Одлука Деканског колегијума о jануарском испитном року

Универзитет у Београду Медицински факултет Број: 11/III-10 /2 Датум: 14.1.2022.год На основу чл. 109. и 110. Статута Медицинског факултета, Декански колегијум је на on line састанку одржаном 14.01.2022.године, у складу са Одлуком Наставно-научног већа бр. 11/III-10/1 од 11.01.2022.године и уз сагласност представника Студентског парламента, донео следећу   ОДЛУКУ   Због наглог погоршања епидемиолошке ситуације сви испити у јануарском испитном року на свим акредитованим студијским програмима се померају за термин фебруарског испитног рока. Специјалистички испити ће се одржати према распореду, осим у случају потврђене болести кандидата или већине чланова испитне комисије.…

Детаљније

Обавестење студентима СПЕЦИЈАЛИСТИЦКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА о накнадној пријави испита за јануарско-фебруарски испитни рок

Накнадна пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија   Накнадна пријава испита је 10. јануара 2022. године. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* У прилогу су записници са пријављеним испитим у редовном року.  

Детаљније

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке

Пријава испита за јануарско-фебруарски испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке   Пријава испита је од 01.01.2022. године до 07.01.2022. године.  Испитни рок траје од 11. до 31. јануара и од 17. до 28. фебруара 2022. године. Студенти могу да пријаве полагање свих испита предвиђене програмом првог семестра. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* Подсећамо студенте да благовремено провере уплате за школарину и пријаву испита, како би могли да пријаве испите у редовном испитном року.

Детаљније

Распоред наставе за ПРВИ СЕМЕСТАР – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Zbirna tabela SAS 2021-2022 -Fizologija nervnog i endokrinog sistema 2022 -Napisati objaviti prezentovati i vrednovati naucno delo DAS i SAS 2021 2022 -Fiziologija kardiovaskularnog sistema 2021_2022 -Uvod u naucni rad 2021 – Распоред наставе из предмета Клиничка изтраживања у медицини    

Детаљније

Oбавештење студентима специјалистичких академских студија – медицинске науке о накнадној пријави испита за децембарски испитни рок

Накнадна пријава испита за децембарски испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија – медицинске науке   Накнадна пријава испита је 06. децембра 2021. године.  *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* Записник о полагању испита за децембар  

Детаљније

Пријава испита за ДЕЦЕМБАРСКИ испитни рок школске 2021/2022. године за студенте специјалистичких академских студија

Пријава испита је од 29.11.2021. године до 05.12.2021. године. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !* Испитни рок почиње 08.12.2021. године и траје до 31.12.2021. године. Испити се не могу одржавати у другим терминима.    

Детаљније

Статистика за истраживаче у области медицинских наука-САС – Почетак наставе 2021-22

Информација о почетку наставе из предмета Статистика за истраживаче у области медицинских наука за студенте специјалистичких академских студија: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/specijalisticke-akademske-studije/statistika-za-istrazivace-u-oblasti-medicinskih-nauka/vesti/statistika-za-istrazivace-sas-pocetak-nastave-2021-22    

Детаљније

Обавештење о почетку наставе за студенте Специјалистичких академских студија – медицинске науке уписане шк. 2021/22. године

Пoштoвaни студeнти специјалистичких академских студија: Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe нaстaвa у првoм сeмeстру САС-а пoчeти 22.11.2021. гoдинe прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Стaтистикa зa истрaживaчe у oблaсти медицинских нaукa oд 22.11.-10.12.2021. Инфoрмaтикa зa истрaживaчe oд 13 – 17.12.2021. Истрaживaчкa eтикa oд 20-24.12.2021. Зa свaки прeдмeт бићe блaгoврeмeнo истaкнут дeтaљaн рaспoрeд чaсoвa и другa oдгoвaрajућa упутствa. Moлимo Вaс дa нaстaву пoхaђaтe рeдoвнo и извршaвaтe свe прeдиспитнe oбaвeзe, уз мaксимaлнo пoштoвaњe прeвeнтивних мeрa кoje вaжe зa студeнтe нa свим студиjским прoгрaмимa нa Meдицинскoм фaкултeту у Бeoгрaду.    

Детаљније

Упису студената примљених на специјалистицке академске студије – Медицинске науке у другом уписном року

Упис студената ПРИМЉЕНИХ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ за ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ – ДРУГИ УПИСНИ РОК обавиће се 12. новембра 2021. године у Служби за специјалистичку наставу у периоду од 09-13 часова   За упис треба приложити:   Индекс – попунити прву страну (купује се у скриптарници Факултета); Образац ШВ20 (образац се попуњава електронски, а штампана верзија се потписана предаје на факултету приликом уписа – добија се у Служби; Две фотографије величине 4.5 x 3.5цм; Доказ о извршеној уплати и то: 1.600,00 динара на текући рачун Факултета: 840-1139666-89…

Детаљније

Специјалистицке академске студије – уписани шк. 2020/21. године.

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2020/21. године   Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 05.11. – 12.11.2021. године. Услови за оверу другог семестра : одслушана настава другог семестра што потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру положени сви испити привог и другог семестра одобрена теме за израду рада   За оверу приложити: индекс са потписима одслушане наставе предмета другог семестра семестрални лист попуњен према индексу за други семестар   Студенти који нису одбранили рад до 30.09.2021.године обнављају упис године студија – уписују…

Детаљније