ДР НЕНАД ВЕЉКОВИЋ

 Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД ВЕЉКОВИЋ бранити рад под називом „ПОВЕЗАНОСТ АНИЗОЦИТОЗЕ И GRACE СКОРА НА ПРИЈЕМУ КОД БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ“ дана 29.03.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.    

Детаљније

ДР АНА СТАШЕВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АНА СТАШЕВИЋ  бранити рад под називом „ЈУТАРЊИ СКОК КРВНОГ ПРИТИСКА И УТИЦАЈ НА ОШТЕЋЕЊЕ ЦИЉАНИХ ОРГАНА КОД ПРИМАРНЕ ХИПЕРТЕНЗИЈЕ“ дана 09.03.2021. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .    

Детаљније

ДР ДЕЈАН МАРКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ДЕЈАН МАРКОВИЋ   бранити рад под називом „МЕХАНИЧКА ВЕНТИЛАЦИЈА ПЛУЋА ЗА ВРЕМЕ КАРДИОПУЛМОНАЛНОГ BAJPASA:ДА ИЛИ НЕ?“ дана 04.03.2021. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета .

Детаљније

ДР МИЛАН ЋИРКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР МИЛАН ЋИРКОВИЋ   бранити рад под називом „УТРИЦАЈ РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЈЕ МИОКАРДА НА ИСХОД ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА И ПОСТОПЕРАТИВНИ ТОК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА АКУТНОМ ДИСЕКЦИЈОМ АОРТЕ дана 26.02.2021. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе- други спрат  Деканата Факултета.        

Детаљније

Др Маријa Душановић Пјевић

Др Маријa Душановић Пјевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПОВЕЗАНОСТИ ПОЛИМОРФИЗАМА ГЕНА КОЈИ РЕГУЛИШУ ФИБРИНОЛИЗУ И ИНТЕГРИТЕТ ВАНЋЕЛИЈСКОГ МАТРИКСА СА ЕФЕКТИМА ТЕРАПИЈЕ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА РЕКОМБИНОВАНИМ ТКИВНИМ АКТИВАТОРОМ ПЛАЗМИНОГЕНА“, дана 01.03.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Сузана Цвјетићанин, Проф.др Татјана Дамњановић и Проф.др Марија Жарков. Ментор: Проф.др Биљана Јекић, Коментор: Проф.др Љиљана Беслаћ Бумбаширевић.  

Детаљније

Др Миодраг Пеулић

Др Миодраг Пеулић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРИМЕНА ПЛАТФОРМЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВРШИНСКЕ РАСПОДЕЛЕ ПРИТИСКА СТОПАЛА У ДИЈАГНОСТИЦИ И ПРОЦЕНИ УСПЕШНОСТИ ХИРУРШКОГ ЛЕЧЕЊА ЛУМБАЛНЕ ДИСКУС ХЕРНИЈЕ“, дана 26.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Даница Грујичић, Проф.др Бранко Ђуровић и Проф.др Томислав Цигић. Ментор: Проф.др Милош Јоковић.

Детаљније

Др Горица Марић

Др Горица Марић, браниће докторску дисертацију под називом „ПРОЦЕНА ОПТЕРЕЋЕЊА КОМОРБИДИТЕТИМА КОД ОСОБА СА МУЛТИПЛОМ СКЛЕРОЗОМ: ОПСЕРВАЦИОНА СТУДИЈА ЗАСНОВАНА НА ПОДАЦИМА ПОПУЛАЦИОНОГ РЕГИСТРА БЕОГРАДА“, дана 26.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Проф.др Дарија Кисић Тепавчевић и Prof.dr Maura Pugliatti. Ментор: Ментор: Проф.др Татјана Пекмезовић, Коментори: Проф.др Катарина Лалић и Проф.др Шарлота Месарош.

Детаљније

Др Весна Симић

Др Весна Симић, браниће докторску дисертацију под називом „НЕРВНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СУПРАГАНГЛИОНАРНИХ ПОВРЕДА БРАХИЈАЛНОГ ПЛЕКСУСА“, дана 25.02.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Миодраг Ракић, Проф.др Данило Радуловић и Проф.др Петар Вулековић. Ментор: Проф.др Лукас Расулић.  

Детаљније

Др Марија Мијаљевић

Др Марија Мијаљевић приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ ФУНКЦИОНАЛНЕ МАГНЕТНЕ РЕЗОНАНЦИЈЕ У ПРЕХИРУРШКОМ ПЛАНИРАЊУ – ПРОЦЕНА ЕЛОКВЕНТНОГ КОРТЕКСА У ОДНОСУ НА ТУМОР» дана 26.02.2021. године у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Милош Јоковић, председник, проф. др Наташа Петронијевић и проф. др Ружица Максимовић, ментор.

Детаљније

Др Ивана Јовановић

Др Ивана Јовановић, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА ОДНОСА РЕЗЕРВЕ КОРОНАРНОГ ПРОТОКА, TIMI ПРОТОКА И ИНДЕКСА НАПРЕЗАЊА ЛЕВЕ КОМОРЕ КОД БОЛЕСНИЦА СА СИНДРОМОМ X“, дана 18.02.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Недељковић, Проф.др Бранко Белеслин и Проф.др Милоје Томашевић. Ментор: Проф.др Ана Ђорђевић-Дикић.

Детаљније