РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА ПРЕДМЕТ НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И РЕДУКОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ЗА ПРЕДМЕТ НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И РЕДУКОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО Упис оцене за предмет Написати, објавити презентовати и вредновати научно дело у уторак од 14 до 15 часова на Институту за епидемиологију.  

Детаљније

Резултати испита Увод у научни рад одржаног 26.06.2020.године

Oбaвeштaвajу сe студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja и спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa индeксe зa упис oцeнe из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд, oдржaнoг 26.6.2020. мoгу дoнeти у пoнeдeљaк 6.7.2020. гoдинe нa Институт зa eпидeмиoлoгиjу. Укoликo нeкo oд студeнaтa нe прихвaтa oцeну, пoтрeбнo je дa дo пoнeдeљкa, 6.7.2020. гoдинe у 9h пoшaљe мaил нa: epidemiologija@med.bg.ac.rs Рeзултaти испитa су у прилoгу. Резултати испита Увод у научни рад одржаног 26.06.2020.године            

Детаљније

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у II јунском испитном року

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у II јунском испитном року, за студенте ДАС и САС који слушају наставу шк. 2019/2020. године, одржаће се у четвртак 02. 07. 2020. год. у 12h, на Институту за епидемиологију.

Детаљније

Накнадна пријава испита за јунско-јулски испитни рок школске 2019/2020. године за студенте специјалистичких академских студија

Накнадна пријава испита за студенте специјалистичких академских студија је 22.јуна 2020. године.   Испитни рок почиње 23.06. и траје до 03.07.2020. године. Испити се не могу одржавати у другим терминима!   *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* У прилогу су  записници са испитим пријављеним у редовном року.    

Детаљније

Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“ (тест и есеј)

Испит „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА“ (тест и есеј) за студенте специјалистичких академских студија (јунско-јулски испитни рок) одржаће се 01.07.2020. године у 12 часова у  просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију, Др Суботића старијег 1. На испит донети  индекс и студентску пријаву.      

Детаљније

Пријава испита

Пријава испита за ЈУНСКО-ЈУЛСКИ испитни рок школске 2019/2020. године за студенте специјалистичких академских студија   Пријава испита је од 15.06.2020. године до 21.06.2020. године.   Студенти који су положили све испите предвиђене програмом првог семестра и који су регулисали школарину према уговору, могу да пријаве полагање испита предвиђене програмом другог.   Испитни рок почиње 23.06. и траје до 03.07.2020. године. Испити се не могу одржавати у другим терминима!. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*

Детаљније

Резултати испита Увод у научни рад одржаног 04.06.2020.године

Oбaвeштaвajу сe студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja и спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa ћe сe упис oцeнa из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд oдржaнoг 4.6.2020. oбaвити у пoнeдeљaк 15.6.2020. гoдинe у 15 часова нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу. Укoликo нeкo oд студeнaтa нe прихвaтa oцeну, пoтрeбнo je дa пoсaљe мaил нa: epidemiologija@med.bg.ac.rs Рeзултaти испитa су у прилoгу.

Детаљније

НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО

Упис оцене за предмет НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО је у понедељак, 08.06.2020. год, у временском интервалу од 12 до 14.30, на Институту за епидемиологију. Лично доношење индекса није неопходно. У прилогу су резултати теста који је био одржан 01.06.2020. године        

Детаљније

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у јунском испитном року

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у јунском испитном року, за студенте ДАС и САС који случају наставу шк. 2019/2020. године, одржаће се у петак 05. 06. 2020. год. у 15 часова, на Институту за епидемиологију.

Детаљније