Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   „Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми“, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   „Превентивно медицински проблеми у катастрофама“, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   „Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми“, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

Детаљније

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Април 2020

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе ће за студенте докторских студија – Физиолошке науке бити организована у периоду од 09.04.- 15.04.2020. године од 13:00 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију. Распоред наставе ће бити благовремено објављен.   Проф. др Мирослав Раденковић Руководиоц модула

Детаљније

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке за 2020. годину: 1. ‘Молекуларна биологија нервног система’, руководилац смера и предмета проф. др Наташа Петронијевић 2. ‘Анатомија и развој нервног система’, руководилац предмета проф. др Бранислав Филиповић 3. ‘Неурофизиологија’, руководилац предмета проф. др Оливера Станојловић  

Детаљније

Распоред предавања– Обавезни предмети

Биологија тумора и оксидативна обољења: СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ У БИОЛОГИЈИ И МЕДИЦИНИ (скраћено СРБМ) Руководилац: Проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Биологија тумора и оксидативна обољења: МОЛЕКУЛАРНА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА ТУМОРА (скраћено МЋБТ) Руководилац: Проф. др Ана Савић Радојевић, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Преузмите распоред

Детаљније

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова – Рапоред наставе

Распоред наставе за предмет Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

Детаљније

Фармакодинамија – Распоред наставе

Распоред наставе из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)   ФAРMAКOКOДИНAMИJA (Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje)   Институт зa фaрмaкoлoгиjу, клиничку фaрмaкoлoгиjу и тoксикoлoгиjу Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду   Прeдaвaњa сe oдржaвajу утoркoм у мaлoj сaли Институтa, oд 15,00.   11.02.2020. Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић-Букaрицa Oснoвни принципи фaрмaкoдинaмиje Joнски кaнaли кao мeстo дeлoвaњa лeкoвa   18.02.2020. Нaучни сaвeтник др Meлитa Видaкoвић Eпигeнeтикa и лeкoви   25.02.2020. Прoф др Спaсић Mихajлo Moлeкулски пoсрeдници у рeдoкс рeгулaциjи мeтaбoлизмa   03.03.2020. Н. сaр. др Рaдмилa Нoвaкoвић Eфикaснoст биљних…

Детаљније