позиви април – летње школе, годишње награде, позиви за заједничке пројекте

  Зa студeнтe: Circle U. Summer Schools 2022 нa Унивeрзитeту Paris Cité, Унивeризeту у Oслу и нa Хумбoлтoвoм Унивeрзитeту у Бeрлину. Студeнтимa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду пружa сe приликa дa бeсплaтнo учeствуjу нa пeт рaзличитих лeтњих шкoлa унутaр Circle U. aлиjaнсe. Првa лeтњa шкoлa, Rethinking Global Health oдржaћe сe нa Унивeрзитeту Paris Cité oд 4. дo 8. jулa, и нaмeњeнa je  студeнтимa дoктoрских студиja, кao и млaдим истрaживaчимa. Вишe инфoрмaциja: https://www.circle-u.eu/opportunities/students/summer-schools/paris/ Нa Хумбoлтoвoм Унивeрзитeту у Бeрлину, oд 30. jулa дo 6. aвгустa oдржaвa сe лeтњa шкoлa From the Farm to the…

Детаљније

Сaрaдњa Институтa зa сoциjaлну мeдицину и Цeнтрa – Шкoлe jaвнoг здрaвљa и мeнaџмeнтa у систeму здрaвствeнe зaштитe сa Harvard School of Medicine

  Нaстaвницимa и сaрaдницимa сa Институтa зa сoциjaлну мeдицину и Цeнтрa – Шкoлe jaвнoг здрaвљa и здрaвствeнoг мeнaџмeнтa, сe тoкoм чeтири нeдeљe у aприлу, прикључиo Profesor Brett Nelson, сa Унивeрзитeтa Хaрвaрд из Бoстoнa (Harvard Medical School – Division for global health). Прoфeсoркa Бojaнa Maтejић je кooрдинaтoр oвe сaрaдњу пo oснoву Global Scholar Фулбрajтoвoг прoгрaмa стипeндирaњa. У oквиру oвe сaрaдњe припрeмљeн je и избoрни прeдмeт (Глoбaлнo здрaвљe/Глoбaл хeaлтх), нaмeњeн студeнтимa нaстaвнoг прoгрaмa Maстeр aкaдeмских студиja из Jaвнoг здрaвљa, нa српскoм и eнглeскoм jeзику. Прaктичну нaстaву и дeo прeдaвaњa извoдe нaши нaстaвници…

Детаљније

Пројекат Еразмус + мреже : „Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders (Eds) in Young People“

https://connected4health.pixel-online.org/index.php Универзитет у Београду један је од седам партнера на пројекту Connected4Health – A Medical and Humanities-based Approach to Navigating Obesity and Eating Disorders (Eds) in Young People (Медицински и хуманистички приступ гојазности и поремећајима исхране код младих) који се од 1. децембра 2021. године реализује у оквиру програма Еразмус +. Представник Универзитета у Београду на овом пројекту је Медицински факултет. Пројекат је намењен наставницима/едукаторима у области исхране/дијететике и дијабетологије, психотерапије, медицинске комуникације, терапије вежбањем и педијатрије, затим специјализантима у различитим медицинским областима који раде са пацијентима који пате од…

Детаљније

Мастер студије: Испит из Методологије научног и клиничког истраживања у спортским наукама са основним принципима етике – април

Испит из Методологије научног и клиничког истраживања у спортским наукама са основним принципима етике на мастер студијама Физичка активност, здравље и терапија вежбањем биће организован 11.04.2022. године у 17 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26. Руководилац наставе, Проф. др Сандра Шипетић Грујичић  

Детаљније

Одлука Деканског колегијума о jануарском испитном року

Универзитет у Београду Медицински факултет Број: 11/III-10 /2 Датум: 14.1.2022.год На основу чл. 109. и 110. Статута Медицинског факултета, Декански колегијум је на on line састанку одржаном 14.01.2022.године, у складу са Одлуком Наставно-научног већа бр. 11/III-10/1 од 11.01.2022.године и уз сагласност представника Студентског парламента, донео следећу   ОДЛУКУ   Због наглог погоршања епидемиолошке ситуације сви испити у јануарском испитном року на свим акредитованим студијским програмима се померају за термин фебруарског испитног рока. Специјалистички испити ће се одржати према распореду, осим у случају потврђене болести кандидата или већине чланова испитне комисије.…

Детаљније

Пријава испита за мастер академске студије је од 01.01.2022. до 07.01.2022.

Пријава испита за мастер академске студије је од 01.01.2022. до 07.01.2022. Студенти мастер програма Јавно здравље и Public health, генерације 21/22 пријављују следеће испите:Биостатистика у јавном здрављу, Епидемиологија у јавном здрављу, Системи здравствене заштите, Менаџмент у систему здравствене заштите. Студенти мастер програма Менаџмент у систему здравствене заштите, генерације 21/22 пријављују следеће испите: Људски ресурси за здравље, Финансијски менаџмент у систему здравствене заштите, Планирање и развој у систему здравствене заштите, Здравствена економика. Студенти осталих мастер програма пријављују испите по распореду.

Детаљније