ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Овера другог семестра за студенте мастер академских студија обавиће се од 10.10. до 14.10.2022. године. Услови за оверу другог семестра: Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру; Положени сви испити из првог и другог семестра; Tема за израду рада. За оверу приложити: Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра; Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар УПИС – ОБНОВА ГОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНА   Студенти који не одбране рад до 30.09.2022. године обнављају упис године студија – уписују се…

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

Студенти уписани школске 2020/2021. године који не одбране рад до 30.09.2022. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да поднесу молбу да им се продужи рок за одбрану завршног академског мастер рада за 12 (дванаест) месеци – до 30.09.2023. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.   Молбе се подносе у периоду од 10.10. до 14.10.2022. године у писарници Факултета. Уз молбу и индекс, прилаже се: доказ о уплати у износу од 15.000,00 динара на…

Детаљније

Ранг листе студената МАС

У прилогу су : Јавно здравље, public health, менаџмент у систему здравствене заштите , физичка активност, здравље и терпија вежбањем и фармацеутска медицина: Јавно здравље Public health Менаџмент у систему здравствене заштите Физичка активност, здравље и терапија вежбањем Фармацеутска медицина

Детаљније

Мотивациони интервју за МАС – Јавно здравље,Менаџмент у систему здравствене заштите и Физичка активност, здравље и терапија вежбањем

Мотивациони интервју за мастер програм Јавно здравље, одржаће се 28.9.2022. у 10ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15. Мотивациони интервју за мастер програм Менаџмент у систему здравствене заштите, одржаће се 28.9.2022. у 11ч на Институту за социјалну медицину Др Суботића 15. Мотивациони интервју за мастер програм Физичка активност, здравље и терапија вежбањем, одржаће се 28.9.2022. у 14ч у Лабораторији за медицину спорта и терапију вежбањем у згради института за физиологију, Вишеградска 26.

Детаљније

Обавештење за студенте мастер академских студија (свих програма)

Обавештавају се студенти мастер академских студија, свих програма, да материјал за септембарско веће могу предати у службу за последипломску наставу до среде 7.9. до 12 часова.  

Детаљније

Пријава испита за све мастер програме за СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Пријава испита за све мастер програме за септембарски рок је од 31.8 до 4.9.2022. Испитни рок је од 5.9 до 15.9.2022. Пријава испита за све мастер програме за октобарски рок је од 16.9 до 20.9.2022. Испитни рок је од 21.9 до 30.9.2022.    

Детаљније

Обавештења за САС/ДАС и за Мастер ФА

Обавештење о организацији испита – Квалитативне методе у јавноздравственим истраживањима – септембар Обавештење о организацији испита -Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбања са основним принципима етике – септембар Обавештење о организацији испита Епидемиолошке методе (први део) – септембар Обавештење о организацији испита – НОПВНД – септембар-1

Детаљније

Испит из Meтoдoлoгиje нaучнoг и клиничкoг истрaживaњa у спoртским нaукaмa сa oснoвним принципимa eтикe нa мaстeр студиjaмa Физичкa aктивнoст, здрaвљe и тeрaпиja вeжбaњeм

Испит из Meтoдoлoгиje нaучнoг и клиничкoг истрaживaњa у спoртским нaукaмa сa oснoвним принципимa eтикe нa мaстeр студиjaмa Физичкa aктивнoст, здрaвљe и тeрaпиja вeжбaњeм бићe oргaнизoвaн 13.07.2022. гoдинe у 16 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу, Вишeгрaдскa 26.   Рукoвoдилaц нaстaвe, Прoф. др Сaндрa Шипeтић Груjичић  

Детаљније