Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

СПИСАК СТУДЕНАТА ДАС И САС ПО ГРУПАМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВЕЖБИ У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА: УВОД У НАУЧНИ РАД И НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО

  УВОД У НАУЧНИ РАД – списак студената по групама I група – сала Richard Doll Радусиновић Милица 2019/5003 Епидемиологија Лађевић Никола 2019/5006 Епидемиологија Опалић Милица 2019/5009 Епидемиологија Филиповић Марко 2019/5011 Епидемиологија Јакшић Дуња 2019/5012 Епидемиологија Дуњић Катарина 2019/5014 Епидемиологија Ћупић Јована 2019/5015 Епидемиологија Николић Јована 2019/5016 Епидемиологија Коцић Марија 2019/5018 Епидемиологија Милинчић Милош 2019/5020 Епидемиологија Станисављевић Јована 2019/5026 Епидемиологија Јанковић Душан 2019/5030 Епидемиологија Станишић Лука 2019/5031 Епидемиологија Јовановић Сретина 2019/5033 Епидемиологија Влајковић Ана 2019/5036 Епидемиологија Јеремић Марта 2019/5038 Епидемиологија Милојевић Александар 2019/5041 Епидемиологија Димић Немања 2019/5042 Епидемиологија Миросављевић Мирела…

0 comments

Распоред наставе за докторске академске студије шк. 2019/20. година

Поштоване колеге студенти докторских академских студија,   Обавештавамо Вас о почетку наставе из Методологије научно-истраживачког рада и Статистике за истраживаче у области биомедицинских наука (базични курс) која почиње 04.11.2019. године. Наставу слушају и испите полажу сви студенти уписани шк. 2019/20. године, осим студената који су се поново уписали. Прво предавање из Увода у научни рад, одржаће се 04.11.2019. године у 14 часова, у амфитеатру Института за анатомију.   Срдачно, Продекан Медицинског факултета Проф. др Татјана Пекмезовић   Прилог: Збирна табела 1. Увод у научни рад ДАС 2. Истраживачка етика 3.…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Мр Др Јелена Величковић

  МР ДР ЈЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ POSSUM СКОРА И РАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ПЕРИФЕРНЕ ПЕРФУЗИЈЕ ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ПОСТОПЕРАТИВНИХ КОМПЛИКАЦИЈА У ХИРУРГИЈИ ДИГЕСТИВНОГ СИСТЕМА„, дана 02.10.2019. године у 9 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александар Симић, Доц.др Иван Палибрк, Доц.др Бојан Јовановић, Prof.dr Giacomo Grasselli и Prof.dr Giacomo Bellani.

0 comments

Др Сања Јовановић

ДР САЊА ЈОВАНОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНЕ РАДИОЛОШКЕ ДИЈАГНОСТИКЕ У ХИРУРШКОМ ЛЕЧЕЊУ ПАЦИЈЕНАТА СА АХАЛАЗИЈОМ„, дана 30.09.2019. године у 13 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драган Машуловић, Проф.др Небојша Радовановић и Проф.др Виктор Тилл. Ментор: Доц.др Александра Ђурић-Стефановић, Коментор: Проф.др Александар Симић.

0 comments

Др Марија Миленковић

ДР МАРИЈА МИЛЕНКОВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРОГНОСТИЧКИХ ФАКТОРА ЗА ИСХОД ЛЕЧЕЊА БОЛЕСНИКА СА ТЕШКОМ ТРАУМОМ„, дана 30.09.2019. године у 11 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ана Шијачки, Доц.др Бојан Јовановић и Проф.др Томислав Ранђеловић. Ментор: Проф.др Весна Бумбаширевић, Коментор:Проф.др Ненад Иванчевић.

0 comments

Др Весна Марић

ДР ВЕСНА МАРИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДИКТОРА ЗА НАСТАНАК ПСЕУДОЕКСФОЛИЈАТИВНОГ ГЛАУКОМА„, дана 30.09.2019. године у 14.30 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Миленко Стојковић, Проф.др Татјана Пекмезовић и Доц.др Јасмина Ђорђевић-Јоцић. Ментор: Проф.др Анита Гргуревић, Коментор: Доц.др Марија Божић.

0 comments

Др Александра Шљивић

ДР АЛЕКСАНДРА ШЉИВИЋ, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИХ ПАРАМЕТАРА СТРУКТУРЕ И ФУНКЦИЈЕ ДЕСНЕ КОМОРЕ И ФУНКЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА БОЛЕСНИКА СА СИСТОЛНОМ СЛАБОШЋУ ЛЕВЕ КОМОРЕ„, дана 30.09.2019. године у 16 часова у Свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Петар Оташевић, Проф.др Предраг Митровић и Доц.др Радослав Романовић. Ментор: Проф.др Вера Ћелић.

0 comments

Др Јелена Брцански

ДР ЈЕЛЕНА БРЦАНСКИ, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗЛИКАМА У РАСТУ И СТАЊУ УХРАЊЕНОСТИ ДЕЦЕ ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА„, дана 30.09.2019. године у 13 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Мирјана Бобић и Проф.др Момчило Мирковић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


СПИСАК СТУДЕНАТА ДАС И САС ПО ГРУПАМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВЕЖБИ У ОКВИРУ ПРЕДМЕТА: УВОД У НАУЧНИ РАД И НАПИСАТИ, ОБЈАВИТИ, ПРЕЗЕНТОВАТИ И ВРЕДНОВАТИ НАУЧНО ДЕЛО

  УВОД У НАУЧНИ РАД – списак студената по групама I група – сала Richard Doll Радусиновић Милица 2019/5003 Епидемиологија Лађевић Никола 2019/5006 Епидемиологија Опалић Милица 2019/5009 Епидемиологија Филиповић Марко 2019/5011 Епидемиологија Јакшић Дуња 2019/5012 Епидемиологија Дуњић Катарина 2019/5014 Епидемиологија Ћупић Јована 2019/5015 Епидемиологија Николић Јована 2019/5016 Епидемиологија Коцић Марија 2019/5018 Епидемиологија Милинчић Милош 2019/5020 Епидемиологија Станисављевић Јована 2019/5026 Епидемиологија Јанковић Душан 2019/5030 Епидемиологија Станишић Лука 2019/5031 Епидемиологија Јовановић Сретина 2019/5033 Епидемиологија Влајковић Ана 2019/5036 Епидемиологија Јеремић Марта 2019/5038 Епидемиологија Милојевић Александар 2019/5041 Епидемиологија Димић Немања 2019/5042 Епидемиологија Миросављевић Мирела…

0 comments

Распоред наставе за докторске академске студије шк. 2019/20. година

Поштоване колеге студенти докторских академских студија,   Обавештавамо Вас о почетку наставе из Методологије научно-истраживачког рада и Статистике за истраживаче у области биомедицинских наука (базични курс) која почиње 04.11.2019. године. Наставу слушају и испите полажу сви студенти уписани шк. 2019/20. године, осим студената који су се поново уписали. Прво предавање из Увода у научни рад, одржаће се 04.11.2019. године у 14 часова, у амфитеатру Института за анатомију.   Срдачно, Продекан Медицинског факултета Проф. др Татјана Пекмезовић   Прилог: Збирна табела 1. Увод у научни рад ДАС 2. Истраживачка етика 3.…

0 comments

Обавештавају се студенти докторских академских да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од 04-15. новембра 2019. године

Обавештавају се студенти докторских академских да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од 04-15. новембра 2019. године   Обавештавају се студенти докторских академских студија да ће се овера старе и упис нове године, као и обнова године, вршити од  04-15. новембра 2019. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова. За упис треба приложити:   индeкс један ШВ-20 попуњен образац семестрални лист (није потребно за обнову године -купује се у скриптарници Факултета) уплата у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског…

0 comments

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину – Други уписни рок

Упис примљених студената обавиће се 24. октобра 2019. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.   За упис треба приложити:   Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета) Две фотографије величине 3.5 x 4.5цм Један ШВ-20попуњен образац (преузети са сајта) Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун број: 840-1139666-89 позив на број: РО100 (део средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду); Доказ о уплати школарине (уколико установа сноси трошкове студија – одлука установе да сноси трошкове школарине…

0 comments

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије за школску 2019/20. годину – Други уписни рок

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије за школску 2019/20. годину – Други уписни рок    

0 comments

Обавештење о преузимању индекса, модул биологија тумора и оксидативна обиљења

  Поштовани докторанди модула Биологија тумора и оксидативна обољења, Ваше индексе са уписаним оценама из предмета Слободни радикали у биологији и медицини, као и Молекуларна и ћелијска биологија тумора,  можете преузети сваког радног дана од 14-15 часова на Институту за клиничку и медицнску биохемију, спрат II,  лабораторија број 9.

0 comments

Упис примљених кандидата на докторске академске студије за школску 2019/20. годину

Упис примљених студената обавиће се 12. и 14. октобра 2019. године у Служби за научноистраживачки рад, у термину од 10-13 часова.   Упис 12. октобра 2019. године  у термину од 10-13 часова, обавиће се за следеће модуле:   Молекуларна медицина Епидемиологија Физиолошке науке Биологија тумора и оксидативна обољења Неуронауке Јавно здравље и Еколошки и нутритивни фактори и здравље   Упис за остале модуле обавиће се 14. октобра 2019.  године у термину од 10-13 часова.   За упис треба приложити:   Попуњен индекс (купује се у скриптарници Факултета, која ће радити…

0 comments

Коначна ранг листа за упис на докторске студије

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 2019/20. ГОДИНА ПРИМЉЕНИ КАНДИДАТИ Име и презиме Профил Бодови укупно Вук Алексић Реконструктивна хирургија 9.75 Сања Костић Физиолошке науке 9.59 Јелена Спасић Молекуларна медицина 8.79 Кристина Анђелковић Истраживања у кардиоваскуларној медицини 8.73 Дејан Којић Истраживања у кардиоваскуларној медицини 8.42 Предраг Станарчевић Неурологија 8.33 Јована Станисављевић Епидемиологија 8.32 Предраг Петрашиновић Биологија тумора и оксидативна обољења 8.26 Никола Лађевић Епидемиологија 8.14 Весна Стевановић Физиолошке науке 8.13 Младен Анђић Медицинска фармакологија 8.12 Ана Влајковић Епидемиологија 8.11 Марта Јеремић Епидемиологија 8.04 Јелена Бодрожић Молекуларна медицина…

0 comments

Истраживачка етика

Истраживачка етика у септембарском испитном року ће се одржати у петак 13.9.2019. године са почетком у 14:30

0 comments

Молекуларна и ћелијска биологија тумора и слободни радикали у биологији и медицини

Резултати испита из предмета Молекуларна и ћелијска биологија тумора и слободни радикали у биологији и медицини

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ