Обавештење о настави из Клиничке биохемије

Oнлajн курс зa oснoвни прeдмeт „Клиничкa биoхeмиja“ нa  4. гoдини студиja мeдицинe нa пoртaлу MФУБ зa oнлajн нaстaву (http://reticulum.med.bg.ac.rs)     Oснoвни прeдмeт „Клиничкa биoхeмиja“ ћe сe oдржaвaти нa Рeтикулум плaтфoрми oд 5. oктoбрa 2020. гoдинe. Вишe инфoрмaциja o извoђeњу нaстaвe, динaмици oтвaрaњa лeкциja, вaлидaциjи успeшнo сaвлaдaнe лeкциje, стицaњу прaвa нa пoтпис, нaчину нaдoкнaђивaњa прoпуштeнe нaстaвe кao и структурoм испитнoг тeстa ћeтe прoнaћи нa курсу „Клиничкa биoхeмиja 2020/21“ Дa бистe били уписaни нa курс нeoпхoднo je дa стe дo сaдa приступaли плaтфoрми Рeтикулум. У случajу дa нистe, пoтрeбнo je дa…

Детаљније

Клиничка биохемија – термини уписивања оцене, октобарски рок

ТЕРМИНИ  УПИСИВАЊА  ОЦЕНА  ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ  У  ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ  РОКУ  ШКОЛСКЕ 2019/2020.год.       Испитивач:                                            Датум:                        Време: Доц. др Жељка Станојевић                    28.09.2020.                             14,00 ч. Доц. др Татјана Николић                      25.09.2020.                12,30 до 13,00 ч. Доц. др Весна Ћорић                               28.09.2020.                12,00 до 13,00 ч. _______________________________________________________________     У Београду, 21.09.2020.год.                                  КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ

Детаљније

Обавештење о потврди изласка на испит и одржавању испита из Клиничке биохемије у октобарском испитном року школске 2019/2020. године

ВАЖНА НАПОМЕНА: Право изласка на испит имају студенти који су положили све испите из III године и који су оверили Клиничку биохемију. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда испита за све студенте ће се спроводити на платформи Ретикулум*. На курсу „Потврда испита 2019/2020“ треба одабрати 4. годину студија и попунити упитник под називом „Потврда испита за октобарски рок“ у оквиру предмета Клиничка биохемија. По предаји упитника добићете повратну информацију да је потврдa испита завршена. Упитник ће бити доступан у  ПЕТАК, 18. 09. 2020. од 00.01 часова до 23.59 часова. *Уколико студент…

Детаљније

Резултати теста из Клиничке биохемије у септембарском испитном року 2020.г.

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.год. ПОЛОЖИЛИ: Редни бр. Бр. досијеа Презиме и име 1 2015/0517 Folich Daniela 2 2017/0585 Алашевић Милица 3 МД140320 Алексић Милена 4 2015/0060 Арсеновић Младен 5 2017/0587 Богдановић Уна 6 2015/0317 Величковић Урош 7 2015/0075 Вуковић Петар 8 МД140033 Дмитровић Марко 9 2016/0490 Ђуровић Борко 10 2015/0365 Јовановић Јован 11 2016/0342 Јованчевић Исидора 12 2015/0374 Коцић Лазар 13 2016/0220 Лукендић Соња 14 2018/0530 Максимовић Милица 15 2016/0471 Мартиновић Вера 16 2016/0073 Миротић Ивана 17 2016/0502 Митровић Тамара 18 2016/0229 Младеновић Лазар…

Детаљније

Клиничка биохемија, термини уписивања оцене у септембарском испитном року

ТЕРМИНИ УПИСИВАЊА ОЦЕНА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У СЕПТЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.год.        Испитивач:                                            Датум:                        Време: Доц. др Жељка Станојевић                    11.09.2020.                14,30 до 15,00 ч. Доц. др Татјана Николић                      11.09.2020.                12,30 до 13,00 ч. Доц. др Весна Ћорић                               10.09.2020.                13,00 до 13,30 ч. _______________________________________________________________     У Београду, 09.09.2020.год.                     КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ      

Детаљније

Обавештење о потврди изласка на испит и одржавању испита из Клиничке биохемије у септембарском испитном року школске 2019/2020. године

ВАЖНА НАПОМЕНА: Право изласка на испит имају студенти који су положили све испите из III године и који су оверили Клиничку биохемију. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда испита за све студенте ће се спроводити на платформи Ретикулум*. На курсу „Потврда испита 2019/2020“ треба одабрати 4. годину студија и попунити упитник под називом „Потврда испита за августовски рок“ у оквиру предмета Клиничка биохемија. По предаји упитника потврдa испита је завршена. Упитник ће бити доступан од УТОРКА, 01. 09. 2020. у 10 часова до СРЕДЕ, 02. 09. 2020. у 15 часова поподне.…

Детаљније

Клиничка биохемија – резултати теста у августовском року

РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.год. ПОЛОЖИЛИ: Редни бр. Бр. досијеа Презиме и име 1 2016/0145 Аксентијевић Марија 2 2015/0590 Горашевић Марко 3 2015/0234 Грујић Милица 4 2018/0528 Ђукић Бојана 5 2015/0547 Јусуфовић Кадир 6 2016/0522 Караџић Татјана 7 2016/0099 Кнежевић Маја 8 2016/0020 Копривица Доротеја 9 2016/0472 Кузмановић Марија 10 2015/0549 Лукић Тина 11 2016/0094 Марковић Емилија 12 МД060373 Марковић Ивана 13 МД130002 Матејић Невена 14 МД130214 Милошевски Марија 15 2016/0251 Миољевић Ана 16 2016/0258 Митић Вукота 17 2016/0353 Младеновић Александра 18 МД120555 Ристић Марио…

Детаљније