Распоред наставе Интензивне медицине, II семестар

Коригован распоред: Распоред наставе Интензивне медицине, II семестар  

Детаљније

Распоред наставе из Неонатологије – Ужа специјализација

ПРОГРАМ ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА КАНДИДАТЕ НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ НЕОНАТОЛОГИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ- Летњи семестар

Детаљније

Коригован распоред наставе Медицине бола, II семестар

Коригован распоред наставе Медицине бола, II семестар преузмите у прилогу  

Детаљније

Распоред наставе уже специјализације Трансплантологија са трансфузиологијом

ПРOГРAM НAСTAВE УЖE СПEЦИJAЛИЗAЦИJE ИЗ TРAНСПЛAНTOЛOГИJE СA TРAНСФУЗИOЛOГИJOM шкoлскe 2022/2023. гoдинe  

Детаљније