Интегрисане академске студије

ИАСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Интегрисане академске студије медицине за стицање академског назива доктор медицине, које се изводе на Медицинском факултету у Београду, трају 6 година односно 12 семестара или 5500 часова активне наставе. Настава је јединствен процес која се одвија кроз предавања, вежбе, семинаре, клиничку праксу и клиничког стажа. Клинички стаж је у функцији израде завршног дипломског испита.

Настава се изводи по плану и програму који је акредитован од стране Универзитета у Београду и Наставно научног већа Медицинског факултета у Београду. Наставни процес појединог предмета одвија се у току једног, а највише у току два семестра у складу са планом извођења наставе. Укупно ангажовање студената у оквиру студијског програма интегрисаних академских студија медицине изражава се ЕСПБ бодовима. Вредност једног ЕСПБ бода одговара, у просеку, радном ангажовању студента од 25 часова. Укупнaн број бодова у једној академској години износи 60 ЕСПБ, односно 360 ЕСПБ за комплетне студије медицине.

У оквиру сваког предмета дефинисане су наставне активности релевантне за постизање циља и исхода предмета и време потребно за сваку наставну активност, тако да укупно радно ангажовање студената одговара броју бодова који припадају предмету. Студент остварује бодове предвиђене за предмет након завршног испита.

Наставни план студијског програма омогућава да студент током прве године студија усвоји основна знања из базичних медицинских и академско образовних наука ( Хумана генетика, Анатомија, Хистологија и ембриологија, Медицина и друштво, Енглески у медицини 1) као и стручно – апликативних предмета (Основи клиничке праксе 1 и Прва помоћ). Током друге године студија, поред опште-образовних предмета (Енглески језик у медицини 2) студенти стичу знање из базичних медицинских наука ( Медицинске физиологије, Медицинске биохемије и хемије, Микробиологије и имунологије и Епидемиологије ) и знање и вештине неопходне за савладавање наставног програма клиничких предмета (Основи клиничке праксе 2). Наставним планом треће године студија обухваћени су предмети из категорије базичних медицинских наука (Патологија, Патолошка физиологија и Фармакологија и токсикологија) и клиничких знања и вештина (Клиничка пропедевтика, Радиологија и нуклеарна медицина). Током IV, V и VI године студија студенти стичу образовање из области клиничких наука (Интерна медицина, Инфективне болести, Клиничка микробиологија, Неурологија, Психијатрија, Дерматовенерологија, Педијатрија, Гинекологија са акушерством, Хирургија, Офталмологија, Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом), као и базичних наука ( Хигијена и медицина рада, Судска медицина и Клиничка фармакологија).

Изборна настава омогућава студентима да стекну додатна знања и вештине из области медицине за који показују посебни интерес. Овај вид наставе остварује се кроз изборне предмете који се реализују на свим годинама студија. Студент на почетку академске године бира два изборна предмета из листе понуђених предмета.

У XII семестру студијског програма предвиђен је клинички стаж у трајању од 435 часова практичне наставе у оквиру које студент пише и брани завршни дипломски рад.

Сви облици активне наставе базирају на раду у малим групама што подразумева максималан број од 80 студената на предавањима и 6 до 12 студената у групи за практичну наставу. Инсистира се на интерактивној настави као савременој методи извођења наставе, која омогућава студентима боље разумевање програмске материје, усвајање инвентивног знања, формирање сопствених ставова и усвајање постојећих научних доктрина.

Лабораторијске и клиничке вештине студенти изводе самостално или путем демонстрација вештина од стране наставника или сарадника. За сваку клиничку вештину дефинисан је ниво компентенције студената:

  • студент има само теоријско знање о вештини
  • студент посматра процедуру, али је не изводи самостално
  • студент изводи процедуру самостално, али не рутински
  • студент изводи процедуру рутински.

Савладавањем наставног плана и програма интегрисаних академских студија медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду студенти добијају знања и савладавају вештине неопходне за самостално бављење струком.

Распоред наставе – Радиологија

Распоред наставе у VIII семестру – Радиологија- за студенте ИАС медицине    

0 comments

Катедра хирургије-КЛИНИЧКИ СТАЖ 2021.

У понедељак 22.02.2021. године почиње летњи семестар. Настава ће се и даље одвијати online. Због епидемиолошке ситуације, овера зимског семестра ће бити када и овера летњег семестра. Од понедељка 22.02.2021.године креће Клинички стаж (Хирургија са анестезиологијом – и ове године ће студенти у оквиру предмета Хитна помоћ обављати клинички стаж на Катедри хирургије). Молимо да поштујете све епидемиолошке мере. Одговорни наставник за Клинички стаж предмета Хирургија са анестезиологијом је доц. др Срђан Николић ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА, X СЕМЕСТАР 2020/2021. УДК И ИМД, ГРУПЕ (I-V), СВЕ ПОДГРУПЕ  – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И СЕМИНАРА…

0 comments

Анатомија-Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року, као и распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године

Распоред наставе за II семестар школске 2020/21 године: Распоред II семестар – Предавања и Семинари Обавештење о времену полагања испита у фебруарском року: Спискови (време полагања) – Фебруарски испитни рок                

0 comments

Распоред наставе за студенте у школској 2020/2021.години за летњи семестар

Комплетна настава почиње онлајн 22.2.2021. године. Детаљан распоред предавања, семинара и вежби ће објавити Катедре ужих научних области. Распоред наставе II семестар 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ IV СЕМЕСТAР 2020-21 РАСПОРЕД НАСТАВЕ VI СЕМЕСТАР 20-21 РАСПОРЕД VIII СЕМЕСТРА 2020-21 Распоред X семестра 2020-21 Распоред XII семестра шк. 2020-21        

0 comments

ЛEКAР У ЗAJEДНИЦИ-Обавештење о почетку наставе на предмету Основи клиничке праксе II

Обавештење за студенте II године студија о почетку наставе на предмету ОКП2 – Лекар у заједници  

0 comments

Клинички стаж- Катедра педијатрије

Поштовани студенти, Због актуелне епидемиолошке ситуације одлаже се почетак обављња Клиничког стажа до даљњег! Седница Наставног већа је заказана за 26.02.2021. године када ће се донети одлука о даљој реализацији стажа. За све информације пратите Студијски портал факултета! Срдачан поздрав Катедра педијатрије    

0 comments

Обавештења – Енглески језик 1 и Енглески језик 2

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 – РAСПOРEД ЗA ЛETЊИ СEMEСTAР 2020/21   Нaстaвa из oбaвeзнoг прeдмeтa Eнглeски jeзик 1 у лeтњeм сeмeстру пoчињe у пoнeдeљaк, 22.02. и oдвиjaћe сe нa плaтфoрми Рeтикулум прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Групe A2 и Б3 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe ПOНEДEЉКOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A2 и Б3, прoф. С. Mићић Кaндиjaш. Групe A3, A4 и Б1 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe СРEДOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A3, A4 и Б1, нaстaвник Б. Вукчeвић Лaцкoвић. Групe…

0 comments

Обавештење и распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ ИЗ ХИСТОЛОГИЈЕ И ЕМБРИОЛОГИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.   Поштоване колеге,   Настава у летњем семестру почиње 22.02.2021. према планираном програму наставе. С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију сви облици наставе (предавања, семинари и вежбе) одвијаће се online преко Ретикулум платформе. О свим евентуалним променама у вези са реализацијом наставе бићете благовремено обавештени. Катедра за хистологију и ембриологијy   Распореди за II семестар за предмет Хистологија и ембриологија: Предавања II семестар 2020 2021 Распоред семинара II семестар 202021 Распоред градива вежби II семестар…

0 comments

Изборна настава за летњи семестар шк. 20 21

Објављени су Спискови студената Изборне наставе за летњи семестар школске 2020/2021. године Студенти који нису на списку или су распоређени на Изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентску службу у периоду од  22.2.2021. до 5.3.2021. од  9,00 до 13,00 часова. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА Спискови студената Изборне наставе за летњи семестар школске 2020/2021. године: Изборна настава 2 семестар Изборна настава 4 семестар Изборна настава 6 семестар Изборна настава 8 семестар Изборна настава 10 семестар      

0 comments

Обавештење о организацији наставе у шестом семестру – Патолошка физиологија

Oбавештење о организацији наставе из Патолошке физиологије у шестом семестру 2020/2021. године    

0 comments

Медицинска физиологија – Распоред усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.

Распоредe усменог испита у фебруарском испитном року 2021.г.  преузмите  ОВДЕ   Термини усменог испита у фебруарском испитном року шк. 2020/21. год. Испитивач: Проф. др Драган Ђурић Редни број на испитној листи Број индекса Име и презиме Датум и време усменог испита 2. 2017/0065 Савић Милица 24.02.2021. у 9 h 3. 2017/0329 Станишић Данијела 24.02.2021. у 9 h  ИАС   МОЛЕ СЕ СТУДЕНТИ ДА УСМЕНОМ ИСПИТУ ПРИСТУПЕ АДЕКВАТНО ЗАШТИЋЕНИ НОСЕЋИ ЗАШТИТНУ МАСКУ И РУКАВИЦЕ ОБАВЕЗНО НА ИСПИТ ПОНЕТИ И ПОПУЊЕНУ БЕЛУ СТУДЕНТСКУ ПРИЈАВУ И ИНДЕКС.   УКУПНО 2 СТУДЕНТA    

0 comments

Медицинска физиологија – КОРЕКЦИЈА распоред наставе

Распоред наставе за наредни семестар можете преузети овде: Распоред предавања Распоред практичне наставе

0 comments

Епидемиологија – распоред за 6. семестар

Распоред можете преузети овде.

0 comments

Обавештење за студенте на предмету ОКП II-децембар

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ НА ПРЕДМЕТУ ОКП II-децембар РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ОСНОВИ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ II ДЕЦЕМБАР    

0 comments

Радиологија-измена распореда вежби

Радиологија-измена распореда вежби

0 comments

ВАСКУЛАРНА И КАРДИОХИРУРГИЈА – ПРЕДАВАЊА – СЕМИНАРИ – ВЕЖБЕ

ВАСКУЛАРНА И КАРДИОХИРУРГИЈА – ПРЕДАВАЊА – СЕМИНАРИ – ВЕЖБЕ

0 comments

ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ

1. семестар –  ХИРУРГИЈА СА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈОМ/ школска 2020/21/ ГРУПА И ПОДГРУПА – Б

0 comments

Онколошка хирургија

-Распоред студената за петак 13.11 и 20.11.2020.године Обавештавају се студенти да вежбе из Онколошке хирургије почињу у 8,00 часова и 10,оо часова. Вежбе се одржавају у новом делу зграде Института. Додата су још 4 студента јер су накнадно уписани и вежбе им почињу: 13.11. у 8,00 часова вежбе имају студенти Ђорђић Зоран и Ђурич Стефан 20.11.2020.годне у 10,00 Живојиновић Немања и Илић Ања    

0 comments

Распоред онлајн наставе на Микробиологији

Raspored za studente – Mikrobiologija   Od ponedeljka 16. novembra 2020. godine započinje interaktivna onlajn nastava iz Mikrobiologije preko platforme Microsoft Teams. Prisustvo nastavi je obavezno. U toku zimskog semestra, studenti imaju pravo na ukupno 2 izostanka sa praktične nastave (seminari i/ili vežbe). Studenti koji budu imali više od dva izostanka neophodno je da napišu molbu katedri za nadoknadu nastave. Detaljnije informacije o nadoknadi nastave biće blagovremeno postavljene. Grupe studenata i termini seminara u kojima se nastava održava na platformi Microsoft Teams su predefinisani i promena grupa/slušanje onlajn nastave u…

0 comments

Изборна настава за зимски семестар

Објављени су Спискови студената Изборне наставе за зимски семестар школске 2020/2021. године Студенти који нису на списку или су распоређени на Изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентској служби у периоду од  10.11.2020. до 16.11.2020. од  9,00 до 13,00 часова. СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

0 comments

Хирургија са анестезиологијом-Вежбе на Првој хируршкој

Због епидемиолошке ситуације на Првој хируршкој клиници, вежбе из хирургије са анестезиологијом се неће одржавати у периоду 09.11. – 13.11.2020. Вежбе ће бити надокнађене када то епидемиолошка ситуација допусти, по договору са асистентима. Обавештење за вежбе које се одржавају од 16.11. ће бити накнадно објављено. Руководилац наставне базе Прва хируршка клиника Проф. др Горан Баришић, хирург    

0 comments

Обавештење за студенте V године – практична настава у наставној бази грудна хирургија

Практична настава у наставној бази грудна хирургија

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ, ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВИ ИЗ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ, ШКОЛСКЕ 2020/2021 ГОДИНЕ Распоред

0 comments

Надокнада вежби из хистологије и ембриологије за групе А3-2 и А4-2

Група А3-2 ће имати надокнаду вежбе из цитологије у среду 04.11.2020. од 14.30 до 15.30. Група А4-2 ће имати надокнаду вежбе из цитологије у четвртак 05.11.2020. од 10.55 до 11.55.        

0 comments

ОКП 2

OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II – I DEO OSNOVI KLINIČKE PRAKSE II – II DEO OSNOVI KLINIČKE PRAKSEII -III DEO

0 comments

Пропедевтика – Коригован распоред наставе

Обавештење за студенте који су вежбали пропедевтику у КБЦ Звездара и студенти који су у Звездару дошли из КВБ Дедиња Студенти IVб  групе и IVц групе који вежбају Средом и који су добили наставнике са клинике за Алергологију вежбе ће имати     од 8.00 до 9.00 часова. Гардеробу ће користити на клинIци за Алергологију КЦС Студенти IVб  групе и IVц групе који вежбају Средом и који су добили наставнике са Института за Реуматологију (Ресавска 69) вежбе ће имати од 9.00 до 10.00 часова.Гардеробу ће користити на Институту за реуматологију Студенти Iб…

0 comments

Катедра офталмолофије-Распоред испита из офталмологије за испитни рок од 16 – 20.11.2020.

Распоред испита из офталмологије у новембарском испитном року од 16.11 – 20.11.2020.      

0 comments

Хирургија – Онкологија, распоред наставе

Преузмите распоред наставе за предмет Хирургија – Онкологија

0 comments

КАТЕДРА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА-Н/Б ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ V ГОДИНЕ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2020/21 године КОЈИ СУ РАСПОРЕЂЕНИ ЗА ИНТЕРНАТ У НАСТАВНОЈ БАЗИ ГАК “ НАРОДНИ ФРОНТ“ ДА СЕ ИНТЕРНАТ НЕЋ Е ОДРЖАВАТИ ДО ДАЉЊЕГ. Н/Б ГАК „НАРОДНИ ФРОНТ“    

0 comments

ПЕДИЈАТРИЈА ВАЖНО-ИМД II ГРУПА КОД ДОЦ. РУЖИЦЕ КРАВЉАНАЦ!!!!!

Студенти који вежбају педијатрију код доц. др Ружице Крављанац четвртком (ИИ група) у наствној бази Институт за мајку и дете, обавезно да се јави доц. Крављанац путем телефона или на маил imdnastava@ptt.rs сестра Љубици. Наствна база ИМД Катедра педијатрије

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Упутства

Обрасци

Правилници

Наставни план

Рацић Богдан

Име и презиме: Рацић Богдан Број индекса: 281/11 Tема: Психолошки аспект жена  репродуктивног доба оболелих од канцера Датум одбране: 13.03.2020.год у 12 час ГАК Вишеградска

0 comments

Луковић Алехандра

Име и презиме: Луковић Алехандра Број индекса: 576/08 Tема: Преломи  главе хумеруса Датум одбране: 16.03.2020.год у 8 час Ортопедска клиника КЦС

0 comments

Гајић Урош

Име и презиме: Гајић Урош Број индекса: 170/12 Tема: Еписпадије Датум одбране: 11.03.2020.год у 9 час. Дечја клиника

0 comments

Радоловић Александра

Име и презиме: Радоловић Александра Број индекса: 556/16 Tема: Транзиторни исхемијски атак (ТИА): савремени дијагностички и терапијски приступ Датум одбране: 13.03.2020.год у 8,30 час Клин.за неурологију

0 comments

Здравков Ђорђе

Име и презиме: Здравков Ђорђе Број индекса: 547/16 Tема: Сидеропенијска анемија Датум одбране: 12.03.2020. год  у 11 час Бежанијска коса

0 comments

Станковић Јована

Име и презиме: Станковић Јована Број индекса: 295/12 Tема: Токсоплазмоза ока – клиничке манифестације, диференцијална дијаганоза, терапија и прогноза Датум одбране: 12.03.2020.год у 8,30 час Очна клиника  

0 comments

Симић Софија

Име и презиме: Симић Софија Број индекса: 357/11 Tема: Ендокринолошки  аспект   испитивања  и  лечења  инфертилитета Датум одбране: 06.03.2020. год у 12 час Гак Вишеградска  

0 comments

Струкар Харис

Име и презиме: Струкар Харис Број индекса: 562/11 Tема: Интегрини као сигнални молекули Датум одбране: 06.03.2020.год у 13 час Инст. за Патол.физиологију

0 comments

Друштинац Харис

Име и презиме: Друштинац Харис Број индекса: 26/12 Tема: Есенцијална артеријска хипертензија са компликацијама на срцу Датум одбране: 09.03.2020.год у 13 час КБЦ Др Драгиша Мишовић

0 comments

Аврамовић Адам

Име и презиме: Аврамовић Адам Број индекса: 160/12 Tема:  Значај гојазности у настанку типа 2 дијабетеса Датум одбране: 03.03.2020.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Референт за прву годину
Љиљана Чепић 011/36-36-332

Референт за другу годину
Слађана Марковић 011/36-36-333

Референт за трећу годину
Драгана Атанацковић 011/36-36-328

Референт за четврту и пету годину
Виолета Вулетић 011/36-36-312

Референт за пету годину и апсолвенте
Мица Сотировић 011/36-36-313

Стручни сарадник за рад са студентима страним држављанима и
нострификације диплома стечених у иностранству
Мара Поповић 011/36-36-310

Референт за дипломиране студенте
Бранислава Ђевић 011/36-36-319

Адресар запослених (Адресар је без логовања доступан у потпуности из читаоница Медицинског факултета)

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Интерна медицина – Изборна настава у VIII семестру

  1. САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ИСХЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА Проф.др Ана Ђ.Дикић Доц.др.Дејан Орлић Поликлиника КЦС skali.ana7@gmail.com, orlicmail@yahoo.com 2. САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ИСХЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА Проф.др Синиша СтојковићБелеслин Бранко Поликлиника КЦС gorastan@sbb.rs, branko.beleslin@gmail.com 3. ПРЕГЛЕД БОЛЕСНИКА СА СРЧАНИМ МАНАМА Доц Данијела Замлакар Трифуновић кардиологија поликлиника КЦС danijelatrif@gmail.com 4. ПРОЦЕНА И КОНТРОЛА АРТЕРИЈСКОГ ПРИТИСКА Проф.др Весна Стојанов поликлиникаКЦС центар за хипертензију stojanovves@eunet.rs 5. ЕРГОСПИРОМЕТРИЈА У ПРОЦЕНИ ФУНКЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА КОД СРЧАНИХ БОЛЕСНИКА Доц.др Ивана Недељковић- кардиологија поликлиника КЦС ivananedeljkovic@yahoo.com 6. ЗАПАЉЕНСКЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА Доц.др Александра Сокић-Милутиновић-поликлиника КЦС asokicmilutinovic@gmail.com 7. УЛТРАСОНОГРАФИЈА У ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈИ Настава се оджава…

0 comments

Записници ИАС и ОАС за Мартовски ванредни испитни рок

Објављени су  Контролни спискови за Мартовски ванредни испитни рок ИАС и ОАС Записници ИАС Записници ОАС      

0 comments

Потврда испита у марту- Социјална медицина

Обавештење о потврди испита у Мартовском испитном року: Потврда  у марту        

0 comments

Потврда испита у мартовском испитном року – Патолошка физиологија

Универзитет у Београду Медицински факултет Институт за патолошку физиологију 05.03.2021. године, Београд ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року. Потврђивање испита из Патолошке физиолгије вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у периоду од ПОНЕДЕЉКА, 08.03.2021. године од 8 часова до УТОРКА, 09.03.2020. године до 18 часова. Потребно је да студенти приликом потврде путем email-⁠а ОБАВЕЗНО наведу: 1. име, презиме и број индекса, 2. редни број под којим су распоређени на испитном списку 3. име и презиме испитивача, код ког су распоређени према испитном…

0 comments

Изборни предмет Катедре хуманистичких наука Медицина, спорт, биоетика – термин испита (мартовски рок)

Студенти који су слушали онлине наставу из изборног предмета Медицина, спорт, биоетика током зимског семестра школске 2020/21.године, а имају намеру да полажу испит у мартовском испитном року, у обавези су да свој задатак, под истим условима и на исти начин (Ретикулум), пошаљу до 19.03. 2021.године.      

0 comments

Потврда изласка на испит из предмета Микробиологија – МАРТОВСКИ испитни рок школске 2020/2021.

Микробиологија – потврда изласка на испит у МАРТОВСКОМ испитном року   Потврда изласка на испит из предмета Микробиологија у МАРТОВСКОМ испитном року школске 2020/2021. обављаће се онлајн путем линка https://forms.gle/gFk2eQiLGimEE5sk9 За пријаву је неопходно да студент са свог Google налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити до уторка 09.03.2021. до 11.00 часова, накнадне пријаве неће бити уважене. Термини одржавања испита биће истакнути на сајту Медицинског факултета најкасније до петка 12.03.2021. Студенти су дужни да на испит донесу адекватно попуњену белу пријаву. Уколико постоје проблеми приликом…

0 comments

ОКП 1 – Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Е, Ж, З, И, Н, Њ, О, П донесете индекс у понедељак 08.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике и потпис наставника у картону. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и…

0 comments

Хигијена-Обавештаење о птврди испита за март месец

OБAВEШTEЊE Maртoвски испитни рoк   Пoтврђивaњe испитa зa мaртoвски испитни рoк мoжe дa сe oбaви путeм мејла сeкрeтaрa Институтa bojana.tadic@med.bg.ac.rs или тeлeфoнoм 011-3612-762 у срeду 10.03. у тeрмину oд 8h дo 12h.      

0 comments

Катеда за психијатрију-Обавештење за студенте који су накнадно распоређени на Изборну наставу

OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE КOJИ СУ НAКAДНO РAСПOРEЂEНИ НA ИЗБOРНУ НAСTAВУ ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA У OРГAНИЗAЦИJИ КATEДРE ЗA ПСИХИJATРИJУ   Пoштoвaни студeнти,   Љубaзнo вaс мoлимo дa пoтврдe кoje стe дoбилa из Студeнтскe службe MФУБ у вeзи сa нaкнaдним рaспoрeђивaњeм зa Избoрнe прeдмeтe у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa психиjaтриjу, дoстaвитe нa мejл psihijatrija.sekretar@med.bg.ac.rs. У вeзи сa oрaнизoвaњeм нaстaвe, мoлимo вaс дa прaтити сajт MФУБ и Рeтикулум. Хвaлa вaм нa рaзумeвaњу и сaрaдњи. Кaтeдрa зa психиjaтриjу      

0 comments

Обавешење о изборном предмету: Протеомикс у медицини

Izborna nastava iz predmeta (IASI229): „Proteomiks u medicini“ će se  obaviti online, na platformi Reticulum. Za detalje vezane za način realizacije nastave na ovom predmetu se treba obratiti prof. dr Ivanki Karadžić (ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs), najkasnije do 18. 3. 2021.     4. 3. 2021 dr Ivanka Karadžić    

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ