Распоред наставе Клиничка фармакологија -⁠ фармакотерапија

Распоред наставе Клиничка фармакологија -⁠ фармакотерапија, школска 2021/2022. година      

Детаљније

Распоред наставе уже специјализације Алергологије и клиничке имунологије шк 2021/22. год.

Распоред наставе уже специјализације Алергологије и клиничке имунологије шк 2021/22. год.    

Детаљније

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МОЛЕКУЛАРНО БИОЛОШКЕ И ИМУНОХЕМИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МОЛЕКУЛАРНО БИОЛОШКЕ И ИМУНОХЕМИЈСКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ    

Детаљније

Поправни колоквијум из Физике за лекаре на специјализацији из Радиологије

Поправни колоквијум из Физике за лекаре уписане на специјализацију из Радиологије биће одржан у четвртак, 23.12.2021. године у 14часова на Првој хируршкој клиници.          

Детаљније

Распореди практичне и теоријске наставе уже специјализације за шк 2021/22.год, Кардиоваскуларна и торакална анестезија

Распореди практичне и теоријске наставе можете преузети ОВДЕ.

Детаљније

Распореди практичне и теоријске наставе уже специјализације за шк 2021/22.год, Трансплантологија са трансфузиологијом

Распоред практичне и теоријске наставе можете преузети ОВДЕ.

Детаљније

Распореди практичне и теоријске наставе уже специјализације за шк 2021/22.год, Медицинска цитологија

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ КЛИНИЧКЕ ПАТОЛОГИЈЕ И МЕДИЦИНСКЕ ЦИТОЛОГИЈЕ Школска 2020/21. година   13.12.2021. Принципи молекуларне дијагностике у патологији.                             Марија Денчић Фекете, науч. сар. 2 часа                                                                                             20.12.2021. Цитологија хематопоезног система                                                    Проф. др Татјана Терзић 2 часа   27.12.2021. Цитологија ликвора.                                                                           Доц. др Емилија Манојловић Гачић 2 часа   10.01.2022. Технике припреме размаза и аспирата танком иглом.                          Доц.др Љиљана Богдановић 2 часа   21.02.2022. Цитологија респираторног система                                                    Доц. др Софија Глумац 2 часа   28.02.2022. Патологија и цитологија ендокриног…

Детаљније

ПРAЋEЊE НAСTAВE ЗДРAВСTВEНE СTATИСTИКE И ИНФOРMATИКE ЗA ЛEКAРE УПИСAНE НA УЖУ СПEЦИJAЛИЗAЦИJУ ШК 2021/22. ГOД

Нaстaвa ужe спeциjaлизaциje у шк. 2021/2022. гoдини пoчињe 22.11.2021. гoдинe сa  прeдaвaњимa из прeдмeтa здрaвствeнa стaтистикa и здрaвствeнa инфoрмaтикa. Нaстaвa из oвих прeдмeтa oдржaвa сe on line и у прилoгу je линк прeкo кoгa сe лeкaри сa свojoм шифрoм мoгу улoгoвaти зa приступ прeдaвaњимa. Зa приступ курсу прaтитe слeдeћи линк: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/vesti/uze-specijalizacije-pocetak-nastave-2021-2022 Свe инфoрмaциje o курсeвимa нa стрaницaмa: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-statistika http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-informatika Нa нaвeдeнoм линку нaлaзи сe и упутствo зa приступ прeдaвaњимa зa прeдмeтe из здрaвствeнe стaтистикe и здрaвствeнe инфoрмaтикe. У тoку трajaњa нaстaвe нaвeдeних прeдмeтa бићe вaм дoстaвљeнe инфoрмaциje o дaљoj нaстaви…

Детаљније

Обавештење лекарима који су конкурисали за упис на уже специјализације у октобарском уписном року 2021/2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2021/2022. ГОДИНЕ НАСТАВА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У ШК. 2021/2022. ГОДИНИ ПОЧИЊЕ 22.11.2021. ГОДИНЕ СА ПРЕДАВАЊИМА ИЗ ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ЗДРАВСТВЕНА ИНФОРМАТИКА. НАСТАВА ИЗ ОВИХ ПРЕДМЕТА ОДРЖАВА СЕ ОН ЛИНЕ И У ПРИЛОГУ ЈЕ ЛИНК ПРЕКО КОГА СЕ ЛЕКАРИ СА СВОЈОМ ШИФРОМ МОГУ УЛОГОВАТИ ЗА ПРИСТУП ПРЕДАВАЊИМА. http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-informatika http://statistika.mfub.bg.ac.rs/specijalizacije/uze-specijalizacije/zdravstvena-statistika НА НАВЕДЕНОМ ЛИНКУ НАЛАЗИ СЕ И УПУТСТВО ЗА ПРИСТУП ПРЕДАВАЊИМА ЗА ПРЕДМЕТЕ ИЗ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАТИСТИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФОРМАТИКЕ.У ТОКУ ТРАЈАЊА НАСТАВЕ НАВЕДЕНИХ ПРЕДМЕТА БИЋЕ ВАМ ДОСТАВЉЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О…

Детаљније

Конкурс за упис на уже специјализације за шк. 2021/2022. годину

Документе у вези конкурса преузмите испод: Конкурс за упис на уже специјализације Пријава за ужу специјализацију ОБРАЗАЦ

Детаљније