Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Обавештење за студенте на предмету ОКП II-децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ НА ПРЕДМЕТУ ОКП II-децембар РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ II ДЕЦЕМБАР    

0 comments

Радиологија-измена распореда вежби

Радиологија-измена распореда вежби

0 comments

ВАСКУЛАРНА И КАРДИОХИРУРГИЈА – ПРЕДАВАЊА – СЕМИНАРИ – ВЕЖБЕ

ВАСКУЛАРНА И КАРДИОХИРУРГИЈА – ПРЕДАВАЊА – СЕМИНАРИ – ВЕЖБЕ

0 comments

ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ

1. семестар –  ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ/ школска 2020/21/ ГРУПА И ПОДГРУПА – Б

0 comments

Онколошка хирургија

-Распоред студената за петак 13.11 и 20.11.2020.године Обавештавају се студенти да вежбе из Онколошке хирургије почињу у 8,00 часова и 10,оо часова. Вежбе се одржавају у новом делу зграде Института. Додата су још 4 студента јер су накнадно уписани и вежбе им почињу: 13.11. у 8,00 часова вежбе имају студенти Ђорђић Зоран и Ђурич Стефан 20.11.2020.годне у 10,00 Живојиновић Немања и Илић Ања    

0 comments

Распоред онлајн наставе на Микробиологији

Raspored za studente – Mikrobiologija   Od ponedeljka 16. novembra 2020. godine započinje interaktivna onlajn nastava iz Mikrobiologije preko platforme Microsoft Teams. Prisustvo nastavi je obavezno. U toku zimskog semestra, studenti imaju pravo na ukupno 2 izostanka sa praktične nastave (seminari i/ili vežbe). Studenti koji budu imali više od dva izostanka neophodno je da napišu molbu katedri za nadoknadu nastave. Detaljnije informacije o nadoknadi nastave biće blagovremeno postavljene. Grupe studenata i termini seminara u kojima se nastava održava na platformi Microsoft Teams su predefinisani i promena grupa/slušanje onlajn nastave u…

0 comments

Изборна настава за зимски семестар

Објављени су Спискови студената Изборне наставе за зимски семестар школске 2020/2021. године Студенти који нису на списку или су распоређени на Изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентској служби у периоду од  10.11.2020. до 16.11.2020. од  9,00 до 13,00 часова. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

0 comments

Хирургија са анестезиологијом-Вежбе на Првој хируршкој

Због епидемиолошке ситуације на Првој хируршкој клиници, вежбе из хирургије са анестезиологијом се неће одржавати у периоду 09.11. – 13.11.2020. Вежбе ће бити надокнађене када то епидемиолошка ситуација допусти, по договору са асистентима. Обавештење за вежбе које се одржавају од 16.11. ће бити накнадно објављено. Руководилац наставне базе Прва хируршка клиника Проф. др Горан Баришић, хирург    

0 comments

Обавештење за студенте V године – практична настава у наставној бази грудна хирургија

Практична настава у наставној бази грудна хирургија

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ, ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ, ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ Распоред

0 comments

Надокнада вежби из хистологије и ембриологије за групе А3-2 и А4-2

Група А3-2 ће имати надокнаду вежбе из цитологије у среду 04.11.2020. од 14.30 до 15.30. Група А4-2 ће имати надокнаду вежбе из цитологије у четвртак 05.11.2020. од 10.55 до 11.55.        

0 comments

ОКП 2

OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II – I DEO OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II – II DEO OSNOVI KLINIČKE PRAKSEII -III DEO

0 comments

Пропедевтика – Коригован распоред наставе

Обавештење за студенте који су вежбали пропедевтику у КБЦ Звездара и студенти који су у Звездару дошли из КВБ Дедиња Студенти IVб  групе и IVц групе који вежбају Средом и који су добили наставнике са клинике за Алергологију вежбе ће имати     од 8.00 до 9.00 часова. Гардеробу ће користити на клинIци за Алергологију КЦС Студенти IVб  групе и IVц групе који вежбају Средом и који су добили наставнике са Института за Реуматологију (Ресавска 69) вежбе ће имати од 9.00 до 10.00 часова.Гардеробу ће користити на Институту за реуматологију Студенти Iб…

0 comments

Катедра офталмолофије-Распоред испита из офталмологије за испитни рок од 16 – 20.11.2020.

Распоред испита из офталмологије у новембарском испитном року од 16.11 – 20.11.2020.      

0 comments

Хирургија – Онкологија, распоред наставе

Преузмите распоред наставе за предмет Хирургија – Онкологија

0 comments

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА-Н/Б ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ V ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/21 године КОЈИ СУ РАСПОРЕЂЕНИ ЗА ИНТЕРНАТ У НАСТАВНОЈ БАЗИ ГАК “ НАРОДНИ ФРОНТ“ ДА СЕ ИНТЕРНАТ НЕЋ Е ОДРЖАВАТИ ДО ДАЉЊЕГ. Н/Б ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“    

0 comments

ПЕДИЈАТРИЈА ВАЖНО-ИМД II ГРУПА КОД ДОЦ. РУЖИЦЕ КРАВЉАНАЦ!!!!!

Студенти који вежбају педијатрију код доц. др Ружице Крављанац четвртком (ИИ група) у наствној бази Институт за мајку и дете, обавезно да се јави доц. Крављанац путем телефона или на маил imdnastava@ptt.rs сестра Љубици. Наствна база ИМД Катедра педијатрије

0 comments

Обавештење о коригованом распореду рачунских вежби из Биофизике у Радиологији

Обавештење о коригованом распореду рачунских вежби из Биофизике у Радиологији    

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА IV Ц ГРУПЕ ПЕТА ГОДИНА, ВЕЖБЕ ХИРУРГИЈА-ТРАУМАТОЛОГИЈА

ВЕЖБЕ ХИРУРГИЈА-ТРАУМАТОЛОГИЈА Молим студенте групе IV Ц који су вежбали хирургију-трауматологију у уторак,  а који су били у групи којој се прикључила студенткиња накнадно уписана (2 студента из октобар 2) да се јаве на мој мејл alelesic@gmail.com,  јер треба да се установи ко треба да буде 2 недеље оправдано ван наставе, јер је колегиница позитивна на КОВИД.1 У интересу свих је да се јавите да би знали да сте оправдано одсутни са вежби.   с поштовањем проф Александар Лешић, наставна база ортопедска клиника КЦС          

0 comments

Хирургија са анестезиологијом

Студенти, пете године, који имају вежбе из анестезије на Другој хируршкој клиници у обавези су да пре вежби прочитају предавања, која су снимљена и постављена на платформи.      

0 comments

Распоред вежби из хирургије за студенте IX семестра 2020/21 год.

НОВИ Распоред по асистентима IX семестра 2020 и 21 / ГРУПА А СА ОКТОБРОМ      

0 comments

Распоред одржавања вежби и семинара из судске медицине у зимском семестру

Распоред обдукционих вежби у зимском семестру СПИСКОВИ СА ТЕМАМА ЗА СЕМИНАРЕ  

0 comments

Распореди рада за Катедру патологије за школску 2020/⁠21. годину

Општи распоред предавања и вежби 2020-2021 Распоред наставе  школска 2020-2021      

0 comments

Пропедевтика после октобар II рока

Пропедевтика 5А и 5Б група Пропедевтика 2А и 2Б група Пропедевтика 3А и 3Б група Списак студената 1 и 4 групе РАСПОРЕД НАСТАВЕ – V СЕМЕСТАР    Проф. Мирјана Шумарац уместо 2А и 2Б групи вежбе ће водити 5А и 5Б групи Проф. Драган Поповић уместо 5А и 5Б вежбе ће водити  2А и 2Б групи Проф. Срђан Поповић уместо 2А и 2Б групи вежбе ће водити 5А и 5Б групи Проф. Мирјана Стојковић уместо 5А и 5Б вежбе ће водити  2А и 2Б групи   Студенти који по распореду…

0 comments

ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ II СА ДОПУНОМ-ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

НОВО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОКП 2-ДОПУНА

0 comments

Обавештење о преласку на онлајн наставу из хистологије и ембриологије

Студенти следећих група од данас,  21.10.2020. прелазе на онлајн наставу из хистологије и ембриологије, следеће две недеље: A1-3 A3-2 A3-3 A4-2      

0 comments

Биофизика у Радиологији

Обавештење о распореду рачунских вежби из Биофизике у Радиологији  

0 comments

Распоред вежби из Анестезије – НБ Друга хируршка клиника

Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију КЦС Клиника за кардиохирургију КЦС РАСПОРЕД ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.      

0 comments

Катедра хирургије-КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ и ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“

Вежбе: КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“  и  ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ „ДЕДИЊЕ“  

0 comments

Допуњени списак ОКП II

Допуњени списак ОКП II      

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Рацић Богдан

Име и презиме: Рацић Богдан Број индекса: 281/11 Tема: Психолошки аспект жена  репродуктивног доба оболелих од канцера Датум одбране: 13.03.2020.год у 12 час ГАК Вишеградска

0 comments

Луковић Алехандра

Име и презиме: Луковић Алехандра Број индекса: 576/08 Tема: Преломи  главе хумеруса Датум одбране: 16.03.2020.год у 8 час Ортопедска клиника КЦС

0 comments

Гајић Урош

Име и презиме: Гајић Урош Број индекса: 170/12 Tема: Еписпадије Датум одбране: 11.03.2020.год у 9 час. Дечја клиника

0 comments

Радоловић Александра

Име и презиме: Радоловић Александра Број индекса: 556/16 Tема: Транзиторни исхемијски атак (ТИА): савремени дијагностички и терапијски приступ Датум одбране: 13.03.2020.год у 8,30 час Клин.за неурологију

0 comments

Здравков Ђорђе

Име и презиме: Здравков Ђорђе Број индекса: 547/16 Tема: Сидеропенијска анемија Датум одбране: 12.03.2020. год  у 11 час Бежанијска коса

0 comments

Станковић Јована

Име и презиме: Станковић Јована Број индекса: 295/12 Tема: Токсоплазмоза ока – клиничке манифестације, диференцијална дијаганоза, терапија и прогноза Датум одбране: 12.03.2020.год у 8,30 час Очна клиника  

0 comments

Симић Софија

Име и презиме: Симић Софија Број индекса: 357/11 Tема: Ендокринолошки  аспект   испитивања  и  лечења  инфертилитета Датум одбране: 06.03.2020. год у 12 час Гак Вишеградска  

0 comments

Струкар Харис

Име и презиме: Струкар Харис Број индекса: 562/11 Tема: Интегрини као сигнални молекули Датум одбране: 06.03.2020.год у 13 час Инст. за Патол.физиологију

0 comments

Друштинац Харис

Име и презиме: Друштинац Харис Број индекса: 26/12 Tема: Есенцијална артеријска хипертензија са компликацијама на срцу Датум одбране: 09.03.2020.год у 13 час КБЦ Др Драгиша Мишовић

0 comments

Аврамовић Адам

Име и презиме: Аврамовић Адам Број индекса: 160/12 Tема:  Значај гојазности у настанку типа 2 дијабетеса Датум одбране: 03.03.2020.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Драгана Атанацковић 011/36-36-328

Референт за четврту и пету годину
Виолета Вулетић 011/36-36-312

Референт за пету годину и апсолвенте
Мица Сотировић 011/36-36-313

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310

Референт за дипломиране студенте
Бранислава Ђевић 011/36-36-319

Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИ



Вести предмета


ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА: Важно обавештење

Poštovani studenti, Od ponedeljka, 30.11.2020. godine svi studenti koji bi trebalo da imaju vežbe uživo, imaće vežbe ONLINE i to od 11h preko Microsoft Teams-a. Obaveštenje važi sa sve grupe studenata. Katedra dermatovenerologije    

0 comments

Обавештење о укидању есеја – СУДСКА МЕДИЦИНА

Dopis eseji – ukidanje

0 comments

Хирургија – Одлагање колоквијума

Студенти пете године који су од понедељка 30.11.2020. године имали заказан колоквијум из Опште хирургије са анестезиологијом на Другој хируршкој клиници се одлаже. Нов  термин онлине колоквијума накнадно ћемо објавити.   Руководилац наставне базе Проф. др Слободан Цветковић

0 comments

Oбaвeштeњe o пoчeтку oдржaвaњa избoрнe нaстaвe „„In vitro мoдeли у мeдицинским истрaживaњимa““ зa студeнтe II гoдинe

Obaveštavaju se svi studenti II godine IAS koji su se prijavili za izborni predmet „In vitro modeli u medicinskim istraživanjima“ da će pristup lekcijama u okviru ovog izbornog predmeta biti moguć od petka, 04.12.2020. na Reticulum portalu za on-line nastavu  (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/) gde se nalaze i sva ostala detaljna uputstva o načinu realizacije ove nastave. Da biste prisupili Reticulum portalu potrebno je da se ulogujete sa svojim brojem indeksa kao korisničkim imenom i matičnim brojem kao lozinkom. U slučaju da sa prijavom imate problem, javite se mailom na zeljka.stanojevic@med.bg.ac.rs    …

0 comments

Oбaвeштeњe o кoлoквиjуму прeдмeтa Имунoлoгиja

Obaveštavaju se studenti ranijih godina kojima je prestao da važi kolokvijum iz imunologije da će kolokvijum moći da polažu u subotu, 28. novembra 2020. godine u 16:00h. Kolokvijum podrazumeva pisanje eseja na zadatu temu koja obuhvata prvih 8 poglavlja udžbenika. Tema i link za slanje će biti objavljeni na ovoj stranici u 15:55h istog dana. Izdrada kolokvijuma će trajati 90 minuta.  

0 comments

Педијатрија за студенте који вежбају педијатрију на Дечјој клиници,у прилогу су вињете за семинар – Сидеропенијска анемија.

Вињете за семинар – Сидеропенијска анемија Увод у вињету Приказ болесника Родитељи доводе лекару дечака узраста 12 месеци коме је на редовној контроли крвне слике у надлежном Дому здравља, у складу са стручно-методолошким упутством о контроли крвне слике у републици Србији, уочена снижена вредност хемоглобина од 92 г/Л. Приликомузимањаанамнезесадашњеболести, сазнајете да је детеактивно, расположено, беззнаковазамораилималаксалостиибезпоспаности, мада је мајкаприметилабледило у последњевреме. Мајка негира појаву крви у пелени као и појаву црне столице. Из личне анамнезе: сазнаје се да је дечак прво дете из прве редовно контролисане трудноће, младих и здравих родитеља.…

0 comments

Судска медицина

ПОТВРДА ИСПИТА ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК (ОД 14. ДО 18. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ) ВРШИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ – СЛАЊЕМ Е-МАИЛ ПОРУКЕ НА tijana.durmic@med.bg.ac.rs ПРИЛИКОМ ПОТВРДЕ ИСПИТА НЕОПХОДНО ЈЕ НАВЕСТИ СЛЕДЕЋЕ: – ПРЕЗИМЕ И ИМЕ – БРОЈ ИНДЕКСА – ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ИСПИТИВАЧА УСМЕНОГ ИСПИТА.   ПОТВРДА ИСПИТА ЋЕ СЕ ВРШИТИ НА ПРЕТХОДНО ОПИСАН НАЧИН У ПЕРИОДУ ОД ПОНЕДЕЉКА 7. ДЕЦЕМБРА ДО СРЕДЕ 9. ДЕЦЕМБРА У 10 Х. НАКНАДНО ПРИСТИГЛЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ УЗИМАТИ У ОБЗИР.   ТЕРМИНИ УСМЕНИХ ИСПИТА ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНИ У ПЕТАК, 11. ДЕЦЕМБРА ДО 14Х.   СВЕ…

0 comments

Јавноздравствени аспекти бихејвиоралних зависности

Обавештење за почетак наставе на изборном предмету Јавноздравствени аспекти бихејвиоралних зависности Обавештавају се студенти пете године, да изборни предмет Јавноздравствени аспекти бихејвиоралних зависности почиње 27.11.2020. године.   Настава се у потпуности у електронском окружењу.

0 comments

Распоред испита из офталмологије

Распоред испита из офталмологије у децембарском испитном року од 14.12 – 18.12.2020. Проф.др Аница Бобић – Радовановић 12.2020. у 09х Проф.др Драган Вуковић – 18.12.2020. у 09х Проф.др Мирослав Кнежевић – 15.12.2020. ( време ћемо накнадно знати) Проф.др Бранислав Станковић –  12.2020. у 09:30х Проф.др Марија Божић – 18.12.2020. у 10х Проф.др Весна Јакшић – 18.12.2020. у 10х Доц.др Дијана Рисимић – 18.12.2020. у 11х Доц.др Светлана Станојловић – 18.12.2020. у 11х Доц.др Иван Марјановић – 14.12.2020. (време ћемо накнадно знати) Доц.др Игор Ковачевић – 14.12.2020. у 08х Доц.др Александра…

0 comments

Важно обавештење за студенте друге године студија

Обавештавамо студенте друге године интегрисаних студија медицине да се у водичу кроз наставу  за другу годину у оквиру предмета Медицинска биохемија и хемија за обрачунавање завршне оцене из предмета Медицинска биохемија и хемија  руководе табелом која је приказана на страни 72 водича . Још једном напомињемо да се приликом извођења завршне оцене из предмета Медицинска биохемија и хемија , број бодова остварен на Хемији (51-100) множи са 0,3, а број бодова остварен на Медицинској биохемији (51-100) се множи са 0,7. Збир овако прерачунатих бодова може да износи од 51-100 и…

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ