Др Јован Јулоски

Др Јован Јулоски, браниће докторску дисертацију под називом „БИОХЕМИЈСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА ТУМОРСКОГ ТКИВА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА“, дана 10.10.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Александар Карамарковић, Проф.др Бранка Поповић, ВНС др Тамара Поповић, ВНС др Саша Јанковић и Проф.др Мирослав Стојановић. Ментор: Проф.др Силвио Де Лука.

Детаљније

Др Јелена Сузић Лазић

Др Јелена Сузић Лазић, браниће докторску дисертацију под називом „КРВНИ ПРИТИСАК КОД ПРОФЕСИОНАЛНИХ СПОРТИСТА: ПОВЕЗАНОСТ СА МОРФОФУНКЦИОНАЛНИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ЛЕВЕ КОМОРЕ И АЕРОБНИМ КАПАЦИТЕТОМ“, дана 30.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Мина Радосављевић Радовановић, Проф.др Дејан Нешић и Проф.др Маријана Тадић. Ментор: Проф.др Сања Мазић.

Детаљније

Др Марко Јанковић

Др Марко Јанковић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОВЕЗАНОСТ ИНФЕКЦИЈЕ И ГЕНОТИПОВА ХУМАНОГ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА СА КЛИНИЧКИМ ИСПОЉАВАЊИМА У БОЛЕСНИКА СА ХЕМАТОЛОШКИМ МАЛИГНИТЕТИМА“, дана 30.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Маја Ћупић, Проф.др Драгана Вујић и Проф.др Добрила Станковић. Ментор: Проф.др Тања Јовановић.

Детаљније

Др Марина Анђелић Јелић

Др Марина Анђелић Јелић, браниће докторску дисертацију под називом „ЗНАЧАЈ ГЕНЕТСКОГ ПОЛИМОРФИЗМА МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕИНАЗА ММП-2 И ММП-9 У НАСТАНКУ МИКРОВАСКУЛАРНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ТИПОМ 2 ШЕЋЕРНЕ БОЛЕСТИ“, дана 29.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Теодора Бељић Живковић, Проф.др Александра Јотић и Н.Сав. др Александра Николић. Ментор: Академик проф.др Небојша Лалић, Коментор: Н.Сав.др Драгица Радојковић.

Детаљније

Др Јоко Полексић

Др Јоко Полексић, браниће докторску дисертацију под називом „МОРФОЛОШКЕ, БИОХЕМИЈСКЕ И БИХЕЈВИОРАЛНЕ ПРОМЕНЕ У МЕДИЈАЛНОМ ПРЕФРОНТАЛНОМ И ОРБИТОФРОНТАЛНОМ КОРТЕКСУ МОЗГА ПАЦОВА УСЛОВЉЕНЕ МАТЕРНАЛНОМ ДЕПРИВАЦИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Дубравка Алексић, Доц.др Татјана Николић и Проф.др Маја Вуловић. Ментор: Проф.др Милан Аксић, Коментор: Проф.др Бранка Марковић.

Детаљније

Др Неда Николић

Др Неда Николић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ПРОГНОСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА МОЛЕКУЛАРНИХ И КЛИНИЧКО-ПАТОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛНОГ И ЛОКАЛНО ОДМАКЛОГ КАРЦИНОМА ДЕБЕЛОГ ЦРЕВА У ПРЕДИКЦИЈИ РАНОГ РЕЛАПСА И ИСХОДА КОД ПАЦИЈЕНАТА ЛЕЧЕНИХ АДЈУВАНТНОМ ХЕМИОТЕРАПИЈОМ“, дана 28.09.2022. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Срђан Николић, Н.Сав.др Радмила Јанковић и Проф.др Иван Николић. Ментор: Проф.др Горан Јанковић, Коментор: Н.Сар.др Даворин Радосављевић.

Детаљније

Др Наташа Вујачић

Др Наташа Вујачић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ТЕСТОВА ЗА ПРЕОПЕРАТИВНУ ДИЈАГНОСТИКУ ПРИМАРНОГ   АЛДОСТЕРОНИЗМА“, дана 27.09.2022. године у 10 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Владан Живаљевић, Доц.др Милош Стојановић и Проф.др Зоран Хајдуковић. Ментор: Проф.др Јасмина Ћирић, Коментор: Проф.др Иван Пауновић.

Детаљније

Др Светлана Јовичић Павловић

Др Светлана Јовичић Павловић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ГЕНСКИХ ПОЛИМОРФИЗАМА СА КАРДИОВАСКУЛАРНИМ БОЛЕСТИМА КОД БОЛЕСНИКА СА ТЕРМИНАЛНОМ БУБРЕЖНОМ СЛАБОШЋУ“, дана 26.09.2022. године у 13 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Дијана Јовановић, Проф.др Момчило Ристановић и Доц.др Лада Петровић. Ментор: Проф.др Ивана Новаковић.

Детаљније

Др Александар Медаревић

Др Александар Медаревић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ФАКТОРА ПРОДУКТИВНОСТИ И ЕФИКАСНОСТИ РАДА БОЛНИЦА“, дана 26.09.2022. године у 11 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Босиљка Ђикановић, ВНС др Стефан Мандић Рајчевић и Доц.др Соња Чанковић. Ментор: Проф.др Дејана Вуковић.

Детаљније

Др Вера Јокић

Др Вера Јокић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ КЛИНИЧКИХ И ГЕНЕТИЧКИХ ПРЕДИКТИВНИХ ФАКТОРА ЕФИКАСНОСТИ ТЕРАПИЈЕ ИНХИБИТОРИМА ТИРОЗИН КИНАЗА ПАЦИЈЕНАТА СА УЗНАПРЕДОВАЛИМ АДЕНОКАРЦИНОМОМ ПЛУЋА“, дана 26.09.2022. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Доц.др Бранислава Медић, Н.Сав.др Радмила Јанковић и Проф.др Бојан Зарић. Ментор: Проф.др Катарина Савић Вујовић, Коментор: ВНС др Милена Чавић.

Детаљније