Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломски Jавне одбране
дипломских радова
Контакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Инфективне болести-Измењен распоред

Измењен распоред за студенте који су били на практичним вежбама из предмета Инфективне болести код Клиничког асистента др Јелене Јордовић преузмите у прилогу  

0 comments

Обавештење о изборној настави “Физиологија старења”

Обавештење о изборној настави “Физиологија старења” Руководилац предмета: Проф. др Игор Пантић Организатор и извођач: Катедра за медицинску физиологију Време и место одржавања наставе: Петак, 21.04.2023. од 16:00h. Амфитеатар Института за анатомију Петак, 28.04.2023. од 16:00h. Вежбаонице А и Б Института за медицинску физиологију Петак, 05.05.2023. од 16:00h. Амфитеатар Института за судску медицину  

0 comments

Распоред изборног предемета “ФИЗИОЛОГИЈА ПОНАШАЊА, БОЛА И ПРУРИТУСА”

Предмет:  ФИЗИОЛОГИЈА ПОНАШАЊА, БОЛА И ПРУРИТУСА Одговорни наставник: Проф. др Драган Хрнчић РАСПОРЕД НАСТАВЕ преузмите у прилогу  

0 comments

Обавештење – Изборна настава “Хемијски експерименти у виртуелној лабораторији”

Обавештење Изборни предмет: Хемијски експерименти у виртуелној лабораторији Договор о почетку наставе из изборног предмета Хемијски експерименти у виртуелној лабораторији одржаће се у петак 24.3.2023. у 13 часова на Институту за хемију у медицини. Одговорни наставник в. проф. др Лидија Израел Живковић  

0 comments

Обавештење о изборној настави “ФИЗИОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ИСХРАНЕ”

Катедра за медицинску физиологију Предмет: ФИЗИОЛОШКИ ПРИНЦИПИ ИСХРАНЕ  Одговорни наставник: Проф. др Дејан Нешић Организатор и извођач: Катедра за медицинску физиологију Време одржавања: IV семестар Број часова: 15 часова теоријске наставе + 15 часова самостални рад студента Број студената: 30-60 Циљ предмета: Интегрално разматрање физиолошке основе исхране у различитим физиолошким стањима Начин провере знања: тест Програм наставе: Теоријска настава: Петак, 12.05.2023.г. од 14:15h и Петак, 19.05.2023.г. од  12:00h Принципи и састављање хранљивог оброка – 2 часа, Проф. др Дејан Нешић, асист. др Славица Мутавџин Специфичности исхране у трудноћи и лактацији –…

0 comments

Обавештење о почетку наставе из изборног предмета Медицинске значајне хемијске реакције кроз огледе и примере

ОБАВЕШТЕЊЕ Изборни предмет-Медицински значајне хемијске реакције кроз огледе и примере Настава из изборног предмета МЕДИЦИНСКЕ ЗНАЧАЈНЕ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ КРОЗ ОГЛЕДЕ И ПРИМЕРЕ ће поћети у петак 24.03.2023. године у 10:00 часова на Институту за хемију у медицини. Одговорни наставник: проф. др Наташа Аврамовић  

0 comments

Обавештење о почетку наставе на изборном предмету Органска једињења у природним лековитим супстанцама за студенте II године ИАС

ИЗБОРНА НАСТАВА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА У ПРИРОДНИМ ЛЕКОВИТИМ СУПСТАНЦАМА Настава из изборног предмета Органска једињења у природним лековитим супстанцама почиње у петак 24. 3. 2023. године у 13 сати. Предавања ће се одржавати петком у вежбаоници 2 Института за хемију у медицини. Долазак на наставу је обавезан. Списак студената Рб. Индекс Студент 1 2021/0128 Аранђеловић Лена 2 2021/0047 Филиповић Огњен 3 2021/0096 Савић Немања 4 2021/0046 Мирковић Јелена 5 2020/0329 Кузмановски Катарина 6 2021/0148 Милутиновић Уна 7 2020/0171 Огњеновић Маја 8 2021/0202 Вукотић Ања 9 2021/0210 Орељ Лазар 10 2021/0212 Вукотић…

0 comments

Катедра за медицинску физиологију-Обавештење о изборној настави “Од неурона до понашања”

Школска 2022/2023. година Изборна настава: Од неурона до понашања Организатор и извођач: Катедра за медицинску физиологију. Циљ предмета: Разумевање односа између структурне организације неурона и функције лимбичког система и церебралног кортекса. Време одржавања: IV  семестар Организација наставе: 15 часова теоријске наставе + 15 часова самостални рад студената Број студената: 30 Начин провере знања: тест Одговорни наставник: Проф. др Звездана Којић ПРОГРАМ НАСТАВЕ Петак, 31.03.2023. год., почетак наставе је у 12.00 h Институт за физиологију, сала А   Теме и извођачи наставе   Основне структурне и функционалне карактеристике неурона. Синапсе и…

0 comments

Изборни предмет: Медицина стилова живота

Настава на изборном предмету Медицина стилова живота почиње 24.03.2023. године.   

0 comments

СЕМИНАР ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ – НАСТАВНА БАЗА ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

Поштовани студенти, У наставној бази Институт за мајку и дете, у периоду од 20.3.-24.3.2023. године, у термину вежби, одржава се сминар – ТРОВАЊА. Семинар се одржава у амфитеатру, од 9 часова. Униформа није потребна. У прилогу вам достављамо вињете које треба да одштампате и понесете на семинар. Наставна база Катедре педијатрије Институт за мајку и дете Прилог: ТРОВАЊА-ВИЊЕТЕ  

0 comments

Обавештење за студенте V године -⁠⁠⁠ Наставна база “Вишеградска”

У прилогу је распоред испита за мартовски испитни рок: Распоред испита Март 2023 са студентима

0 comments

Клинички стаж – Ендокрина хирургија

Студенти, који по распореду, имају Клинички стаж на Ендокриној хирургији потребно је да се јаве у понедељак 13.03.2023. год. у 07:30часова асс. др Николи Слијепчевићу. Нова зграда Клиничог центра, десети спрат.  

0 comments

Клинчки стаж – Друга хируршка клиника

Студенти, који имају Клинички стаж на Другој хируршкој клиници,  долазе у понедељак 13.3.2023. год. у 07:30час и јављају се секретарици Слађани Вуковић. 2016/0372 Драгоњић Слађана – Доц. др А. Димић 2017/0195 Дражић Ана – Доц. др А. Димић 2015/0243 Дрндаревић Ђина – Доц. др А. Димић 2017/0373 Дуран Анес – Асс. др М. Матковић 2017/0118 Дучић Јован –  Асс. др М. Матковић 2018/0546 Ђајић Јаков –  Асс. др М. Матковић МД130408 Ђаковић Душан –  Асс. др М. Матковић 2019/0552 Ђапановић Верица –  Асс. др М. Матковић

0 comments

Обавешење за студенте IV године-изборни предмет “Принципи функционисања и начин коришћења биоинформатичких база података и алата”

Студенти који су се пријавили за изборни предмет ИАСИ 230: “Принципи функционисања и начин коришћења биоинформатичких база података и алата”, треба хитно, а најкасније до 14.3. 2023., да се јаве проф. др Иванки Караџић (ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs) ради договора о почетку и начину реализације наставе. 11.3. 2023. Проф. др Иванка Караџић

0 comments

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – КБЦ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА”

ХИРУРГИЈА IX СЕМЕСТАР 2022/2023 ГОДИНЕ – КБЦ ,,БЕЖАНИЈСКА КОСА“ Распоред студената по групама за вежбе из Дигестивне хирургије у КБЦ,,Бежанијска коса” преузмите у прилогу Предавања и вежбе почињу 13.03.2023.године у 8часова.  

0 comments

Институт за КВБ “Дедиње”-хирургија V година

Обавештавају се студенти V године предмет ХИРУРГИЈА подгрупе Ц који су по распореду у Институту за КВБ “Дедиње”, да настава почиње у понедељак 13. марта 2023 године. Студенти су у обавези да дођу у 8,45 испред старе зграде Института Дедиње средњи улаз.  

0 comments

Обавештење о изборној настави Физиологија физичког вежбања

ОБАВЕШТЕЊЕ  СТУДЕНТИМА Драге колеге, Због планирања ваших обавеза, обавештавамо вас да ће се настава из изборног предмета „Физиологија физичког вежбања“ одржати 21. и 28.04.2023.год. Програм предавања изборне наставе ће бити накнадно објављен. Напомињемо да је присуство на предавањима обавезно. Руководилац курса изборног предмета „Физиологија физичког вежбања“ Проф. др Сања Мазић  

0 comments

Клиника за грудну хирургију: Обавештење за студенте V године-Подгрупе А

Обавештење за студенте V године-Подгрупе А РАСПОРЕД НАСТАВЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ IX СЕМЕСТРА 2022./23. ГОДИНЕ – ГРУДНА ХИРУРГИЈА НАСТАВНА БАЗА КЛИНИКА ЗА ГРУДНУ ХИРУРГИЈУ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ-Распоред наставе подгрупа А, март 2023. Списак студената подгрупе А-подељене групе  

0 comments

КЛИНИЧКИ СТАЖ-ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА ИМД

КЛИНИЧКИ  СТАЖ СТУДЕНАТА VI ГОДИНЕ МЕДИЦИНИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА ИМД, од 13.3. – 31.03.2023.год. преузмите у прилогу

0 comments

Термини одржавања изборне наставе у X семестру

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА н/б ГАК ” Народни фронт” Термини одржавања изборне наставе у X семестру 1.20.3.-24.3.2023.године у 13 часова Савремено вођење порођаја, епидурална анестезија 2. 03.4.-07.4.2023.године у 13 часова Саветовалиште за гинеколошку онкологију 3.03.4.-07.4.2023.године у 13 часова Процедура вантелесне оплодње у лечењу брачног инфертилитета 4.10.4.-14.4.2023године у 13часова Менструални циклус и његови поремећаји 5. 15.5.-19.5.2023.године у 13 часова Конгениталне аномалије женског гениталног тракта, дијагностика и лечење  

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ ШКОЛСКА 2022./2023. ГОДИНЕ-ПРЕДМЕТ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА – Обавештење о изборној настави шк. 22-23 преузмите у прилогу  

0 comments

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА-⁠ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК, Термини наставе

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ИЗБОРНА НАСТАВА ЗА ПРВУ ГОДИНУ НАСТАВА СЕ ОДРЖАВА 0Д 17.30 – 19. У АМФИТЕАТРУ ИНСТИТУТА ЗА ХИСТОЛОГИЈУ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА: 3.5.2023./⁠4.5./⁠8.5./⁠9.5./⁠10.5./⁠11.5./⁠15.5./⁠16.5./⁠17.5./⁠18.5.2023.  

0 comments

Клинички стаж-Институту за онкологију и радиологију

Поштовани, Обавештавају се студенти VI године I група да ће се клинички стаж одржати у Институту за онкологију и радиологију од 28.2.2023.године на Институту за онкологију и радиологију Србије, почев од 7,30часова. Неопходно је да се студенти јаве секретарици Љубини у кабинет директора Института ради евидентирања доласка. Одговорни наставник Проф.др.Иван Марковић  

0 comments

Распореди- изборни предмети катедра Социјалне медицине ИАС

Распоред, Здравље младих 2023 Распоред ЉУДСКА ПРАВА И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА ПАЦИЈЕНАТА 2022/23 ЗДРАВСТВЕНИ КАДАР – ДОКТОР МЕДИЦИНЕ  

0 comments

Прва помоћ

ПРВА ПОМОЋ – РАСПОРЕД ДЕМОНСТРАЦИОНИХ ВЕЖБИ, II семестар шк. 2022/2023. год преузмите у прилогу  

0 comments

Предавања из Ендокрине хирургије

Предавања из Ендокрине хирургије почињу од 27.02.2023. год. од 10 часова у амфитеатру Друге хируршке клинике и трају две недеље.  

0 comments

Клинички стаж – Ургентни центар

Клинички стаж – Ургентни центар: Асс. др Даниел Миаљица Божовић Милица Бојовић Миодраг Боровац Јелисавета Боровчанин Никола   Асс. др Никола Грубор Боројевић Јасмина Брадеи Еззалдеен Булатовић Лука Бунијевац Савина  

0 comments

Корекција распореда семинара из Хистологије и ембриологије

ХИСТОЛОГИЈА И ЕМБРИОЛОГИЈА – II СЕМЕСТАР 2022/23.год. Корекцију распореда семинара из Хистологије и ембриологије преузмите у прилогу  

0 comments

Рспоред изборне наставе “Терапија бола” за 2023. годину

Рспоред изборне наставе “Терапија бола” за 2023. годину преузмите у прилогу  

0 comments

Термини одржавања предмета “Изборна настава”у Наставној бази “Вишеградска”

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА                         РАСПОРЕД СТУДЕНАТА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У    БЕОГРАДУ  ДАНА: 21.2.2023.                                                                                       V год.  X семестар НАСТАВНА БАЗА                                                                                    школске:  2022/23 год. ВИШЕГРАДСКА 26 Изборна настава X семестар ТЕМАТСКА ЈЕДИНИЦА: “РАНА ДИЈАГНОСТИКА МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ“ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК: Проф.др Катарина Стефановић МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Слушаоница ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА: 17.-21.4.2023. ТЕМАТСКА ЈЕДИНИЦА: “ УЛТРАЗВУК У АКУШЕРСТВУ-САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ИТЕРАПИЈА“ ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИК: Проф.др Андрија Глишић ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА:10.-14.4.2023. МЕСТО ОДРЖАВАЊА: Слушаоница  

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Упутства

Обрасци

Правилници

Наставни план

Др Наташа Јанковић

Др Наташа Јанковић ће бранити рад под називом: : „Утицај релативне величине вештачког аортног залиска на дугорочно преживљавање оперисаних болесника“ дана 30.03.2023. године са почетком у 11 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

0 comments

Секулић Александар

Име и презиме: Секулић Александар Број индекса: 601/⁠13 Тема: Хируршка анатомија носа и синуса Датум, време и место одбране: 24.03.2023. у 8,30 часова, просторије Клинике за ОРЛ и МФХ КЦС. Катедра за ОРЛ и МФХ  

0 comments

Др Глорија Благојевић

Др Глорија Благојевић ће бранити рад под називом: „Процена ефеката AБO-инкопатибилије на одложено прихватање калема и настанак раних компликација након трансплантације матичних ћелија хематопоезе“ дана 24.03.2023. године са почетком у 9 часова у слушаоници на другом спрату Деканата.  

0 comments

Даница Рајковић

Студент: Даница Рајковић; број индекса: 188/10 Тема: “Морито терапија” Комисија: 1. Доц. др Чедо Миљевић, ментор 2. Кл. асист. др Ана Муњиза Јовановић, члан 3. Кл. асист. др Маја Пантовић, члан Одбрана дипломског рада је у петак, 24.03.2023. у 14.30 у Институту за ментално здравље, Наставно-научна база Катедре за психијатрију, Милана Кашанина бр. 3, Плава сала, Четврти спрат.  

0 comments

Суботић Јована

Обавештење о одбрани дипломског рада са Катедре Гинекологија и акушерство- Наставна база Вишеградска Суботић Јована бр.индекса:344/15 Тема: Малигни тумори оваријума Датум:22.3.2023. у 12 часова, слушаоница ГАК Вишеградска  

0 comments

Катарина Јочовић

Студент Катарина Јочовић (240/15) ће бранити дипломски рад на тему “Обољења стакластог тела” дана 16.03.2023. У 08ч, амфитеатар Оцне клинике УКЦС Пастерова 2. Ментор:Кл.асс др Јелена Потић

0 comments

Ана Медојевић

Студент: Ана Медојевић, 481/11 Тема: “Терапорезистентна депресија” Комисија: Доц. др Чедо Миљевић, ментор Проф. др Срђан Миловановић, члан Кл. асист. др Сања Андрић Петровић, члан Одбрана дипломског рада је у петак, 17.03.2023. у 14.30 у Институту за ментално здравље, Наставно-научна база Катедре за психијатрију, Милана Кашанина бр. 3, Црвена сала, Четврти спрат.  

0 comments

Тијана Пејчић

Студент Тијана Пејчић; бр индекса 68/16; Тема: Избор протезе у хирургију аортне валвуле ; Ментор: Асс. др Милош Маткови; Адреса Амфитеатар Друге хируршке клинике, Др Косте Тодоровића 8; Датум и време: 13.3.2023. у 12часова  

0 comments

Лазар Петровић

КАТЕДРА ГИНЕКЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА н/б ГАК ” Народни фронт” Одбрана дипломског рада: 9.3.2023.године у 12 часова у Кабинету за наставу Име студента: Лазар Петровић 537/15, Тема рада: Функционалне цисте јајника Ментор: клиницки асистент др Александар Ристић    

0 comments

Ивана Тарабић

Обавештење о одбрани дипломског рада са Катедре Гинекологија и акушерство- Наставна база Вишеградска Ивана Тарабић бр.индекса: 292/⁠16 Тема: Инфертилитет-⁠Дијагностика и третман Датум: 13.3.2023. слушаоница ГАК Вишеградска  

0 comments

Шеф студентске службе
Јелена Спасић 011/36-36-302


Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332
ljiljana.cepic@med.bg.ac.rs

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333
sladjana.markovic@med.bg.ac.rs

Референт за трећу годину
Сања Јовановић 011/36-36-328
sanja.jovanovic@med.bg.ac.rs

Референт за четврту годину
Зорица Главашки 011/36-36-312
zorica.glavaski@med.bg.ac.rs

Референт за пету годину
Милица Митровић 011/36-36-312
milica.mitrovic@med.bg.ac.rs

Референт за шесту годину и апсолвенте
Драгана Атанацковић 011/36-36-313
dragana.atanackovic@med.bg.ac.rs

Референт за дипломиране студенте
Виолета Вулетић 011/36-36-319
violeta.vuletic@med.bg.ac.rs

Референт за студентски стандард
Ирена Матић 011/36-36-384, 36-36-385
irena.matic@med.bg.ac.rs

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310
mara.popovic@med.bg.ac.rs


Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Распоред студената за II поновни колоквијум – Хистологија и ембриологија

Распоред студената по амфитеатрима II поновни колоквијум 22.23

0 comments

Патолошка физиологија – Важно обавештење

Предавање, које је по распореду у среду 29.03.2023.године са почетком у 14.00 часова неће се одржати услед одржавања седнице Изборног већа Медицинског факултета у датом термину. Студенти могу да одслушају поменуто предавање у понедељак 27.03. или петак 31.03. 2023. године са почетком у 14.оо часова.

0 comments

Судска медицина – Априлски испитни рок

Поштоване колегинице и колеге, Потврда испита из судске медицине у априлском испитном року (траје од 6. до 13. априла 2023. године) вршиће се искључиво електронски, попуњавањем упитника на Ретикулуму, у периоду од петка 24. марта (од 14.00 часова) до понедељка 27. марта (до 07.00 часова) 2023. године. Упитник је доступан на овом линку. Накнадна потврда испита неће бити могућа!   Прелиминарни термини усмених испита (по данима) биће објављени на сајту Факултета у четвртак 30. марта 2023. године. Тачна сатница полагања испита биће објављена на сајту Факултета и огласној табли Института у четвртак 06. априла, након испитног…

0 comments

Катедра педијатрије-Дечја клиника

Oбавештење за студенте V године, одлуком шефа Катедре на крају семестра неће бити писменог теста,као што пише у Водичу за наставу. Сваки наставник код кога студенти вежбају педијатрију питаће усмено студенте и уписивати бодове у индекс. Катедра педијатрије  

0 comments

Обавештење за изборни предмет-Генетичке основе хумане репродукције

Иборни предмет Генетичке основе хумане репродукције заказан је за четвртак 06.04.2023. године у 10 часова у вежбаоници 1 Института за хуману генетику. Проф. др Момчило Ристановић

0 comments

Обавештење за изборни предмет – Теориске основе генске терапије

Договор у вези изборног предмета Теориске основе генске терапије одржаће се у петак, 24.3.2023. у 11 часова у вежбаоници 1  Института за хуману генетику. Проф. др Биљана Јекић

0 comments

Патолошка физиологија – обавештење о изборној настави на предмету “Хормонски дисбаланс као етиолошки чинилац болести”

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету “Хормонски дисбаланс као етиолошки чинилац болести”, да су у циљу полагања изборног предмета, дужни да до краја шестог семестра доставе семинарски рад на тему “Утицај хормона штитасте жлезде на развој централног нервног система”  руководиоцу предмета проф. др Јасни Тодоровић. За додатне информације, обратити се путем електронске поште на e-mail: jasna.todorovic@med.bg.ac.rs.

0 comments

Резултати првог колоквијума из Медицинске биохемије

Поштовани студенти, У прилогу се налазе резултати првог колоквијума из Медицинске биохемије. Увид у колоквијум ће бити у четвртак, 23.3.2023. године у 13 часова. Катедра Биохемије Резултати првог колоквијума из биохемије

0 comments

Обавештење за студенте који НИСУ изашли на колоквијум из биохемије у првом термину

Студенти који нису изашли на колоквијум из биохемије у првом термину могу да приступе поновном колоквијуму САМО уколико донесу валидно лекарско оправдање. Оправдање уз молбу (обавезно уписати мејл адресу) за излазак на поновни термин колоквијума можете предати секретару, Виолети Путник (соба број 4 у приземљу Института за медицинску и клиничку биохемију, десно од улазних врата), до понедељка 27. 1. 2023. у 14 часова. Катедра Биохемије

0 comments

Клиничка микробиологија – КОРИГОВАНИ ТЕРМИН ПОТВРДЕ ИСПИТА, Април 2023.

Клиничка микробиологија – потврда изласка на испит у АПРИЛСКОМ испитном року 2022/2023.  Потврда изласка на испит из предмета Клиничка микробиологија у АПРИЛСКОМ испитном року школске 2022/2023. обављаће се путем линка: https://forms.gle/v7Td9Ndo3mR785oF7. За пријаву је неопходно да студент са свог gmail налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити најкасније до петка, 31. марта 2023. године у 10 часова, а накнадне пријаве неће бити уважене. Испит се одржава у понедељак, 10. априла у 17 часова. Распоред студената по амфитеатрима биће истакнут на сајту факултета након потврде испита. Студенти су дужни…

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ