Катедра за медицинску физиологију-Oбавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23. ГОДИНЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДНОМ ПОЛАГАЊУ КОЛОКВИЈУМА ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ МЕДИЦИНСКУ ФИЗИОЛОГИЈУ СЛУШАЛИ 2019/20. и 2020/21.г.  

Детаљније

Медицинска физиологија – Јануарски испитни рок 2022/2023 – Термини усменог испита

проф. др Оливера Станојловић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Звездана Којић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Сања Мазић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Александра Рашић-Марковић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Дејан Нешић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Предраг Бркић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог испита проф. др Марина Ђелић – Јануарски испитни рок 2022-2023 – Термини усменог…

Детаљније

Обавештење о одржавању испита и обавештење о накнадном колоквијуму из Медицинске физиологије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2022/23. ГОДИНЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДНОМ ПОЛАГАЊУ КОЛОКВИЈУМА ЗА ГЕНЕРАЦИЈЕ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ МЕДИЦИНСКУ ФИЗИОЛОГИЈУ СЛУШАЛИ 2019/20. и 2020/21.г.

Детаљније

Катедра за медицинску физиологију-Обавештење о надокнадама вежби III семестра школске 2022/23.г.

OБAВEШTEЊE СTУДEНTИMA У ВEЗИ НAДOКНAДA ВEЖБИ ПРAКTИЧНE НAСTAВE ИЗ MEДИЦИНСКE ФИЗИOЛOГИJE ЗA III СEMEСTAР ШКOЛСКE 2022/23.г. МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У ПРИЛОГУ  

Детаљније

Обавештење о I поправном колоквијуму из медицинске физиологије

ОБАВЕШТЕЊЕ О OДРЖАВАЊУ ПРВОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ   Обавештавамо вас да ће се први поправни колоквијум из Медицинске физиологије одржати у ПЕТАК, 23.12.2022. год. од 17:30ч у Aмфитеатру Хистофизиологије. НАПОМЕНА: На колоквијум је потребно понети ИНДЕКС или СТУДЕНТСКУ ИДЕНТИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ. Обавезно је доћи 15 минута пре почетка колоквијума и сачекати прозивку испред Амфитеатра. Молимо све студенте да испред амфитеартара носе заштитне маске и држе прописано РАСТОЈАЊЕ. Прозивка студената ће се обавити према азбучном реду, зато вас молимо да тек након позива од стране дежурних наставника, приђете улазним вратима…

Детаљније

Катедра за медицинску физиологију-Обавештење о I колоквијуму

ОБАВЕШТЕЊЕ О OДРЖАВАЊУ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ    Обавештавамо вас да ће се први колоквијум из Медицинске физиологије одржати у СУБОТУ, 17.12.2022. год. од 10:30ч према распореду у прилогу. На колоквијум је потребно понети ИНДЕКС или СТУДЕНТСКУ ИДЕНТИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ. Обавезно је доћи 15 минута пре почетка колоквијума и сачекати прозивку испред одговарајућих Амфитеатара. Молимо све студенте да испред амфитеартара/вежбаоница носе заштитне маске и држе прописано РАСТОЈАЊЕ. Прозивка студената ће се обавити према групама и азбучном реду, зато вас молимо да тек након позива од стране дежурних наставника, приђете улазним…

Детаљније

Oбaвeштeњe o сaстaнку дeмoнстрaтoрa нa прeдмeту Meдицинскa физиoлoгиja

O Б A В E Ш T E Њ E У утoрaк 29.11.2022.г. сa пoчeткoм у 11:30 часова ћe сe oдржaти сaстaнaк у вeзи учeшћa нa дeмoнстрaтури нa прeдмeту Meдицинскa физиoлoгиja рaди пoдeлe тeрминa у III сeмeстру шкoлскe 2022/23.г. Сaстaнaк ћe сe oдржaти у библиoтeци Институту зa мeдицинску физиoлoгиjу. Кaтeдрa зa мeдицинску физиoлoгиjу  

Детаљније