Имунизација – изборни предмет

Обавештење Катедре за епидемиологију -⁠ Изборни предмет Имунизација Потребно је донети индексе 24.02.2021.од 10-12 часова, на Институт за епидемиологију. Катедра за епидемиологију

Детаљније

Епидемилогија – фебруарски рок

Потврда испита из Епидемиологије за фебруарски  исп.рок 2021., спроводиће се путем- е- маил-а: epidemiologija@med.bg.ac.rs 22.02.2021. od 9-12 часова, потребно је да напишете име и презиме,  број индекса, и име  испитивача код кога полажете у овом року. Потпис  за одржану  наставу,  студенту  се  уписује у индекс  при полагању испита. Термини полагања усменог испита биће објављени  22.02.2021.око 14ч. Студенти су у обавези да на усмени  испит донесу индекс и белу пријаву.   Катедра за епидемиологију

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију-октобарски испитни рок

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ   испитни рoк:  OКTOБAРСКИ 2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa oктoбaрски  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- mail-a: epidemiologija@med.bg.ac.rs 18.09.2020. oд 9-12 чaсoвa, пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe,  брoj индeксa, и имe  испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку. Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву,  студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  21.09.2020.oкo 14ч. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву. Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje    

Детаљније

Катедра за епидемиологију-колоквијум из епидемиологије инфективних болести

Колоквијум из Епидемиологије инфективних болести ће се одржати 23.09.2020. у 10 часова, у вежбаоницама Института за епидемиологију. Студенти који су епидемиологију инфективних болести слушали у 4. години, треба да потврде полагање е-маилом: epidemiologija@med.bg.ac.rs и треба да наведу код кога су на списковима из Инфективних болести, док студенти који су слушали на 3. години треба само да потврде свој излазак е-маилом, бела пријава није потребна. Катедра епидемиологијe

Детаљније

Епидемиологија

ОБАВЕШТЕЊЕ КАТЕДРЕ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ ТЕРМИНИ ЗА УСМЕНИ У АУГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020.     Усмени испит код Проф.др Татјане Пекмезовић,(учионица на физици) 18.08.2020. по списковима : од редног бр 1-4 у 10х. 5-10 у 11х. 11-18 у 12х. Усмени испит код Проф. др Љиљане Марковић Денић 13.08.2020,одржаваће се у Вежбаоницама, у Сали Рицхард Доол.: од ред.бр. 3-8 у 9.30 х. од 10-15 у10.30х. Усмени испит код Проф.др Сандра Грујичић 18.08.2020., одржаваће се у учионици на физици( централни улаз, десно,степеницама први спрат учионица- лево): од ред.бр. 1-5 у 16 х. од…

Детаљније

Епидемиологија

Обавештење катедре за епидемиологију -термини за усмени у јулском испитном року 2020. Усмени испит код Проф.др Татјане Пекмезовић, 24.07.2020 (петак). одржаваће се у учионици на физици (централни улаз, десно, степеницама први спрат учионица- лево) по списковима: од редног бр. 1-8 у 12х. 9-14 у 13х. 15-29 у 14х. 30-34 у 15х. Усмени испит код Проф. др Љиљане Марковић Денић одржаваће се у вежбаоницама, у Сали Richard Doll 20.07.2020 (понедељак): од ред. бр. 1 до 5 у 12х. од 6-14 у 13х. 22.07.2020. (среда): од ред.бр. 15-22 у 14х. од 23-34…

Детаљније

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум Потврда кoлоквијума 16.07.2020. од 08-14 часова маилом:  epidemiologija@med.bg.ac.rs, са назнаком у називу е-маил-а: за колоквијум из епидемиологије инфективних болести.   Епидемиологија инфективних болести- за студенте 2019/2020 – 5 семинара урађених преко ретикулума, сматраће се положеним колоквијумом и тај колоквијум биће уписиван у индекс, када студент буде полагао усмени испит из епидемиологије. Ако неко није урадио свих 5 семинара,потребно је да се пријави на е-маил: epidemiologija@med.bg.ac.rs , секретару Института, и  колоквијум полаже  20.07.2020. u 10 часова, у вежбаоницама Института за епидемиологију. Студенти који су Епидемиологију инфективних…

Детаљније

Eпидемиологија – јулски испитни рок, потврда испита

Oбавештење катедре за епидемиологију испитни рок:  ЈУЛСКИ  2020 Потврда испита из Епидемиологије за јулски  исп.рок 2020., спроводиће се путем е- маил-а: epidemiologija@med.bg.ac.rs 16.07.2020. од 8-14 часова, потребно је да напишете име и презиме,  број индекса, и име  испитивача код кога полажете у овом року Потпис  за одржану  наставу,  студенту  се  уписује у индекс  при полагању испита. Термини полагања усменог испита биће објављени  17.07.2020. Студенти су у обавези да на усмени  испит донесу индекс и белу пријаву. Испити  ће бити организовани уз поштовање просторног распореда и осталих препоручених мера.    …

Детаљније