Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

Детаљније

Др Јована Рајковић

Др Јована Рајковић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ ОТВАРАЧА КАЛИЈУМОВИХ КАНАЛА НА ИЗОЛОВАНЕ БАЈПАС ГРАФТОВЕ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2“, дана 13.10.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мирослав Раденковић, Проф.др Гордана Драговић-Лукић, Проф.др Светозар Путник, Доц.др Софија Глумац и Проф.др Милица Атанацковић-Крстоношић. Ментор: Проф.др Љиљана Гојковић Букарица, Коментор: Проф.др Миодраг Перић.    

Детаљније

Др Милена Пандрц

Др Милена Пандрц, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ РАНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ СУПКЛИНИЧКОГ ХИПОТИРОИДИЗМА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА, БИОХУМОРАЛНЕ ПАРАМЕТРЕ, СРЧАНУ И ВАСКУЛАРНУ ФУНКЦИЈУ“, дана 05.10.2020. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Бранко Белеслин, Доц.др Биљана Недељковић Белеслин и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Анђелка Ристић, МФ ВМА.

Детаљније

Др Тамара Филиповић

Др Тамара Филиповић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНО ДИЗАЈНИРАНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБИ НА ЕНЗИМСКУ АКТИВНОСТ МАТРИКС МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА СЕРУМА И ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС ПАЦИЈЕНТКИЊА СА ПОСТМЕНОПАУЗАЛНОМ ОСТЕОПОРОЗОМ“, дана 25.09.2020. године у 13,30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ивана Петронић-Марковић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Мирјана Коцић. Ментор: Проф.др Милица Лазовић, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић .

Детаљније

Др Александар Добросављевић

Др Александар Добросављевић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ОВАРИЈАЛНОГ ХИПЕРСТИМУЛАЦИОНОГ СИНДРОМА НА ПЕРИНАТОЛОШКЕ ИСХОДЕ ТРУДНОЋА ОСТВАРЕНИХ АРТЕФИЦИЈАЛНИМ РЕПРОДУКТИВНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА“, дана 25.09.2020. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Младенко Васиљевић, Проф.др Љиљана Мирковић и Проф.др Славиша Станишић. Ментор: Проф.др Снежана Ракић.

Детаљније

Др Радислав Ашћерић

Др Радислав Ашћерић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОУЗДАНОСТ ПЕДО-БРАХИЈАЛНИХ ИНДЕКСА У ДЕТЕКЦИЈИ КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈНЕ ПЕРИФЕРНЕ АРТЕРИЈСКЕ ОКЛУЗИВНЕ БОЛЕСТИ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА КОД БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА НА ХЕМОДИЈАЛИЗИ“, дана 24.09.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Драгослав Ненезић, Проф.др Нада Димковић и Проф.др Владан Поповић. Ментор: Проф.др Ненад Илијевски.

Детаљније

Др Стефан Јуричић

Др Стефан Јуричић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА КОД БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ ТОТАЛНОМ ОКЛУЗИЈОМ КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ: РАНДОМИЗОВАНО ПОРЕЂЕЊЕ ОПТИМАЛНЕ МЕДИКАМЕНТНЕ ТЕРАПИЈЕ И ПЕРКУТАНЕ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈЕ ХРОНИЧНЕ ТОТАЛНЕ ОКЛУЗИЈЕ“, дана 24.09.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Недељковић, Проф.др Бранко Белеслин и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Синиша Стојковић.

Детаљније

Др Марија Петровић

Др Марија Петровић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМБИНОВАНЕ ТЕРАПИЈЕ ХЕПАРИНА И ВЕЖБАЊА КОД БОЛЕСНИКА СА РЕФРАКТОРНОМ АНГИНОМ ПЕКТОРИС“, дана 23.09.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Бранко Белеслин, Проф.др Милица Деклева Манојловић и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Ана Ђорђевић Дикић.

Детаљније

Др Иван Скадрић

Др Иван Скадрић, браниће докторску дисертацију под називом „КАРАКТЕРИСТИКЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ФУНКЦИОНАЛНИХ ВАРИЈАНТИ ГЕНА ИЗ СУПЕРФАМИЛИЈЕ ЦИТОХРОМ P450 У СТАНОВНИШТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ“, дана 23.09.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сузана Цвјетићанин, Доц.др Бранислава Медић и Проф.др Викторија Драгојевић Симић. Ментор: Оливер Стојковић.

Детаљније

Др Јована Тодоровић

Др Јована Тодоровић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКАТ ЈАВНО-ЗДРАВСТВЕНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ ТРУДНИЦА И ПРЕВЕНЦИЈУ ГЕСТАЦИОНОГ ДИЈАБЕТЕСА“, дана 23.09.2020. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Академик проф.др Небојша Лалић, Проф.др Татјана Божановић и Проф.др Снежана Укропина. Ментор: Проф.др Мирослава Гојнић Дугалић, Коментор: Проф.др Весна Бјеговић Микановић.

Детаљније