ДР ЉИЉАНА РАНКОВИЋ НИЧИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЉИЉАНА РАНКОВИЋ НИЧИЋ бранити рад под називом: „ПРОЦЕНА ПРЕДИКТОРА РАНОГ ПОГОРШАЊА БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ КОД БОЛЕСНИКА ПОДВРГНУТИХ ВАЛВУЛАРНОЈ ХИРУРГИЈИ СТАРИЈИХ ОД СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА “ дана 30.11.2020 године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР ЖАРКО ЋАЛОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЖАРКО ЋАЛОВИЋ  бранити рад под називом „РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЈА ЕПИКАРДНОГ СУПСТРАТА КАО ТРЕТМАН БРУГАДИНОГ СИНДРОМА““ дана 27.11.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета

Детаљније

Др Бојана Попарић-Банђур

Др Бојана Попарић-Банђур приступиће јавној одбрани завршног академског специјалистичког рада под називом «УЛОГА ПОСТОПЕРАТИВНЕ ЗРАЧНЕ ТЕРАПИЈЕ У ЛЕЧЕЊУ КАРЦИНОМА ЕНДОМЕТРИЈУМА FIGO СТАДИЈУМА I-III» дана 14.12.2020. године у 9 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета. Јавна одбрана рада обавиће се пред Комисијом у саставу: проф. др Весна Кесић, председник, доц. др Сузана Стојановић Рундић и проф. др Весна Плешинац Карапанџић, ментор.

Детаљније

ДР НЕНАД МИШИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР НЕНАД МИШИЋ  бранити рад под називом „УЛОГА ГОРЊЕ ЕНДОСКОПИЈЕ У ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОЈ ДИЈАГНОЗИ ДИСПЕПСИЈЕ““ дана 17.12.2020. године са почетком у 10 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.    

Детаљније

Проф. др Гордана Драговић Лукић

Обавештавамо Вас да ће проф. др Гордана Драговић Лукић бранити рад под називом: „УТИЦАЈ АНТИРЕТРОВИРУСНИХ ЛЕКОВА НА РЕЛАТИВНУ ДУЖИНУ ТЕЛОМЕРА КОД ПАЦИЈЕНАТА СА HIV ИНФЕКЦИЈОМ “ дана 24.11.2020 године са почетком у 12 часова у слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДРА ВУКОМАНОВИЋ  бранити рад под називом „ПОРЕЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНИХ ЕФЕКАТА ИНТРААРТИКУЛАРНЕ ПРИМЕНЕ 1 И 2 УЗАСТОПНЕ ИЊЕКЦИЈЕ ХИЈАЛУРОНСКЕ КИСЕЛИНЕ НА БОЛ И ОПШТУ ПОКРЕТЉИВОСТ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ОСТЕОАРТРИТИСОМ КОЛЕНА““ дана 25.11.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета .

Детаљније

ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР АЛЕКСАНДАР НЕШКОВИЋ бранити рад под називом „ИНТРАХОСПИТАЛНИ МОРТАЛИТЕТ КОД БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА У ПРВОЈ ГОДИНИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА ПРИМАРНЕ PCI У ЦЕНТРУ БЕЗ КАРДИОХИРУРГИЈЕ“ дана 05.11.2020. године са почетком у 13 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.    

Детаљније

ДР ЈЕЛЕНА ЈОВАНИЋ

Обавештавамо Вас да ће  ДР ЈЕЛЕНА ЈОВАНИЋ  бранити рад под називом „АКУТНИ КОРОНАРНИ СИНДРОМ СА „НОРМАЛНИМ КОРОНАРНИМ АРТЕРИЈАМА““ дана 30.10.2020. године са почетком у 11 часова u слушаоници последипломске наставе-други спрат Деканата Факултета.      

Детаљније

ДР ПРЕДРАГ САЗДАНОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ПРЕДРАГ САЗДАНОВИЋ бранити рад под називом „УТИЦАЈ ХЛАМИДИЈАЛНЕ ИНФЕКЦИЈЕ НА ИСХОД IN VITRO ФЕРТИЛИЗАЦИЈЕ“ дана 27.10.2020. године са почетком у 12 часова у слушаоници на II спрату Секретаријата Факултета.  

Детаљније

Др Андрија Грустам

Др Андрија Грустам, браниће докторску дисертацију под називом „ФАКТОРИ КОЈИ ОДРЕЂУЈУ КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ И СЕКУНДАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ КОД КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ПАЦИЈЕНАТА СТАРИЈИХ ОД 65 ГОДИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“, дана 19.10.2020. године у 11 часова у свечаној сали Медицинског факултета у Београду пред Комисијом у саставу: Проф.др Весна Бјеговић Микановић, Проф.др Јанко Јанковић и Проф.др Александар Вишњић. Ментор: Проф.др Александра Јовић Вранеш, Коментор: Проф.др Зорана Јовановић Андерсен, Универзитет у Копенхагену.

Детаљније