Распоред наставе првог семестра за студенте специјалистичких академских студија уписаних ове школске, 2019/2020 године

0. Збирна табела 1. Увод у научни рад 2. Истраживачка етика 3. Написати објавити презентовати и вредновати научно дело 4. Биостатистика 5. Информатика за истраживаче 6. Експериментална исраживања 6. Епидемиолошка истраживања 6. Клиничка истраживања у медицини  

Детаљније

Ранг листа кандидата за упис – други уписни рок Специјалистичке академске студије-медицинске науке   Коначне ранг листе кандидата објављује Универзитет на основу достављених података са факултета. Резултати претраге: Ранг Број пријаве Име Средње име Презиме Претходне студије Остало Укупно 1 1 Лана Мићун Станић 67,60 97,60 2 2 Александар Верољуб Ћировић 61,01 91,01 3 8 Анка Рајко Мајсторовић 55,99 85,99 4 7 Јована Љубиша Мајсторовић 50,92 75,92 5 5 Милица Милован Мићовић 43,40 73,40 6 4 Ива Милета Чеврљаковић 41,00 71,00 7 6 Ана Иван Богут 43,13 68,13 8 3…

Детаљније

Конкурс за други уписни рок – Специјалистичке академске студије

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ   расписује    К   О   Н   К   У   Р   С   ЗА ДРУГИ УПИСНИ РОК за упис на СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за шк. 2019/2020. годину       СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ)   ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА СА АНГИОЛОГИЈОМ – 5 кандидата ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА – 5 кандидата ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ – 10 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАРМАКОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА – 5 кандидата ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 5 кандидата ИМУНОЛОГИЈА – 10 кандидата ИСХРАНА –…

Детаљније

Упис на Специјалистичке академске студије-медицинске науке

Упис студената обавиће се 14.10. 2019. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-14 часова За упис треба приложити: Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета); Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89 са позивом на број: ПО 100 – сврха уплате: за Универзитет; Доказ о уплати трошкова школарине: Школарина се може уплати у целости – приликом…

Детаљније