НАКНАДНА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК (ШК. 2021/22.) ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Накнадна пријава испита за докторске академске студије за јануарски (фебруарски) испитни рок шк. 2021/22. године биће 18, 19, 20 и 21. јануара 2022. године. ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК БИЋЕ ОДРЖАН ОД 21-25. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ. На Деканском колегијуму одржаном 14.1.2022.године, разматрана је погоршана епидемиолошка ситуација и анализирани су бројеви наставника и сарадника Факултета који су позитивни на Covid 19. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и очекивану могућност заражавања већег броја студената и наставника и сарадника Факултета у предстојећем јануарском испитном року, предложено је померање рока за термин фебруарског испитног рока.…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОМЕРАЊУ ЈАНУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА НА ДАС

На Деканском колегијуму одржаном 14.1.2022.године, разматрана је погоршана епидемиолошка ситуација и анализирани су бројеви наставника и сарадника Факултета који су позитивни на Covid 19. Имајући у виду тренутну епидемиолошку ситуацију и очекивану могућност заражавања већег броја студената и наставника и сарадника Факултета у предстојећем јануарском испитном року, предложено је померање рока за термин фебруарског испитног рока. ЈАНУАРСКИ (ФЕБРУАРСКИ) ИСПИТНИ РОК БИЋЕ ОДРЖАН ОД 21-25. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ. Испитни спискови и испитне пријаве из јануарског рока ће важити за фебруарски рок.   Прилог; Одлука деканског колегијума о јануарском испитном року

Детаљније

Пријава испита за јануарски испитни рок (шк. 2021/22. година)

Пријава испита је од 10-17.01.2022. године. Јануарски испитни рок ће се одржати од 24-28.01.2022. године.   ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ! – осим Методологије научно-истраживачког рада и Информатике, који се у време пријаве испита пријављују у Служби за НИР, доношењем попуњене пријаве са холограмом (пријаве оставити у кутији у Клубу наставника на 2. спрату  деканата Медицинског факултета у периоду од 09-13.30 часова.)   Служба за НИР    

Детаљније

РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И РАСПОРЕД СЕМИНАРА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕТОДОЛОГИЈА НИР – ДАС

ОБАВЕШТЕЊЕ РАСПОРЕД СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И РАСПОРЕД СЕМИНАРА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕТОДОЛОГИЈА НИР     Поштоване колегинице и колеге,ОПШТИ СЕМИНАРИ се одржавају према већ објављеном распореду, 27.12, 28.12, 29.12 и 30.12.2021. од 15 часова, у следећим амфитеатрима: ГРУПЕ 1 И 2: АНАТОМИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР групе 3 и 4: Патологија -⁠ амфитеатар ГРУПЕ 5 И 6:ИНТЕРНА Б -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 7 И 8: НЕУРОХИРУРГИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 9 И 10: СИЛОС -⁠ АМФИТЕАТАР ГРУПЕ 11 И 12: ХИСТОФИЗИОЛОГИЈА -⁠ АМФИТЕАТАР СЕМИНАРИ СПЕЦИФИЧНИ ЗА ГРУПАЦИЈЕ МОДУЛА ДАС се одржавају према већ објављеном распореду,…

Детаљније

Испит истраживачка етика у Јануарском испитном року-обавештење

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у јaнуарском испитном року одржати у ЧЕТВРТАК, 27. јануара 2021. у 15 часова у амфитеатрима Института за хистофизиологију, Института за патологију и амфитеатру Силос.   ВАЖНE НАПОМЕНE: Прозивање и идентификација ће се организовати напољу испред института. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс На испит обавезно доћи са заштитном маском. О распореду студената по амфитеатрима и термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени.        …

Детаљније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС УПИСАНЕ ШК. 2021/22. године

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС УПИСАНЕ ШК. 2021/22. године – електронски ШВ20 образац  и „е-студент” налог   Обавештавамо Вас да сте у обавези да попуните електронски ШВ20 образац. Студенти који не попуне образац неће бити у могућности да се нађу на записнику за полагање испита који се пријављују електронским путем, а самим тим ни да полажу испите. Досијеи студента који нису попунили електронски ШВ20 образац је у блокади од стране Универзитета.   Образац можете попунити преко линка: https://student.med.bg.ac.rs   Свим студентима су отворени налози за приступ студентским сервисима: корисничко име:       ds21xххх (21– година уписа, хххх…

Детаљније

Почетак наставе Биостатистика I

Обавештење за студенте 1. године докторских студија да се информација о почетку наставе из Биостатистике и налази на линку: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/doktorske-studije/biostatistika-i/vesti/biostatistika-i-das-pocetak-nastave-2021-22      

Детаљније

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС УПИСАНЕ ШК. 2021/22. године – “е-студент” налог и ретикулум

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС УПИСАНЕ ШК. 2021/22. године – “е-студент” налог и  ретикулум   Обавештавамо Вас да сте у обавези да попуните електронски ШВ20 образац. Студенти који не попуне образац неће бити у могућности да се нађу на записнику за полагање испита који се пријављују електронским путем, а самим тим ни да полажу испите. Образац можете попунити преко линка: https://student.med.bg.ac.rs Свим студентима су отворени налози за приступ студентским сервисима: корисничко име:       ds21xххх (21– година уписа, хххх – број индекса –на пример: ds215001) лозинка:                      ЈМБГ студента Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.mfub.bg.ac.rs Уколико измените лозинку у…

Детаљније

Обавештење за студенте докторских академских студија који су конкурисали и уписали се у школској 2021/2022. години- Индекси

Обавештавају се студенти докторских академских студија,  који су конкурисали и уписали се у школској 2021/2022. години,  да су индекси потписани и да их могу преузети у Клубу наставника на 2. спрату деканата Медицинског факултета, у периоду од 09-14:30 часова.

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС УПИСАНЕ ШК. 2021/22. ГОДИНЕ

Пoштoвaни студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe нaстaвa у првoм сeмeстру ДAС пoчeти 22.11.2021. гoдинe прeмa слeдeћeм рaспoрeду: Стaтистикa зa истрaживaчe у oблaсти биoмeдицнских нaукa (бaзични курс) oд 22.11.-10.12.2021. Инфoрмaтикa зa истрaживaчe oд 13-17.12.2021. Истрaживaчкa eтикa oд 20-24.12.2021. Meтoдoлoгиja НИР-a oд 27.12.-21.01.2022. Зa свaки прeдмeт бићe блaгoврeмeнo истaкнут дeтaљaн рaспoрeд чaсoвa и другa oдгoвaрajућa упутствa. Moлимo Вaс дa нaстaву пoхaђaтe рeдoвнo и извршaвaтe свe прeдиспитнe oбaвeзe, уз мaксимaлнo пoштoвaњe прeвeнтивних мeрa кoje вaжe зa студeнтe нa свим студиjским прoгрaмимa нa Meдицинскoм фaкултeту у Бeoгрaду.   Кooрдинaтoр зa ДAС…

Детаљније