Распоред наставе за обавезне предмете „Хистолошке методе – оптичка и електронска микроскопија“ и „Ћелијска и ткивна биологија“ у оквиру специјалистичких академских студија – модул Микроскопија и ћелијска биологија – школска 2020/2021. година.

Распоред наставе за обавезне предмете „Хистолошке методе – оптичка и електронска микроскопија“ и „Ћелијска и ткивна биологија“ у оквиру специјалистичких академских студија – модул Микроскопија и ћелијска биологија – школска 2020/2021. година: Ћелијска и ткивна биологија 2021 Хистолошке методе 2021        

Детаљније

Резултати испита Увод у научни рад одржаног 27. 1. 2021. године

Преузмите: Резултати испита Увод у научни рад Oбaвeштaвajу сe студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja и спeциjaлистичких aкaдeмских студиja, дa индeксe зa упис oцeнe из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд мoгу дoнeти у пoнeдeљaк, 8. 2. 2021. гoдинe, нa Институт зa eпидeмиoлoгиjу.   У индeкс je пoтрeбнo уписaти:   Нa стрaници зa oдслушaну нaстaву: Увoд у нaучни рaд Прeдaвaњa: 16 Вeжбe: 5 Сeминaри: 9   Нa стрaници зa упис oцeнe:  Увoд у нaучни рaд Aктивнoст Сeминaр Teст  Дaтум испитa: 27.1.2021.    Индeксe сa уписaнoм oцeнoм je мoгућe прeузeти oд утoркa, 9. 2.…

Детаљније

Резултати испита Клиничка истраживања, одржаног 2.2.2021. године

Упис оцена /коме одговарају/ је сутра (04.02.2021. године) од 11 до 12 часова или у петак од 11-13часова/ у соби Проф. Шумарац/ код пријема/ на Интерној Б. Резултати испита Клиничка истраживања, одржаног 2.2.2021. године        

Детаљније

Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело

ДАС/САС Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело Уписивање оцена из предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело одржаног 29.1.2021. Индексе можете донети 2.2.2021. од 9х до 14х на Институту за епидемиологију, а потписане индексе можете преузети сваки радни дан од 3.2.2021. Уколико нисте у могућности да донесете индекс, а прихватате оцену, потребно је да у идућем року поново пријавите испит, и оцена ће вам тада бити уписана. GRUPA 1 Prezime Ime Br. indeksa Vežbe Seminar TEST Ukupno Ocena Podgrupa 1 Станић Лана 2019/2022 20 /   Јовановић Желимир…

Детаљније

Епидемиолошка истраживања у медицини – јануарски рок ТЕРМИН ИСПИТА I

Епидемиолошка истраживања у медицини – јануарски рок ТЕРМИН ИСПИТА I (Списак студената докторских и специјалистичких академских студија за полагање испита)      

Детаљније

Испит „ФИЗИОЛОГИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСТЕМА“

Испит „ФИЗИОЛОГИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСТЕМА“ за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 24.02.2021. године у 14 часова у кабинету проф. др Драгана Ђурића – Институт за медицинску физиологију „Рихард Бурјан“.  Уколико студент није одбранио семинарски рад, у обавези је да донесе одштампани семинарски рад, а електронску презентацију  да пошаље најкасније 24 часа пре полагања испита, што ће значити потврђивање изласка на испит.   Пре полагања испита приступа се одбрани семинарског рада.   На испит донети  индекс, студентску пријаву као и епидемиолошку заштитну опрему (маска и руквице).      

Детаљније

Испит из предмета „Физиологија кардиоваскуларног система“

Испит из предмета „Физиологија кардиоваскуларног система“ за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 24.02.2021.г. у 14 часова у канцеларији проф. др Драгана Ђурића на Институту за медицинску физиологију „Рихард Буријан“. Уколико студент није одбранио семинарски рад, у обавези је да донесе одштампани семинарски рад, а електронску презентацију да пошаље најкасније 24часова пре полагања испита, што ће значити потврђивање изласка на испит. Пре полагања испита приступа се одбрани семинарског рада. На испит понети индекс, испитну пријаву,  као и епидемиолошку заштитну опрему (маска и рукавице).    

Детаљније

Eпидeмиoлoшкa истрaживaњa у мeдицини

Испит из прeдмeтa Eпидeмиoлoшкa истрaживaњa у мeдицини у jaнуaрскoм испитнoм рoку, зa студeнтe ДAС и СAС кojи слушajу нaстaву шк. 2020/2021. гoдинe, oдржaћe сe у  чeтвртaк 28. 01. 2021. гoд. у 13h и у 14h, у aмфитeaтру Хистoфизиoлoгиja. Списaк студeнaтa прeмa тeрминимa бићe oбjaвљeн нaкнaднo.      

Детаљније