Обавештењa студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2021/22. године

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2021/22. године ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2021/22. године ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ    

Детаљније

Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије

Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије је 19. септембра. У прилогу су  записници са редовне пријаве.    

Детаљније

Накнадна пријава испита за Специјалистичке академске студије

Накнадна пријава испита за Специјалистичке академске студије је 3. и 4. септембра 2022. У прилогу су записници са редовне пријаве. Записник о полагању испита – САС  

Детаљније

Пријава испита за СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ за студенте специјалистичких академских студија

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК Пријава испита је од 25.08.2022. године до 30.08.2022. године. ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ ОД 01. ДО 09. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*     ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК Пријава испита је од 12.09.2022. године до 18.09.2022. године. ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ ОД 20. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*    

Детаљније

Испит из прeдмeтa Нaписaти, oбjaвити, прeзeнтoвaти и врeднoвaти нaучнo дeлo нa спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa

Пoштoвaнe кoлeгe, Испит из прeдмeтa Нaписaти, oбjaвити, прeзeнтoвaти и врeднoвaти нaучнo дeлo нa спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa бићe oргaнизoвaн 13.7.2022. гoдинe у 16 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу, Вишeгрaдскa 26. Рукoвoдилaц прeдмeтa прoф. др Сaндрa Шипeтић Груjичић  

Детаљније

Увод у научни рад – јулски испитни рок

Обавештавају се студенти Специјалистичких академских студија да ће се испит из предмета Увод у научни рад одржати у уторак, 12. јула 2022. године у 14 часова на Институту за епидемиологију.

Детаљније

САС Претклинички модул, изборни предмет „Матичне и ембрионске ћелије“

Испит у јунском испитном року ће се одржати у четвртак, 16.6.2022. у 16 часова, у Инсититуту за хистологију и ембриологију, Вишеградска 26, на првом спрату, канцеларија проф. Тамаре Кравић-Стевовић. Испит се полаже у форми теста са више понуђених одговора. На испит понети индекс и белу пријаву.  

Детаљније

Накнадна пријава испита за јунско-јулски испитни рок за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке

Накнадна пријава испита за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке је 06. јуна 2022. године. Испитни рок почиње 07.06. и траје до 15.07.2022. године. Испити се не могу одржавати у другим терминима! *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* У прилогу су записници за испите пријављеним у редовном року.

Детаљније

Испит из предмета Увод у научни рад – јунски испитни рок

Oбaвeштaвajу сe студeнти Спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa ћe сe испит из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд oдржaти у чeтвртaк, 9. jунa 2022. гoдинe у 14 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу.  

Детаљније

Пријава испита за ЈУНСКО-ЈУЛСКИ испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке

Пријава испита за ЈУНСКО-ЈУЛСКИ испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке   Пријава испита је од 01.06.2022. године до 05.06.2022. године. Студенти који су положили све испите предвиђене програмом првог семестра и који су регулисали школарину према уговору, могу да пријаве полагање испита предвиђене програмом другог семестра. Испитни рок почиње 07.06. и траје до 15.07.2022. године. Испити се не могу одржавати у другим терминима!. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*  

Детаљније