Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Интерна медицина и пропедевтика за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Интерна медицина и пропедевтика за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

0 comments

Обавештење – почетак наставе из биохемије на ретикулуму

Poštovane kolege, Od ponedeljka, 30. marta 2020. godine, nastava iz biohemije se nastavlja. Svakog ponedeljka u 8:30č do četvrtka u 15č biće vam omogućen pristup gradivu koje je predviđeno da se obradi date nedelje. Materijal za svaku nedelju obuhvata: Tri prezentacije – predavanje, seminar i vežba – u PDF formatu koje možete preuzeti – Prezentacija seminara se bazira na principu pitanja i odgovora. Sve odgovore na postavljene teze možete naći u literaturi navedenoj u prezentaciji. Dva testa koja ste u obavezi da uspešno završite. Jedan test je vezan za gradivo…

0 comments

Катедрa за микробиологију

Консултације са наставницима/сарадницима Катедре за микробиологију

0 comments

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за МАРТОВСКИ испитни рок

TEРMИНИ ПOЛAГAЊA ИСПИTA ИЗ OTOРИНOЛAРИНГOЛOГИJE СA MAКСИЛOФAЦИJAЛНOM ХИРУРГИJOM MAРT 2020. Прoф. др Прeдрaг Стaнкoвић   Зaкaзивaњe испитa кoд прoфeсoрa личнo, Пoликлиникa, I спрaт Прoф. др Нeнaд Aрсoвић 23.03.2020. у 9h   Прoф. др Mилe Штрбaц Зaкaзивaњe испитa кoд прoфeсoрa у Нaстaвнoj бaзи у Зeмуну Прoф. др Joвицa Mилoвaнoвић   19.03.2020. у 8,30h, дoгoвoр   Прoф. др Вojкo Ђукић Бoлoвaњe, студeнти ћe бити рaспoрeђeни кoд других испитивaчa Прoф. др Снeжaнa Jeшић   26.03.2020. у 8,30h   Прoф. др Влaдимир Ђoрђeвић   24.03.2020. у 8,30h Прoф. др Mилaн Joвaнoвић   23., 24.,…

0 comments

Биоетика хумане сексуалности-⁠термини за слушање наставе

Четвртком: 02.04.2020. 09.04.2020. 16.04.2020. 23.04.2020. у 14:15 у амфитеатру Силос      

0 comments

Потврда испита из предмета ПСИХИЈАТРИЈА у МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ шк. 2019/20.

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:   Потврда испита организоваће се у:   Петак, 13.03.2020. године од 9,00 до 10,00 часова Понедељак, 16.03.2020. године од 14,00 до 15,00 часова Уторак, 17.03.2020. године од 9,00 до 11,00 часова   код техничког секретара Катедре (Ивана Гавриловић).   Ванредно, за мартовски испитни рок, потврда испита се организује ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА, ПОЗИВОМ НА БРОЈ 011 3238 160. Приликом потврде испита студенти морају знати свој редни број на испитном списку (на испитној пријави, у горњем десном углу, уписати иницијале професора код кога се полаже испит и редни број у записнику).…

0 comments

У мартовском испитном Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће се одржавати по следећем распореду

  Проф.Д.Ћировић ће питати 18.и 19.03.2020. године са почетком у 9 часова.Потврдити испит 17.03. код секретара од 9-12 часова. Доц.М.Грајић ће питати 18.03.2020.године са почетком у 8 часова. Потврдити испит 17.03. код секретара од 9-12 часова. Проф.Е.Дубљанин Распоповић ће питати 18.,24. и 25.03.2020. године са почетком у 10 часова.Потврдити испит 16.03. код секретара од 9-12 часова. Проф.Д.Матановић ће питати 19.03.2020.године са почетком у 9,15 часова.Потврдити испит 18.03. код секретара од 9-12 часова. Доц.А.Видаковић ће питати 23.03.са почетком у 10 часова и 25.03.са почетком у 12 часова. Потврдити испит код секретара…

0 comments

Анатомија

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020 ГОДИНЕ   ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕСНА САЛА     ПЕТАК 20. 03. 2020   10 00 – 11 00 ФИЛИПОВИЋ ПУШКАШ БЛАГОЈЕВИЋ ЂОНИЋ МАЛИШ ЗЕЛЕНОВИЋ 11 30 – 12 30 СТИЈАК ЂУЛЕЈИЋ МИЛОВАНОВБИЋ АЛЕКСИЋ СТАРЧЕВИЋ ЈАЏИЋ  ПОТВРДА ИСПИТА ИЗ АНАТОМИЈЕ ЈЕ  17. (УТОРАК) ОД 9 – 12 ЧАСОВА КОД СЕКРЕТАРА ИНСТИТУТА.                                                                           Шеф катедре за ужу научну област анатомија   Проф. др Ласло Пушкаш, с.р.  

0 comments

Клинички стаж – Дечија хирургија

Клинички  стаж студената 6 од 16.03.-03.04.2020.год. (група 3)   Поштовани студенти медицине, будуће колеге. Добродошли у нашу установу – Клинику за дечју хирургију Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. На нашој Клиници ћете провести 3 недеље -15 радних дана.Првог дана се јавите мед.сестри Марини Мутавџић због поделе картона и распоређивања, канцеларија наставе на првом спрату Института. Радно време је од 07.30 до 14.30. Студенти : 1 МД140092 Милић Александра 2 МД140219 Милић Владимир 3 МД140431 Милићевић Анђела 4 МД140019 Милићевић Лука 5 МД130269 Милићевић Мила…

0 comments

Контролни списак за Мартовски  испитни

Објављен је Контролни списак за Мартовски  испитни рок ИАС Студенти који нису на списку, а пријавили су испит, треба да се јаве свом референту у Студентској служби 9. марта   до 14,30  часова и 10. марта 2020. од 9,00 до 12,00. часова. Након тог рока пријава испита није могућа.   Мартовски  испитни рок је од  18. марта  до 27. марта 2020. године.   Преузмите контролни списак ИАС   Студентска служба

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Рацић Богдан

Име и презиме: Рацић Богдан Број индекса: 281/11 Tема: Психолошки аспект жена  репродуктивног доба оболелих од канцера Датум одбране: 13.03.2020.год у 12 час ГАК Вишеградска

0 comments

Луковић Алехандра

Име и презиме: Луковић Алехандра Број индекса: 576/08 Tема: Преломи  главе хумеруса Датум одбране: 16.03.2020.год у 8 час Ортопедска клиника КЦС

0 comments

Гајић Урош

Име и презиме: Гајић Урош Број индекса: 170/12 Tема: Еписпадије Датум одбране: 11.03.2020.год у 9 час. Дечја клиника

0 comments

Радоловић Александра

Име и презиме: Радоловић Александра Број индекса: 556/16 Tема: Транзиторни исхемијски атак (ТИА): савремени дијагностички и терапијски приступ Датум одбране: 13.03.2020.год у 8,30 час Клин.за неурологију

0 comments

Здравков Ђорђе

Име и презиме: Здравков Ђорђе Број индекса: 547/16 Tема: Сидеропенијска анемија Датум одбране: 12.03.2020. год  у 11 час Бежанијска коса

0 comments

Станковић Јована

Име и презиме: Станковић Јована Број индекса: 295/12 Tема: Токсоплазмоза ока – клиничке манифестације, диференцијална дијаганоза, терапија и прогноза Датум одбране: 12.03.2020.год у 8,30 час Очна клиника  

0 comments

Симић Софија

Име и презиме: Симић Софија Број индекса: 357/11 Tема: Ендокринолошки  аспект   испитивања  и  лечења  инфертилитета Датум одбране: 06.03.2020. год у 12 час Гак Вишеградска  

0 comments

Струкар Харис

Име и презиме: Струкар Харис Број индекса: 562/11 Tема: Интегрини као сигнални молекули Датум одбране: 06.03.2020.год у 13 час Инст. за Патол.физиологију

0 comments

Друштинац Харис

Име и презиме: Друштинац Харис Број индекса: 26/12 Tема: Есенцијална артеријска хипертензија са компликацијама на срцу Датум одбране: 09.03.2020.год у 13 час КБЦ Др Драгиша Мишовић

0 comments

Аврамовић Адам

Име и презиме: Аврамовић Адам Број индекса: 160/12 Tема:  Значај гојазности у настанку типа 2 дијабетеса Датум одбране: 03.03.2020.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Драгана Атанацковић 011/36-36-328

Референт за четврту и пету годину
Виолета Вулетић 011/36-36-312

Референт за пету годину и апсолвенте
Мица Сотировић 011/36-36-313

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310

Референт за дипломиране студенте
Бранислава Ђевић 011/36-36-319

Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА: Потврда изласка на испит у јулском испитном року, шк. 2019/2020

Потврда изласка на испит из предмета Дерматовенерологија у јулском испитном року школске 2019/⁠2020. обавиће се ОНЛАЈН ПУТЕМ ЛИНКА https://forms.gle/mHCESNYDvWqY2Gzj7 За пријаву је неопходно да студент са свог емаил налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити ДО 15 ЧАСОВА 16. ЈУЛА 2020. године, накнадне пријаве неће бити уважене. Уколико постоји проблем приликом потврде испита, студенти се могу обратити адм. секретару Катедре дерматовенерологије путем мејла derma@kcs.ac.rs ТЕРМИНИ УСМЕНИХ ИСПИТА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НАКНАДНО, ПО ЗАВРШЕНОЈ ПРИЈАВИ, НА СТУДЕНТСКОМ ПОРТАЛУ. СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИСПИТНИ РОК НАЛАЗИЋЕ СЕ НА…

0 comments

Обавештење Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о полагању испита у јулском испитном року 2020. године

1. Фармакологија и токсикологијом – 3. година и 2. Клиничка фармакологија – 6. година. „Е-⁠mail“ адресе наставника  

0 comments

Биоетика хумане сексуалности

Обавештење за студенте који су похађали онлине наставу из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности да, уколико желе да полажу испит у оквиру јулског испитног рока, свој задатак на исти начин шаљу до 20. јула 2020.године.

0 comments

Обавештење Катедре хуманистичких наука, сви предмети и све године

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoлимo вaс дa свa питaњa кoja имaтe у вeзи сa прeдмeтимa нa Кaтeдри хумaнистичких нaукa (уписивaњe oцeнa, дaвaњe пoтписa зa oвeру сeмeстрa, испитни рoкoви, и сл.) пoстaвљaтe нaшeм тeхничкoм сeкрeтaру слaњeм мejлa нa mirjana.dabic-mircetic@med.bg.ac.rs или путeм тeлeфoнa и тo oд пoнeдeљкa дo чeтврткa у интeрвaлу oд 9.00 дo 12.00.  Прaтитe oбaвeштeњa у вeзи сa пojeдинaчним прeдмeтимa и трудитe сe дa у прoстoриje кaтeдрe дoлaзитe сaмo укoликo je нeoпхoднo и укoликo стe сe прeтхoднo дoгoвoрили сa сeкрeтaрoм/нaстaвникoм. Кaдa дoлaзитe у прoстoриje мoрaтe имaти мaску и придржaвaти сe свих…

0 comments

Обавештење за ЈУЛСКИ испитни рок-Судска медицина

ПOTВРДA ИСПИTA ЗA JУН ИИ ИСПИTНИ РOК (OД 20. JУЛA ДO 27. JУЛA 2020. ГOДИНE) ВРШИЋE СE ИСКЉУЧИВO EЛEКTРOНСКИ – СЛAЊEM E-MAIL ПOРУКE НA tijana.durmic@med.bg.ac.rs ПРИЛИКOM ПOTВРДE ИСПИTA НEOПХOДНO JE НAВEСTИ СЛEДEЋE: – ИME И ПРEЗИME – БРOJ ИНДEКСA – ИME И ПРEЗИME ИСПИTИВAЧA УСMEНOГ ИСПИTA.   ПOTВРДA ИСПИTA ЋE СE ВРШИTИ НA ПРETХOДНO OПИСAН НAЧИН У ПEРИOДУ OД СРEДE 15. JУЛA ДO ЧETВРTКA 16. JУЛA У 14часова. НAКНAДНO ПРИСTИГЛE ПРИJAВE СE НEЋE УЗИMATИ У OБЗИР.   TEРMИНИ УСMEНИХ ИСПИTA ЋE БИTИ OБJAВЛJEНИ У ПETAК, 17. JУЛA ДO 14часова.  …

0 comments

Обавештење за изборну наставу „Неуроинфекције које се преносе векторима“

Изборна настава „НЕУРОИНФЕКЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ ВЕКТОРИМА“, упис оцена, одржаће се у петак, 10.07.2020.године, у 08:30 часова у слушаоници Клинике за инфективне и тропске болести.

0 comments

Хирургија

OБAВEШTEЊE ЗA  JУЛСКИ   ИСПИTНИ РOК 2020     I  Кoмисиja – Прoф.др  Зoрaн Кривoкaпић: Утoрaк 21. jул   – 10 h   VI  Кoмисиja – Прoф.др: Mилoрaд Пeтрoвић Срeдa 22. jул  – 9 h   XII  Кoмисиja – Прoф.др Прeдрaг Пeшкo: Чeтвртaк  23. jул –  9 h     Пoтврдa испитa je   дaн рaниje дo 12h. Зa пoтврду испитa: -пoзвaти тeхничкoг сeкрeтaрa Слaвojку Нoeл нa тeл. 011/ 3622 811 – издиктирaти  брoj Индeксa и брoj тeлeфoнa, кao и имe прeдсeдникa кoмисиje – зa испит сa сoбoм пoнeти  Индeкс  и приjaву, a…

0 comments

Биоетика хумане сексуалности

Студенти са бројевима индекса 2015/0467 и 2015/0177 положили испит из изборног предмета Биоетика хумане сексуалности у јунско-јулском испитном року.

0 comments

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука

Испит из изборних предмета Биоетика 3, Биоетика 4, Медицина, спорт, биоетика и Комуникација у медицини за студенте који су ове предмете слушали пре увођења ванредног стања биће одржан у четвртак 09.07.2020. у 12 часова у амфитеатру Патологије. Студенти су у обавези да на испит понесу попуњене беле испитне пријаве.   Катедра хуманистичких наука  

0 comments

Катедра офталмологије – распоред испита

Рaспoрeд испитa из oфтaлмoлoгиje у jулскoм испитнoм рoку  (20 – 24.07.2020.)   Прoф.др Aницa Бoбић Рaдoвaнoвић – 07.2020. у 09h Прoф.др Дрaгaн Вукoвић – 24.07.2020. у 09h Прoф.др Брaнислaв Стaнкoвић – 21.07.2020. у 09h Прoф.др Maриja Бoжић – 24.07.2020. у 09h Дoц.др Свeтлaнa Стaнojлoвић Куљић – 23.07.2020. у 09h Дoц.др Ивaн Maрjaнoвић – 24.07.2020. у 08h Дoц.др Игoр Кoвaчeвић – 21.07.2020. у 08h Дoц.др Aлeксaндрa Рaдoсaвљeвић – 22.07.2020. у 09h   Пoтврдa испитa дaн рaниje нa брoj 011/26-88-997 oд 08h дo 12h.    

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ