Обавештење у вези надокнада семинара – Патолошка физиологија

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ Обавештавају се студенти који нису у предвиђеном року надокнадили семинаре, да то учине најкасније до петка, 22.05.2020. године како би остварили право на оверу семестра. Материјалима за надокнаду семинара може се приступити преко платформе „Ретикулум“ у оквиру курса „Патофизиологија – 2020“. У прилогу овог обавештења налази се списак студената који би требало да надокнаде семинаре.   СТУДЕНТИ КОЈИ НИСУ НАДОКНАДИЛИ СЕМИНАРЕ ИЗ ПРВИХ ШЕСТ НЕДЕЉА ШЕСТОГ СЕМЕСТРА И НЕМАЈУ ПРАВО НА ПОТПИС И ИЗЛАЗАК НА УСМЕНИ ИСПИТ      

Детаљније

Патолошка физиологија – Обавештење за Испитни рок ЈУН I 2020 год

ОБАВЕШТЕЊЕ о времену одржавања   ЈУНСКОГ ИСПИТНОГ РОКА за предмет Патолошка физиологија   ПОТВРЂИВАЊЕ ИСПИТА: За студенте који су наставу из Патолошке физиологије слушали у току академске 2019/2020. године, потрвђивање испита вршиће се преко платформе „Ретикулум“ у одељку „Потврђивање испита“ у оквиру курса „Патофизиологија – 2020“ од 8 часова 24.05.2020 године до 20 часова 25.05.2020.године. Потребно је да студенти са својих налога обаве потврду испита и да прате процедуру приликом потврде (одговорите да ли потврђујете излазак на испит, из падајућег менија изаберите име и презиме испитивача, упишите редни број под…

Детаљније

Надокнада пропуштених семинара – Патолошка физиологија

Обавештење за студенте Обавештавамо студенте, који би требало да надокнаде семинаре (које су пропустили током извођења редовне наставе у првих шест недеља шестог семестра) да ће се надокнаде обавити преко платформе „Ретикулум“ у оквиру постојећег курса из Патолошке физиологије. Све додатне информације у вези са надокнадама семинара налазе се на овом курсу. Списак за надокнаду пропуштених семинара      

Детаљније

Изборни предмет „Хормонски дисбаланс као етиолошки чинилац болести“ – Патолошка физиологија

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету „Хормонски дисбаланс као етиолошки чинилац болести“ да је курс за наставу на овом предмету постављен на платформи Ретикулум у категорији „Патофизиологија“. Материјали постављени на овом курсу прате наставне јединице које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету.

Детаљније

Изборни предмет „Основе поремећаја периферног нервног система“ – Патолошка физиологија

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету „Основе поремећаја периферног нервног система“ да је курс за наставу на овом предмету постављен на платформи Ретикулум у категорији „Патофизиологија“. Материјали постављени на овом курсу прате наставне јединице које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету.

Детаљније

Обавештење о изборном предмету „Патофифзиологија старења“ – Патолошка физиологија

Обавештавају се студенти који су на изборном предмету „Патофифзологија старења“ да је курс за наставу на овом предмету постављен на платформи Ретикулум у категорији „Патофизиологија“ и да ће бити доступан почев од понедељка, 04.05.2020. године. Материјали постављени на овом курсу прате распоред наставних јединица које су предвиђене планом и програмом наставе на изборном предмету

Детаљније

Обавештење о одржавању online наставе – Патолошка физиологија

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ Материјал за онлајн наставу из Патолошке физиологије на Ретикулуму је припремљен. Материјал за вежбе, семинаре и предавања је припремљен у виду Лекција са питањима, ПДФ презентација и аудио снимака предавања са презентацијама. Од понедељка 30.03.2020. ће бити отворен курс Патофизиологија-2020 у Категорији курсева Патофизиологија. Најпре ће бити доступан материјал за 7.недељу (16.03.-20.03.), а сваког наредног понедељка ће се отварати још по једна недеља или евентуално две зависно од тока целокупне наставе. На крају курса се налази и ФОРУМ за питања и дискусије. Поред тога, ускоро ће бити омогућене и онлајн консултације у оквиру курса, које ће се организовати у…

Детаљније

Обавештење за студенте који слушају наставу из Патолошке физиологије

Обзиром нa чињeницу дa Kaтeдрa за патолошку физиологију ниje у мoгућнoсти дa oргaнизуje полагање кoлoквиjума у понедељак, 16.03.2020. године у склaду сa прeпoрукaмa и одлуком Влaдe Републике Србиje o зaбрaни oкупљaњa вeћeг брoja људи у зaтвoрeнoм прoстoру, одлучено је да се други генерацијски колоквијум oдлoжи. Теоријска и практична настава на нашем предмету изводиће се према предвиђеном плану и програму, а у складу са одлуком и препорукама Управе Факултета и Владе Републике Србије. У Београду, 13.03.2020. године Шеф Катедре за патолошку физиологију Проф. др Јелена Нешовић Остојић

Детаљније