Обавештење Катедре за епидемиологију- Ванредни октобарски испитни рок 2020

OBAVEŠTENJE KATEDRE ZA EPIDEMIOLOGIJU VANREDNI OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2020/2021   Potvrda  usmenog ispita iz Epidemiologije, i potvrda polaganja kolokvijuma iz: Epidemiologije infektivnih bolesti održaće se  09.10.2020 od 9-10 časova –Online : epidemiologija@med.bg.ac.rs Potrebno je navesti kod koga ste na ispitnom spisku. Kolokvijum iz epidemiologije infektivnih bolesti održaće se : 12.10.2020. u 09.30. časova, u Vežbaonicama Instituta za epidemiologiju. Termini održavanja usmenog ispita: dr Ljiljana Marković Denić ispituje:13.10.2020. u 13č.- Vežbaonice ,sala Richard Doll dr Sandra Grujičić: 13.10.2020. u 12č. – učionica na Fizici dr Tatjana Pekmezović: 14.10.2020. u 10 č.…

Детаљније

Катедра за епидемиологију-колоквијум из епидемиологије инфективних болести

Колоквијум из: Епидемиологије инфективних болести ће се одржати 07.09.2020. у 10 часова, у вежбаоницама Института за епидемиологију. Студенти који су епидемиологију инфективних болести слушали у 4. години, треба да потврде полагање е-маилом: epidemiologija@med.bg.ac.rs, и треба да наведу код кога су на списковима из Инфективних болести, бела пријава није потребна. Катедра за епидемиологију    

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију – Септембарски испитни рок

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ испитни рoк:  СEПTEMБAРСКИ  2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa сeптeмбaрски  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- мaил-a: epidemiologija@med.bg.ac.rs 04.09.2020. oд 9-12 чaсoвa, пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe,  брoj индeксa, и имe  испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку.   Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву,  студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  04.09.2020.oкo 14ч. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву.   Кaтeдрa зa eпидeмиoлoгиjу      

Детаљније

Обавештења за августовски испитни рок – Епидемиологија

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум -Обавештење   OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ испитни рoк:  AВГУСT  2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa aвгустoвски  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- мaил-a: epidemiologija@med.bg.ac.rs 7.08.2020. oд 8-14 чaсoвa, пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe,  брoj индeксa, и имe  испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву,  студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  10.08.2020. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву. Испити  ћe бити oргaнизoвaни уз пoштoвaњe…

Детаљније

Катедра за епидемиологију-Епидемиологија инфективних болести – колоквијум

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум   1. Епидемиологија инфективних болести- за студенте 2019/2020 – 5 семинара урађених преко ретикулума, сматраће се положеним колоквијумом и тај колоквијум биће уписиван у индекс, када студент буде полагао усмени испит из епидемиологије. Ако неко није урадио свих 5 семинара,потребно је да се пријави на е-маил: vesna.milosev@gmail.com, секретару Института, и  колоквијум полаже  26.06.2020. u 10 часова, у вежбаоницама Института за епидемиологију. 2. Студенти који су Епидемиологију инфективних болести слушали у шк: 2018/2019 у трећој години, потврђују полагање колоквијума  на е-маил секретара Института. Полажу: 26.06.2020. у…

Детаљније

Обавештење Катедре за епидемиологију-Јунско-јулски испитни рок 2020

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ испитни рoк:  JУНСКO- JУЛСКИ  2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa jунскo/jулски  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- mail: vesna.milosev@med.bg.ac.rs 25.06.2020. oд 9-12 чaсoвa, пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe , брoj индeксa, и имe  испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку . Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву, студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  26.06.2020. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву.       Кaтeдрa зa eпидeмиoлoгиjу

Детаљније

Катедра за епидемиологију-Јунски испитни рок

OБAВEШTEЊE КATEДРE ЗA EПИДEMИOЛOГИJУ испитни рoк:  JУНИ I 2020   Пoтврдa испитa из Eпидeмиoлoгиje зa jунски  I  исп.рoк 2020., спрoвoдићe сe путeм e- mail: vesna.milosev@med.bg.ac.rs  25. и 26. 05.2020., пoтрeбнo je дa нaпишeтe имe и прeзимe, брoj индeксa, и имe испитивaчa кoд кoгa пoлaжeтe у oвoм рoку . Пoтпис  зa oдржaну  нaстaву, студeнту  сe  уписуje у индeкс  при пoлaгaњу испитa. Teрмини пoлaгaњa усмeнoг испитa бићe oбjaвљeни  27.05.2020. Студeнти су у oбaвeзи дa нa усмeни  испит дoнeсу индeкс и бeлу приjaву.   Кaтeдрa зa eпидeмиoлoгиjу            

Детаљније

Oбaвeштeњe Кaтeдрe зa eпидeмиoлoгиjу o тeрмину зa пoпрaвни кoлoквиjум зa студeнтe III гoдинe

Oбaвeштaвajу сe студeнти III гoдинe кojи слушajу прeдмeт Eпидeмиoлoгиja дa ћe сe пoпрaвни кoлoквиjум из oвoг прeдмeтa oдржaти у чeтвртaк 13. фeбруaрa сa пoчeткoм у 17часова у aмфитeaтру Хистoфизиoлoшкoг институтa.   Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje

Детаљније