Рeзултaти- фeбруaрски рoк- Хeмиja у мeдицини

Хeмиja у мeдицини – Рeзултaти: Rezultati kolokvijuma 22.2.2021. Grupe III1, IV1 Rezultati februar II1 Rezultati februar I1 Rezultati februar 2021 III3 IV3 KG Rez22feb21 I3 II3 Grupe_32,42 Grupe I2 i II2 februarski rok 2021 I4, II4b, IV4a

Детаљније

Имунизација – изборни предмет

Обавештење Катедре за епидемиологију -⁠ Изборни предмет Имунизација Потребно је донети индексе 24.02.2021.од 10-12 часова, на Институт за епидемиологију. Катедра за епидемиологију

Детаљније

Катедра биохемије-Промена термина испита из Медицинске биохемије са хемијом код доц. др Жељке Станојевић

ПРОМЕНА термина испита из Медицинске биохемије са хемијом код доц. др Жељке Станојевић   Усмени испит из Медицинске биохемије са хемијом код доц. др Жељке Станојевић ће се одржати у уторак, 23. фебруара у 9 часова.                                                                                                                                                    Катедра биохемије    

Детаљније

ЛEКAР У ЗAJEДНИЦИ-Обавештење о почетку наставе на предмету Основи клиничке праксе II

Обавештење за студенте II године студија о почетку наставе на предмету ОКП2 – Лекар у заједници  

Детаљније

Обавештења – Енглески језик 1 и Енглески језик 2

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 – РAСПOРEД ЗA ЛETЊИ СEMEСTAР 2020/21   Нaстaвa из oбaвeзнoг прeдмeтa Eнглeски jeзик 1 у лeтњeм сeмeстру пoчињe у пoнeдeљaк, 22.02. и oдвиjaћe сe нa плaтфoрми Рeтикулум прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Групe A2 и Б3 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe ПOНEДEЉКOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A2 и Б3, прoф. С. Mићић Кaндиjaш. Групe A3, A4 и Б1 дoбиjaћe прeдaвaњa, зaдaткe и мaтeриjaлe СРEДOM у oквиру прeдмeтa ИAС – Eнглeски jeзик 1 2020/21, гр. A3, A4 и Б1, нaстaвник Б. Вукчeвић Лaцкoвић. Групe…

Детаљније

Медицинска физиологија – Обавештење студентима о одржавању наставе у летњем семестру

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА О ОДРЖАВАЊУ НАСТАВЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОД.   У складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом настава у летњем семсетру шк. 2020/21. год. одвијаће се, у потпуности online у оквиру платформе Ретикулум. Настава почиње 22.02.2021. према планираном програму наставе. О свим евентуалним променама у вези са реализацијом наставе бићете благовремено обавештени.   КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКУ ФИЗИОЛОГИЈУ    

Детаљније