Распореди наставе за ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ и СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА у оквиру специјалистичких академских студија – медицинске науке, Претклинички модул

САС78_ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ SAS80_ СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА  

Детаљније

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул: ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ  

Детаљније

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА  

Детаљније

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ -распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ  

Детаљније

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул  

Детаљније

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања два обавезна предмета – КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 2 и МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА, као и три изборна предмета – ГЕНЕТИКА И ИМУНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКТИВНОЈ МЕДИЦИНИ, ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА и иНФЕРТИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА.   SAS-Genetika i imunologija u reproduktivnoj medicini SAS – Perinatalna medicina 2022 SAS – Infertilitet i reproduktivna endokrinologija SAS – Medicina zasnovana na dokazima SAS – Klinicka istrazivanja 2  

Детаљније

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул.

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул  

Детаљније

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Детаљније