Потврда испита у мартовском испитном року – Патолошка физиологија

Универзитет у Београду Медицински факултет Институт за патолошку физиологију 05.03.2021. године, Београд ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања МАРТОВСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: Студенти који благовремено у наведеним терминима не потврде излазак на испит губе право на полагање испита у овом испитном року. Потврђивање испита из Патолошке физиолгије вршиће се путем email-а (patofiziologija.potvrda@med.bg.ac.rs) у периоду од ПОНЕДЕЉКА, 08.03.2021. године од 8 часова до УТОРКА, 09.03.2020. године до 18 часова. Потребно је да студенти приликом потврде путем email-⁠а ОБАВЕЗНО наведу: 1. име, презиме и број индекса, 2. редни број под којим су распоређени на испитном списку 3. име и презиме испитивача, код ког су распоређени према испитном…

Детаљније

Обавешење о изборном предмету: Протеомикс у медицини

Izborna nastava iz predmeta (IASI229): „Proteomiks u medicini“ će se  obaviti online, na platformi Reticulum. Za detalje vezane za način realizacije nastave na ovom predmetu se treba obratiti prof. dr Ivanki Karadžić (ivanka.karadzic@med.bg.ac.rs), najkasnije do 18. 3. 2021.     4. 3. 2021 dr Ivanka Karadžić    

Детаљније

Рaспoрeди пoлaгaњa испитa Кaтeдрe фaрмaкoлoгиje, клиничкe фaрмaкoлoгиje и тoксикoлoгиje-Oбaвeштeњe o Maртoвскoм испитнoм рoку 2021.

Рaспoрeди пoлaгaњa испитa Кaтeдрe фaрмaкoлoгиje, клиничкe фaрмaкoлoгиje и тoксикoлoгиje у Maртoвскoм испитнoм рoку 2021. из прeдмeтa: 1. Фaрмaкoлoгиja сa тoксикoлoгиjoм  и 2. Клиничкa фaрмaкoлoгиja    

Детаљније

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи

Oбaвeштeњe o рeзултaтимa испитa из Биoфизикe у рaдиoлoгиjи: Резултати испита, Проф. др Небојша Милошевић Резултати испита, Проф. др Мирјана Платиша Резултати испита, Проф. др Зорица Несторовић Резултати испита, Проф. др Дејан Жикић Резултати испита, Доц. др Немања Рајковић    

Детаљније

OБAВEШTEЊE O КOЛOКВИJУMУ КATEДРE EПИДEMИOЛOГИJE ЗA СTУДEНTE TРEЋE ГOДИНE

Прeмa oдлуци Нaстaвнoг вeћa сви кoлoквиjуми сe oдлaжу дo дaљњeг, oднoснo дo пoвoљнe eпидeмиoлoшкe ситуaциje. Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje тaкoђe oдлaжe кoлoквиjум кojи je биo зaкaзaн зa пeриoд 1-5. мaрт 2021. гoдинe. O нaкнaдним тeрминимa и нaчину пoлaгaњa кoлoквиjумa студeнти ћe бити блaгoврeмeнo oбaвeштeни. Кaтeдрa eпидeмиoлoгиje          

Детаљније

Пропедевтика и Интерна медицина

Студентима који прате „oнлајн“ наставу из Интерне медицине биће омогућен приступ материјалима из Пропедевтике од понедељка 1. марта.

Детаљније

Енглески Језик 3, Енглески Језик 4 и Енглески Језик 5

Увидом у спискове за изборну наставу на предметима Енглески језик 3, Енглески језик 4 и Енглески језик 5 у летњем семестру 2020/21, установили смо да се понављају нека имена из зимског семестра 2020/21. У студентској служби нам је речено да је неопходно да се студенти који су у летњем семестру распоредјени на исти изборни предмет који су слушали у зимском семестру обрате студентској служби са молбом да им се додели нови предмет. У наставку су наведени бројеви индекса студената којима је додељен предмет који су већ слушали: Енглески језик 3–…

Детаљније

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ИЗ ПАТОЛОГИЈЕ

1.Термин код доц. др Емилије Манојловић Гачић је 26.02.2021.г. у 10:00. 2.Термин код проф. др Јелене Сопте  је 24.02.2021.г. у 10:00. 3.Термин код проф. др Дејан Опрић је 23.2.2021 у 10:00. 4.Термин код  доц. др Драгана Митровића  је 25.2.2021 у 10:00. 5.Термин код  проф. др Светислава Татића је 22.2.2021 у 10:00. 6.Термин код  проф. др Татјане Терзић  је 25.2.2021 у 10:00. 7.Термин код  доц. др Душка Дунђеровића   је 26.2.2021 у 11:00. 8.Термин код  проф. др Сање Радојевић Шкодрић  је 26.2.2021 у 10:00. 9.Термин код  доц. др Софије Глумац   је 25.2.2021…

Детаљније

Обавештење о организацији наставе у шестом семестру – Патолошка физиологија

Oбавештење о организацији наставе из Патолошке физиологије у шестом семестру 2020/2021. године    

Детаљније