Медицинска физиологија-Распоред усменог испита у Априлском року школске 2020/21.

Распоред усменог испита у Априлском року школске 2020/21.: Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Zvezdana Kojić Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Marina Đelić Prof. dr Igor Pantić Prof. dr Dušan Mitrović Prof. dr Dragan Hrnčić Prof. dr Dejan Nešić Prof. dr Aleksandra Rašić – Marković Doc. dr Marija Stojanović      

Детаљније

Медицинска физиологија – изборна настава „Физиoлoгиja спaвaњa“

OБAВEШTEЊE избoрни прeдмeт: ФИЗИOЛOГИJA СПAВAЊA   Поштoвaни студeнти, Нeурoфизиoлoзи нaстaвљajу  сa  oргaнизoвaњeм  избoрнoг  прeдмeтa : Физиoлoгиja спaвaњa.  Кao и прeтхoднe  и oвe гoдинe je курс oнлинe нa плaтфoрми Рeтикулум. Дeтaљнe смeрницe и динaмикa рaдa, кao и сви нaстaвни рeсурси дoступни су нa oнлинe курсу прeдмeтa кojи пoчињe 12. aприлa 2021. гoд. Н.Б.  У свoм мeниjу Mojи курсeви видитe  курс Физиoлoгиja спaвaњa. Укoликo тo ниje случaj или имaтe билo кojу тeхничку пoтeшкoћу у приступу сaдржaja прeдмeтa,  oбрaтитe  сe нa имејл: olivera.stanojlovic@med.bg.ac.rs или dragan.hrncic@med.bg.ac.rs   Прoф. др Oливeрa Стaнojлoвић, рукoвoдилaц избoрнoг прeдмeтa    

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда изласка на усмени испит вршиће се путем мејла упућеног Катедри за медицинску физиологију. Молимо да мејл буде послат најкасније до ПОНЕДЕЉКА, 05. АПРИЛА 2021. у 15 часова. Мејл послати на адресу: medicinskafiziologija@med.bg.ac.rs (у пољу CC  уписати е-маил адресу дежурног асистента за априлски рок: bilja.djuric@ymail.com – није gmail, већ ymail) Subject: Потврда испита – Медицинска физиологија – априлски рок Текст мејла: Потврђујем излазак на испит из Медицинске физиологије у априлском  испитном року. Налазим се на листи испитивача – име и презиме испитивача. На испитном списку сам…

Детаљније

Распоред усмених испита Медицинске физиологије за Ванредни мартовски рок

Распоред усмених испита: Doc. dr Marija Stojanović Prof. dr Aleksandra Rašić Prof. dr Dejan Nešić Prof. dr Dragan Đurić Prof. dr Igor Pantić Prof. dr Marina Đelić Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Predrag Brkić Prof. dr Sanja Mazić    

Детаљније

Медицинска физиологија – Обавештење студентима о одржавању наставе у летњем семестру

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.   У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом настава у летњем семсетру шк. 2020/21. год. одвијаће се, у потпуности online у оквиру платформе Ретикулум. Настава почиње 22.02.2021. према планираном програму наставе. О свим евентуалним променама у вези са реализацијом наставе бићете благовремено обавештени.   КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКУ ФИЗИОЛОГИЈУ    

Детаљније

Медицинска физиологија – Распоред усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.

Распоредe усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.  преузмите  ОВДЕ   Термини усменог испита у фебруарском испитном року шк. 2020/21. год. Испитивач: Проф. др Драган Ђурић Редни број на испитној листи Број индекса Име и презиме Датум и време усменог испита 2. 2017/0065 Савић Милица 24.02.2021. у 9 h 3. 2017/0329 Станишић Данијела 24.02.2021. у 9 h  ИАС   МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА УСМЕНОМ ИСПИТУ ПРИСТУПЕ АДЕКВАТНО ЗАШТИЋЕНИ НОСЕЋИ ЗАШТИТНУ МАСКУ И РУКАВИЦЕ ОБАВЕЗНО НА ИСПИТ ПОНЕТИ И ПОПУЊЕНУ БЕЛУ СТУДЕНТСКУ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС.   УКУПНО 2 СТУДЕНТA    

Детаљније

Медицинска физиологија – фебруарски испитни рок

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАВАЊУ ИСПИТА ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ   ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ: Потврда изласка на усмени испит вршиће се путем мејла упућеног Катедри за медицинску физиологију. Молимо да мејл буде послат најкасније до ПЕТКА, 12. ФЕБРУАРА 2021. у 15 часова. Мејл послати на адресу: medicinskafiziologija@med.bg.ac.rs (у пољу CC уписати е-mail адресу дежурног асистента за фебруарски рок: slavica.mutavdzin@gmail.com) Subject: Потврда испита – Медицинска физиологија – фебруарски рок Текст мејла: Потврђујем излазак на испит из Медицинске физиологије у фебруарском испитном року. Налазим се на листи…

Детаљније

Медицинска физиологија-Распоред усменог испита у јануарском року школске 2020/21.

Распоред усменог испита у јануарском року школске 2020/21.: Prof. dr Zvezdana Kojić Prof. dr Sanja Mazić Prof. dr Predrag Brkić Prof. dr Olivera Stanojlović Prof. dr Marina Đelić Prof. dr Dušan Mitrović Prof. dr Dejan Nešić Doc. dr Marija Stojanović Doc. dr Igor Pantić Doc. dr Dragan Hrnčić      

Детаљније

Медицинска физиологија-надокнада пропуштене наставе у зимском семестру

OBAVEŠTENJE O NADOKNADI PROPUŠTENE NASTAVE IZ MEDICINSKE FIZIOLOGIJE U III SEMESTRU ŠKOLSKE 2020/21. god.            Pravo na potpis imaju studenti koji su prisustvovali svim vežbama, uradili sve lekcije, domaće zadatke, vinjete i testove bez obzira na uspeh, tj. broj osvojenih bodova na Retikulumu.         Studentima će biti omogućeno da od ponedeljka 18. januara, zaključno sa 07. februarom 2021.god., ispune svoje obaveze.   Nadoknada vežbi (I-IV) koje su tokom prve tri nedelje realizovane u vežbaonicama, će se regulisati na sledeći način: – prva  vežba će biti nadoknađena izradom eseja, – nadoknada vežbi II, III i IV  će…

Детаљније