Колоквијуми за специјализанте из Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у јануарском испитном року 2022. године

Колоквијуми за специјализанте из Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у јануарском испитном року 2022. године, одржаће се по следећем распореду:   Колоквијум из Педијатријске анестезиологије, понедељак 17. јануар 2022.у 12:00 часова. Место одржавања: Универзитетска дечја клиника (учионица на Пр2). Колоквијум из Опште анестезиологије, уторак 18. јануар 2022. у 11:00 часова. Место одржавања: сала за састанке (библиотека) Ургентног центра, УКЦС. Колоквијум из Специјалне анестезиологије, четвртак 19. јануар 2022. у 13:00 часова. Место одржавања: амфитеатр/⁠слушаоница II хирурске клинике УКЦС. Колоквијум из Интензивне медицине, понедељак 24. јануар 2022. у 13:00 часова. Место одржавања:…

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

Предиспитни тест за специјализанте ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА, који су пријавили специјалистички испит за јануар 2022. године, биће одржан 23.12.2021. године у 12:00 часова. Место одржавања: Клиника за гинекологију и акушерство, Клиничког центра Србије.

Детаљније

Рaспoрeд oбaвљaњa спeциjaлистичкoг стaжa зa лeкaрe Гинeкoлoгиje и aкушeрствa кojи су спeциjaлистичкe студиje уписaли у oктoбaрскoм уписнoм рoку 2021. гoдинe

  Бojaнa Joвaнoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Maриja Жуjoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Кaтaринa jeшић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Рaнкa Бeгић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Taмaрa Кнeжeвић OБ Лoзницa Mиркo Maшић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Бoгдaн Maркoвић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Jeлeнa Илић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Jaсминa Гaврилoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Ивaнa Филимoнoвић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Дaркo Maтoвић OБ Пoжaрeвaц Mилa Jeлић OБ Чaчaк Aлeксaндрa Aндрejић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Нeмaњa…

Детаљније

Настава из епидемиологије за лекаре на специјализацији из епидемиологије, социјалне медицине, хигијене и медицине рада (I семестар шк. 2021/2022. године)

Настава из епидемиологије за лекаре на специјализацији из епидемиологије, социјалне медицине, хигијене и медицине рада (I семестар шк. 2021/2022. године) почиње у петак, 22. 10. 2021. године.

Детаљније

Распоред предавања за специјализанте Радијационе онкологије

Распоред предавања за специјализанте Радијационе онкологије који су уписани на похађање двосеместралне наставе школске 2021/22 године.

Детаљније

Распоред двосемстралне наставе на Катедри за специјалистичку наставу из Патологије

РАСПОРЕД ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ ПАТОЛОГИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021.-2022. ГОДИНИ

Детаљније

КОРИГОВАН РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ КОЈИ СУ УПИСАЛИ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ИЗ АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

РАСПРЕД ПРЕДАВАЊА I семестар специјализација из анестезиологије 2021/22

Детаљније

Распоред кружења по областима за специјализанте Интерне медицине

Лакарима којима нису доступни ресурси са платформе Ретикулум биће омугућен приступ у наредном периоду. За детаљније информације можете нас контактирати на marko.petrovic@med.bg.ac.rs. Преузмите распоред кружења са групама 2021

Детаљније

Двосеместрална настава ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА

Ради упознавања и договора о почетку спровођења практичне наставе, специјалисзанти треба да се јаве у 08 часова 04.10.2021. године, у Амфитеатру наставне базе Клинике за кардиохирургију и Клинике за васкуларну хирургију – Друга хируршка клиника. За практину наставу уписани лекари морају имати доказ о кoмплeтнo спрoвeдeнoj имунизaциjи прoтив SARS-Cov 2 (14 дана после друге дозе вакцине) или доказ о прележаној болести COVID 19 (oтпуснa листa из бoлницe или oдгoвaрajућа пoтврдa из кoвид aмбулaнте) или серолошки доказ о постојању анти SARS-Cov 2 IgG антитела или негативан резултат бриса назофаринкса (PCR или…

Детаљније

Обавештење за специјализанте клиничке биохемије и лабораторијске медицине

Специјализанти клиничке биохемије и лабораторијске медицине, неопходно је да се 04.10.2021. године, за практичну наставу јаве др Ђурђи Јеротић у 8,30ч у вежбаоницама биохемије на Хистофизиолошком Институту. Уколико су потребне даље информације, специјализанти се након одржаног практичног дела могу јавити проф. др Александри Исаковић.

Детаљније