Др Маријa Душановић Пјевић

Др Маријa Душановић Пјевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА КОЈИ РЕГУЛИШУ ФИБРИНОЛИЗУ И ИНТЕГРИТЕТ ВАНЋЕЛИЈСКОГ МАТРИКСА СА ЕФЕКТИМА ТЕРАПИЈЕ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА РЕКОМБИНОВАНИМ ТКИВНИМ АКТИВАТОРОМ ПЛАЗМИНОГЕНА“, дана 01.03.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сузана Цвјетићанин, Проф.др Татјана Дамњановић и Проф.др Марија Жарков. Ментор: Проф.др Биљана Јекић, Коментор: Проф.др Љиљана Беслаћ Бумбаширевић.  

Детаљније

Др Миодраг Пеулић

Др Миодраг Пеулић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРИМЕНА ПЛАТФОРМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНСКЕ РАСПОДЕЛЕ ПРИТИСКА СТОПАЛА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОЦЕНИ УСПЕШНОСТИ ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА ЛУМБАЛНЕ ДИСКУС ХЕРНИЈЕ“, дана 26.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Даница Грујичић, Проф.др Бранко Ђуровић и Проф.др Томислав Цигић. Ментор: Проф.др Милош Јоковић.

Детаљније

Др Горица Марић

Др Горица Марић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА КОМОРБИДИТЕТИМА КОД ОСОБА СА МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ: ОПСЕРВАЦИОНА СТУДИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОДАЦИМА ПОПУЛАЦИОНОГ РЕГИСТРА БЕОГРАДА“, дана 26.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Проф.др Дарија Кисић Тепавчевић и Prof.dr Maura Pugliatti. Ментор: Ментор: Проф.др Татјана Пекмезовић, Коментори: Проф.др Катарина Лалић и Проф.др Шарлота Месарош.

Детаљније

Др Весна Симић

Др Весна Симић, браниће докторску дисертацију под називом „НЕРВНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СУПРАГАНГЛИОНАРНИХ ПОВРЕДА БРАХИЈАЛНОГ ПЛЕКСУСА“, дана 25.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Миодраг Ракић, Проф.др Данило Радуловић и Проф.др Петар Вулековић. Ментор: Проф.др Лукас Расулић.  

Детаљније

Др Ивана Јовановић

Др Ивана Јовановић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ОДНОСА РЕЗЕРВЕ КОРОНАРНОГ ПРОТОКА, TIMI ПРОТОКА И ИНДЕКСА НАПРЕЗАЊА ЛЕВЕ КОМОРЕ КОД БОЛЕСНИЦА СА СИНДРОМОМ X“, дана 18.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Недељковић, Проф.др Бранко Белеслин и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Ана Ђорђевић-Дикић.

Детаљније

Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

Детаљније

Др Јована Рајковић

Др Јована Рајковић, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ ОТВАРАЧА КАЛИЈУМОВИХ КАНАЛА НА ИЗОЛОВАНЕ БАЈПАС ГРАФТОВЕ БОЛЕСНИКА СА ДИЈАБЕТЕС МЕЛИТУСОМ ТИП 2“, дана 13.10.2020. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мирослав Раденковић, Проф.др Гордана Драговић-Лукић, Проф.др Светозар Путник, Доц.др Софија Глумац и Проф.др Милица Атанацковић-Крстоношић. Ментор: Проф.др Љиљана Гојковић Букарица, Коментор: Проф.др Миодраг Перић.    

Детаљније

Др Милена Пандрц

Др Милена Пандрц, браниће докторску дисертацију под називом „ЕФЕКТИ РАНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ СУПКЛИНИЧКОГ ХИПОТИРОИДИЗМА НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА, БИОХУМОРАЛНЕ ПАРАМЕТРЕ, СРЧАНУ И ВАСКУЛАРНУ ФУНКЦИЈУ“, дана 05.10.2020. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Бранко Белеслин, Доц.др Биљана Недељковић Белеслин и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Анђелка Ристић, МФ ВМА.

Детаљније

Др Тамара Филиповић

Др Тамара Филиповић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ СПЕЦИФИЧНО ДИЗАЈНИРАНОГ ПРОГРАМА ВЕЖБИ НА ЕНЗИМСКУ АКТИВНОСТ МАТРИКС МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА СЕРУМА И ФУНКЦИОНАЛНИ СТАТУС ПАЦИЈЕНТКИЊА СА ПОСТМЕНОПАУЗАЛНОМ ОСТЕОПОРОЗОМ“, дана 25.09.2020. године у 13,30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Ивана Петронић-Марковић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Мирјана Коцић. Ментор: Проф.др Милица Лазовић, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић .

Детаљније

Др Александар Добросављевић

Др Александар Добросављевић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ОВАРИЈАЛНОГ ХИПЕРСТИМУЛАЦИОНОГ СИНДРОМА НА ПЕРИНАТОЛОШКЕ ИСХОДЕ ТРУДНОЋА ОСТВАРЕНИХ АРТЕФИЦИЈАЛНИМ РЕПРОДУКТИВНИМ ТЕХНОЛОГИЈАМА“, дана 25.09.2020. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Младенко Васиљевић, Проф.др Љиљана Мирковић и Проф.др Славиша Станишић. Ментор: Проф.др Снежана Ракић.

Детаљније