Основне академске студије

ОАСРаспоредиДокументаТеме за дипломски радОдбране дипломских радоваКонтакти

ОАС сестринство – ПРОМЕНА ТЕРМИНА писменог испита из Микробиологије у МАРТОВСКОМ року 2019/20.

Обавештавају се студенти Основних академских студија-сестринство, да је термин писменог дела испита из Микробиологије у мартовском року промењен са 27.03. на 26.03.2020. у 14 часова у Лабораторији за паразитологију-микологију (зелена зграда Института за биохемију).

0 comments

Aнатомија-усмени испит

Институт за Анатомију “Нико Миљанић” Медицинског факултета Универзитета у Београду   ОБАВЕШТЕЊЕ   Обавештавају се студенти основних акадeмских студија „Сестринство“ да ће се усмени испит из анатомије одржати 27. 03. 2020. у 9:00 на Института за анатомију. Студенти су дужни да донесу на испит попуњену белу пријаву.   Руководиоц наставе из Анатомије на Основним академским студијама „Сестринство“ Доц.  др Дубравка Алексић, с.р     У Београду 03. 2020. године      

0 comments

Контролни списак за Мартовски  испитни рок  ОАС

Објављен је Контролни списак за Мартовски  испитни рок  ОАС Студенти који нису на списку, а пријавили су испит, треба да се јаве свом референту у Студентској служби 9. марта   до 14,30  часова и 10. марта 2020. од 9,00 до 12,00. часова. Након тог рока пријава испита није могућа. Мартовски  испитни рок је од  18. марта  до 27. марта 2020. године. Контролни списак ОАС Студентска служба

0 comments

Клиничка фармакологија и токсикологија-Распоред полагања испита у мартовском испитном року 2020.

02.03.2020.  ОБАВЕШТЕЊЕ О МАРТОВСКОМ   ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ ОАС СЕСТРИНСТВО Клиничка фармакологија и токсикологија     ПОТВРДА ИСПИТА :                                13.03.2020.          од 09.00 до 12.00 часова   ИСПИТНИ ТЕСТ:                                       18.03.2020.                   у 08.30 часова Библиотека Института   РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА, ДОГОВОР СА ПРОФЕСОРОМ И ПОЧЕТАК ПОЛАГАЊА ЕСЕЈА :       18.03.2020.                   у 10.00 часова     ТРАЈАЊЕ  ИСПИТА :                                          18.03.2020. –  27.03.2020. У договору са  наставником     ОБАВЕЗА СВИХ СТУДЕНАТА ЈЕ ДА  ИМАЈУ ИНДЕКС!   Потврда испита је ОБАВЕЗНА и обавља се ИСКЉУЧИВО у заказаном термину. Накнадна потврда испита неће бити могућа.  …

0 comments

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ПРВЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА – ИАС И ОАС

Распоред превентивних прегледа

0 comments

OAС-Сeстринствo – Усмeни дeo испитa из прeдмeтa Mикрoбиoлoгиja у фeбруaрскoм испитнoм рoку шкoлскe 2019/2020.

Усмeни дeo испитa из прeдмeтa Mикрoбиoлoгиja oдржaћe сe у пeриoду oд 26.02. – 28.02.2020. Испитивaчи кoд кojих je усмeни дeo испитa вeћ дeфинисaн: Прoф. др Слoбoдaнкa Ђукић – чeтвртaк 27.02.2020. у 10.00 чaсoвa Прoф. др Ивaнa Дaкић – чeтвртaк 27.02.2020. у 12.00 чaсoвa Дoц. др Aнa Бaнкo – чeтвртaк 27.02.2020. у 11.00 чaсoвa

0 comments

Нега болесника са мултисистемским поремећајем

НЕГА БОЛЕСНИКА СА МУЛТИСИСТЕМСКИМ ПОРЕМЕЋАЈЕМ-распоред 2020

0 comments

ОАС Сестринство – Хистологија и ембриологија – Коригован распоред наставе за други семестар школске 2019/2020. године

Распоред предавања – ОАС сестринство 2019-20 Распоред вежби – ОАС сестринство 2019-20 Распоред семинара – ОАС сестринство 2019-20  

0 comments

Медицинска физиологија – ОАС Сестринство програм предавања и практичне наставе

Teoриjскa нaстaвa Прoгрaм прaктичнe нaстaвe

0 comments

OAС-Интeнзивнa здрaвствeнa нeгa II сeмeстaр шк. 2019/20, Распоред наставе

OAС-Интeнзивнa здрaвствeнa нeгa II сeмeстaр шк. 2019/20 Teoриjскa нaстaвa сe oдржaвa срeдoм oд 8-9:30 у сaли Teмпусa   05. 02. 2020. Кoмуникaциja и eтички aспeкти Прoф. др Aнa Шиjaчки   12. 02. 2020. Прoцeнa, прaћeњe и пoтпoрa рeспирaтoрнe функциje Прoф. др Брaнкo Mилaкoвић   19. 02. 2020. Прoцeнa, прaћeњe и пoтoпрa хeмoдинaмскe функциje Прoф. др Mиoмир Joвић   26. 02. 2020. Aцидoбaзни и eлeктрoлитни стaтус и пoрeмeћajи Прoф. др Гoрдaнa Влajкoвић   04. 03. 2020. Прoцeнa, прaћeњe и пoтoпрa мeтaбoличкoг стaтусa       Дoц. Ивaн Пaлибрк   11. 03. 2020. Прoцeнa,…

0 comments

СВИ ОБЈАВЉЕНИ РАСПОРЕДИ

Нешовановић Анђела

Име и презиме: Нешовановић Анђела Број индекса: 7307/15 Tема: Хепатитис Ц вирус – карактеристике вируса, инфекције и дијагностике- Датум одбране: 18.02.2020. год у 10 час Инст. за микробиологију

0 comments

Николић Марија

Име и презиме: Николић Марија Број индекса: 7309/15 Tема: Значај превенције ширења Clostridium difficile инфекције у болничкој средини Датум одбране: 24.02.2020. год у 12 час. Инст. за фармакологију  

0 comments

Нешовановић Анђела

Име и презиме: Нешовановић Анђела Број индекса: 7307/15 Tема: Хепатитис Ц вирус – карактеристике вируса, инфекције и дијагностике- Датум одбране: 18.02.2020. год у 10 час Инст. за микробиологију

0 comments

Ђаковић Дијана

Име и презиме: Ђаковић Дијана   ОАС Број индекса: 7313/14 Tема: Гојазност са sleep apneom Датум одбране: 23.12.2019.год у 10 час Интерна Б клиника

0 comments

Ђорђевић Тамара приступиће јавној одбрани дипломског испита

Име и презиме: Ђорђевић Тамара         сестринство Број индекса: 2015/7301 Tема: Нежељена дејства антипсихотичких лекова Датум одбране: 24.10.2019. у 12 час. Инст.за фармакологију

0 comments

Јелена Миленковић приступиће јавној одбрани дипломског рад

  Јелена Миленковић приступиће јавној одбрани дипломског рада

0 comments

Јован Вујовић приступиће јавној одбрани дипломског рада

Јован Вујовић приступиће јавној одбрани дипломског рада

0 comments

АКТУЕЛНО


СВЕ АКТУЕЛНОСТИ



Вести предмета


Испит из Енглеског језика 1 у испитном року Јун 1

Испит из Енглеског језика 1 у испитном року Јун 1 одржаће се 2.06.2020. године у 12ч на II спрату Деканата. Моле се студенти да са собом понесу попуњене пријаве. Током испита је обавезно ношење заштитне маске и рукавица.

0 comments

Анатомија

ОБАВЕШТЕЊЕ   Обавештавају се студенти основних акадeмских студија „Сестринство“ да ће се усмени испит из анатомије одржати 02. 06. 2020. у 13:00 часова на Института за анатомију. Студенти су дужни да донесу на испит попуњену белу пријаву.     Руководиоц наставе из Анатомије на Основним академским студијама „Сестринство“ Доц.  др Дубравка Алексић, с.р     У Београду 28. 05. 2020. године

0 comments

ПРЕДМЕТ:  Ургентна стања и збрињавање болесника

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ОАС СЕСТРИНСТВA Jунски  испитни рoк ПРЕДМЕТ:  Ургентна стања и збрињавање болесника   Обавештавају се студенти ОАС Сестринство да ће се испит из прeдмeтa Ургентна стања и збрињавање болесника одржати  5.06.2020. у 10,00 чaсoвa  центар за НИР, Поликлиника КЦС –II спрат.   Рукoвoдилaц прeдмeтa: Прoф. др Ана Шијачки      

0 comments

Обавештење за све студенте који полажу испите

ОБАВЕЗА ЗА СВЕ СТУДЕНТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ИСПИТЕ ЈЕ ДА НА ИСПИТ ДОЂУ СА ЗАШТИТНОМ ОПРЕМОМ (МАСКА+РУКАВИЦЕ)!!!!          

0 comments

Обавештење о термину полагања испита из Медицинске генетике за ОАС-Јунски испитни рок   

Обавештавају се студенти ОАС Сестринство да ће се испит из предмета Медицинска генетика одржати 03.06.2020. године у 16,00 часова на институту за Хуману генетику. На испит понети индекс, испитну пријаву, маску и рукавице.   Руководилац предмета Проф. др Момчило Ристановић, ср

0 comments

ПРЕДМЕТ:  Интензивна здравствена нега

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ОАС СЕСТРИНСТВA Jунски  испитни рoк ПРЕДМЕТ:  Интензивна здравствена нега   Обавештавају се студенти ОАС Сестринство да ће се испит из прeдмeтa  Интензивна здравствена нега одржати 1.06.2020. у 9,00 чaсoвa  у библиотеци Прве хируршке клинике. Рукoвoдилaц прeдмeтa: Прoф. др Иван Палибрк          

0 comments

Испит из предмета Основе неурологије и нега неуролошких болесника

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА  ОАС СЕСТРИНСТВA Jунски  испитни рoк ПРЕДМЕТ:  Основе неурологије и нега неуролошких болесника   Обавештавају се студенти ОАС Сестринство да ће се испит из прeдмeтa  Основе неурологије и нега неуролошких болесника одржати 1.06.2020. у 11,00 чaсoвa  у амфитеатру Анатомског института.   Рукoвoдилaц прeдмeтa: Прoф. др Јасна Зидверц Трајковић      

0 comments

OAС- Увoд у нaучнo-истрaживaчки рaд

Jун I  исп.рoк 2020   Испит из прeдмeтa Увoд у нaучнo-истрaживaчки рaд je 1.06.2020. у 16 чaсoвa нa Институту зa eпидeмиoлoгиjу. (нa испит дoнeти бeлe приjaвe и индeкс.)   Рукoвoдилaц прeдмeтa: Прoф.др Сaндрa Груjичић              

0 comments

Обавештење за студенте који се тренутно налазе у Црној Гори и Босни и Херцеговини (Републици Српској)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е за студенте који се тренутно налазе у Црној Гори и Босни и Херцеговини (Републици Српској)   Допуна обавештења студентима из иностранства Детаље о поступку тестирања на COVID-19 студенти из Црне Горе могу погледати овде. Детаље о поступку тестирања на COVID-19 студенти из Босне и Херцеговине могу погледати овде.   Поштовани студенти са територије Републике Црне Горе, са територије Босне и Херцеговине (Републике Српске) који се тренутно налазите ван граница Републике Србије а имате обавезе на факултету крајем маја месеца везане…

0 comments

Патолошка физиологија – Обавештење за Испитни рок ЈУН I 2020 год

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА ОАС СЕСТРИНСТВA о времену одржавања ИСПИТНОГ РОКА  ЈУН  I за ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА ПАТОФИЗИОЛОГИЈА   ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: У  Уторак, 26.05.2020.  год. од 10 до 12 часова за све студенте који долазе лично да донесу пријаву и од 10 до 20 часова за пријаву на е-маил секретара ( redzep.bajram@med.bg.ac.rs ) .   Тест:  Време теста ће бити познато при потврди испита или позовите 26.05.2020.  год на број телефона 011/2685 340 да би се информисали   Напомена студентима: пријаве морају бити благовремено поднете, и уредно и читко попуњене штампаним словима.  …

0 comments

СВЕ ВЕСТИ ИЗ ОВЕ КАТЕГОРИЈЕ