Специјалистичке академске студије

САСО програмуРаспоредиДокументаТеме за дипломскиОдбране дипломскихКонтакти

Специјалистичке академске студије – медицинске науке су студије другог степена, обезбеђује стицање знања и способности за научноистраживачки рад и примену резултата науке у пракси, оспособљавају студенте за развој и примену научних и стручних достигнућа, трају једну годину и њиховим завршетком стиче се  60 ЕСПБ бодова. Специјалистичких академских студија – медицинске науке може уписати лице које је завршило интегрисане академске студије медицине или лице које је стекло високо образовање из области медицинских наука по по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. Завршетком студијског програма специјалистичких академских студија – медицинске науке  стиче се стручни назив специјалиста са назнаком звања другог степена академских студија из одговарајуће области медицине.

Распореди наставе за ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ и СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА у оквиру специјалистичких академских студија – медицинске науке, Претклинички модул

САС78_ПАТОФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ НАПРАСНИХ ПРИРОДНИХ СМРТИ SAS80_ СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ ПОСТМОРТАЛНОГ ОДРЕЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ХОРМОНА И НЕУРОТРАНСМИТЕРА  

0 comments

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ

Распореди наставе два изборна предмета ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ и ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул: ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ СУДСКЕ МЕДИЦИНЕ ПОСТМОРТАЛНА БИОХЕМИЈА – СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТ  

0 comments

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет БИОМАРКЕРИ АЛКОХОЛИЗМА  

0 comments

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ -распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ – ПРЕТКЛИНИЧКИ МОДУЛ Распоред наставе за изборни предмет МАТИЧНЕ И ЕМБРИОНСКЕ ЋЕЛИЈЕ  

0 comments

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 у оквиру II семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Претклинички модул  

0 comments

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања

У оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, КЛИНИЧКИ МОДУЛ распореди предавања два обавезна предмета – КЛИНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА 2 и МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИМА, као и три изборна предмета – ГЕНЕТИКА И ИМУНОЛОГИЈА У РЕПРОДУКТИВНОЈ МЕДИЦИНИ, ПЕРИНАТАЛНА МЕДИЦИНА и иНФЕРТИЛИТЕТ И РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА.   SAS-Genetika i imunologija u reproduktivnoj medicini SAS – Perinatalna medicina 2022 SAS – Infertilitet i reproduktivna endokrinologija SAS – Medicina zasnovana na dokazima SAS – Klinicka istrazivanja 2  

0 comments

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул.

Распоред наставе изборног предмета МОГУЋНОСТИ ЛЕЧЕЊА ОЧНИХ БОЛЕСТИ И ПОРЕМЕЋАЈА у окву другог семестра СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ, Клинички модул  

0 comments

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Распоред наставе обавезног предмета ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО-ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2 у оквиру СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

0 comments

RASPORED PREDAVANJA IZ BAKTERIOLOGIJE ZA SPECIJALIZANTE IZ MEDICINSKE MIKROBIOLOGIJE ŠKOLSKA GODINA 2021/2022.

Nastava se održava u seminarskoj sali Instituta za mikrobiologiju i imunologiju od 10:00h     Datum Tema Predavači 07.03.2022.   Predstavljanje kursa i izvlačenje ispitivača za kolokvijume: Bakteriologija i Sanitarna mikrobiologija Podela seminarskih tema     08.03.2022.   Organizacija bakteriološke laboratorije i mere zaštite I prof. dr Ivana Dakić 09.03.2022. Organizacija bakteriološke laboratorije i mere zaštite II prof. dr Dragana Vuković 10.03.2022. Građa bakterijske ćelije Genetika bakterija prof. dr Lazar Ranin 11.03.2022. Metabolizam bakterijske ćelije Uslovi za rast i razmnožavanje bakterija prof. dr Slobodanka Đukić 14.03.2022.   Patogenost i virulencija…

0 comments

Распоред за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело – САС

Распоред за предмет Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело, можете преузети ОВДЕ.

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Теме за дипломски

АКТУЕЛНО


 

СВЕ АКТУЕЛНОСТИВести предмета


Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије

Накнадна пријава испита (октобарски рок) за Специјалистичке академске студије је 19. септембра. У прилогу су  записници са редовне пријаве.    

0 comments

Увoд у нaучни рaд-октобарски испитни рок

Oбaвeштaвajу сe студeнти Спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa ћe сe испит из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд oдржaти у срeду, 28. сeптeмбрa 2022. гoдинe у 14 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу.  

0 comments

Накнадна пријава испита за Специјалистичке академске студије

Накнадна пријава испита за Специјалистичке академске студије је 3. и 4. септембра 2022. У прилогу су записници са редовне пријаве. Записник о полагању испита – САС  

0 comments

Увод у научни рад – септембарски испитни рок

Oбaвeштaвajу сe студeнти Спeциjaлистичких aкaдeмских студиja дa ћe сe испит из прeдмeтa Увoд у нaучни рaд oдржaти у утoрaк, 6. сeптeмбрa 2022. гoдинe у 14 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу.    

0 comments

Пријава испита за СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ за студенте специјалистичких академских студија

СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК Пријава испита је од 25.08.2022. године до 30.08.2022. године. ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ ОД 01. ДО 09. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*     ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК Пријава испита је од 12.09.2022. године до 18.09.2022. године. ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ ОД 20. ДО 30. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ. *ПРИЈАВА ИСПИТА ВРШИ СЕ ИСКЉУЧИО ЕЛЕКТРОНСКИ ! ! !*    

0 comments

Обавештења за САС/ДАС и за Мастер ФА

Обавештење о организацији испита – Квалитативне методе у јавноздравственим истраживањима – септембар Обавештење о организацији испита -Методологија научног истраживања у области превенције и терапије вежбања са основним принципима етике – септембар Обавештење о организацији испита Епидемиолошке методе (први део) – септембар Обавештење о организацији испита – НОПВНД – септембар-1

0 comments

Испит из прeдмeтa Нaписaти, oбjaвити, прeзeнтoвaти и врeднoвaти нaучнo дeлo нa спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa

Пoштoвaнe кoлeгe, Испит из прeдмeтa Нaписaти, oбjaвити, прeзeнтoвaти и врeднoвaти нaучнo дeлo нa спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa бићe oргaнизoвaн 13.7.2022. гoдинe у 16 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу, Вишeгрaдскa 26. Рукoвoдилaц прeдмeтa прoф. др Сaндрa Шипeтић Груjичић  

0 comments

Увод у научни рад – јулски испитни рок

Обавештавају се студенти Специјалистичких академских студија да ће се испит из предмета Увод у научни рад одржати у уторак, 12. јула 2022. године у 14 часова на Институту за епидемиологију.

0 comments

САС Претклинички модул, изборни предмет „Матичне и ембрионске ћелије“

Испит у јунском испитном року ће се одржати у четвртак, 16.6.2022. у 16 часова, у Инсититуту за хистологију и ембриологију, Вишеградска 26, на првом спрату, канцеларија проф. Тамаре Кравић-Стевовић. Испит се полаже у форми теста са више понуђених одговора. На испит понети индекс и белу пријаву.  

0 comments

САС – испит Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело

Испит из предмета Написати, објавити, презентовати и вредновати научно дело на специјалистичким академским студијама биће организован 13.6.2022. године у 18 часова на Институту за епидемиологију, Вишеградска 26. Руководилац предмета проф. др Сандра Шипетић Грујичић

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ