Обавештење Катедре фармакологије, клиничке фармакологије и токсикологије о полагању испита у јулском испитном року 2020. године

1. Фармакологија и токсикологијом – 3. година и 2. Клиничка фармакологија – 6. година. „Е-⁠mail“ адресе наставника  

Детаљније

Обавештење Катедре хуманистичких наука, сви предмети и све године

Збoг трeнутнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje мoлимo вaс дa свa питaњa кoja имaтe у вeзи сa прeдмeтимa нa Кaтeдри хумaнистичких нaукa (уписивaњe oцeнa, дaвaњe пoтписa зa oвeру сeмeстрa, испитни рoкoви, и сл.) пoстaвљaтe нaшeм тeхничкoм сeкрeтaру слaњeм мejлa нa mirjana.dabic-mircetic@med.bg.ac.rs или путeм тeлeфoнa и тo oд пoнeдeљкa дo чeтврткa у интeрвaлу oд 9.00 дo 12.00.  Прaтитe oбaвeштeњa у вeзи сa пojeдинaчним прeдмeтимa и трудитe сe дa у прoстoриje кaтeдрe дoлaзитe сaмo укoликo je нeoпхoднo и укoликo стe сe прeтхoднo дoгoвoрили сa сeкрeтaрoм/нaстaвникoм. Кaдa дoлaзитe у прoстoриje мoрaтe имaти мaску и придржaвaти сe свих…

Детаљније

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука

Испит из изборних предмета Биоетика 3, Биоетика 4, Медицина, спорт, биоетика и Комуникација у медицини за студенте који су ове предмете слушали пре увођења ванредног стања биће одржан у четвртак 09.07.2020. у 12 часова у амфитеатру Патологије. Студенти су у обавези да на испит понесу попуњене беле испитне пријаве.   Катедра хуманистичких наука  

Детаљније

БИОЕТИКА 3  РЕТИКУЛУМ -⁠ јунско/⁠јулски рок

Списак студената који су испит из предмета Биоетика 3 положили преко задатака  у јунско-јулском року је прилогу. Студенти који нису положили у овом року могу испит полагати у јулском року слањеm решених задатака на адресу mfub.ethics@yahoo.com до 20. 07. 2020. Задаци и презентација „Етички принципи“ коју је потребно прегледати да бисте савладали примену етичких принципа у решавању задатака остају исти (можете их наћи на ретикулуму). Своје одговоре потребно је да аргументујете и образложите етичким принципима, на основу прегледане презентације. Задатке решавате тако што идентификујете етичке принципе који су присутни у…

Детаљније

Резултати теста из Биофизике у Радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

 Испит из Биофизике у Радиологији  понедељак, 29.06.2020. од 11 часова   СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОЛОЖИЛИ     Рб. Индекс Студент Поени 1.      1 2017/0146 Јовановић Милош 12     Катедра Биофизике у медицини

Детаљније

Обавештење о усменом испиту код проф. др Данијеле Вучевић – Патолошка физиологија

Обавештавају се студенти да ће се усмени испит из Патолошке физиологије у јунско-јулском испитном року код проф. др Данијеле Вучевић одржати у понедељак, 29.06.2020. године у семинарској сали Института за патолошку физиологију (др Суботића 9) према следећем распореду: 8h 1. Михајло Тошић 61/⁠16 2. Теодора Пејица 101/⁠14 3. Милица Стојановић 463/⁠14 4. Предраг Младеновић 371/⁠15 5. Ана Анђелковиц 504/⁠16 10h 1. Милица Јеленковић 526/⁠16 2. Ивана Васиљевић 006/⁠17 3. Немања Недељковић 024/⁠17 4. Ђорђе Савић 063/⁠17 5. Дуња Војиновић 104/⁠17 12h 1. Стефан Јанковић 131/⁠17 2. Миљана Остојић 144/⁠17 3.…

Детаљније

Распоред полагања испита у јунско јулском испитном року 2020. за предмете: Фармакологија и токсикологија и Клиничка фармакологија

Распоред полагања испита у јунско јулском испитном року 2020. за предмете: Фармакологија и токсикологија -⁠ 3. година и Клиничка фармакологија -⁠ 6. година. Допуна распореда полагања испита из ФТ и КФ у јунско јулском испитном року 2020.  

Детаљније

Катедра за епидемиологију-измена-колоквијум из епидемиологије инфективних болести

Епидемиологија инфективних болести – колоквијум   Потврда испита 25.06.2020. од 12-14 часова маилом:  vesna.milosev@med.bg.ac.rs   1. Епидемиологија инфективних болести- за студенте 2019/2020 – 5 семинара урађених преко ретикулума, сматраће се положеним колоквијумом и тај колоквијум биће уписиван у индекс, када студент буде полагао усмени испит из епидемиологије. Ако неко није урадио свих 5 семинара,потребно је да се пријави на е-маил: vesna.milosev@med.bg.ac.rs , секретару Института, и  колоквијум полаже  26.06.2020. u 10 часова, у вежбаоницама Института за епидемиологију. 2. Студенти који су Епидемиологију инфективних болести слушали у шк: 2018/2019 у трећој години,…

Детаљније

Обавештење о термину теста из Биофизике у радиологији за школску 2019/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠20.

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2019/2020 TEСT 29.06.2020. у 11h   СAЛA 1 Институтa зa Биoфизику у мeдицини Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни у ПOНEДEЉAК (06.2020.) у 14h нa oглaснoj тaбли Институтa зa Биoфизику и интeрнeт стрaници фaкултeтa. Пoтврдa испитa из Биoфизикe у Рaдиoлoгиjи oдржaћe сe OД 23.06.2020. ДO 26.06.2020. eлeктрoнски нa мејл сeкрeтaрa Институтa зa Биoфизику у мeдицини (pinjic@med.bg.ac.rs) Упис у индeкс и бeлу приjaву пoтрeбнo je дoнeти 01.07.2020. oд 11:00h дo 13:00h.   Кaтeдрa Биoфизикe      

Детаљније