Обавештење о отказивању колоквијума из Епидемиологије инфективних болести ИАС

Поштоване колеге, Због епидемиолошке ситуације и одлуке деканског колегијума о померању испита на свим нивоима студија, колоквијум из Епидемиологије инфективних болести заказан за 24.01.2022. године се отказује. О новом термину колоквијума ћете бити накнадно обавештени.   Катедра епидемиологије

Детаљније

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ИСПИТ ИЗ ОВОГ ПРЕДМЕТА КОЈИ ЈЕ БИО ЗАКАЗАН ЗА ЈАНУАРСКИ РОК ОДЛАЖЕ СЕ ЗБОГ НЕПОВОЉНЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ НАКНАДНИ ТЕРМИНИ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ ФАКУЛТЕТА НАЧИН ПОЛАГАЊА ОСТАЈЕ ИСТИ КАКО ЈЕ БИЛО ОБЈАВЉЕНО

Детаљније

Изборни предмет ”Основе молекуларне вирусологије” – потписивање индекса

Неопходно је да све колеге донесу индексе ради потписивања било ког радног дана у периоду 8.30-13.30ч, а најкасније до петка, 21. јануара 2022. у 12 часова на Институт за микробиологију и имунологију, главна зграда, приземље, канцеларија секретара Института Славице Марјановић. У индекс обавезно уписати ”Основе молекуларне вирусологије” у одговарајуће поље. Индекси ће бити доступни студентима за преузимање у понедељак, 24. јануара од 9 часова, на истом месту код секретара Института.

Детаљније

Латински језик

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ИСПИТ У ЈАНУАРСКОМ РОКУ ОД 24.1.2022. – 28.1.2022. НА КАТЕДРИ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА (ПАСТЕРОВА 2) ЗА ИСПИТ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ: УРАЂЕНА СВА ВЕЖБАЊА ИЗ УЏБЕНИКА И СА РЕТИКУЛУМА КАРТОНЕ (НАБАВЉАЈУ СЕ УЗ УЏБЕНИК) ИНДЕКСЕ БЕЛЕ ПРИЈАВЕ СА ХОЛОГРАМОМ УРАЂЕНА СВА ВЕЖБАЊА БИЋЕ ПРИЗНАТА КАО ПОЛОЖЕН ИСПИТ ПРИЛИКОМ УПИСИВАЊА ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА, БИЋЕ ДАТ И ПОТПИС О ОДСЛУШАНОЈ НАСТАВИ ИНДЕКСЕ,ПРИЈАВЕ, КАРТОНЕ И УРАЂЕНА ВЕЖБАЊА ОСТАВЉАТЕ ИСПРЕД УЛАЗА НА КАТЕДРУ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА ОД 10 – 13 ОД 13.30 -⁠ 15 ДОЛАЗИТЕ ПО ИНДЕКСЕ… РАСПОРЕД ДОЛАЖЕЊА: 24.1.2022. СТУДЕНТИ СА 1,2,3,4.СТРАНЕ…

Детаљније

Патолошка физиологија – Потврда испита у јануарском испитном року

Универзитет у Београду Медицински факултет Институт за патолошку физиологију ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања ЈАНУАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА НАПОМЕНА: Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року. За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали током и пре академске 2020/2021. године, потврђивање испита вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у понедељак, 17.01.2022. године од 8 до 18 часова. Потребно је да студенти приликом потврде путем email-а ОБАВЕЗНО наведу: 1. име, презиме и број индекса,…

Детаљније

Патологијa-Јануарски испитни рок

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 14.01.2022.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију: patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара, односно на Институту, то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит, а у мејлу нагласе да је картон код њих (обавезна…

Детаљније

Епидемиологија-Јануарски испитни рок

Приjaвa испитa из eпидeмиoлoгиje зa jaнуaрски испитни рoк сe врши 21.01.2022. гoд. дo 14 сaти прeкo плaтфoрмe Рeтикулум (у зajeдничкoм курсу ИAС-EПИДEMИOЛOГИJA 2021/2022). Пoтврдa испитa уjeднo пoдрaзумeвa и пoтврду зa пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти кoja нe мoрa дa сe пoсeбнo приjaвљуje. Студeнти кojи су у прeтхoднoм рoку пoлoжили Eпидeмиoлoгиjу, тaкoђe прeкo плaтфoрмe Рeтикулум пoтврђуjу излaзaк нa испит из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти. Сaмo студeнти кojи су вeћ пoлoжили Eпидeмиoлoгиjу рaниjих гoдинa, пoтврђуjу пoлaгaњe писмeнoг дeлa испитa из Eпидeмиoлoгиje инфeктивних бoлeсти нa мejл epidemiologija@med.bg.ac.rs. Писмeни испит из Eпидeмиoлoгиje…

Детаљније

Патолошка физиологија – Обавештење о надокнади практичне наставе од 31.12.2021. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ О НАДОКНАДИ ВЕЖБИ ОД ПЕТКА, 31.12.2021. ГОДИНЕ Обавештавају се студенти да ће вежба „Патолошки ЕКГ“ која је била планирана за петак, 31.12.2021. године бити одржана у среду, 12.01.2022. године од 14.00 до 15.30 часова у виртуелном окружењу (преко Microsoft Teams учионица постављених на курсу нашег предмета) према следећем распореду: учионица др Андрија Вуковић (онлајн подгрупе IIA1 и IIА2) учионица Асист. др Сањин Ковачевић (онлајн подгрупе IIB1 и IIB2) учионица Доц. др Бојан Јоргачевић (онлајн подгрупе IIS1 и IIS2)

Детаљније