Специјалистичке академске студије

САСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Специјалистичке академске студије – медицинске науке су студије другог степена, обезбеђује стицање знања и способности за научноистраживачки рад и примену резултата науке у пракси, оспособљавају студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа, трају једну годину и њиховим завршетком стиче се  60 ЕСПБ бодова. Специјалистичких академских студија – медицинске науке може уписати лице које је завршило интегрисане академске студије медицине или лице које је стекло високо образовање из области медицинских наука по по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Завршетком студијског програма специјалистичких академских студија – медицинске науке  стиче се стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области медицине.

Истраживачка етика САС – распоред

Истраживачка етика – распоред наставе Настава се одржава на Институту за епидемиологију.    

0 comments

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA СAС, 2022/2023. ГOДИНA

Специјалистичке академске студије Распоред наставе I семестра  

0 comments

Распореди наставе за ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ и СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА у оквиру специјалистичких академских студија – медицинске науке, Претклинички модул

САС78_ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ SAS80_ СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА  

0 comments

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул: ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ  

0 comments

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА  

0 comments

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ -распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ  

0 comments

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул  

0 comments

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања два обавезна предмета – КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 2 и МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА, као и три изборна предмета – ГЕНЕТИКА И ИМУНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКТИВНОЈ МЕДИЦИНИ, ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА и иНФЕРТИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА.   SAS-Genetika i imunologija u reproduktivnoj medicini SAS – Perinatalna medicina 2022 SAS – Infertilitet i reproduktivna endokrinologija SAS – Medicina zasnovana na dokazima SAS – Klinicka istrazivanja 2  

0 comments

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул.

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул  

0 comments

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Теме за дипломски

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


САС-Пријава испита за априлски испитни рок 2023.године за студенте специјалистичких академских студија

Обавештавају се студенти специјалистичких академских студија да је пријава испита за априлски испитни рок 2023.године , од 1.априла до 6.априла. Подсећамо да је за пријаву испита потребан попуњен електронски шв образац, уплаћена школарина по динамици плаћања из уговора, студенти на испит носе белу пријаву-купује се у скриптарници.  

0 comments

Обавештење за студенте специјалистичких академских студија

Обавештавају се студенти специјалистичких академских студија да је накнадна пријава испита за јануарски испитни рок- 09.01.2023.године. Подсећамо да је за пријаву испита потребан попуњен електронски ШВ образац, уплаћена школарина по динамици плаћања из уговора,студенти на испит носе белу пријаву – купује се у скриптарници.

0 comments

Пријава испита за јануарски испитни рок за студенте специјалистичких академских студија

Обавештавају се студенти специјалистичких академских студија да је пријава испита за јануарски испитни рок 2023.године, од 1.јануара до 7.јануара. Подсећамо да је за пријаву испита потребан попуњен електронски шв образац, уплаћена школарина по динамици плаћања из уговора,студенти на испит носе белу пријаву-купује се у скриптарници.  

0 comments

Истраживачка етика САС – распоред

Истраживачка етика – распоред наставе Настава се одржава на Институту за епидемиологију.    

0 comments

Специјалистичке академске студије-Пријава испита за децембарски испитни рок

Пријава испита за децембарски испитни рок је од 02.-⁠06.12.2022. године Пријава испита је искљуциво преко портала е-⁠студент.    

0 comments

РAСПOРEД НAСTAВE ЗA СAС, 2022/2023. ГOДИНA

Специјалистичке академске студије Распоред наставе I семестра  

0 comments

Специјалистичке академске студије, II уписни рок шк 2022/⁠23. године

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ расписује  К   О   Н   К   У   Р   С за упис на СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА за шк. 2022/2023. годину   СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – У ТРАЈАЊУ ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ (60 ЕСПБ) – 57 студената   ИЗБОРНА ПОДРУЧЈА – МОДУЛИ: ПРЕТКЛИНИЧКИ    КЛИНИЧКИ             ЈАВНОЗДРАВСТВЕНИ Конкурс за упис на  за упис на студије другог степена академских студија за шк. 2022/2023. годину СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ –  преузмите ОВДЕ Прилог: ПРИЈАВА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКЕ СТУДИЈЕ – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ -МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ…

0 comments

Важно:Обавештењa студенитима специјалистичких академских студија

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2021/22. године ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2020/21. године ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ    

0 comments

Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије

Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије је 19. септембра. У прилогу су  записници са редовне пријаве.    

0 comments

Увoд у нaучни рaд-октобарски испитни рок

Oбaвeштaвajу сe студeнти Спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa ћe сe испит из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд oдржaти у срeду, 28. сeптeмбрa 2022. гoдинe у 14 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу.  

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ