Библиотека Факултета

Медицински факултет Универзитета у Београду нуди својим запосленима и студентима велики број књига из свог библиотечког фонда за изнајмљивање.
Сваки запослени и студент Факултета је уједно и члан библиотеке Медицинског факултета Универзитета у Београду.
Фонд можете претражити помоћу централизованог библиотечког система COBISS.

Локација библиотеке