ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ СВИХ ГОДИНА СТУДИЈА И АПСОЛВЕНТЕ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Анкету о вредновању педагошког рада наставника и сарадника, у зимском семестру школске 2020/2021. године можете попунити електронским путем од 27.фебруара 2021. године. Анкетирање обављате пријавом на студентски сервис са вашим корисничким именом и лозинком. Попуњавање Анкете је обавезно и анонимно. Пријави испита можете приступити тек након попуњавања Анкете!        

Детаљније

Пријава испита за Ванредни мартовски испитни рок ИАС и ОАС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ   На седници Наставног већа, одржаној 26.2.2021. године, а на захтев Студентског парламента донета је одлука да се одобри одржавање Ванредног мартовског испитног рока за све студенте за један или више испита који ће се одржати од 15.3. – 19.3.2021.   Апсолвентски мартовски испитни рок  предвиђен Одлуком о календару организације и реализације наставе и испита за шк. 2020/21 у периоду од  9. 3.  -15.3.2021. биће померен и одржан за све студенте и апсолвенте у термину Ванредног мартовског испитног рока.   Пријава испита за Вандредни мартовски испитни рок…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ШЕСТЕ ПРОДУЖЕНЕ ГОДИНЕ И АПСОЛВЕНТЕ

Сви студенти шесте продужене године и апсолвенти уплаћују на жиро рачун Факултета 4.000,00 динара а  уплатницу могу да сликају и пошаљу на мејл или донесу са индексом у Студентску службу. Од плаћања су ослобођени студенти шесте продужене године који  нису губили године у току студија. Студенти који не изврше уплату неће моћи да пријаве испите за мартовски испитни рок.   mica.sotirovic@med.bg.ac.rs Жиро рачун број: 840-1139666-89 Позив на број: 742121-ПС02- број индекса    

Детаљније

OБAВEШTEЊE O КOЛOКВИJУMУ КATEДРE EПИДEMИOЛOГИJE ЗA СTУДEНTE TРEЋE ГOДИНE

Прeмa oдлуци Нaстaвнoг вeћa сви кoлoквиjуми сe oдлaжу дo дaљњeг, oднoснo дo пoвoљнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje. Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje тaкoђe oдлaжe кoлoквиjум кojи je биo зaкaзaн зa пeриoд 1-5. мaрт 2021. гoдинe. O нaкнaдним тeрминимa и нaчину пoлaгaњa кoлoквиjумa студeнти ћe бити блaгoврeмeнo oбaвeштeни. Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje          

Детаљније

Рeзултaти- фeбруaрски рoк- Хeмиja у мeдицини

Хeмиja у мeдицини – Рeзултaти: Rezultati kolokvijuma 22.2.2021. Grupe III1, IV1 Rezultati februar II1 Rezultati februar I1 Rezultati februar 2021 III3 IV3 KG Rez22feb21 I3 II3 Grupe_32,42 Grupe I2 i II2 februarski rok 2021 I4, II4b, IV4a

Детаљније

Пропедевтика и Интерна медицина

Студентима који прате „oнлајн“ наставу из Интерне медицине биће омогућен приступ материјалима из Пропедевтике од понедељка 1. марта.

Детаљније

ОКП 1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Ђ, Ј, К, Л, И М донесете индекс у понедељак 01.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП 1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и доћи по исти крајем седмице.  …

Детаљније

ТЕРМИНИ УПИСИВАЊА ОЦЕНА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2020/2021.год.

Испитивач:                                             Датум:                         Време:   Проф. др Наташа Петронијевић                01.03.2021.                             13,00 ч. Проф. др Ана Савић Радојевић                   01.03.2021.                             12,00 ч. Проф. др Марија Пљеша Ерцеговац         02.03.2021.                             11,00 ч. Проф. др Марија Матић                               01.03.2021.                             12,00 ч. Проф. др Соња Мисирлић-Денчић          02.03.2021.                10,00 до 11,00 ч. Доц. др Жељка Станојевић                         01.03.2021.                             14,00 ч. Доц. др Татјана Ђукић                                 04.03.2021.                             09,00 ч. Доц. дрТатјана Николић                             02.03.2021.                11,00 до 12,00 ч. Доц.…

Детаљније

Распоред полагања испита из Хирургије – Ортопедија Бањица, XVI испитна комисија

XVI ИСПИТНА КОМИСИЈА РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИЗ ХИРУРГИЈЕ   26.02.2021. године (Петак)      2015/0313 Милић Катарина     Испит ће се одржати у просторијама Института „Бањица“ са почетком у 9.00 часова. Молимо Вас да поштујете препоруке Министарства здравља о обавезном коришћењу заштитних средстава у затвореном простору (маска и рукавице). Индекс, картон и пријаву потребно је предати два дана пре заказаног рока до 13.00 часова.     ПРЕДСЕДНИК XVI ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ Проф. др Зоран Башчаревић  

Детаљније