Др Душан Вукићевић

Др Душан Вукићевић, браниће докторску дисертацију под називом „ДЕЈСТВО ФАКТОРА ИНХИБИЦИЈЕ МАКРОФАГА И БЕТАИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛНЕ, ЋЕЛИЈСКЕ И ТКИВНЕ ПРОМЕНЕ У ФИБРОЗИ ЈЕТРЕ И ЕПИДЕМИОЛОШКИ ЗНАЧАЈ ХРОНИЧНЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ“, дана 08.10.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Данијела Вучевић, Проф.др Татјана Пекмезовић, Проф.др Кристина Гопчевић, Проф.др Јанко Самарџић и Проф.др Снежана Живанчевић Симоновић. Ментор: Проф.др Татјана Радосављевић, Коментор: Проф.др Наташа Максимовић.

Детаљније

Др Славка Митричевић

Др Славка Митричевић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСТРАЖИВАЊЕ ФАКТОРА КОЈИ ОДРЕЂУЈУ ПРУЖАЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ УСЛУГА У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ“, дана 07.10.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић-Микановић, Проф.др Дарија Кисић Тепавчевић и Проф.др Снежана Укропина. Ментор: Проф.др Јанко Јанковић, Коментор: Проф.др Наташа Максимовић.

Детаљније

Мр др Лидија Ракочевић

Мр др Лидија Ракочевић, браниће докторску дисертацију под називом „ДЕБЉИНА ИНТИМЕ-МЕДИЈЕ КАРОТИДНИХ АРТЕРИЈА КАО ФАКТОР РИЗИКА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ ОБОЉЕЊА КОД ГОЈАЗНЕ ДЕЦЕ“, дана 05.10.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу Проф.др Светлана Вујовић, Проф.др Милош Жарковић и Проф.др Дејан Марковић. Ментор: Проф.др Силвија Сајић.

Детаљније

Др Борко Стојановић

Др Борко Стојановић, браниће докторску дисертацију под називом „МЕТОИДИОПЛАСТИКА КАО ВАРИЈАНТА ФАЛОПЛАСТИКЕ У ХИРУРГИЈИ ПРОМЕНЕ ПОЛА ИЗ ЖЕНСКОГ У МУШКИ“, дана 30.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Милан Јовановић, Академик проф.др Марко Бумбаширевић и Проф.др Предраг Алексић. Ментор: Проф.др Мирослав Ђорђевић, Коментор: ВНС др Марта Бижић, Универзитетска дечја клиника.

Детаљније

Др Душан Кекић

Др Душан Кекић, браниће докторску дисертацију под називом „ГЕНОТИПСКЕ, ФЕНОТИПСКЕ И РЕДОКС КАРАКТЕРИСТИКЕ  СОЈЕВА ГРУПЕ Б СТРЕПТОКОКА ИЗОЛОВАНИХ У СРБИЈИ“, дана 30.09.2021. године у 9 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Наташа Вучковић Опавски, Проф.др Лидија Израел-Живковић и Проф.др Александра Шмитран. Ментор: Проф.др Лазар Ранин, Коментор: Проф.др Кристина Гопчевић.

Детаљније

Phepy  Dawоd

Phepy  Dawоd, браниће докторску дисертацију под називом „АНАЛИЗА СЕКВЕНЦЕ МИТОХОНДРИЈСКЕ ДНК КОД ПАЦИЈЕНАТА СА МИТОХОНДРИОПАТИЈАМА“, дана 30.09.2021. године у 9:30 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Јелена Друловић, Доц.др Нела Максимовић и Проф.др Ивана Кавечан. Ментор: Проф.др Ивана Новаковић, Коментор: Проф.др Јасна Јанчић.

Детаљније

Др Ана Јањушевић

Др Ана Јањушевић, браниће докторску дисертацију под називом „КОЛОНИЗАЦИЈА ВАНКОМИЦИН-РЕЗИСТЕНТНИМ ЕNTEROCOCCUS SPP. СОЈЕВИМА У БОЛНИЧКОЈ СРЕДИНИ – ГЕНОТИПСКА И ФЕНОТИПСКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА И ФАКТОРИ РИЗИКА ЗА КОЛОНИЗАЦИЈУ“, дана 29.09.2021. године у 10 часова у Слушаоници на другом спрату Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Слободанка Ђукић, Проф.др Горан Стевановић и Проф.др Биљана Мијовић. Ментор: Проф.др Ивана Ћирковић, Коментор: Проф.др Љиљана Марковић-Денић.

Детаљније

Др Иван Вукашиновић

Др Иван Вукашиновић, браниће докторску дисертацију под називом „УТИЦАЈ ПАРАМЕТАРА ТРОМБЕКТОМИЈЕ НА ЕФИКАСНОСТ ТРЕТМАНА АКУТНОГ ИСХЕМИЈСКОГ МОЖДАНОГ УДАРА НАКОН ОКЛУЗИЈЕ ВЕЛИКОГ КРВНОГ СУДА“, дана 29.09.2021. године у 14:30 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Даница Грујичић, Проф.др Дејана Јовановић, Проф.др Драган Машуловић, Проф.др Татјана Пекмезовић и Проф.др Драган Стојанов. Ментор: Prof.dr Christophe Cognard, Универзитет у Тулузу, Француска, Коментор: Доц.др Марко Ерцеговац.  

Детаљније

Др Иван Сенћанић

Др Иван Сенћанић, браниће докторску дисертацију под називом „ИСПИТИВАЊЕ ПРЕДИКТОРА КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ОСОБА СА ГЛАУКОМОМ“, дана 29.09.2021. године у 13 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Пекмезовић, Доц.др Иван Марјановић и Проф.др Предраг Јовановић. Ментор1: Проф.др Весна Јакшић, Ментор2: Доц.др Татјана Газибара.

Детаљније

Др Ђурђа Јеротић

Др Ђурђа Јеротић, браниће докторску дисертацију под називом „ПОВЕЗАНОСТ ПОЛИМОРФИЗАМА NRF2, SOD2 И GPX1 ГЕНА СА ПОКАЗАТЕЉИМА ОКСИДАТИВНОГ ДИСТРЕСА И ПРОГНОЗОМ КОД БОЛЕСНИКА СА ТЕРМИНАЛНОМ БУБРЕЖНОМ СЛАБОШЋУ“, дана 29.09.2021. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Татјана Симић, Проф.др Ана Савић-Радојевић, Доц.др Соња Шуваков, Проф.др Нада Димковић и Проф.др Гордана Коцић. Ментор: Ментор: Проф.др Марија Матић, Коментор: Prof.dr Lana McClements, Faculty od Science, University of Technology, Sydney, Australia.

Детаљније