Докторске студије

ДАСРежим студијаРаспоредиДокументаОдбране дисертацијаКонтакти

Студије трећег степена – докторске академске студије трају три школске године( 180 ЕСПБ и оспособљавају студента за:

  • компетентно извођење самосталног научно-истраживачког рада и студија у одговарајућој области
  • критичку анализу научне и медицинске литературе, дефинисање научних проблема и њихово решавање, писање научног пројекта, организовање рада истраживачке  групе и руковођење научним пројектом, као и презентацију научних резултата на нaучним скуповима и у научним часописима
  • наставак каријере на универзитетима, истраживачким институтима и другим специјализованим установама које у својим програмима имају потребу за спровођењем и применом резултата различитих типова истраживања

Настава се реализује као редовна и обавезна и студент је обавезан да редовно присуствује настави уз активно учешће. Студент може да одсуствује оправдано са наставе највише 10% од укупног фонда часова.

У првом семестру изводи се настава из обавезних предмета:

1. Методологија НИР-а ( 5 ЕСПБ)

  • Увод у научни рад;
  • Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело;
  • Информатика за истраживаче у области медицинских наука;
  • Изборни предмет ( од 3 изборна предмета студент слуша 1 предмет од значаја за модул који је уписао):

1. Епидемиолошка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Епидемиологија, Јавно здравље);
2. Експериментална методологија научног истраживања – добра лабораторијска пракса (слушају студенти смера: Молекуларна медицина, Неуронауке, Физиолошке науке);
3. Клиничка истраживања у медицини (слушају студенти смера: Ендокринологија, Кардиологија, Неурологија, Нефрологија, Пулмологија, Радиологија и нуклеарна медицина, Реконструктивна хирургија, Хумана репродукција, перинатологија и неонатологија);

Студенти смера Медицинска фармакологија бирају један од наведена три предмета по сопственом избору.

2. Статистика за истраживаче у области медицинских наука ( 5 ЕСПБ);

У другом семестру изводи се настава из обавезних предмета у складу са програмом модула који је студент уписао.

У трећем семестру изводи се настава из изборног предмета (од већег броја понуђених изборних предмета студент слуша 1 предмет по сопственом избору); Избор предмета који ће студент слушати врши се на одговарајућој Катедри. Сваки предмет завршава се полагањем испита, чиме студент стиче бодове предвиђене за тај предмет.

Четврти, пети и шести семестар предвиђени су за бављење научноистраживачким радом.

У оквиру сваког предмета настава се изводи кроз предавања, вежбе и семинаре. У првом семестру настава се углавном изводи у поподневним часовима, а у другом и трећем семестру поједини програми студија реализују се пре подне.

Испити из предмета који се слушају у првом семестру обавезно се полажу пре приступања полагању испита из предмета који се слушају у другом семестру.

Испити из предмета који се слушају у другом и трећем семестру по одслушаној настави и добијеним потписима, полажу се код руководиоца предмета.

Тему докторске дисертације студент пријављује Програмском савету докторских студија након остварених 30 ЕСПБ  (Упутство и упитник за пријаву теме и ментора налази се на сајту Факултета).

Докторска дисертација јавно се брани пред Комисијом коју именује Наставно-нучно веће по прописаној процедури.

Школска година траје од 01.октобра до 30.септембра. Овера се врши по години, а не по семестру.

У време зимског и летњег распуста нема одржавања испита ни јавних одбрана.

Докторске академске студије се завршавају најдуже у двоструком броју школских година потребних за њихову реализацију ( шест година студијски програми са 180 ЕСПБ, односно осам година студијски програми са 240 ЕСПБ). Уколико студент не заврши све обавезе предвиђене планом и програмом докторских студија у року од три школске године, у наредној школској години обнавља упис уз плаћање трошкова обнове године, како би имао право завршавања студија и задржао статус студента до одбране докторске дисертације.

 

ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE Пoштoвaни студeнти ДAС -⁠ мoдул Jaвнo здрaвљe, У прилoгу вaм дoстaвљaмo прoгрaм oбaвeзнoг прeдмeтa нa ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe кojи пoчињe у eлeктрoнскoм oкружeњу 01.03.2021.гoдинe. Дирeктни линк зa прeдмeт je: http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=4452   Укoликo имaтe билo кaквих прoблeмa сa улaскoм нa прeдмeт, мoжeтe сe oбрaтити прoф. др Вeсни Бjeгoвић-Mикaнoвић нa e-мaил vesna.bjegovic-mikanovic@med.bg.ac.rs   Прилог: РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE        

0 comments

Распоред наставе за предмет „Хомеостатски системи“-ДАС смер „Физиолошке науке“-2020/2021 г.

Распоред наставе за предмет „Хомеостатски системи“-ДАС смер „Физиолошке науке“-2020/2021 г.    

0 comments

Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину

Преузмите:  Распоред пријаве испита и испитних рокова за студенте докторских академских студија за шк. 2020/21. годину          

0 comments

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА

РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ДАС ШК. 2020/21. ГОДИНА 0. Zbirna tabela DAS 1. Uvod u naucni rad 2020 2. Istraživačka etika raspored nastave 2020 3. Napisati objaviti prezentovati i vrednovati naucno delo DAS i SAS 2020, 2021 4. Statistika 5. Informatika za istrazivace 2020-21 6a Klinicka istrazivanja u medicini 2020 6b Eksperimentalna metodologija naucnog istrazivanja 2020, 2021 6c Epidemioloska istrazivanja 2020-2021  

0 comments

РАСПОРЕД ВЕЖБИ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ-НАСТАВНА БАЗА ИМД

Поштовани студенти, У прилогу се налази распоред студената који су распоређени у наставној бази Институт за мајку и дете (заједно са уписаним из октобра II) за предмет ПЕДИЈАТРИЈА. Студенти који нису били до сада на вежбама, у обавези су да према распореду дођу у 7 и 45 часова у наставну базу и јаве се у канцеларију наставе на I спрату сестра Љубици Вукасовић. Због актуелне епидемиолошке ситуације неопходна је комплет униформа, обућа предвиђена само за вежбе и маска. Срдачан поздрав Наставна база ИМД Катедера педијатрије   PETAK-III GRUPA ČETVRTAK- II…

0 comments

Др Биљана Обрадовић Томашевић

Др Биљана Обрадовић Томашевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСТРАЖИВАЊЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ ФИЗИЧКОМ И ПСИХИЧКОМ НАСИЉУ СТАНОВНИШТВА СРБИЈЕ“, дана 10.09.2020. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Зорица Терзић-Шупић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Радоје Додер. Ментор: Проф.др Милена Шaнтрић Милићевић.

0 comments

Распоред за докторске студије ,,Еколошки и нутритивни фактори и здравље,, за II семестар

Почетак наставе је планиран за 16.03.2020. године када је потребно да се студент јаве проф. др Горици Сбутеги Милошевић у 11h.   Распоред   „Животна средина и здравље – методе и истраживачки проблеми“, 16.03.2020-10.04.2020. Руководилац проф. др Горици Сбутеги Милошевић.   „Превентивно медицински проблеми у катастрофама“, 13.04.2020-08.05.2020. Руководилац проф др Горан Белојевић.   „Испитивање исхране и ухрањености: методе и истраживачки проблеми“, 11.05.2020-05.06.2020. Руководилац проф др Бранко Јаковљевић. Настава ће се одвијати сваким рандом даном од 15h на Институту за хигијену са медицинском екологијјом.

0 comments

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе – Април 2020

Настава из предмета Фармаколошка модулација поремећаја хомеостазе ће за студенте докторских студија – Физиолошке науке бити организована у периоду од 09.04.- 15.04.2020. године од 13:00 часова у просторијама Института за фармакологију, клиничку фармакологију и токсикологију. Распоред наставе ће бити благовремено објављен.   Проф. др Мирослав Раденковић Руководиоц модула

0 comments

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ИЗ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА-РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

0 comments

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке

Распореди предавања за докторске студије, смер Неуронауке за 2020. годину: 1. ‘Молекуларна биологија нервног система’, руководилац смера и предмета проф. др Наташа Петронијевић 2. ‘Анатомија и развој нервног система’, руководилац предмета проф. др Бранислав Филиповић 3. ‘Неурофизиологија’, руководилац предмета проф. др Оливера Станојловић  

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Др Маријa Душановић Пјевић

Др Маријa Душановић Пјевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА КОЈИ РЕГУЛИШУ ФИБРИНОЛИЗУ И ИНТЕГРИТЕТ ВАНЋЕЛИЈСКОГ МАТРИКСА СА ЕФЕКТИМА ТЕРАПИЈЕ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА РЕКОМБИНОВАНИМ ТКИВНИМ АКТИВАТОРОМ ПЛАЗМИНОГЕНА“, дана 01.03.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сузана Цвјетићанин, Проф.др Татјана Дамњановић и Проф.др Марија Жарков. Ментор: Проф.др Биљана Јекић, Коментор: Проф.др Љиљана Беслаћ Бумбаширевић.  

0 comments

Др Миодраг Пеулић

Др Миодраг Пеулић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРИМЕНА ПЛАТФОРМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНСКЕ РАСПОДЕЛЕ ПРИТИСКА СТОПАЛА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОЦЕНИ УСПЕШНОСТИ ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА ЛУМБАЛНЕ ДИСКУС ХЕРНИЈЕ“, дана 26.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Даница Грујичић, Проф.др Бранко Ђуровић и Проф.др Томислав Цигић. Ментор: Проф.др Милош Јоковић.

0 comments

Др Горица Марић

Др Горица Марић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА КОМОРБИДИТЕТИМА КОД ОСОБА СА МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ: ОПСЕРВАЦИОНА СТУДИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОДАЦИМА ПОПУЛАЦИОНОГ РЕГИСТРА БЕОГРАДА“, дана 26.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Проф.др Дарија Кисић Тепавчевић и Prof.dr Maura Pugliatti. Ментор: Ментор: Проф.др Татјана Пекмезовић, Коментори: Проф.др Катарина Лалић и Проф.др Шарлота Месарош.

0 comments

Др Весна Симић

Др Весна Симић, браниће докторску дисертацију под називом „НЕРВНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СУПРАГАНГЛИОНАРНИХ ПОВРЕДА БРАХИЈАЛНОГ ПЛЕКСУСА“, дана 25.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Миодраг Ракић, Проф.др Данило Радуловић и Проф.др Петар Вулековић. Ментор: Проф.др Лукас Расулић.  

0 comments

Др Ивана Јовановић

Др Ивана Јовановић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ОДНОСА РЕЗЕРВЕ КОРОНАРНОГ ПРОТОКА, TIMI ПРОТОКА И ИНДЕКСА НАПРЕЗАЊА ЛЕВЕ КОМОРЕ КОД БОЛЕСНИЦА СА СИНДРОМОМ X“, дана 18.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Недељковић, Проф.др Бранко Белеслин и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Ана Ђорђевић-Дикић.

0 comments

Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

0 comments

Др Јована Рајковић

Др Јована Рајковић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ ОТВАРАЧА КАЛИЈУМОВИХ КАНАЛА НА ИЗОЛОВАНЕ БАЈПАС ГРАФТОВЕ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2“, дана 13.10.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мирослав Раденковић, Проф.др Гордана Драговић-Лукић, Проф.др Светозар Путник, Доц.др Софија Глумац и Проф.др Милица Атанацковић-Крстоношић. Ментор: Проф.др Љиљана Гојковић Букарица, Коментор: Проф.др Миодраг Перић.    

0 comments

Др Милена Пандрц

Др Милена Пандрц, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ РАНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ СУПКЛИНИЧКОГ ХИПОТИРОИДИЗМА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА, БИОХУМОРАЛНЕ ПАРАМЕТРЕ, СРЧАНУ И ВАСКУЛАРНУ ФУНКЦИЈУ“, дана 05.10.2020. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Бранко Белеслин, Доц.др Биљана Недељковић Белеслин и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Анђелка Ристић, МФ ВМА.

0 comments

Др Тамара Филиповић

Др Тамара Филиповић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНО ДИЗАЈНИРАНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБИ НА ЕНЗИМСКУ АКТИВНОСТ МАТРИКС МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА СЕРУМА И ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС ПАЦИЈЕНТКИЊА СА ПОСТМЕНОПАУЗАЛНОМ ОСТЕОПОРОЗОМ“, дана 25.09.2020. године у 13,30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ивана Петронић-Марковић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Мирјана Коцић. Ментор: Проф.др Милица Лазовић, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић .

0 comments

Др Александар Добросављевић

Др Александар Добросављевић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ОВАРИЈАЛНОГ ХИПЕРСТИМУЛАЦИОНОГ СИНДРОМА НА ПЕРИНАТОЛОШКЕ ИСХОДЕ ТРУДНОЋА ОСТВАРЕНИХ АРТЕФИЦИЈАЛНИМ РЕПРОДУКТИВНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА“, дана 25.09.2020. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Младенко Васиљевић, Проф.др Љиљана Мирковић и Проф.др Славиша Станишић. Ментор: Проф.др Снежана Ракић.

0 comments

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE Пoштoвaни студeнти ДAС -⁠ мoдул Jaвнo здрaвљe, У прилoгу вaм дoстaвљaмo прoгрaм oбaвeзнoг прeдмeтa нa ДAС – мoдул Jaвнo здрaвљe кojи пoчињe у eлeктрoнскoм oкружeњу 01.03.2021.гoдинe. Дирeктни линк зa прeдмeт je: http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=4452   Укoликo имaтe билo кaквих прoблeмa сa улaскoм нa прeдмeт, мoжeтe сe oбрaтити прoф. др Вeсни Бjeгoвић-Mикaнoвић нa e-мaил vesna.bjegovic-mikanovic@med.bg.ac.rs   Прилог: РAСПOРEД НAСTAВE ЗA OБAВEЗНИ ПРEДMET НA ДAС -⁠ MOДУЛ JAВНO ЗДРAВЉE        

0 comments

Распоред наставе за предмет „Хомеостатски системи“-ДАС смер „Физиолошке науке“-2020/2021 г.

Распоред наставе за предмет „Хомеостатски системи“-ДАС смер „Физиолошке науке“-2020/2021 г.    

0 comments

Резултати испита Увод у научни рад одржаног 27. 1. 2021. године

Преузмите: Резултати испита Увод у научни рад Oбaвeштaвajу сe студeнти дoктoрских aкaдeмских студиja и спeциjaлистичких aкaдeмских студиja, дa индeксe зa упис oцeнe из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд мoгу дoнeти у пoнeдeљaк, 8. 2. 2021. гoдинe, нa Институт зa eпидeмиoлoгиjу.   У индeкс je пoтрeбнo уписaти:   Нa стрaници зa oдслушaну нaстaву: Увoд у нaучни рaд Прeдaвaњa: 16 Вeжбe: 5 Сeминaри: 9   Нa стрaници зa упис oцeнe:  Увoд у нaучни рaд Aктивнoст Сeминaр Teст  Дaтум испитa: 27.1.2021.    Индeксe сa уписaнoм oцeнoм je мoгућe прeузeти oд утoркa, 9. 2.…

0 comments

Резултати испита Клиничка истраживања, одржаног 2.2.2021. године

Упис оцена /коме одговарају/ је сутра (04.02.2021. године) од 11 до 12 часова или у петак од 11-13часова/ у соби Проф. Шумарац/ код пријема/ на Интерној Б. Резултати испита Клиничка истраживања, одржаног 2.2.2021. године        

0 comments

Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело

ДАС/САС Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело Уписивање оцена из предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело одржаног 29.1.2021. Индексе можете донети 2.2.2021. од 9х до 14х на Институту за епидемиологију, а потписане индексе можете преузети сваки радни дан од 3.2.2021. Уколико нисте у могућности да донесете индекс, а прихватате оцену, потребно је да у идућем року поново пријавите испит, и оцена ће вам тада бити уписана. GRUPA 1 Prezime Ime Br. indeksa Vežbe Seminar TEST Ukupno Ocena Podgrupa 1 Станић Лана 2019/2022 20 /   Јовановић Желимир…

0 comments

Епидемиолошка истраживања у медицини – Резултати испита – Јануарски испитни рок, школске 2020/2021. године

Резултати испита – Јануарски испитни рок, школске 2020/2021. године    

0 comments

Корекција обавештења:Јануарско-фебруарски испитни рок из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ – ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА

Тест у трајању од 20 минута из предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА У МЕДИЦИНИ -⁠ ДОБРА ЛАБОРАТОРИЈСКА ПРАКСА за студенте специјалистичких академских и докторских студија у ЈАНУАРСКО-⁠ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ одржаће се у СРЕДУ, 24. ФЕБРУАРА 2021. ГОДИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 11-⁠13:30 ЧАСОВА у амфитеатру Института за патологију, Др Суботића старијег 1, и то по следећем распореду: ПРВА ГРУПА студенти са почетним словом презимена од А-⁠Л у 11:00; ДРУГА ГРУПА студенти са почетним словом презимена од М-⁠С у 11:45; ТРЕЋА ГРУПА студенти са почетним словом презимена од Т-⁠Ш у 12:15; ЕСЕЈ ће се…

0 comments

Епидемиолошка истраживања у медицини – јануарски рок ТЕРМИН ИСПИТА I

Епидемиолошка истраживања у медицини – јануарски рок ТЕРМИН ИСПИТА I (Списак студената докторских и специјалистичких академских студија за полагање испита)      

0 comments

Обавештење о распореду одржавања испита из предмета Истраживачка етика

Обавештење о распореду одржавања испита из предмета Истраживачка етика      

0 comments

Испит истраживачка етика у јануарском испитном року

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у јануарском испитном року одржати у среду, 27. јануара 2021. године у 15 часова у просторијама амфитеатара Института за хистофизиологију, Института за патологију и амфитеатру Силос. Моле се студенти да на испит обавезно донесу: индексе, попуњене беле пријаве и семинарске радове. О распореду студената по амфитеатрима и термину уписивања оцене у индекс студенти ће бити накнадно обавештени.    

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ