Овера летњег семестра на предмету Интерна медицина

Распоред потписивања студентских индекса за оверу семестра на предмету Интерна медицина Група Наставник Датум Клиника и термин Доц. др Спасоје Попевић 29.05. Клиника за нефрологију од 08:00 часова. Индексе можете остави код Драгане Ступар, координатора за наставу на Клиници за пулмологију. Приземље клинике. Проф. др Нада Сувајџић 29.05. Интерна А клиника од 12:00 часова. Индексе можете остави код Љиљане Ристић, координатора за наставу на Клиници за хематологију. Први спрат клинике. Проф. др Мирјана Шефик Букилица 29.05. Институт за Реуматологију. Трећи спрат клинике. Проф. др Ђуро Мацут 30.05. Интерна Б клиника…

Детаљније

Обавештење о потврди изласка на испит и одржавању испита из Клиничке биохемије у јунском испитном року

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда испита за све студенте ће се спроводити на платформи Ретикулум. На курсу „Потврда испита“ треба одабрати 4. годину студија и попунити упитник под називом „Потврда испита за јунски рок“ у оквиру предмета Клиничка биохемија. Платформи за потврду испита можете приступити и путем следећег линка http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=2000. По предаји упитника потврдa испита је завршена. Упитник ће бити доступан у ПОНЕДЕЉАК, 03. јуна 2024. од 8 до 13 часова. Накнадна пријава испита НЕЋЕ бити могућа.   ИСПИТ: Испитни тест биће одржан у четвртак, 13. јуна 2024. у 13:30…

Детаљније

КЛИНИЧКА ПРАКСА ЗА СТУДЕНТЕ ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ЧЕТВРТЕ И ПЕТЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК.2023/24. ГОДИНЕ Обавештавају се студенти да се клиничка пракса организује као и сваке године до сад током летњег периода, која је обавезна. Пријављивање ће се обављати преко Ретикулума, а све детаљне информације и термине ће објавити катедре Интерне медицине и Хирургије са анестезиологијом. По обављеној клиничкој пракси, на страници 32. и 33. индекса и у картону Клиничке праксе студента, одговорно лице установе у којој се обавља пракса уписује термин обављене праксе и то потврђује потписом и печатом болнице. Студенти који ће обављати…

Детаљније

Изборни предмети Биоетика хумане сексуалности, Биоетика 4, и Медицина, спорт и биоетика – Јунски испитни рок

Испит из изборних предмета Биоетика хумане сексуалности, Биоетика 4 и Медицина, спорт и биоетика у Јунском испитном року одржаће се 10. jуна 2024. у 09.00, у амфитеатру Клинике за неурохирургију. На испит треба донети индекс и попуњену белу испитну пријаву.

Детаљније

Катедра за психијатрију-Обавештење-Овера семестра

Kатедра за психијатрију Медицински факултет Универзитет у Беграду ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ОВЕРА ОДСЛУШАНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПСИХИЈАТРИЈА Поштовани студенти, Овера одслушане наставе из предмета Психијатрија организоваће се у недељи од 27.05.2024. до 31.05.2024. године у термину орагнизовања практичне наставе (од 10.45 до 13.00 часова). За оверу одслушане наставе из предмета психијатрија неопходно је  донети: Индекс Евиденциони картон студента С поштовањем, Катедра за психијатрију

Детаљније

Катедра за психијатрију-Изборна настава:”Основи судско-психијатријског вештачења”-Потписи за изборни предемет

Обавештење Потпис за избнорни предмет   ОСНОВИ СУДСКО ПСИХИЈАТРИЈСКОГ ВЕШТАЧЕЊА 8. семестар, шк. 2023/2024. године за студенте IV године Медицинског факултета Универзитета у Београду Поштовани студенит, Потпис за Изборни предмет Основи судско-психијатријског вештачења, организоваће се у уторак, 21.05.2024. у 12 часова код проф. др Срдјана Миловановића, руководица изборног предмета (Клиника за психијатрију УКЦ Србије, Центар за парцијалну хоспитализацију менталних поремећаја “Проф. др Димитрије Миловановић”)   Проф. др Срђан Миловановић Руководилац Изборног предмета Основи-судско психијатријског вештачења

Детаљније

Катедра за психијатрију – Изборна настава – Основи судско-психијатријског вештачења – Тест

OСНOВИ СУДСКO ПСИХИJATРИJСКOГ ВEШTAЧEЊA 8. сeмeстaр, шк. 2023/2024. гoдинe зa студeнтe IV гoдинe Meдицинскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду     Пoштoвaни студeнит, Teст из избoрнoг прeдмeтa Oснoви судскo-психиjaтриjсркo вeштaчeњa, oргaнизoвaћe сe у пeтaк, 17.05.2024. у 8.30 чaсoвa кoд aсист. др Maje Пaнтoвић (Клиникa зa психиjaтриjу УКЦС, Пaстeрoвa 2). Литeрaтурa Удзбeнк Психиjaтриja зa студeнтe MФУБ (Урeдник A. Joвaнoвић).     Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић Рукoвoдилaц Избoрнoг прeдмeтa Oснoви-судскo психиjaтриjскoг вeштaчeњa

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОТПИСИМА ЗА ОВЕРУ СЕМЕСТРА – ПРЕДМЕТ ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ

Студентима четврте године који су испунили услове за оверу семестра из предмета Инфективне болести, индекси ће бити потписивани у недељи од 20.05. до 24.05.2024.године у терминима вежби. Неоходно је понети картон и индекс. Студенти који немају испуњене услове са наставницима који воде вежбе договориће се о могућностима надокнаде и накнадном потписивању. Катедра за инфективне болести

Детаљније