Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године (180 ЕСПБ) и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

  1. Методологија НИР-а (4 ЕСПБ)
  2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука (базични курс) (4 ЕСПБ)
  3. Информатика (1 ЕСПБ)
  4. Истраживачка етика (1 ЕСПБ)
Поред тога, кандидати чија истраживања и докторска дисертација обихватају рад са огледним животињама, дужни су да одслушају и положе предмет Увод у науку о лабораторијским животињама. 
 
У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.
У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша један предмет по сопственом избору). Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар су предвиђени за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01. октобра до 30. септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком/троструком броју школских година потребних за њихову реализацију. Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

Биостатистика (виши курс) 2023-⁠2024 -⁠ почетак наставе

Обавештавају се студенти Докторских академских студија да настава из предмета Биостатистика (виши курс) почиње у понедељак, 20.5.2024. године у 16 часова у компјутерским учионицама Института за Медицинску статистику и информатику. Настава ће се обављати према следећем распореду: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/rasporedi/23-24/Raspored%20Biostatistika%20II%202024.pdf Наставу из предмета Биостатистика (виши курс) у обавези су да прате студенти уписани на прву годину Докторских академских студија 2023-2024 на следећим модулима: Биомедицинска информатика Епидемиологија Јавно здравље Истраживања у кардиоваскуларној медицини Неурологија Нефрологија Пулмологија Радиологија и нуклеарна медицина Реконструктивна хирургија Обавештења везана за предмет могу се пратити на страници предмета: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/doktorske-studije/biostatistika-ii

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС О РАСПОРЕДУ НАСТАВЕ У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДАС О РАСПОРЕДУ НАСТАВЕ У ДРУГОМ СЕМЕСТРУ Поштоване колегинице и колеге, Настава у другом семестру ДАС почиње од 19. фебруара, а предавања могу почети и касније, зависно од модула. Детаљније инструкције и распореди предмета се налазе на линковима поред назива модула. Листа ће се ажурирати како буду пристизали распореди за сваки од модула. Кандидати са модула који слушају наставу из предмета Биостатистика (виши курс) (проверити на страници о обавезним предметима по модулима: http://med.bg.ac.rs/?page_id=12237) треба да прате распоред Катедре за статистику и информатику. Распореди по модулима МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА…

0 comments

Кориговани распоред-предмет Хомеостатски системи, ДАС Физиолошке науке 2024.

Кориговани распоред одржавања наставе на предмету “Хомеостатски системи” у оквиру ДАС – модул Физиолошке науке

0 comments

РАСПОРЕД ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ЗА ШК. 2023/24. ГОДИНУ

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2023/24. годину можете да преузмете у ПРИЛОГУ  

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ БИОСТАТИСТИКА (БАЗИЧНИ КУРС) ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Поштоване колегинице и колеге, Обавештавамо вас да 27. новембра 2023. године почиње настава на предмету Биостатистика  (базични курс) за студенте докторских академских студија (ДАС). Распоред наставе се може преузети преко следећег линка (http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/doktorske-studije/biostatistika-i)  

0 comments

Распоред за предмет на докторским студијама Увод у науку о експерименталним животињама

Институт за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију Распоред за предмет Увод у науку о експерименталним животињама  

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Поштоване колегинице и колеге, Обавештавамо вас да 6. новембра 2023. г. почиње настава на предмету Методологија научноистраживачког рада за студенте докторских академских студија (ДАС). КОМПЛЕТНО ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ НА ПРЕДМЕТУ МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МОЖЕТЕ ДА ПРЕУЗМЕТЕ У ПРИЛОГУ  

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ НАСТАВЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Поштоване колегинице и колеге, Настава првог семестра ДАС почиње 6.11.2023, и одвија се по следећем распореду: Методологија научно–истраживачког рада  – предавања (6, 7, 8, 9. новембар) – општи семинари (10, 13, 14, 15. новембар) – специфични семинари (16, 17, 20, 21, 22, 23. новембар) Статистика за истраживаче у области биомедицинских наука (базични курс) 24. новембар – 14. децембар 2023. Информатика 15. децембар – 21. децембар 2023. Истраживачка етика 22. децембар – 28. децембар 2023. Студенти чије ће истраживање обухватити рад са животињама (а што треба нагласити приликом уписа) дужни су…

0 comments

Распоред семинара из предмета Ћелијска биологија за студенте I године докторских студија из Молекуларне медицине, школска 2022/23 гдина

Распоред семинара из предмета Ћелијска биологија за студенте I године докторских студија из Молекуларне медицине, школска 2022/23  година Обавештавамо студенте I године ДАС, модул Молекуларна медицина да настава из обавезног предмета Ћелијска биологија почиње у петак, 17.марта у 14.30 сати, у семинарској сали Института за физиологију. Распоред семинара је у прилогу    

0 comments

Исправка распореда за фармакокинетику на докторским студијама за сколску 2022/2023. годину.

Распоред можете преузети ОВДЕ

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Обрасци

Докторске студије

Правилници

Др Ведрана Макевић

Др Ведрана Макевић, браниће докторску дисертацију под називом „БИОХЕМИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ИМУНОХИСТОХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА И ДИГИТАЛНА АНАЛИЗА СЛИКА ПАТОХИСТОЛОШКИХ ПРЕПАРАТА УЗОРАКА ЦРЕВА ДЕЦЕ СА ЗАПАЉЕНСКИМ БОЛЕСТИМА ЦРЕВА“, дана 30.05.2024. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Зоран Букумирић, Доц.др Бојан Јоргачевић, Доц.др Сањин Ковачевић, Н.Сав.др Предраг Коларж и Проф.др Звездан Милановић. Ментор1: Проф.др Силвио Де Лука Ментор2: ВНС др Анђелија Илић, Институт за физику, УБ

0 comments

Др Дарко Миловановић

Др Дарко Миловановић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ФИБРИНА БОГАТОГ ТРОМБОЦИТИМА НА РЕГЕНЕРАЦИЈУ ДЕФЕКТА ПАТЕЛАРНОГ ЛИГАМЕНТА И ФУНКЦИОНАЛНИ ОПОРАВАК ПАЦИЈЕНТА ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПРЕДЊЕГ УКРШТЕНОГ ЛИГАМЕНТА КОЛЕНА“, дана 30.05.2024. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александар Лешић, Доц.др Слађана Матић и Проф.др Александар Матић. Ментор: Проф.др Марко Кадија

0 comments

Ана Васић

Ана Васић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА МОРТАЛИТЕТА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА АКУТНИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 2005. ДО 2019. ГОДИНЕ“, дана 29.05.2024. године у 10:30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Дејана Вуковић, Доц.др Жељка Стаменковић и Доц.др Немања Ђенић. Ментор: Проф.др Иван Солдатовић Коментор: ВНС др Стефан Мандић Рајчевић, МФУБ

0 comments

Др Кристина Давидовић

Др Кристина Давидовић, браниће докторску дисертацију под називом „ ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ ОКСИГЕН-ОЗОНСКЕ ТЕРАПИЈЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ДЕГЕНЕРАТИВНИМ ПРОМЕНАМА ЛУМБОСАКРАЛНОГ ДЕЛА КИЧМЕНОГ СТУБА“, дана 28.05.2024. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драган Машуловић, Проф.др Ружа Стевић и Проф.др Виктор Тилл. Ментор1: Проф.др Ружица Максимовић Ментор2: Доц.др Марко Ерцеговац

0 comments

Др Ивана Ђокић

Др Ивана Ђокић, браниће докторску дисертацију под називом „КОМПАРАЦИЈА СЕНЗИТИВНОСТИ VSG-CRI СКОРА И МОДИФИКОВАНОГ  VSG-CRI СКОРА У ПРОЦЕНИ КАРДИЈАЛНОГ РИЗИКА У ХИРУРГИЈИ АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ“, дана 28.05.2024. године у 11 часова у Слушаоници на II спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александра Николић, Доц.др Предраг Гајин, Доц.др Драгана Унић Стојановић, Проф.др Биљана Миличић и Проф.др Јасна Јевђић. Ментор: Проф.др Миомир Јовић Коментор: Проф.др Ненад Илијевски

0 comments

Др Александра Плавшић

Др Александра Плавшић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ИНТЕРЛЕУКИНА-5, ИНТЕРЛЕУКИНА-17, ИНТЕРЛЕУКИНА-33, ПЕРИОСТИНА И ФРАКЦИЈЕ ИЗДАХНУТОГ АЗОТ МОНОКСИДА КАО БИОМАРКЕРА У ПРОЦЕНИ ФЕНОТИПОВА У БРОНХИЈАЛНОЈ АСТМИ“, дана 27.05.2024. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александра Перић Попадић, Проф.др Бранка Боначи Николић, Доц.др Снежана Аранђеловић, Доц.др Рајица Стошовић и Проф.др Ивана Станковић. Ментор: Проф.др Весна Томић Спирић

0 comments

Др Зоран Вилендечић

Др Зоран Вилендечић, браниће докторску дисертацију под називом „ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКИ ЗНАЧАЈ ПРЕДИКТИВНИХ МОДЕЛА У ПРЕОПЕРАТИВНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ АДНЕКСАЛНИХ ПРОМЕНА“, дана 27.05.2024. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Саша Кадија, Проф.др Снежана Видаковић и Проф.др Ненад Шуловић. Ментор: Проф.др Александар Стефановић

0 comments

Др Никола Мириловић

Др Никола Мириловић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ЕПИДЕМИЈЕ БОЛЕСТИ COVID-19 НА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ СТУДЕНАТА“, дана 13.05.2024. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Милош Максимовић и Проф.др Весна Мијатовић Јовановић. Ментор1: Проф.др Јанко Јанковић Ментор2: Проф.др Милан Латас

0 comments

Др Милица Стојиљковић

Др Милица Стојиљковић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ПОЗИТРОНСКЕ ЕМИСИОНЕ ТОМОГРАФИЈЕ СА КОМПЈУТЕРИЗОВАНОМ ТОМОГРАФИЈОМ У ЕВАЛУАЦИЈИ БОЛЕСНИЦА СА СУМЊОМ НА РЕЦИДИВ КАРЦИНОМА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ“, дана 01.04.2024. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драгана Шобић Шарановић, Проф.др Младенко Васиљевић и Доц.др Бранислава Радовић. Ментор: Проф.др Вера Артико

0 comments

Др Тијана Косановић

Др Тијана Косановић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПОКАЗАТЕЉА ОКСИДАТИВНОГ СТРЕСА СА ПРОМЕНАМА НА МУЛТИДЕТЕКТОРСКОЈ КОМПЈУТЕРИЗОВАНОЈ ТОМОГРАФИЈИ ТОРАКСА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА COVID-19 ПНЕУМОНИЈОМ“, дана 08.03.2024. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Симић, Проф.др Марија Пљеша Ерцеговац и Проф.др Дејан Костић. Ментор1: Проф.др Драган Сагић Ментор2: Доц.др Весна Ћорић

0 comments
СВЕ НАЈАВЕ ОДБРАНА

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Епидемиолошкe методe (први део) – термин испита у јулском року

Поштовани студенти, Испит из предмета Епидемиолошкe методe (први део) на ДАС-у у јулском року биће организован 5. 7. 2024. године у 14 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26а. На испит је потребно понети индекс и белу пријаву. Руководилац наставе, Проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима – термин испита у јулском року

Поштовани студенти, Испит из предмета Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима на ДАС-у у јулском року биће организован 5. 7. 2024. године у 14 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26а. На испит је потребно понети индекс и белу пријаву. Руководилац предмета, Проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Епидемиолошкe методe (први део) – термин испита у јунском року

Поштовани студенти, Испит из предмета Епидемиолошкe методe (први део) на ДАС-у у јунском року биће организован 17.6.2024. године у 15 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26а. На испит је потребно понети индекс и белу пријаву.   Руководилац наставе, Проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима – термин испита у јунском року

Поштовани студенти, Испит из предмета Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима на ДАС-у у јунском року биће организован 17.6.2024. године у 15 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26. На испит је потребно понети индекс и белу пријаву.   Руководилац предмета, Проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

ИСПИТ ИЗ ИСТРАЖИВАЧКЕ ЕТИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Испит из Истраживачке етике у јунском испитном року ће се одржати у среду, 12. јуна у 15 часова, у амфитеатру Института за хистофизиологију. Подсећамо да САМО студенти који су предали задатке са семинарске наставе имају право изласка на испит. Неопходно је донети белу пријаву на испит. Организатори курса

0 comments

Јунски испитни рок из предмета УВОД У НАУКУ О ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ЖИВОТИЊАМА

Јунски испитни рок из предмета УВОД У НАУКУ О ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ЖИВОТИЊАМА за студенте докторских студија одржаће се у среду, 12. јуна  2024. године у периоду од 12:00-14:00 часова у Великој сали Института за фармакологију, Др Суботића старијег 1.    Молим да пријаве однесете у Службу за докторске студије у периоду од 29. маја до 3. јуна 2024. године (госпођи Сањи Моравчић), јер електронска пријава још није могућа.

0 comments

Испит из обавезног предмета ФАРМАКОДИНАМИЈА за студенте докторских академских студија у ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Испит из обавезног предмета ФАРМАКОДИНАМИЈА за студенте докторских академских студија у ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ одржаће се у УТОРАК 18. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ У 16ч у Малој сали Института за фармакологију и токсикологију, Др Суботића старијег 1/III.

0 comments

Пријава испита за ЈУНСКИ испитни рок за студенте докторских академских студија

Пријава испита је од 29. маја  до 03. јуна 2024. године. Јунски испитни рок ће се одржати од 10. до 18. јуна 2024. године. ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ! НАПОМЕНА: студенти који су се уписали на докторске академске студије пре шк. 2022/23. године Методологију научноистраживачког рада и Информатику пријављују у време пријаве испита у Служби за НИР и ДАС, доношењем попуњене пријаве са холограмом (пријаве оставити у кутији у Клубу наставника на 2. спрату  деканата Медицинског факултета у периоду од 09-13.30 часова).   Служба за НИР и ДАС МФУБ

0 comments

Биостатистика (виши курс) 2023-⁠2024 -⁠ почетак наставе

Обавештавају се студенти Докторских академских студија да настава из предмета Биостатистика (виши курс) почиње у понедељак, 20.5.2024. године у 16 часова у компјутерским учионицама Института за Медицинску статистику и информатику. Настава ће се обављати према следећем распореду: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/prilozi/rasporedi/23-24/Raspored%20Biostatistika%20II%202024.pdf Наставу из предмета Биостатистика (виши курс) у обавези су да прате студенти уписани на прву годину Докторских академских студија 2023-2024 на следећим модулима: Биомедицинска информатика Епидемиологија Јавно здравље Истраживања у кардиоваскуларној медицини Неурологија Нефрологија Пулмологија Радиологија и нуклеарна медицина Реконструктивна хирургија Обавештења везана за предмет могу се пратити на страници предмета: http://statistika.mfub.bg.ac.rs/medicina/doktorske-studije/biostatistika-ii

0 comments

Предаја семинарских задатака пред јунски испитни рок – Истраживачка етика

Oбaвeштaвajу сe студeнти ДAС, кojи плaнирajу дa пoлaжу испит из Истрaживaчкe eтикe у jунскoм испитнoм рoку, дa су у OБAВEЗИ дa пoшaљу крaткe eсeje сa сeминaрa „Aутoрствo“, кao и „Инфoрмисaни пристaнaк“ дo 1. jунa 2024. гoдинe. Инфoрмисaни пристaнaк je нeoпхoднo пoслaти дoц. др Жeљки Стaмeнкoвић (znikolic21@gmail.com) Крaткe eсeje сa сeминaрa aутoрствo je нeoпхoднo пoслaти aсист. др Maриjи Jeрeмић (jeremic@med.bg.ac.rs) Пoдсeћaмo дa су сви зaдaци сa сeминaрскe нaстaвe oбaвeзни и дa je њихoвa изрaдa услoв излaскa нa испит.   Oргaнизaтoри курсa

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ