Обавештење о резултатима теста из Биофизике у Медицинској физиологији

Колоквијум из Биофизике у Медицинској физиологији 29.05.2020. године СПИСАК СТУДЕНАТА ПОЛОЖИЛИ     Рб. Индекс Студент Поени Бод 1. 2017/0548 Бабић Един 23 2 2. 2018/0362 Брезар Александар 22 2 3. 2018/0236 Бркљач Никола 21 2 4. 2017/0237 Грба Милица 23 2 5. 2019/0581 Ђурић Јана 17 1 6. 2017/0395 Илић Александар 18 1 7. МД140527 Крстић Марија 23 3 8. 2018/0203 Милићевић Урош 17 1 9. 2018/0016 Старчевић Зоран 20 2 10. 2017/0126 Радуловић Анђела 21 2 11. 2018/0474 Томишић Ања 22 2 12. 2015/0528 Козић Марија 19 1…

Детаљније

Исход конкурса за студентски научно-⁠истраживачки рад

С обзиром да школске 2019/20 није одржан Мини симпозијум, Декански колегијум је одлучио да са сви радови са две позитивне рецензије признају као саопштени радови. Студентски радови који су добили само једну позитивну рецензију, по добијању друге рецензије коју очекујемо до 5.6.2020. године биће такођее признати. Продекан за наставу Проф.др Тања Јовамовић

Детаљније

Физикалнa медицинa и рехабилитацијa-Обавештење

Сви студенти, који положе испит из Физикалне медицине и рехабилитације, могу да дођу код секретара по печат 05.06.2020. године, од 12h до 14h у Универзитетску дечју клинику улаз са паркинга/одмах на улазу је канцеларија секретара/.

Детаљније

Изборна настава из хемије-БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ

Обавештавају се студенти прве године који су похађали наставу из изборног предмета БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ, да донесу своје индексе, као и беле пријаве са холограмом, у четвртак 4. јуна, у времену од 10-11 часова и да их предају техничарки Мирјани Ђачић. Индекси ће бити потписани истог дана и студенти их тада могу и преузети. Петак, 29. мај 2020. Предметни наставник,   Проф. др Кристина Гопчевић      

Детаљније

Изборна настава из хемије – ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ КРОЗ РАД У РЕАЛНОЈ И ВИРТУЕЛНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

Обавештавају се следећи студенти,  који су у зимском семестру похађали наставу из изборног предмета ХЕМИЈА У МЕДИЦИНИ КРОЗ РАД У РЕАЛНОЈ И ВИРТУЕЛНОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ, да се у четвртак 4. јуна , у времену од 11-12 часова (или путем поруке на електзронску адресу)  јаве проф. др Кристини Гопчевић. Грујић Коста 2019/0189  (ради уписа поена) Вујић Лазар 2019/0289 (ради уписа поена) Дивљаков Сара 2019/0308 (ради уписа поена) Бркушанин Богдан 2019/0444 (ради надокнаде)   петак, 29. мај 2020   Одговорни наставник   Проф. др Кристина  Гопчевић      

Детаљније

Социјална медицина-Обавештење

У ЈУНСКОМ 1 ИСПИТНОМ РОКУ студенти који су требали да усмени део испита полажу 02. јуна, полагаће  03. јуна по следећем ПО СЛЕДЕЋЕМ РЕСПОРЕДУ:   Проф. др Дејана Вуковић 03.06.2020.године   11:00 часова – Говедарица Оља МД150011 – Митровић Сања МД150382   12:00 часова – Кадрић Есма МД150404 – Закић Исидора МД150197   13:00 часова – Радуловић Бојана МД150207 – Митровић Марина МД150311   14:00 часова – Павловић Ања МД140024 – Ђорђевић Иван МД100442 – Танасковић Валентина МД130245          

Детаљније

Испити у Јунском испитном року Физикалне медицине и рехабилитације

Испити у Јунском испитном року Физикалне медицине и рехабилитације за следеће испитиваче ће одржати по распореду: 01.06.2020. године Проф. др Драгана Матановић пита у Клиници за Физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 01.06.2020. године Проф. др Наташа Мујовић пита у лекарској соби у Клиници за физикалну рехабилитацију шаке код рампе. 02.06.2020.године Проф. др Наташа Мујовић пита у Клиници за физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 02.06.2020. године Доц. др Нела Илић пита у Клиници за физијатрију и рехабилитацију Ургентног центра улаз преко пријема. 02.06.2020. године Доц.…

Детаљније

Испитни зaдaци из прeдмeтa Eнглeски jeзик I и Eнглeски jeзик II  у испитнoм рoку Jун 1

Испитни зaдaци из прeдмeтa Eнглeски jeзик I  и Eнглeски jeзик II  у испитнoм рoку Jун 1  пoстaвљeни су нa Рeтикулум. Oвим зaдaцимa мoгу приступити сaмo oни oд вaс кojи су приjaвили испит зa нaвeдeни рoк и пoтврдили гa кoд тeхничкoг сeктeрaтa Кaтeдрe хумaнистичких нaукa. Зa изрaду тeстa имaтe нa рaспoлaгaњу 60 минутa и jeдaн пoкушaj, a тeст ћe бити дoступaн зa рeшaвaњe oд 29.05. у 9.00 дo 1.06. у 23.59. Дaклe, зa пoпуњaвaњe тeстa изaбeритe дaн и врeмe кojи вaм нajвишe oдгoвaрajу, aли имajтe нa уму дa кaдa jeднoм зaпoчнeтe изрaду тeстa мoрaтe гa дoвршити у рoку…

Детаљније

Физикална медицина и рехабилитација-јунски рок

Студенти који полажу у јунском испитном року Физикалну медицину и рехабилитацију код Доц. др Анђеле Миловановић у наведеним датумима које су потврдили,  да улазе на Неурохируршку клинику са бочне стране,  гледано са I хируршке клиникe.

Детаљније