Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   „Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми“, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   „Превентивно медицински проблеми у катастрофама“, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   „Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми“, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

0 comments

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Април 2020

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе ће за студенте докторских студија – Физиолошке науке бити организована у периоду од 09.04.- 15.04.2020. године од 13:00 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију. Распоред наставе ће бити благовремено објављен.   Проф. др Мирослав Раденковић Руководиоц модула

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

0 comments

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке за 2020. годину: 1. ‘Молекуларна биологија нервног система’, руководилац смера и предмета проф. др Наташа Петронијевић 2. ‘Анатомија и развој нервног система’, руководилац предмета проф. др Бранислав Филиповић 3. ‘Неурофизиологија’, руководилац предмета проф. др Оливера Станојловић  

0 comments

Распоред предавања– Обавезни предмети

Биологија тумора и оксидативна обољења: СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ У БИОЛОГИЈИ И МЕДИЦИНИ (скраћено СРБМ) Руководилац: Проф. др Марија Пљеша Ерцеговац, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Биологија тумора и оксидативна обољења: МОЛЕКУЛАРНА И ЋЕЛИЈСКА БИОЛОГИЈА ТУМОРА (скраћено МЋБТ) Руководилац: Проф. др Ана Савић Радојевић, Институт за клиничку и медицинску биохемију, МФУБ Преузмите распоред

0 comments

Распоред наставе у II семестру смер Физиолошке науке Поремећај хомеостазе

Распоред наставе у II семестру смер Физиолошке науке Поремећај хомеостазе

0 comments

Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова – Рапоред наставе

Распоред наставе за предмет Фармакокинетика и нежељене интеракције лекова (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)

0 comments

Фармакодинамија – Распоред наставе

Распоред наставе из предмета Фармакодинамија (обавезни предмет другог семестра, докторске студије из Медицинске фармакологије)   ФAРMAКOКOДИНAMИJA (Meдицинскa фaрмaкoлoгиja, дoктoрскe студиje)   Институт зa фaрмaкoлoгиjу, клиничку фaрмaкoлoгиjу и тoксикoлoгиjу Meдицински фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду   Прeдaвaњa сe oдржaвajу утoркoм у мaлoj сaли Институтa, oд 15,00.   11.02.2020. Прoф. др Љиљaнa Гojкoвић-Букaрицa Oснoвни принципи фaрмaкoдинaмиje Joнски кaнaли кao мeстo дeлoвaњa лeкoвa   18.02.2020. Нaучни сaвeтник др Meлитa Видaкoвић Eпигeнeтикa и лeкoви   25.02.2020. Прoф др Спaсић Mихajлo Moлeкулски пoсрeдници у рeдoкс рeгулaциjи мeтaбoлизмa   03.03.2020. Н. сaр. др Рaдмилa Нoвaкoвић Eфикaснoст биљних…

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ МЕДИЦИНСКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА СПЕЦИЈАЛНА КЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОНАУКА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ НЕУРОНАУКА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА НЕУРОФИЗИОЛОГИЈА

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Обрасци

Докторске студије

Правилници

Др Јелена Јордовић

Др Јелена Јордовић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ СТАБИЛНОГ ВИРУСОЛОШКОГ ОДГОВОРА НА ТОК И ИСХОД БОЛЕСТИ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ТЕШКОМ ФИБРОЗОМ ИЛИ ЦИРОЗОМ ЈЕТРЕ УЗРОКОВАНОМ ХРОНИЧНOМ ХЕПАТИТИС Ц ВИРУСНОМ ИНФЕКЦИЈОМ“, дана 24.07.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јасмина Симоновић Бабић, Доц.др Ксенија Бојовић и Проф.др Наташа Катанић. Ментор: Проф. др Драган Делић.

0 comments

Др Љиљана Плавшић

Др Љиљана Плавшић, браниће докторску дисертацију под називом „МЕТАБОЛИЧКЕ ПРОМЕНЕ КОД ГОЈАЗНИХ АДОЛЕСЦЕНТКИЊА НА ХИПОКАЛОРИЈСКОЈ ДИЈЕТИ И АЕРОБНОМ ИНТЕРВАЛНОМ ТРЕНИНГУ“, дана 23.07.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милош Жарковић, Проф.др Ана Савић Радојевић и Проф.др Александра Стојадиновић. Ментор: Проф.др Ђуро Мацут, Коментор: Проф.др Предраг Минић

0 comments

Др Катарина Петрујкић

Др Катарина Петрујкић, браниће докторску дисертацију под називом „МОГУЋНОСТИ КВАНТИТАТИВНЕ АНАЛИЗЕ СЛИКЕ ДОБИЈЕНЕ МАГНЕТНОМ РЕЗОНАНЦОМ У РАЗЛИКОВАЊУ ГЛИОБЛАСТОМА ОД СОЛИТАРНЕ МЕТАСТАЗЕ МОЗГА“, дана 23.07.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф Проф.др Небојша Милошевић, Проф.др Даница Грујичић и Проф.др Милош Лучић. Ментор: Проф. др Ружица Максимовић.

0 comments

Др Владимир Ђокић

Др Владимир Ђокић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКАТ ОТВАРАЧА КАЛИЈУМОВИХ КАНАЛА ПИНАЦИДИЛА НА ТОНУС ИЗОЛОВАНЕ ХУМАНЕ УМБИЛИКАЛНЕ ВЕНЕ ПОРОДИЉА СА ГЕСТАЦИЈСКИМ ДИЈАБЕТЕСОМ И ХИПЕРТЕНЗИЈОМ“, дана 22.07.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Радан Стојановић, Проф.др Гордана Драговић Лукић, Проф.др Нела Пушкаш, Н.Сар.др Радмила Новаковић и Проф.др Зденко Томић. Ментор: Проф Проф.др Љиљана Гојковић Букарица, Коментор: Доц.др Светлана Јанковић Ражнатовић.

0 comments

Др Сања Драгашевић

Др Сања Драгашевић, браниће докторску дисертацију под називом „ ИНТЕСТИНАЛНА ТКИВНА ЕКСПРЕСИЈА IL17A, IL17F, IL23A И TLR9 ГЕНА У ЗАПАЉЕНСКИМ БОЛЕСТИМА ЦРЕВА“, дана 21.07.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Срђан Ђурановић, Проф.др Миодраг Крстић, Проф.др Александра Сокић-Милутиновић, Проф.др Тамара Миловановић и Проф.др Снежана Пајовић. Ментор: Проф.др Драган Поповић, Коментор: Н.Сав.др Соња Павловић, ИМГГИ.

0 comments

Др Милош Матковић

Др Милош Матковић, браниће докторску дисертацију под називом „УДАЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ ХИРУРШКЕ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈЕ МИОКАРДА НА КУЦАЈУЋЕМ СРЦУ“, дана 21.07.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу:  Проф.др Горан Милашиновић, Проф.др Александар Микић и Проф.др Александар Реџек. Ментор: Проф.др Светозар Путник.

0 comments

Др Даница Цветковић

Др Даница Цветковић, браниће докторску дисертацију под називом „ХИПЕРОСТОЗА ФРОНТАЛНЕ КОСТИ КОД МУШКАРАЦА: МАКРО И МИКРО ПРОМЕНЕ КОСТИЈУ“, дана 06.07.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Слободан Николић, Проф.др Данијела Ђонић и Prof.dr Roger Byard. Ментор: Проф.др Владимир Живковић.

0 comments

Мр др Гордана Милић

Мр др Гордана Милић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ МУЛТИДЕТЕКТОРСКЕ КОМПЈУТЕРИЗОВАНЕ ТОМОГРАФИЈЕ КОРОНАРНИХ КРВНИХ СУДОВА У ЕВАЛУАЦИЈИ ИСХЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА У ПАЦИЈЕНАТА ОБОЛЕЛИХ ОД ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСА ТИП 1“, дана 29.06.2020. године у 11 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ружица Максимовић, Проф.др Милош Жарковић и Доц.др Радиша Војиновић. Ментор: Проф.др Светозар Дамјановић, Коментор: Проф.др Жељко Марковић.

0 comments

Др Ана Муњиза

Др Ана Муњиза, браниће докторску дисертацију под називом „УТРВЂИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ НИВОА ИНТЕРЛЕУКИНА-6 И ФАКТОРА ТРАНСФОРМАЦИЈЕ РАСТА-БЕТА СА КЛИНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ДЕПРЕСИВНОГ ПОРЕМЕЋАЈА КОД ОДРАСЛИХ У ОДНОСУ НА ИСКУСТВО ЗЛОСТАВЉАЊА И/ИЛИ ЗАНЕМАРИВАЊА У ДЕТИЊСТВУ“, дана 24.06.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александра Исаковић, Доц.др Оливера Вуковић и Проф.др Горан Михајловић. Ментор: Академик проф.др Душица Лечић Тошевски, Коментор: Проф.др Иванка Марковић.

0 comments

Др Милица Стојковић Лалошевић

Др Милица Стојковић Лалошевић, браниће докторску дисертацију под називом „ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА ЗА ГЛУТАТИОН ТРАНСФЕРАЗУ И БИОХЕМИЈСКИХ МАРКЕРА КОД БОЛЕСНИКА СА КОЛОРЕКТАЛНИМ КАРЦИНОМОМ“, дана 19.06.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Симић, Проф.др Горан Баришић и Проф.Драгомир Дамјанов. Ментор: Проф.др Зоран Кривокапић, Коментори: Проф.др Александра Павловић Марковић и Проф.др Марија Пљеша Ерцеговац.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Истраживачка етика – термин преузимања индекса

Oбавештење у вези са испитом из предмета Истраживачка етика на докторским академски студијама МФУБ   Поштоване колегинице и колеге, Индексе са уписаним и овереним оценама из предмета Истраживачка етика можете преузети сваког радног дана на Институту за медициснку и клиничку биохемију, први спрат, лабораторија број 9 у термину од 12 -13  часова.

0 comments

Резултати испита Истраживачка етика, ДАС јул 2020.

Предмет: Истраживачка етика Испитни рок: Јулски ДАС 2019/20 Студијски програм: Докторске академске студије – Медицинске науке Име и презиме руководиоца: Проф. др Татјана Симић   Термин за жалбе је у петак 31.07.2020. године у термину од 10-11h. Моле се колеге које нису доставиле индекс, пријаву или картон а полагали су испит у јулском року, да их доставе у до среде, 05.08.2020. године у термину од 13 до 14h на Институт за медицинску и клиничку биохемију (лабораторија бр. 9 на првом спрату) ради уписивања оцене. Напомена: индекси са уписаном оценом ће…

0 comments

Увoд у нaучни рaд

Oбaвeштaвajу сe студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja дa индeксe зa упис oцeнe из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд, oдржaнoг 21.7.2020. мoгу дoнeти у пoнeдeљaк 27.7.2020. гoдинe нa Институт зa eпидeмиoлoгиjу. Рeзултaти испитa су у прилoгу.

0 comments

Пријава испита за септембарски и октобарски испитни рок

Пријава испита за СЕПТЕМБАРСКИ испитни рок за студенте докторских академских студија Пријава испита је од 27.08. до 31.08.2020. године. Септембарски испитни рок ће се одржати од 07.09. до 11.09.2020. године. Пријава испита за ОКТОБАРСКИ испитни рок за студенте докторских академских студија Пријава испита је од 12.09. до 17.09.2020. године. Октобарски испитни рок ће се одржати од 23.09. до 28.09.2020. године. ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ! – осим за четири испита који су саставни део Методологије научно-истраживачког рада, који се у време пријаве испита пријављују у Служби за НИР, доношењем…

0 comments

Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2020/21. годину

Универзитет у Београду Медицински факултет расписује   Конкурс за упис на докторске акaдемске студије трећег степена за школску 2020/21. годину   МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА – 5 студената БИОЛОГИЈА ТУМОРА И ОКСИДАТИВНА ОБОЉЕЊА – 10 студената ЕПИДЕМИОЛОГИЈА – 15 студената ФИЗИОЛОШКЕ НАУКЕ – 8 студената НЕУРОНАУКЕ – 6 студената МЕДИЦИНСКА ФАРМАКОЛОГИЈА – 8 студената МИКРОБИ И ИНФЕКЦИЈА – 5 студената ЈАВНО ЗДРАВЉЕ – 6 студената БИОМЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА – 5 студенaта ЕКОЛОШКИ И НУТРИТИВНИ ФАКТОРИ И ЗДРАВЉЕ – 6 студената ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ СПОРТА И МОТОРНИМ ВЕШТИНАМА – 8  студената БИОЛОГИЈА СКЕЛЕТА…

0 comments

Упис оцене из предмета Увод у научни рад

Обавештавају се студенти докторских академских студија да индексе за упис оцене из предмета Увод у научни рад, одржаног 21.7.2020. могу донети у понедељак 27.7.2020. године на Институт за епидемиологију. Резултати испита: Презиме Име Активност Тест Семинарски Укупно Оцена Дучић Стефан 0 36 18 54 6 Мирковић Милан 20 42 20 82 9 Илић Аница 20 36 18 74 8 Ковачевић Зорана 20 42 19 81 9 Шарац Вања 20 42 19 81 9

0 comments

Епидемиолошка истраживања у медицини у јулском испитном року

Испит из предмета Епидемиолошка истраживања у медицини у јулском испитном року, за студенте ДАС и САС који слушају наставу шк. 2019/2020. године, одржаће се у среду 29. 07. 2020. год. у 13 часова, на Институту за епидемиологију.

0 comments

Фармакокинетика

Испит из Фармакокинетике заказан је за уторак 21.07.2020. у 15 х у Великој Сали Института за фармакологију.

0 comments

Испит за предмет Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима

Испит за предмет Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима, биће у среду 22.07.2020. у 13 часова на Институту за епидемиологију. проф. др Сандра Шипетић Грујичић      

0 comments

Испит за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело за ДАС и САС

Испит за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело за ДАС и САС, биће у уторак 21.07.2020. у 14 часова на Институту за епидемиологију. проф. др Сандра Шипетић Грујичић      

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ