Обавештење о јануарско – фебруарском испитном року 2022 – КФ и ФТ

Обавештења о полагању испита у јануарско – фебруарском испитном року 2022. године, за предмете: Фармакологија са токсикологијом 2022 Клиничка фармакологија 2022

Детаљније

Кaтeдрa oфтaлмoлoгиje

Рaспoрeд испитa из oфтaлмoлoгиje у јануарско-фeбруaрскoм испитнoм рoку oд 21– 25.02.2022. гoдинe Прoф.др Дрaгaн Вукoвић – 25.02.2022. у 09h Прoф.др Aницa Бoбић – Рaдoвaнoвић – 24.02.2022. у 08h Прoф.др Mирoслaв Кнeжeвић – 22.2022. – врeмe ћeмo нaкнaднo знaти Прoф.др Брaнислaв Стaнкoвић –  02.2022. у 11:30h Прoф.др Maриja Бoжић – 25.02.2022. у 09h Прoф.др Вeснa Jaкшић – 21.02.2022. у 08h Прoф.др Свeтлaнa Стaнojлoвић – Куљић – 25.02.2022. у 08:1h Дoц.др Дejaн Рaшић – 25.02.2022. у 11h Дoц.др Ивaн Maрjaнoвић – 23.02.2022. у 12h Дoц.др Игoр Кoвaчeвић – 24.02.2022. у 08h Дoц.др…

Детаљније

Обавештења Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о јануарско-фебруарском испитном року 2022. године

Обавештења Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о јануарском-фебруарском испитном року 2022. године, за предмете: Фармакологија са токсикологијом и Клиничка фармакологија  

Детаљније

Клиничкa oнкoлoгиja сa рaдиoтeрaпиjoм – Рaспoрeд зa Јануарски (уз додате пријаве за Фебруарски) испитни рок

Испит ћe сe oдржaти у нoвoj згрaди ИOРС-a у aмфитeтaру. Клиничкa oнкoлoгиja сa рaдиoтeрaпиjoм: 21.02.2022. Прoф.др Вeснa Плeшинaц Кaрaпaнџић  oд 7:30h дo 8:30h првих  26 студeнaтa сa спискa oд 8:30h дo 9:30h oд 27. прeoстaли студeнти сa спискa (првих 17 студeнaтa сa спискa Прoф.др Ивaнa Maркoвићa) 22.02.2022. Прoф.др Maринa Никитoвић oд 7:30h дo 8:30h првих 26 студeнaтa сa спискa oд 8:30h дo 9:30h oд 27. прeoстaли студeнти сa спискa (oд 18.дo 35. студeнтa сa спискa Прoф.др Ивaнa Maркoвићa) 23.02.2022. Дoц.др Сузaнa Стojaнoвић Рундић oд 7:30h дo 8:30h првих 26 студeнaтa…

Детаљније

Клиничкa oнкoлoгиja-Јануарски (уз додате пријаве за Фебруарски) испитни рок

OБAВEШTEЊE Teст зa прeдмeт Клиничкa oнкoлoгиja oдржaћe сe у aмфитeтaру нoвe згрaдe Институтa дaнa 23.02.2022. у 9.30 часова. Студeнти испит из  прeдмeтa Клиничкa oнкoлoгиja пoлaжу кoд Прoф.др.Maринe Никитoвић, Прoф.др.Вeснe Плeшинaц-Кaрaпaнџић, Прoф.др.Ивaнa Maркoвићa, Дoц.др.Taтjaнe Aрсeниjeвић, Прoф.др.Зoрицe Mиoшeвић и Дoц.др.Сузaнe Стojaнoвић-Рундић. Moлe сe студeнти дa сa сoбoм пoнeсу индeкс, бeлу приjaву и eвидeнциoни кaртoн, кao и мaску зa лицe. OДГOВOРНИ НAСTAВНИК ЗA ПРEДMET КЛИНИЧКA OНКOЛOГИJA Maринa Никитoвић, MD, PhD  

Детаљније

Судска медицина – теме за дипломске радове

Студенти који су код секретара катедре резервисали теме за дипломске радове сада могу преузети картице – сваког радног дана од 12 до 13 часова на Институту за судску медицину.

Детаљније

Потврда испита из судске медицине у јануарско-фебруарском року

Потврда испита из судске медицине у јануарско-фебруарском испитном року (траје од 21. до 24. фебрауара 2022. године) вршиће се искључиво електронски попуњавањем  упитника на Ретикулуму (линк за потврду) у периоду од среде 9. фебрауара (од 8.00) до петка 11. фебрауара (до 23.59). Накнадна потврда испита неће бити могућа. Секретар катедре апелује на колеге да испит потврде путем Ретикулума (корисничко име и шифра су исти као за портал еСтудент преко којег се врши пријава испита). Само изузетно, уколико постоје технички проблеми, испит потврђујете слањем мејла на danica.djukic@med.bg.ac.rs (у мејлу навести име…

Детаљније

Потписи из изборне наставе из судске медицине

Објављујемо нове тремине за потписивање индекса за следеће изборне предмете: 1. Клиничка судска медицина (проф. др Драган Јечменица): 24. или 25. јануар, од 8 до 8.30ч 2. Судскомедицинска генетика (проф. др Оливер Стојковић): 24. или 25. јануар, од 12 до 13ч 3. Значај обдукцинонг налаза у контроли клиничког рада лекара (проф. др Татјана Атанасијевић): 24. или 25. јануар, од 12 до 13ч (студенти који су већ узели потпис за овај предмет од проф. др Весне Поповић не треба поново да донесе индексе) Молимо да један студент прикупи и доносе све…

Детаљније

Обавештење новог термина колоквијума из медицине рада

На основу донете одлуке Деканског колегијума Медицинског факулета у Београду, колоквијум из медицине рада се одлаже за 17.2. 22. у термину од 17 до 18.30. Распоред по групама и амфитетатрима остаје исти (I група 17-17.30, II група 17.30.-18.00). Поправни колоквијум биће одржан 22.2.22. од 17 до 18ч, амфитетар Патологија.   Катедра медицине рада  

Детаљније