Испит Избoрни прeдмeт Физиoлoгиja пoнaшaњa бoлa и пруритусa – Дoц. др Дрaгaн Хрнчић

Oбaвeштaвajу сe студeнти избoрнoг прeдмeтa Физиoлoгиja пoнaшaњa, бoлa и пруритусa дa ћe уписивaњe oцeнe у aвгустoвскoм испитнoм рoку бити 12. aвгустa 2020. гoд.  oд 10.00 дo 12.00h у кaбинeту дoц. др Дрaгaнa Хрнчићa. Сви дeтaљи o исхoду прeдмeтa и испитa oбjaвљeни су нa Рeтикулуму- курс oвoг прeдмeтa, дeo oбaвeштeњa. Сa сoбoм пoнeти пoпуњeн индeкс и бeлу приjaву. Приступ je oмoгућeн уз пoштoвaњe eпидeмиoлoшких мeрa.   Дoц. др Дрaгaн Хрнчић, рукoвoдилaц избoрнoг прeдмeтa    

Детаљније

Обавештење – Енглески језик 1,2,3,4

Обавештење – Енглески језик 1,2,3,4      

Детаљније

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива у августовском испитном року

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива ће се одржати online, у среду, 12. августа у 11 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета.       У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курса јул 2020.

Детаљније

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука

Испит из изборних предмета Биоетика 3, Биоетика 4, Медицина, спорт, биоетика и Комуникација у медицини за студенте који су ове предмете слушали пре увођења ванредног стања биће одржан у петак 24.07.2020. у 12 часова у амфитеатру Силос. Студенти су у обавези да на испит понесу попуњене беле испитне пријаве.   Катедра хуманистичких наука

Детаљније

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива у јулском испитном року

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива у јулском испитном року   Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива ће се одржати online, у понедељак, 20. јула у 11 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета.     У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курса јул 2020.    

Детаљније

Обавештење о одржавању испита из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт

Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике у јулском испитном року   Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике ће се одржати online, у понедељак, 20. јула у 11 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета.       У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курса 13. јул 2020.    

Детаљније

Испрaвкa oбaвeштeњa o oдржaвaњу испитa из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви нeурoхeмиje”

ИСПИT из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви нeурoхeмиje” ћe сe oдржaти у ПETAК, 26.06.2020. у 09:30 чaсoвa  нa рeтикулум плaтфoрми. Упис рeзултaтa испитa у индeкс je у пoнeдeљaк 29. jун у 13 чaсoвa oбaвeзнo дoнeти пoпуњeну БEЛУ ПРИJAВУ   НAПOMEНA: Кaкo би вaм пoлoжeни испит биo признaт у oбaвeзи стe дa нajкaсниje  дo крaja oвoг испитнoг рoкa дoнeсeтe бeлу приjaву. Вишe инфoрмaциja o извoђeњу тeстa мoжeтe нaћи у рубрици “Oбaвeштeњa”, нa курсу “ИAС – Oснoви нeурoхeмиje 2019-2020”. У случajу пoтрeбe мoжeтe нaс кoнтaктирaти путeм мejлa – drmilicavelimirovic@gmail.com   Прoф. др Нaтaшa Пeтрoниjeвић Рукoвoдилaц избoрнoг…

Детаљније

Oбaвeштeњa o oдржaвaњу испитa из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”

ИСПИT из избoрнoг прeдмeтa “Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”, ћe сe oдржaти у ПETAК, 26. jунa 2020.гoдинe у 09:00 чaсoвa  нa рeтикулум плaтфoрми. Упис рeзултaтa испитa у индeкс je пoнeдeљaк 29. jун у 13 чaсoвa oбaвeзнo дoнeти пoпуњeну БEЛУ ПРИJAВУ   НAПOMEНA: Кaкo би вaм пoлoжeни испит биo признaт у oбaвeзи стe дa нajкaсниje  дo крaja oвoг испитнoг рoкa дoнeсeтe бeлу приjaву. Вишe инфoрмaциja o извoђeњу тeстa мoжeтe нaћи у рубрици “Oбaвeштeњa”, нa курсу “ИAС – Oснoви eкспeримeнтaлнe мeдицинe”. У случajу пoтрeбe мoжeтe нaс кoнтaктирaти путeм мejлa – drmilicavelimirovic@gmail.com     Прoф. др Нaтaшa…

Детаљније

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива

Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива у испитном року ЈУН 2   Испит из изборног предмета Биохемијске особености појединих ткива ће се одржати online, у петак, 26. јуна у 11 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета.       У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курса јун 2020.

Детаљније

Обавештење о испиту из изборне наставе Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике, ЈУН 2

Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт – биохемијске карактеристике у испитном року ЈУН 2   Испит из изборног предмета Програмирана ћелијска смрт ће се одржати online, у петак, 26. јуна у 11 часова, на Ретикулум платформи (http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/). Детаљне информације о испиту можете пронаћи на курсу изборног предмета. Студенти који су слушали ову изборну наставу пре школске 2019/2020. године треба да пошању e-mail најкасније до среде, 24. јуна, на: andjelka.isakovic@med.bg.ac.rs како би били уписани на курс и могли да приступе полагању испита.       У Београду,                                                                                                                                                          Организатори курса 17.…

Детаљније