Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Хирургија – Испитне комисије

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ ИЗ ХИРУРГИЈЕ СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ 10/2020.   I КОМИСИЈА (I ХИРУРШКА КЛИНИКА) Проф. др Зоран Кривокапић[(председник), I Хируршка клиника Проф. др Иван Палибрк, анест, I Хируршка клиника Доц. др Иван Милошевић, Ортопедска клиника КЦС Доц. др Крстина Доклестић, Ургентни центар Доц. др Благоје Грујић, Институт за мајку и дете II КОМИСИЈА (УРГЕНТНИ ЦЕНТАР) Проф. др Жељко Лаушевић (председник), Ургентни центар Проф. др Славко Томић, Ортопедија Бањица Проф. др Зоран Радојчић, Дечја клиника– Тиршова Доц. др Владимир Јовановић, Неурохируршка клинка Доц. др Милан Савић, Грудна хирургија КЦС III КОМИСИЈА (II…

0 comments

Интерна медицина и пропедевтика за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

Интерна медицина и пропедевтика за ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

0 comments

Обавештење – почетак наставе из биохемије на ретикулуму

Poštovane kolege, Od ponedeljka, 30. marta 2020. godine, nastava iz biohemije se nastavlja. Svakog ponedeljka u 8:30č do četvrtka u 15č biće vam omogućen pristup gradivu koje je predviđeno da se obradi date nedelje. Materijal za svaku nedelju obuhvata: Tri prezentacije – predavanje, seminar i vežba – u PDF formatu koje možete preuzeti – Prezentacija seminara se bazira na principu pitanja i odgovora. Sve odgovore na postavljene teze možete naći u literaturi navedenoj u prezentaciji. Dva testa koja ste u obavezi da uspešno završite. Jedan test je vezan za gradivo…

0 comments

Катедрa за микробиологију

Консултације са наставницима/сарадницима Катедре за микробиологију

0 comments

Обавештење о терминима испита ОРЛ и МФХ за МАРТОВСКИ испитни рок

TEРMИНИ ПOЛAГAЊA ИСПИTA ИЗ OTOРИНOЛAРИНГOЛOГИJE СA MAКСИЛOФAЦИJAЛНOM ХИРУРГИJOM MAРT 2020. Прoф. др Прeдрaг Стaнкoвић   Зaкaзивaњe испитa кoд прoфeсoрa личнo, Пoликлиникa, I спрaт Прoф. др Нeнaд Aрсoвић 23.03.2020. у 9h   Прoф. др Mилe Штрбaц Зaкaзивaњe испитa кoд прoфeсoрa у Нaстaвнoj бaзи у Зeмуну Прoф. др Joвицa Mилoвaнoвић   19.03.2020. у 8,30h, дoгoвoр   Прoф. др Вojкo Ђукић Бoлoвaњe, студeнти ћe бити рaспoрeђeни кoд других испитивaчa Прoф. др Снeжaнa Jeшић   26.03.2020. у 8,30h   Прoф. др Влaдимир Ђoрђeвић   24.03.2020. у 8,30h Прoф. др Mилaн Joвaнoвић   23., 24.,…

0 comments

Биоетика хумане сексуалности-⁠термини за слушање наставе

Четвртком: 02.04.2020. 09.04.2020. 16.04.2020. 23.04.2020. у 14:15 у амфитеатру Силос      

0 comments

Потврда испита из предмета ПСИХИЈАТРИЈА у МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ шк. 2019/20.

ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:   Потврда испита организоваће се у:   Петак, 13.03.2020. године од 9,00 до 10,00 часова Понедељак, 16.03.2020. године од 14,00 до 15,00 часова Уторак, 17.03.2020. године од 9,00 до 11,00 часова   код техничког секретара Катедре (Ивана Гавриловић).   Ванредно, за мартовски испитни рок, потврда испита се организује ИСКЉУЧИВО ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА, ПОЗИВОМ НА БРОЈ 011 3238 160. Приликом потврде испита студенти морају знати свој редни број на испитном списку (на испитној пријави, у горњем десном углу, уписати иницијале професора код кога се полаже испит и редни број у записнику).…

0 comments

У мартовском испитном Катедре за физикалну медицину и рехабилитацију ће се одржавати по следећем распореду

  Проф.Д.Ћировић ће питати 18.и 19.03.2020. године са почетком у 9 часова.Потврдити испит 17.03. код секретара од 9-12 часова. Доц.М.Грајић ће питати 18.03.2020.године са почетком у 8 часова. Потврдити испит 17.03. код секретара од 9-12 часова. Проф.Е.Дубљанин Распоповић ће питати 18.,24. и 25.03.2020. године са почетком у 10 часова.Потврдити испит 16.03. код секретара од 9-12 часова. Проф.Д.Матановић ће питати 19.03.2020.године са почетком у 9,15 часова.Потврдити испит 18.03. код секретара од 9-12 часова. Доц.А.Видаковић ће питати 23.03.са почетком у 10 часова и 25.03.са почетком у 12 часова. Потврдити испит код секретара…

0 comments

Анатомија

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА У МАРТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020 ГОДИНЕ   ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕСНА САЛА     ПЕТАК 20. 03. 2020   10 00 – 11 00 ФИЛИПОВИЋ ПУШКАШ БЛАГОЈЕВИЋ ЂОНИЋ МАЛИШ ЗЕЛЕНОВИЋ 11 30 – 12 30 СТИЈАК ЂУЛЕЈИЋ МИЛОВАНОВБИЋ АЛЕКСИЋ СТАРЧЕВИЋ ЈАЏИЋ  ПОТВРДА ИСПИТА ИЗ АНАТОМИЈЕ ЈЕ  17. (УТОРАК) ОД 9 – 12 ЧАСОВА КОД СЕКРЕТАРА ИНСТИТУТА.                                                                           Шеф катедре за ужу научну област анатомија   Проф. др Ласло Пушкаш, с.р.  

0 comments

Клинички стаж – Дечија хирургија

Клинички  стаж студената 6 од 16.03.-03.04.2020.год. (група 3)   Поштовани студенти медицине, будуће колеге. Добродошли у нашу установу – Клинику за дечју хирургију Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“. На нашој Клиници ћете провести 3 недеље -15 радних дана.Првог дана се јавите мед.сестри Марини Мутавџић због поделе картона и распоређивања, канцеларија наставе на првом спрату Института. Радно време је од 07.30 до 14.30. Студенти : 1 МД140092 Милић Александра 2 МД140219 Милић Владимир 3 МД140431 Милићевић Анђела 4 МД140019 Милићевић Лука 5 МД130269 Милићевић Мила…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Рацић Богдан

Име и презиме: Рацић Богдан Број индекса: 281/11 Tема: Психолошки аспект жена  репродуктивног доба оболелих од канцера Датум одбране: 13.03.2020.год у 12 час ГАК Вишеградска

0 comments

Луковић Алехандра

Име и презиме: Луковић Алехандра Број индекса: 576/08 Tема: Преломи  главе хумеруса Датум одбране: 16.03.2020.год у 8 час Ортопедска клиника КЦС

0 comments

Гајић Урош

Име и презиме: Гајић Урош Број индекса: 170/12 Tема: Еписпадије Датум одбране: 11.03.2020.год у 9 час. Дечја клиника

0 comments

Радоловић Александра

Име и презиме: Радоловић Александра Број индекса: 556/16 Tема: Транзиторни исхемијски атак (ТИА): савремени дијагностички и терапијски приступ Датум одбране: 13.03.2020.год у 8,30 час Клин.за неурологију

0 comments

Здравков Ђорђе

Име и презиме: Здравков Ђорђе Број индекса: 547/16 Tема: Сидеропенијска анемија Датум одбране: 12.03.2020. год  у 11 час Бежанијска коса

0 comments

Станковић Јована

Име и презиме: Станковић Јована Број индекса: 295/12 Tема: Токсоплазмоза ока – клиничке манифестације, диференцијална дијаганоза, терапија и прогноза Датум одбране: 12.03.2020.год у 8,30 час Очна клиника  

0 comments

Симић Софија

Име и презиме: Симић Софија Број индекса: 357/11 Tема: Ендокринолошки  аспект   испитивања  и  лечења  инфертилитета Датум одбране: 06.03.2020. год у 12 час Гак Вишеградска  

0 comments

Струкар Харис

Име и презиме: Струкар Харис Број индекса: 562/11 Tема: Интегрини као сигнални молекули Датум одбране: 06.03.2020.год у 13 час Инст. за Патол.физиологију

0 comments

Друштинац Харис

Име и презиме: Друштинац Харис Број индекса: 26/12 Tема: Есенцијална артеријска хипертензија са компликацијама на срцу Датум одбране: 09.03.2020.год у 13 час КБЦ Др Драгиша Мишовић

0 comments

Аврамовић Адам

Име и презиме: Аврамовић Адам Број индекса: 160/12 Tема:  Значај гојазности у настанку типа 2 дијабетеса Датум одбране: 03.03.2020.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Драгана Атанацковић 011/36-36-328

Референт за четврту и пету годину
Виолета Вулетић 011/36-36-312

Референт за пету годину и апсолвенте
Мица Сотировић 011/36-36-313

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310

Референт за дипломиране студенте
Бранислава Ђевић 011/36-36-319

Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Изборни предмети проф. Бранимира Радосављевића

Изборни предмети проф. Бранимира Радосављевића

0 comments

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука -⁠⁠⁠ Термин испита

Испити из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Комуникација у медицини, Медицина, спорт и биоетика, Биоетика 3, Биоетика 4) одржаће се у понедељак, 28.09.2020. у 12:00ч у амфитеатру Силос Института за социјалну медицину. Молимо студенте да се придржавају прописаних епидемиолошких мера.   Катедра хуманистичких наука

0 comments

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ХЕМИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ХЕМИЈЕ У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ      

0 comments

Пријава испита за Ванредни октобарски испитни рок ИАС и ОАС

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ   Пријава испита за Ванредни октобарски испитни рок је искључиво електронска :  28. септембра  и  29. септембра  2020. године. Ванредни октобарски испитни рок  је за полагање једног испита за студенте свих година ИАС и ОАС укључујући и апсолвенте.   Испитни рок ће се организовати 12. 13. и 14.октобра 2020. године. Последњи дан уписа у наредну школску годину је 15. октобар 2020. године.   СТУДЕНТСКА СЛУЖБА            

0 comments

Резултати теста из Клиничке биохемије у октобарском испитном року 2020.г.

Резултати теста из Клиничке биохемије у октобарском испитном року 2020.г.

0 comments

Клиничка онкологија

Поштоване колеге,   Према упутствима Медицинског факултета у зимском семстру школске 2020./2021. године настава ће се спроводити комбинованим моделом, на даљину (on-line) и у присуству студената када је то могуће. У прилогу вам достављамо  распоред предмета Клиничка онкологија за школску 2020./2021.годину,  као и дописе добијене од стране Медицинског факултета који ће нам, надам се, помоћи у спровођењу наставе.   Срдачно, Проф.др Марина Никитовић Одговорни наставник за предмет Клиничка онкологија   Прилог: Клиничка онкологија распоред 2020-2021 Мере заштите на МФУБ – настава      

0 comments

Прва помоћ – Октобарски испитни рок

ПРВA ПOMOЋ – OКTOБAРСКИ  РOК     Пoштoвaни студeнти, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у сeптeмбaрскoм  испитнoм рoку oбaвити у фoрми тeстa дaнa 29. IX 2020. гoд. oд  08 дo 09часова у aмфитeaтру Другe хируршкe клиникe. Студeнти су дужни дa тoг дaнa сa сoбoм пoнeсу индeкс и бeлу приjaву . Maскe су oбaвeзнe!!!     Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник      

0 comments

Медицина и друштво – упис оцена из августовског и септембарског испитног рока

Моле се студенти који су положили Медицину и друштво у августовском и септембарском испитном року код доц. др Виде Јеремић Стојковић, а нису још уписали оцену, да се јаве на мејл  vidajeremic@yahoo.com.

0 comments

Клиничка биохемија – термини уписивања оцене, октобарски рок

ТЕРМИНИ  УПИСИВАЊА  ОЦЕНА  ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ  У  ОКТОБАРСКОМ  ИСПИТНОМ  РОКУ  ШКОЛСКЕ 2019/2020.год.       Испитивач:                                            Датум:                        Време: Доц. др Жељка Станојевић                    28.09.2020.                             14,00 ч. Доц. др Татјана Николић                      25.09.2020.                12,30 до 13,00 ч. Доц. др Весна Ћорић                               28.09.2020.                12,00 до 13,00 ч. _______________________________________________________________     У Београду, 21.09.2020.год.                                  КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈУ

0 comments

Хирургија-Датуми за полагање вантредног октобарског рока за студенте свих година студија

ПРВА ХИРУРШКА КЛИНИКА – Клинички Центар Србије ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК – ОКТОБАР 2020

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ