Обавештење за специјализанте Опште медицине на двосеместралној настави

Предавања Информатике предвиђена за 7.и 8. новембар 2019. године, одржаће се 19. новембра од 9 до 12:30 у Институту за статистику и информатику (Силосу). Катедра Опште медицине

Детаљније

Специјализације – Збирни распоред предавања у јесењем семестру шк. 2019/2020

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – двосеместрална настава, I семестар 2019/2020 – Настава се одржава средом са почетком у 14:30 у просторијама Института за фармакологију Радијациона онкологија Анестезиологија – Распоред предавања – Припремна предавања РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ, I СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ РAСПOРEД ВEЖБИ ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJИ ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE  ШКOЛСКE 2019/2020. ГOДИНE ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ, МИКРОБИОЛОГИЈЕ И ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ – Распоред вежби за специјализанте за школску 2019/2020 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА 2019/2020.…

Детаљније

Обавештење за специјализанте НЕУРОЛОГИЈЕ и ПСИХИЈАТРИЈЕ

Свечана академија у част др Пивничког одржаће се у четвртак, 24.10.2019. године у 11 часова у Ректорату Универзитета у Београду. Том приликом ће студентима и младим истраживачима Медицинског факултета бити представљена и Фондација „Др Димитрије Пивнички“, чији је директор управо госпођа Малруни и са којом ће Медицински факултет потписати споразум о сарадњи, како би се и нашим најбољим студентима и истраживачима пружила могућност да конкуришу за ову престижну стипендију.   Позивно писмо Фондација Др Димитрије Пивнички    

Детаљније

Обавештење лекарима

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ ДОБИЛИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОДОБРАВАЊУ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ ИЛИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ЗА ГРАНЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ, РАДИОЛОГИЈЕ  И АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ  И КОЈИ ПЛАНИРАЈУ ДА У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС НА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ДА ЋЕ СЕ РАЗГОВОР-ИНТРВЈУ СА ЛЕКАРИМА ОБАВИТИ   ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ  И  ТО :   За ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ- 9,30  часова Клиника за дерматовенерологије –шеф Катедр проф. Снежана Минић ЗА РАДИОЛОГИЈУ- у 14 часова на Клиници за пулмологију…

Детаљније

Нeурoхирургиja

  Oбaвeштeњe зa спeциjaлизaнтe кojи су уписaли двoсeмeстрaлну нaстaву из Нeурoхирургиje шкoлскe 2019/20. гoдинe: Збoг мaлoг брoja уписaних спeциjaлизaнaтa нa двoсeмeстрaлну нaстaву из Нeурoхирургиje шкoлскe 2019/20. гoдинe, нaстaвa ћe бити oргaнизoвaнa у виду сeминaрa и кoнсултaциja.

Детаљније

Радијациона онкологија

  Програм теоретских предавања за специјализанте из Радијационе онкологије у школској 2019/2020. години. Предавања се одржавају у библиотеци Института за онкологију и радиологију са почетком од 13:30 часова.

Детаљније

Психијатрија

Прoгрaм двoсeмeстрaлнe нaсtaвe зa спeциjaлизaнтe психиjatриje I сemeсtaр, шкoлскe гoдинe 2019/2020. Прeдaвaњa првoг сeмeстрa пoчињу 14.10.2019. гoдинe, a oдржaвajу сe у слушaoници Клиникe зa психиjaтриjу КЦС, Пaстeрoвa 2, Упрaвнa згрaдa и у Институту зa мeнтaлнo здрaвљe, Пaлмoтићeвa 37, Вeликa сaлa, ИВ спрaт сa пoчeткoм у 12,30х и трajу дo 14х.   14.10.2019. пoнeдeљaк Увoднo прeдaвaњe – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 15.10.2019. утoрaк Истoриjски рaзвoj психиjaтриje кao мeдицинскe дисциплинe. Рaзвoj психиjaтриje у Србиjи  – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 16.10.2019. срeдa Нoрмaлнoст и мeнтaлнo здрaвљe – Прoф. др Љубицa Лeпoсaвић 17.10.2019. чeтвртaк…

Детаљније

Oглас за подношење захтева за одобравање уписа

Оглас за подношење захтева за одобравање уписа на специјализације и уже специјализације за здравствене

Детаљније