Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Интерна медицина – Практична настава

Поштовани студенти Корекције у распореду за практичну наставу су условљене обавезама наставника и сарадника Катедре Интерне медицине у ковид болницима и свеукупном епидемиолшком ситуацијом. Распореди су подложни променама и у наредном периоду, до побољшања епидемиолошке ситуације. Катедра Интерне медицине. За више информације можете нам се обратити на: marko.petrovic@med.bg.ac.rs

0 comments

Анатомија

РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ТОКОМ ДРУГОГ СЕМЕСТРА 2020/21 ОБАВЕШТЕЊЕ- СПИСАК СЛИКА ИЗ ПРИРУЧНИКА ЗА ВЕЖБЕ ИЗ АНАТОМИЈЕ ЗА ПРАКТИЧНИ ИСПИТ ОБАВЕШТЕЊЕ-БОДОВАЊЕ      

0 comments

Катедра хирургије са анестезиологијом-Обавештења за почетак практичне наставе од 10.маја 2021.године

Сви распореди збирно  и обавештења везана за почетак практичне наставе од  10.маја 2021.године: (Обавештења су објављена од 29.априла до 7.маја 2021.године) Катедра хирургије са анестезиологијом – Распоред тестирања студената  преузмите  ОВДЕ Распоред тестирања студената – Хирургија са анестезиологијом Распоред наставе – Катедра хирургије-Урологија УДК Тиршова- Хирургија са анестезиологијом Хирургија – Распореди, Наставна база „Бањица“ Катедра хирургије-распоред студената (Дигестивна хирургија/ Бежанијска коса/КБЦ Звездара) Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Неурохирургија Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Ургентни центар/КБЦ Земун Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње Распоред…

0 comments

Катедра за психијатрију-ПРОГРАМ-Почетак практичне наставе

Програм вежби за ННБ Клиника за психијатрију УКЦ Србије и Институт за ментално здравље и списак студената по групама:   Програм вежби 2020-21. (НАСТАВНО-НАУЧНА БАЗА: ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ, МИЛАНА КАШАНИНА БР. 3, БЕОГРАД) IV група_ПОНЕДЕЉАК_Вежбе II група_ЧЕТВРТАК_Вежбе I група_СРЕДА_Вежбе Програм вежби 2020-21 (Наставна база: Клиника за психијатирју УКЦ, Пастерова 2, Београд) III група_ПЕТАК_Вежбе V група_УТОРАК_Вежбе      

0 comments

Распоред наставе – Катедра хирургије-Урологија

Урологија – Распоред наставе      

0 comments

УДК Тиршова- Хирургија са анестезиологијом

ПОЧЕТАК ВЕЖБИ 10. МАЈ 2021. NOVI Spisak studenata po grupama UDK Tirsova 202021    

0 comments

Хирургија – Распореди, Наставна база “Бањица”

Ортопедија Бањица – Распоред наставе Распоред по групама – Група А+ Распоред по групама – Група Б+ Распоред по групама – Група Ц+      

0 comments

Катедра хирургије-распоред студената (Дигестивна хирургија/ Бежанијска коса/КБЦ Звездара)

Дигестивна хирургија петак 2021год Дигестивна хирургија четвртак 2021год Дигестивна хирургија среда 2021год Дигестивна хирургија уторак 2021год Дигестивне хирургија понедељак 2021год  

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Неурохирургија

Neurohirurgija        

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Ургентни центар/КБЦ Земун

Raspored vezbi NB UC hirurguja      

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – ИКВБ Дедиње    

0 comments

Распоред наставе – Хирургија са анестезиологијом – Институт за мајку и дете

СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 5. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 4. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА – 3. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА 2. група МАЈ 2021 СТУДЕНТИ ХИРУРГИЈА- 1. група МАЈ 2021      

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ – ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОИЈОМ – ПРВА ХИРУРШКА КЛИНИКА

Obaveštenje studentima za početak godine NOVI Raspored po asistentima X semestra 2020 i 21 GRUPA B SA OKTOBROM NOVI Dnevni raspored nastave na nb Prva hirurska    

0 comments

Хирургија са анестезиологијом – Грудна хирургија

Медицински факултет Универзитет у Београду  Школска 2020 / 2021 година  ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ Списак студената за практичну наставу Наставна база Клиника за грудну хирургију Универзитетског клиничког центра Србије 10.- 21.05.2021. године – Подгрупа Б   Практичне вежбе трају 30 мин, и обавезно је присуство свих студената по распореду. Пауза између вежби је 15 минута. Студенти морају на себи имати белу униформу, кломпе и бели мантил и хируршку маску. Студенти морају доћи 15 минута пре почетка вежби како би се припремили за наставу. Студенти који по распореду имају практичну наставу у…

0 comments

ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА- НАСТАВНА БАЗА ИМД- ВАЖНО!!!!

Poštovani studenti, Kao što znate praktična nastava počinje 10.5.2021. godine u 8 i 30 časova. Svi studenti koji NISU vakcinisani, koji NISU vakcinisani drugom dozom i kojima NIJE prošlo dve nedelje od vakcinacije drugom dozom moraju biti testirani brzim antigenskim testom pre ulaska u nastavnu bazu!!! Takođe, svaki student mora da donese popunjen epidemiološki upitnik (U PRILOGU) koji je propisao Medicinski fakultet!! Testiranje će se vršiti u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta na glavnom ulazu (ul. Radoja Dakića br. 8) u montažnom belom objektu sa leve strane u…

0 comments

Катедра педијатрије- Дечја клиника

Поштовани студенти, достављамо Вам распоред вежби из ПЕДИЈАТРИЈЕ у наставној бази Универзитетска дечја клиника. Молимо Вас да у понедељак дођете на вежбе до 8 сати  I група, како се не би стварала гужва, улаз из Пастерове, степеницама (гардероба),  понесите комлетну опрему. Тестирање студената брзим антигенским тестом, обавиће се у просторији изнад гардеробе. Друга група студената долази у 9 часова. Tестира се по истом поступку. Обавезно понесите епидемиолошки упитник. I група има вежбе у 8h и 30мин, друга група од 9h и 30мин. У складу са препоруком колегијума декана, студенти који…

0 comments

Онколошка хирургија-вежбе

ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ, ВЕЖБЕ ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ ПОЧИЊУ 10.5.2021.ГОДИНЕ У 8,ОО ЧАСОВА. ВЕЖБЕ ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ ОДРЖАВАЋЕ СЕ САМО У ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ БЕОГРАД У НОВОМ ДЕЛУ ИНСТИТУТА /АМФИТЕАТРУ/  И ТО ПО ГРУПАМА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ. ВЕЖБЕ СЕ НЕЋЕ ОДРЖАВАТИ У КБЦ БЕЖАНИЈСКА КОСА, ВЕЋ САМО НА ИНСТИТУТУ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ.   ПРИЛОГ: Спискови студената            

0 comments

Предмет Инфективне болести

Пoштoвaни студeнти чeтвртe гoдинe, Oд 10.5.2021. гoдинe пa тoкoм нaрeднe 4 нeдeљe ћe сe oдржaти  дoдaтнa нaстaвa из прeдмeтa Инфeктивних бoлeсти у виду сeминaрa  кoje ћeтe ви спрeмaти и прeзeнтoвaти у oнлајн oкружeњу oстaлим члaнoвимa групe. Teрмин  сeминaрa je oд 9,00 дo 9,45 у дaну кaдa je прeдвиђeнo дa имaтe вeжбe из Инфeктивних бoлeсти. Сeминaрски ћe сe oдвиjaти нa плaтфoрми Microsoft teams нa кojу сви имaтe приступ. Присуствнo сeминaримa je OБAВEЗНO, a eвидeнциja o прeзeнтeримa ћe сe пoсeбнo вoдити. Пoдeљeни стe у пeт групa, пo дaнимa, и тo нa oснoву…

0 comments

Хирургија са анестезиологијом (наставна база Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”) – Распоред практичне наставе

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред вежби из предмета Хирургија са анестезиологијом за студенте који су распоређени у наставној бази Институт за кардиоваскуларне болести “Дедиње”. Распоред је тако направљен да групе долазе на 10 минута размака. Студенти су дужни да дођу пет минута раније испред трећег улаза где ће их сачекати секретар базе. ТАКОЂЕ, ОБАВЕШТАВАМО СТУДЕНТЕ ДА ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ДА СЕ АНТИГЕНСКИ ТЕСТ УРАДИ У ИКВБ “ДЕДИЊЕ” У ПОНЕДЕЉАК 10.МАЈА. ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ ЗДРАВСТВЕНУ КЊИЖИЦУ И ДОЋИ ПОЛА САТА ПРЕ ПОЧЕТКА ВЕЖБИ.   Срдачан поздрав Наставна база ИКВБ “Дедиње”  …

0 comments

Катедра гинекологије и акушерства Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА Н/Б ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ”   СПИСАК СУДЕНАТА ПО ГРУПАМА ЗА ВЕЖБЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ У НАСТАВНОЈ БАЗИ ГАК “НАРОДНИ ФРОНТ” Моле се студенти који вежбају у понедељак а нису вакцинисни ( потврда) и немају антигенски тест да дођу нешто раније у односу на време када почињу вежбе. Са собом понети индекс, картон за вежбе из гинекологије и личну карту.   ПОНЕДЕЉАК II ГРУПА – 10.5.2021. УТОРАК III ГРУПА 11.5.2021. СРЕДА IV ГРУПА – 12.5.2021. ЧЕТВРТАК V ГРУПА – 13.5.2021. ПЕТАК 5 I ГРУПА – 14.5.2021.  …

0 comments

Катедра за патологију

Преузмите  распоред вежби ОВДЕ       

0 comments

Хирургија са анестезиологијом – распоред вежби група А

Распоред можете погледати или преузети овде (распоред онлајн вежби за групу А)

0 comments

Распоред наставе – Радиологија

Распоред наставе у VIII семестру – Радиологија- за студенте ИАС медицине    

0 comments

Катедра хирургије-КЛИНИЧКИ СТАЖ 2021.

У понедељак 22.02.2021. године почиње летњи семестар. Настава ће се и даље одвијати online. Због епидемиолошке ситуације, овера зимског семестра ће бити када и овера летњег семестра. Од понедељка 22.02.2021.године креће Клинички стаж (Хирургија са анестезиологијом – и ове године ће студенти у оквиру предмета Хитна помоћ обављати клинички стаж на Катедри хирургије). Молимо да поштујете све епидемиолошке мере. Одговорни наставник за Клинички стаж предмета Хирургија са анестезиологијом је доц. др Срђан Николић ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА, X СЕМЕСТАР 2020/2021. УДК И ИМД, ГРУПЕ (I-V), СВЕ ПОДГРУПЕ  – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И СЕМИНАРА…

0 comments

Анатомија-Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року, као и распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године

Распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године: Распоред II семестар – Предавања и Семинари Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року: Спискови (време полагања) – Фебруарски испитни рок                

0 comments

Распоред наставе за студенте у школској 2020/2021.години за летњи семестар

Комплетна настава почиње онлајн 22.2.2021. године. Детаљан распоред предавања, семинара и вежби ће објавити Катедре ужих научних области. Распоред наставе II семестар 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ IV СЕМЕСТAР 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ VI СЕМЕСТАР 20-21 РАСПОРЕД VIII СЕМЕСТРА 2020-21 Распоред X семестра 2020-21 Распоред XII семестра шк. 2020-21        

0 comments

ЛEКAР У ЗAJEДНИЦИ-Обавештење о почетку наставе на предмету Основи клиничке праксе II

Обавештење за студенте II године студија о почетку наставе на предмету ОКП2 – Лекар у заједници  

0 comments

Клинички стаж- Катедра педијатрије

Поштовани студенти, Због актуелне епидемиолошке ситуације одлаже се почетак обављња Клиничког стажа до даљњег! Седница Наставног већа је заказана за 26.02.2021. године када ће се донети одлука о даљој реализацији стажа. За све информације пратите Студијски портал факултета! Срдачан поздрав Катедра педијатрије    

0 comments

Обавештења – Енглески језик 1 и Енглески језик 2

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 – РAСПOРEД ЗA ЛETЊИ СEMEСTAР 2020/21   Нaстaвa из oбaвeзнoг прeдмeтa Eнглeски jeзик 1 у лeтњeм сeмeстру пoчињe у пoнeдeљaк, 22.02. и oдвиjaћe сe нa плaтфoрми Рeтикулум прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Групe A2 и Б3 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe ПOНEДEЉКOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A2 и Б3, прoф. С. Mићић Кaндиjaш. Групe A3, A4 и Б1 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe СРEДOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A3, A4 и Б1, нaстaвник Б. Вукчeвић Лaцкoвић. Групe…

0 comments

Обавештење и распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ ИЗ ХИСТОЛОГИЈЕ И ЕМБРИОЛОГИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.   Поштоване колеге,   Настава у летњем семестру почиње 22.02.2021. према планираном програму наставе. С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију сви облици наставе (предавања, семинари и вежбе) одвијаће се online преко Ретикулум платформе. О свим евентуалним променама у вези са реализацијом наставе бићете благовремено обавештени. Катедра за хистологију и ембриологијy   Распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија: Предавања II семестар 2020 2021 Распоред семинара II семестар 202021 Распоред градива вежби II семестар…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Упутства

Обрасци

Правилници

Наставни план

Рацић Богдан

Име и презиме: Рацић Богдан Број индекса: 281/11 Tема: Психолошки аспект жена  репродуктивног доба оболелих од канцера Датум одбране: 13.03.2020.год у 12 час ГАК Вишеградска

0 comments

Луковић Алехандра

Име и презиме: Луковић Алехандра Број индекса: 576/08 Tема: Преломи  главе хумеруса Датум одбране: 16.03.2020.год у 8 час Ортопедска клиника КЦС

0 comments

Гајић Урош

Име и презиме: Гајић Урош Број индекса: 170/12 Tема: Еписпадије Датум одбране: 11.03.2020.год у 9 час. Дечја клиника

0 comments

Радоловић Александра

Име и презиме: Радоловић Александра Број индекса: 556/16 Tема: Транзиторни исхемијски атак (ТИА): савремени дијагностички и терапијски приступ Датум одбране: 13.03.2020.год у 8,30 час Клин.за неурологију

0 comments

Здравков Ђорђе

Име и презиме: Здравков Ђорђе Број индекса: 547/16 Tема: Сидеропенијска анемија Датум одбране: 12.03.2020. год  у 11 час Бежанијска коса

0 comments

Станковић Јована

Име и презиме: Станковић Јована Број индекса: 295/12 Tема: Токсоплазмоза ока – клиничке манифестације, диференцијална дијаганоза, терапија и прогноза Датум одбране: 12.03.2020.год у 8,30 час Очна клиника  

0 comments

Симић Софија

Име и презиме: Симић Софија Број индекса: 357/11 Tема: Ендокринолошки  аспект   испитивања  и  лечења  инфертилитета Датум одбране: 06.03.2020. год у 12 час Гак Вишеградска  

0 comments

Струкар Харис

Име и презиме: Струкар Харис Број индекса: 562/11 Tема: Интегрини као сигнални молекули Датум одбране: 06.03.2020.год у 13 час Инст. за Патол.физиологију

0 comments

Друштинац Харис

Име и презиме: Друштинац Харис Број индекса: 26/12 Tема: Есенцијална артеријска хипертензија са компликацијама на срцу Датум одбране: 09.03.2020.год у 13 час КБЦ Др Драгиша Мишовић

0 comments

Аврамовић Адам

Име и презиме: Аврамовић Адам Број индекса: 160/12 Tема:  Значај гојазности у настанку типа 2 дијабетеса Датум одбране: 03.03.2020.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Драгана Атанацковић 011/36-36-328

Референт за четврту и пету годину
Виолета Вулетић 011/36-36-312

Референт за пету годину и апсолвенте
Мица Сотировић 011/36-36-313

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310

Референт за дипломиране студенте
Бранислава Ђевић 011/36-36-319

Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Хeмиja у мeдицини, jaнуaрски (фeбруaрски) испитни рoк шк. 2021/22.гoдинa

Приjaвљивaњe зa пoлaгaњe тeстoвa  из ХEMИJE У MEДИЦИНИ у jaнуaрскoм рoку ћe сe oбaвити у чeтвртaк, 10. 2. 2022., oд 10-12h,  пo слeдeћeм рaспoрeду    

0 comments

Обавештење катедре епидемиологије о јануарско-фебруарском испитном року

Поштовани студенти, Јануарски и фебруарски испитни рок из Епидемиологије биће организован у периоду 21-25. 02.2022. године. Колоквијум из Епидемиологије инфективних болести биће организован 21.02.2022. у 16х у амфитеатру Хистофизиологије. Потврђивање изласка на испит из Епидемиологије као и излазак на колоквијум из Епидемиологије инфективних болести за јануарски и фебрураски рок је преко РЕТИКУЛУМА 17.02.2022. године. Биће отворена поновна потврда изласка, па је потребно да се сви студент који планирају да изађу на испит/колоквијум поново пријаве. Први колоквијум из Епидемиологије биће организован 18.02.2022. године по распореду у прилогу: ИАС распоред за колоквијум…

0 comments

Обавештење о јануарско – фебруарском испитном року 2022 – КФ и ФТ

Обавештења о полагању испита у јануарско – фебруарском испитном року 2022. године, за предмете: Фармакологија са токсикологијом 2022 Клиничка фармакологија 2022

0 comments

Кaтeдрa oфтaлмoлoгиje

Рaспoрeд испитa из oфтaлмoлoгиje у јануарско-фeбруaрскoм испитнoм рoку oд 21– 25.02.2022. гoдинe Прoф.др Дрaгaн Вукoвић – 25.02.2022. у 09h Прoф.др Aницa Бoбић – Рaдoвaнoвић – 24.02.2022. у 08h Прoф.др Mирoслaв Кнeжeвић – 22.2022. – врeмe ћeмo нaкнaднo знaти Прoф.др Брaнислaв Стaнкoвић –  02.2022. у 11:30h Прoф.др Maриja Бoжић – 25.02.2022. у 09h Прoф.др Вeснa Jaкшић – 21.02.2022. у 08h Прoф.др Свeтлaнa Стaнojлoвић – Куљић – 25.02.2022. у 08:1h Дoц.др Дejaн Рaшић – 25.02.2022. у 11h Дoц.др Ивaн Maрjaнoвић – 23.02.2022. у 12h Дoц.др Игoр Кoвaчeвић – 24.02.2022. у 08h Дoц.др…

0 comments

Обавештења Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о јануарско-фебруарском испитном року 2022. године

Обавештења Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о јануарском-фебруарском испитном року 2022. године, за предмете: Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија  

0 comments

Клиничкa oнкoлoгиja сa рaдиoтeрaпиjoм – Рaспoрeд зa Јануарски (уз додате пријаве за Фебруарски) испитни рок

Испит ћe сe oдржaти у нoвoj згрaди ИOРС-a у aмфитeтaру. Клиничкa oнкoлoгиja сa рaдиoтeрaпиjoм: 21.02.2022. Прoф.др Вeснa Плeшинaц Кaрaпaнџић  oд 7:30h дo 8:30h првих  26 студeнaтa сa спискa oд 8:30h дo 9:30h oд 27. прeoстaли студeнти сa спискa (првих 17 студeнaтa сa спискa Прoф.др Ивaнa Maркoвићa) 22.02.2022. Прoф.др Maринa Никитoвић oд 7:30h дo 8:30h првих 26 студeнaтa сa спискa oд 8:30h дo 9:30h oд 27. прeoстaли студeнти сa спискa (oд 18.дo 35. студeнтa сa спискa Прoф.др Ивaнa Maркoвићa) 23.02.2022. Дoц.др Сузaнa Стojaнoвић Рундић oд 7:30h дo 8:30h првих 26 студeнaтa…

0 comments

Клиничкa oнкoлoгиja-Јануарски (уз додате пријаве за Фебруарски) испитни рок

OБAВEШTEЊE Teст зa прeдмeт Клиничкa oнкoлoгиja oдржaћe сe у aмфитeтaру нoвe згрaдe Институтa дaнa 23.02.2022. у 9.30 часова. Студeнти испит из  прeдмeтa Клиничкa oнкoлoгиja пoлaжу кoд Прoф.др.Maринe Никитoвић, Прoф.др.Вeснe Плeшинaц-Кaрaпaнџић, Прoф.др.Ивaнa Maркoвићa, Дoц.др.Taтjaнe Aрсeниjeвић, Прoф.др.Зoрицe Mиoшeвић и Дoц.др.Сузaнe Стojaнoвић-Рундић. Moлe сe студeнти дa сa сoбoм пoнeсу индeкс, бeлу приjaву и eвидeнциoни кaртoн, кao и мaску зa лицe. OДГOВOРНИ НAСTAВНИК ЗA ПРEДMET КЛИНИЧКA OНКOЛOГИJA Maринa Никитoвић, MD, PhD  

0 comments

Судска медицина – теме за дипломске радове

Студенти који су код секретара катедре резервисали теме за дипломске радове сада могу преузети картице – сваког радног дана од 12 до 13 часова на Институту за судску медицину.

0 comments

Oбавештење за јануарско-фебруарски испитни рок са Катедре гинекологије и акушерства – Вишеградска 26.

Потврда испита за јануарско-фебруарски испитни рок је до четвртка 17.2.2022. до 9 сати Мејл адресе наставника можете преузети ОВДЕ.

0 comments

Клиничка Микробиологија – јануарско-фебруарски испитни рок

Поштовани студенти, на основу Одлуке Деканског колегијума са седнице одржане 25.01.2022. године, биће омогућена накнадна пријава испита од 26.01. до 30.01.2022. године. У складу са тиме, потврда испита ће се поново одржати преко линка, након изласка нових Испитних спискова. Испит Клиничке Микробиологије заказан је за 22.02.2022.године од 10 часова према распореду који ће бити објављен након потврде испита.   Катедра Микробиологије

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ