Корисничко име студента

Корисничко име студената на информационим системима Факултета је у формату: nnggxbbb

 • где је “nn” ознака за студијски програм и то:
  “md” – интегрисане академске студије на српском језику,
  “me” – интегрисане академске студије на енглеском језику ,
  “os” – основне академске студије – Сестринство.
  “ss” – струковне студије,
  “sa” – специјалистичке академеске студије,
  “ms” – мастер студије,
  “ds” – докторске студије,
 • “gg” година уписа студија и то:
  19 за 2019, 18 за 2018, 17 за 2017, итд.
 • x” је бројчана ознака студијског програма и то:
  0 за интегрисане академске студије на српском
  6 за интегрисане академске студије на енглеском
  7 за основне академске студије
  2 за специјалистичке акадмске студије
  3 за мастер академске студије
  4 за специјалистичке струковне студије
  5 за докторске академске студије
 • bbb” три цифре за број индекса и то:
  023 уколико је индекс број 23, 003 ако је број индекса 3
  Пример – За студента интегрисаних академских студија на српском језику уписаног 2015 и бројем индекса 123 корисничко име је md150123)

Иницијална лозинка је Ваш ЈМБГ

Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.med.bg.ac.rs


Office 365 сервис

Како оваj систем ниje у власништву Факултета, корисничко име за њих мора садржати и домен.
Зато се корисник на њих пријављује: корисничко_име@student.med.bg.ac.rs и лозинком за еСтудент систем.