Изборни предмети Катедре хуманистичких наука -⁠⁠⁠ Термин испита

Испити из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Комуникација у медицини, Медицина, спорт и биоетика, Биоетика 3, Биоетика 4) одржаће се у понедељак, 28.09.2020. у 12:00ч у амфитеатру Силос Института за социјалну медицину. Молимо студенте да се придржавају прописаних епидемиолошких мера.   Катедра хуманистичких наука

Детаљније

OБAВEШTEЊE O OДРЖAВAЊУ ИСПИTНOГ TEСTA ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA НAУКA И MEДИЦИНA У OКTOБAРСКOM ИСПИTНOM РOКУ

Испитни тeст из избoрнoг прeдмeтa Нaукa и мeдицинa ћe сe oдржaти oнлajн, нa плaтфoрми Рeтицулум, у чeтвртa, 24.09.2020. у пeриoду oд 17 дo19часова. Toкoм нaвeдeнoг пeриoдa мoћи ћeтe дa приступитe тeсту (нajкaсниje у 18,40) и oд трeнуткa зaпoчeтe изрaдe тeстa ћeтe имaти 20 минутa дa гa урaдитe. Сви oстaли дeтaљи вeзaни зa изрaду тeстa ћe вaм бити дoступни пo приступaњу тeсту.   Уписивaњe oцeнe у индeкс зa свe студeнтe кojи испит пoлoжe у oвoм рoку кao и зa студeнтe кojи су испит пoлoжили у нeкoм oд прeтхoдних рoкoвa ћe сe…

Детаљније

Распоред полагања испита из Фармакологије са токсикологијом (3. година) и Клиничке фармакологије (6. година) у октобарском испитном року 2020. године

Распоред полагања испита из Фармакологије са токсикологијом (3. година) и Распоред полагања испита из Клиничке фармакологије (6. година) E-mailovi nastavnika  

Детаљније