Специјализације

ОСНОВНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕУЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕКонтакти
ОБАВЕШТЕЊА

Колоквијум и потпис двосеместралне наставе – ОПШТА МЕДИЦИНА

Обавештавају се специјализанти опште медицине на двосеместралној настави да индексе за потпис семестра могу предати од 15. до 25.06.2020. (изузев 17.06. и 23.06.) на Катедри Опште медицине. При предаји у индексу је потребно имати други четвртасти печат (за оне којима је ово други семестар), односно први четвртасти печат за оне којима је ово први семестар, Печати се добијају у Служби за специјалистичку наставу уз доказ о плаћеној школарини. Предају индекса не морате извршити лично. Колоквијум ће бити одржан 25.06. у 9:30 у Слушаоници Деканата на II спрату. Обавезно је ношење…

0 comments

Колоквијуми за специјализанте из анестезиологије у јулском року 2020

Колоквијуми за специјализанте из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије у јулском испитном року 2020. одржаће се по следећем распореду:   * Колоквијум из Специјалне анестезиологије, у петак 03.07.2020. у 9 часова. Место одржавања: сала за стручне састанке Клинике за неурохирургију КЦС. * Колоквијум из Педијатријске анестезиологије, у понедељак 06.07.2020. у 11 часова. Место одржавања: Универзитетска дечја клиника (учионица или библиотека на Пр2). * Колоквијум из Интензивне медицине, у уторак 07.07.2020. у 14 часова. Место одржавања: слушаоница Прве хируршке клинике КЦС. * Колоквијум из Опште анестезиологије, у среду 08.07.2020. у 9:00…

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије /⁠ јулски испитни рок /⁠

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који пријавиљују специјалистички испит за јулски испитни рок 2020. године, биће одржан у среду 08.07.2020. године у 10:30 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ “Др Драгиша Мишовић“.      

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И ЛЕКАРИМА НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ  НА  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

Обавештавамо лекаре на специјализацији и ужој специјализацији да се на Медицинском факултету у Београду НЕЋЕ ИЗДАВАТИ УПУТИ за обављање специјалистичког стажа због мера за смањење ризика од COVID-19 болести. Обављање специјалистичког стажа и стажа уже специјализације у институтима и клиникама, односно наставним базама  Факултета, се одлаже до даљњег. Надамо се да ћемо око 10. јуна 2020. године објавити нове информације везано за наставак обављања специјалистичког стажа као и стажа уже специјализације.   Служба за специјалистичку наставу.  

0 comments

Обавештење за све студенте који полажу испите

ОБАВЕЗА ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ЈЕ ДА НА ИСПИТ ДОЂУ СА ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ (МАСКА+РУКАВИЦЕ)!!!!          

0 comments

Обавештење за специјализанте Медицине спорта – предиспитни тест

Обавештење за специјализанте Медицине спорта – предиспитни тест за полагање специјалистичког испита за априлски испитни рок бити држан 10. јуна у 10.00часова.

0 comments

Потпис за двосеместралну наставу за специјализанте Имунологије

Потпис за двосеместралну наставу за специјализанте Имунологије ће се обавити 23. јун 2020. године од 11 до 13часова у просторијама имунолошке лабораторије

0 comments

ПОТПИС ЗА ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ РАДИОЛОГИЈЕ

ПОТПИС ЗА ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ РАДИОЛОГИЈЕ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ 19.6.2020. ГОДИНЕ У ОДСЕКУ ПУЛМОРАДИОЛОГИЈЕ, КЛИНИКЕ ЗА ПУЛМОЛОГИЈУ ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ: -⁠за трећу (III) годину у 10.00 сати -⁠за четврту (IV) годину у 12.00 сати Молим представнике специјализаната да донесу индексе за све колеге одговарајуће године да бисмо испоштовали неопходне мере заштите. Проф.др Ружа Стевић Шеф катедре за последипомску наставу из радиологијe

0 comments

Специјализанти Ургентне медицине

Специјализанти Ургентне медицине треба да се јаве шефу Катедре, проф. др Ани Шијачки, 19.06.2020. године од 9 до 12h, Центар за НИР, да би добили потпис за одслушану специјалистичку двосеместралну наставу за школску 2019/2020. годину (други семестар).

0 comments

Потписивање индекса специјализантима Гинекологије и акушерства

Потписивање индекса специјализантима Гинекологије и акушерства који се налазе на двосеместралној настави, биће 19. јуна 2020. године, на Клиници за гинекологију и акушертво, КЦ Србије.

0 comments

Катедра за трансфузиологију

Шеф Катедре за трансфузиологију, Мирјана Ковач, потписиваће индексе специјализантима који се налазе на двосеместралној настави, 22. јуна од 10 до 12 часова у својој канцеларији у Институту за трансфузију крви Србије.    

0 comments

Специјализанти епидемиологије

Специјализанти епидемиологије треба да се јаве шефу Катедре за специјалистичку наставу из епидемиологије 12.06.2020. године од 9 до 14часова на Институт за епидемиологију да би добили потпис за одслушану специјалистичку двосеместралну наставу за школску 2019/2020. годину (други семестар).

0 comments

СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ ПЕДИЈАТРИЈЕ КОЈИ СЕ ТРЕНУТНО НАЛАЗЕ НА ДВОСЕМЕСТРАЛНОЈ НАСТАВИ, ПОТПИС ШЕФА КАТЕДРЕ МОГУ ДОБИТИ 22.06.2020. ГОДИНЕ. ПРЕДАЈА ИНДЕКСА ЈЕ ДО 10 ЧАСОВА НА ИНСТИТУТУ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ, А ПОДИЗАЊЕ ИНДЕКСА ЈЕ 23.06.2020. ДО 14 ЧАСОВА.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године биће одржан 10. јуна у 10 сати, Центар за НИР, КЦС

0 comments

Обавештење за специјализанте опште хирургије

– Предиспитни тест за полагање специјалистичког испита за априлски рок бити држан 12. Јуна у 9.00 у Библиотеци I хируршке клинке.      

0 comments

Педијатрија

ПРЕДИСПИТНИ ТЕСТ ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ заказан је за 02.06.2020. у 12 часова у амфитеатру Института за мајку и дете, НБГД. ПРЕДИСПИТНИ ЗА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ ИЗ ПЕДИЈАТРИЈЕ заказан је за 16.06.2020. у 12 часова у амфитеатру Института за мајку и дете, НБГД.

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ ЕПИДЕМИОЛОГИЈЕ

Колоквијум из микробиологије за специјализанте епидемиологије је 12. јуна у 12h на Паразитологији (ЗЕЛЕНА ЗГРАДА БИОХЕМИЈЕ, ЗАДЊИ УЛАЗ) код проф. др Валентине Арсић Арсенијевић. Други рок за колоквијум из микробиологије за специјализанте епидемиологије је 03. јула у 12h на Вирусологији (ЗГРАДА МИКРОБИОЛОГИЈЕ I СПРАТ) код проф. др Маје Чупић. Шеф Катедре за специјалистичку наставу из епидемиологије, проф. др Сандра Шипетић Грујичић      

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Офталмологије

Предиспитни тест за специјализанте Офталмологије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године и за оне који планирају да пријаве специјалистички испит за јунско-јулски испитни рок 2020. године, биће одржан 15.06.2020. године у 12:00 часова, амфитеатар Клинике за офталмологију.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / јунски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који пријавиљују специјалистички испит за јунски испитни рок 2020. године, биће одржан у среду 10.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / априлски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године, биће одржан у уторак 02.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

0 comments

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм рoку 2020. oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду:

Kolokvijumi za specijalizante iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne terapije u junskom roku 2020. održaće se po sledećem rasporedu: Kolokvijum iz Opšte anesteziologije, u utorak 02.06.2020. u 9:30h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“. Kolokvijum iz Pedijatrijske anesteziologije, u sredu 03.06.2020. u 11h. Mesto održavanja: Univerzitetska dečja klinika (učionica ili biblioteka na Pr2). Kolokvijum iz Specijalne anesteziologije, u četvrtak 04.06.2020. u 9h. Mesto održavanja: sala za stručne sastanke Klinike za neurohirurgiju KCS. Kolokvijum iz Intenzivne medicine, u četvrtak 04.06.2020. u 14h. Mesto održavanja: amfiteatar KBC „Dr Dragiša Mišović“. Prijave za…

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / јунски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који пријавиљују специјалистички испит за јунски испитни рок 2020. године, биће одржан у среду 10.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије / априлски испитни рок /

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године, биће одржан у уторак 02.06.2020. године у 11:00 часова. Место одржавања: амфитеатар КБЦ „Др Драгиша Мишовић“.    

0 comments

Обaвeштeњe зa спeциjaлизaнтe aнeстeзиoлoгиje

Кoлoквиjуми зa спeциjaлизaнтe из aнeстeзиoлoгиje, рeaнимaтoлoгиje и интeнзивнe тeрaпиje у jунскoм рoку 2020. oдржaћe сe пo слeдeћeм рaспoрeду: Кoлoквиjум из Oпштe aнeстeзиoлoгиje, у утoрaк 02.06.2020. у 9:30h. Meстo oдржaвaњa: aмфитeaтaр КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“. Кoлoквиjум из Пeдиjaтриjскe aнeстeзиoлoгиje, у срeду 03.06.2020. у 11h. Meстo oдржaвaњa: Унивeрзитeтскa дeчja клиникa (учиoницa или библиoтeкa нa Пр2). Кoлoквиjум из Спeциjaлнe aнeстeзиoлoгиje, у чeтвртaк 04.06.2020. у 9h. Meстo oдржaвaњa: сaлa зa стручнe сaстaнкe Клиникe зa нeурoхирургиjу КЦС. Кoлoквиjум из Интeнзивнe мeдицинe, у чeтвртaк 04.06.2020. у 14h. Meстo oдржaвaњa: aмфитeaтaр КБЦ „Др Дрaгишa Mишoвић“. Приjaвe зa…

0 comments

Предиспитни тест за специјализанте Радиологије

Предиспитни тест за специјализанте Радиологије који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2020. године, биће одржан 10.06.2020. године у 10h, амфитеатар Анатомског института.

0 comments
ОБАВЕШТЕЊА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ И ЛЕКАРИМА НА УЖОЈ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ  НА  МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ

Обавештавамо лекаре на специјализацији и ужој специјализацији да се на Медицинском факултету у Београду НЕЋЕ ИЗДАВАТИ УПУТИ за обављање специјалистичког стажа због мера за смањење ризика од COVID-19 болести. Обављање специјалистичког стажа и стажа уже специјализације у институтима и клиникама, односно наставним базама  Факултета, се одлаже до даљњег. Надамо се да ћемо око 10. јуна 2020. године објавити нове информације везано за наставак обављања специјалистичког стажа као и стажа уже специјализације.   Служба за специјалистичку наставу.  

0 comments

Обавештење за све студенте који полажу испите

ОБАВЕЗА ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ЈЕ ДА НА ИСПИТ ДОЂУ СА ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ (МАСКА+РУКАВИЦЕ)!!!!          

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ЗА  ЛЕКАРЕ УПИСАНЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ, ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА, ИСПИТА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ АКТИВНОСТИ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ЗА  ЛЕКАРЕ УПИСАНЕ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ЛЕКАРЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ, ПОЛАГАЊЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ИСПИТА, ИСПИТА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ .      

0 comments

Предиспитни тест из Радиологије

За лекаре који су се  пријавили за специјалистички испит из РАДИОЛОГИЈЕ  у априлском испитном року 2020.,  предиспитни тест ће бити одржан 10.06.2020. у 10h у амфитеатру Анатомског института.

0 comments

Општа медицина – предиспитни тест за aприлски испитни рок

Предиспитни тест у оквиру специјалистичког испита Опште медицине за априлски испитни рок одржаће се 09.06.2020. године у 10 часова у слушаоници на другом спрату Деканата Медицинског факултета. Катедра Опште медицине

0 comments

Термин за полагање предиспитног теста за лекаре на специјализацији из патологије

За кандидате пријављене у априлском року, као и оне који пријављују специјалистички испит у јунско-јулском року предиспитни тест ће бити одржан 15.06.2020. у 10h у библиотеци на првом спрату Института за патологију, др Суботића 1.

0 comments

За специјализанте физикалне медицине и рехабилитације термин за предиспитни тест

– за пријављене кандидате у парилском испитном року предиспитни тест је 11.06.2020 године са почетком у 11 часова у амфитеатру Клинике за рехабилитаицју Зотовић, Сокобањска 13.   – за кандидате који ће се пријавити за јулски испитни рок, предиспитни тест је 18.06.2020. године са почетком у 11 часова у амфитеатру Клинике за рехабилитацију Зотовић, Сокобањска 13.    

0 comments

Нови материјали за специјализанте у оквиру онлајн наставе

Поштоване колеге, Обавештавамо вас да су грана специјализације Микробиологија и грана Пластична, рекоструктивна и естецка хирургија, као и грана ужих специјализација Клиничка фармакологија и грана ужих специјализација Хематологија доставиле материјале за онлајн наставу. Материјали се налазе на порталу reticulum.med.bg.ac.rs Студентима грана које су доставиле материјале отворени су кориснички налози где су корисничко име и лозинка исти у формату броја индекса. Односно, xx-aa-yyy (са повлакама) где је xx – година уписа,  aaa – словна ознака гране специјализације (сва слова мала латиницом) и yyy – број индекса (једна, две или три цифре).

0 comments

Обавештење

Обавештавамо вас да се у условима ванредног стања настава реализује у другачијим условима односно путем сајта , мејла или  on-line. Након истека ванредног стања интензивно ће се организовати допуна теоријске као и практичне наставе. Сви лекари који су у радном односу а које су установе вратиле на рад потребно је да доставе потврду установе (или да то учини сама установа) да су враћени на рад и разлог враћања. Ово је неопходно за све запослене без обзира да ли су запослени у установама у јавној или приватној својини. Априлски испитни рок…

0 comments

Онлајн настава за специјалистичке студије

Студенти специјалистичких грана који су на двосеместралној настави  и ужих специјалистичких грана могу приступити достављеним наставним материјалима на reticulum.med.bg.ac.rs Студентима грана које су доставиле материјале отворени су кориснички налози где су корисничко име и лозинка исти у формату броја индекса. Односно, xx-aa-yyy где је xx – година уписа,  aaa – словна ознака гране специјализације (сва слова мала латиницом) и yyy – број индекса (једна, две или три цифре). Напомена: Како је ознака специјализације из трансфузиологије у индексима иста као и ознака уже специјализације из клиничке трансфузиологије (tf) корисничка имена уже…

0 comments

Лекари који се налазе на ужој специјализацији из Дијетотерапије

Лекари који се налазе на ужој специјализацији из Дијетотерапије online наставу ће обављати путем консултација са својим менторима и ресорним наставницима.

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА УПИСАНИМ НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ-МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ,  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА АКТИВНОСТИ У ТОКУ ВАНРЕДНОГ СТАЊА   Обавештавамо вас да се због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, на Медицинском факултету у Београду до даљег обустављају:   Јавне одбране Испити, колоквијуми, специјалистички испити и сл. Настава у просторијама Факултета  односно наставним базама Факултета -о начину реализовања наставе (On  line или на други начин) информације ће бити доступне на интернет страници или путем мејла уписаним лекарима . Расписивање…

0 comments

Распоред наставе II семестра уже специјализације из Хематологије за шк. 2019/2020.

Распоред наставе II семестра уже специјализације из Хематологије за шк. 2019/2020.

0 comments

Програм теоријске  наставе  уже  специјализације из  Кардиологије

 Програм теоријске  наставе  уже  специјализације из  кардиологије за школску 2019/2020. годину   II СЕМЕСТАР   Програм наставе уже специјализације из кардиологије направљен је према Правилнику о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника (Службени гласник РС бр.10/13, 91/13, стране 742-746),  траје 12 месеци и обухвата:   ПРАКТИЧНА НАСТАВА:   Клинички рад (2 месеца) Коронарна јединица (2 месеца) Инвазивна дијагностика и терапија (2 месеца) Неинвазивна дијагностика (3 месеца) Поремећаји срчаног ритма (2 месеца) Рехабилитација срчаних болесника (15 дана) Нуклеарна медицина у кардиологији (15 дана)   Распоред практичне наставе се…

0 comments

Распоред наставе уже специјализације Ендокринологије за II семестар шк.2019/2020.

РАСПОРЕД НАСТАВЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ИЗ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ ЗА II СЕМЕСТАР ЗА ШК. 2019/20 ГОДИНУ      

0 comments

Распоред уже специјализације из Клиничке фармакологије-фармакотерапије

Распоред уже специјализације из Клиничке фармакологије-фармакотерапије

0 comments

РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ КЛИНИЧКЕ ГЕНЕТИКЕ, 2019/2020.

РАСПОРЕД ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ИЗ КЛИНИЧКЕ ГЕНЕТИКЕ, 2019/2020.

0 comments

Распоред наставе уже специјализације из Пулмологије

Распоред наставе уже специјализације из Пулмологије

0 comments

Обавештење специјализантима Епидемиологије

Поштовани специјализанти епидемиологије, Полагање специјалистичког испита из епидемиологије у ЈАНУАРСКОМ РОКУ биће организовано од 27 до 31 јануара 2020. године, а тест пре полагања усменог и практичног дела испита биће организован у петак 24. јануара 2020. године у 15 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26. Молим Вас да се правовремено са својим комисијама договорите око полагања специјалистичког испита у ЈАНУАРСКОМ РОКУ. Све најбоље, Шеф Катедре за специјалистичку наставу проф. др сандра Шипетић Грујичић

0 comments

Предиспитни тест из РАДИОЛОГИЈЕ

MEДИЦИНСКИ  ФAКУЛTET  УНИВEРЗИTET A У  БEOГРAДУ КATEДРA ЗA ПOСЛEДИПЛOMСКУ НAСTAВУ ИЗ РAДИOЛOГИJE   Oбaвeштeњe зa лeкaрe  кojи су приjaвили спeциjaлистички испит  из РAДИOЛOГИJE у jaнуaрскoм испитнoм рoку 2020.гoдинe. Прeдиспитни тeст зa лeкaрe кojи пoлaжу спeциjaлистички испит из РAДИOЛOГИJE у jaнуaрскoм испитнoм рoку 2020.године, oдржaђe сe у утoрaк 24.12.2019. гoдинe сa пoчeткoм у 10 чaсoвa у слушaoници Клиникe зa пулмoлoгиjу.

0 comments

Анестезиологија – предиспитни тест

  Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који полажу специјалистички испит у јануарском испитном року 2020. године, биће одржан у уторак 24.12. 2019. године у 11:00 часова. Тест ће бити спроведен у сали главне зграде хирургије КБЦ „Др Драгиша Мишовић -⁠ Дедиње“

0 comments

Физикална медицина и рехабилитација-обавештење специјализантима

Елиминациони тест специјализаната Физикалне медицине и рехабилитације ће се одржати 17.12.2019. године са почетком у 11 часова у Клиниви за рехабилитацију Др Мирослав Зотовић, у учионци на Ц одељењу.

0 comments

Распореди наставе ужих специјализација за шк. 2019/2020.

Преузмите распореде Медицина бола Медицина бола Кардиоваскуларнa и торакалнa анестезијa Клиничка фармакологија-фармакотерапија Кардиоваскуларнa и торакалнa анестезијa Дечја физијатрија Перинатологијa Педијатријска анестезиологија Интервентна радиологија Неурорадиологија Дигестивна радиологија Баромедицина Геријатрија Судска психијатрија Болести зависности РЕУМАТОЛОГИЈА – I СЕМЕСТАР РЕУМАТОЛОГИЈА – II СЕМЕСТАР Клиничка трансфузиологија Гастроентерохепатологијa-I семестар Гастроентерохепатологијa- II семестар КАРДИОЛОГИЈА Трансплантологијa са трансфузиологијом Лаб. Ендокринологиа Лаб. Реуматологија Онкологија Онкологија Здравствено васпитање Распоред теоријске наставе специјализације из лапароскопске хиругије Нефрологија КЛИНИЧКА ПАТОЛОГИЈА И МЕДИЦИНСКА ЦИТОЛОГИЈА          

0 comments

Ужа специјализација, упис у шк. 2019/⁠20.год

СПИСАК ЛЕКАРА  КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2019/2020. ГОДИНЕ   ПОЧЕТАК  УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕ 12.11.2019. ГОДИНЕ. НАСТАВА ИЗ ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ЗДРАВСТВЕНА ИНФОРМАТИКЕ ПОЧИЊЕ 12.11.2019. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ „СИЛОС“. РАСПОРЕД НАСТАВЕ ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ФАКУЛТЕТА.   УПИС ПРИМЉЕНИХ ЛЕКАРА ОБАВИЋЕ СЕ 7, 8, 12, и 13. НОВЕМБРА 2019.ГОДИНЕ ДО 14.30 ЧАСОВА У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ. НОВЕМБАР ЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДРЖАВНИ ПРАЗНИК И НИЈЕ РАДНИ ДАН. ЗА УПИС  СУ ПОТРЕБНЕ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ…

0 comments

Обавештење за специјализанте НЕУРОЛОГИЈЕ и ПСИХИЈАТРИЈЕ

Свечана академија у част др Пивничког одржаће се у четвртак, 24.10.2019. године у 11 часова у Ректорату Универзитета у Београду. Том приликом ће студентима и младим истраживачима Медицинског факултета бити представљена и Фондација „Др Димитрије Пивнички“, чији је директор управо госпођа Малруни и са којом ће Медицински факултет потписати споразум о сарадњи, како би се и нашим најбољим студентима и истраживачима пружила могућност да конкуришу за ову престижну стипендију.   Позивно писмо Фондација Др Димитрије Пивнички    

0 comments