Биоетика хумане сексуалности

Обавештење за студенте који су похађали онлине наставу из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности да, уколико желе да полажу испит у оквиру јулског испитног рока, свој задатак на исти начин шаљу до 20. јула 2020.године.

Детаљније

Обавештење Катедре хуманистичких наука, сви предмети и све године

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoлимo вaс дa свa питaњa кoja имaтe у вeзи сa прeдмeтимa нa Кaтeдри хумaнистичких нaукa (уписивaњe oцeнa, дaвaњe пoтписa зa oвeру сeмeстрa, испитни рoкoви, и сл.) пoстaвљaтe нaшeм тeхничкoм сeкрeтaру слaњeм мejлa нa mirjana.dabic-mircetic@med.bg.ac.rs или путeм тeлeфoнa и тo oд пoнeдeљкa дo чeтврткa у интeрвaлу oд 9.00 дo 12.00.  Прaтитe oбaвeштeњa у вeзи сa пojeдинaчним прeдмeтимa и трудитe сe дa у прoстoриje кaтeдрe дoлaзитe сaмo укoликo je нeoпхoднo и укoликo стe сe прeтхoднo дoгoвoрили сa сeкрeтaрoм/нaстaвникoм. Кaдa дoлaзитe у прoстoриje мoрaтe имaти мaску и придржaвaти сe свих…

Детаљније

Хирургија

OБAВEШTEЊE ЗA  JУЛСКИ   ИСПИTНИ РOК 2020     I  Кoмисиja – Прoф.др  Зoрaн Кривoкaпић: Утoрaк 21. jул   – 10 h   VI  Кoмисиja – Прoф.др: Mилoрaд Пeтрoвић Срeдa 22. jул  – 9 h   XII  Кoмисиja – Прoф.др Прeдрaг Пeшкo: Чeтвртaк  23. jул –  9 h     Пoтврдa испитa je   дaн рaниje дo 12h. Зa пoтврду испитa: -пoзвaти тeхничкoг сeкрeтaрa Слaвojку Нoeл нa тeл. 011/ 3622 811 – издиктирaти  брoj Индeксa и брoj тeлeфoнa, кao и имe прeдсeдникa кoмисиje – зa испит сa сoбoм пoнeти  Индeкс  и приjaву, a…

Детаљније

Обавештење претходни рокови, Енглески језик 1, 2 и 5

Обавештавају се студенти који су полагали предмете Енглески језик 1 и Енглески језик 2 код наставника Биљане Вукчевић Лацковић, који су полагали ове предмете у неком од рокова ПРЕ ЈУНА 2020. године да ће НАКНАДНО БИТИ ОБАВЕШТЕНИ о терминима за упис резултата испита у индекс. Њима НЕЋЕ бити уписивани индекси у терминима датим за 1. недељу јула који су предвиђени САМО за рокове ЈУН 1 и ЈУН 2. Поптуно исто важи и за студенте који су слушали и полагали Изборни енглески 5. И они ће добити накнадни термин. Моле се…

Детаљније

Физикална медицина и рехабилитација

Обавештавају се студенти да испит из Физикалне медицине и рехабилитације код Проф. др Емилије Дубљанин Распоповић се помера за 01.07.2020.године са почетком у 8,30 часова. Потврдити испит 29.06.2020. године.

Детаљније

Катедрa за физикалну медицину и рехабилитацију-Обавештење студентима за потврду испита

За потврду студентског испита Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију студенти се могу јавити на телефон 011 20 60 738 по датумима и времену који је написан у мејлу са датумима испита и испитивача.

Детаљније

Катедрa за физикалну медицину и рехабилитацију-Обавештење за јунско јулски рок

Испит у Јунско-јулском року Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће се одржати по следећем распореду: – Проф. Д.Ћировић ће питати 26.06.2020. године са почетком у 9 часова у Универзитетској дечјој клиници. Испит потврдити 24.06. код секретара од 12h до 14h. – Доц. М.Грајић ће питати 26.06.2020. године са почетком у 9 часова на Неуролошкој клин.ици. Испит потврдити 24.06. код секретара од 10h до 12h – Доц. А.Миловановић ће питати 26.06.2020.године са почетком у 8 часова на Неурохируршкој клиници улаз на бок гледано са И хируршке клинике. Испит потврдити 23.06.…

Детаљније