Обавештење о упису оцене из предмета Истраживачка етика у октобарском испитном року за студенте ДАС

Обавештење о упису оцене из предмета Истраживачка етика у октобарском испитном року Термин за преузимање индекса са уписаном оценом је среда, 5. октобар у 14ч на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат, испред канцеларије број 9. Уколико имате додатних питања, можете се јавити на адресу: djurdja.jovanovic@med.bg.ac.rs.

Детаљније

Обавештење у вези полагања испита “Анатомија и развој нервног система”

Испит ће се одржати у четвртак 29.09.2022 године у 14 часова на Институту за Анатомију, потражити проф. др Милана Аксића. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс.

Детаљније

Обавештење у вези полагања испита “Функционална морфологија система и органа човека”

Испит ће се одржати у четвртак 29.09.2022 године у 14 часова на Институту за Анатомију, потражити проф. др Милана Аксића. На испит обавезно понети белу пријаву и индекс.

Детаљније

Обавештење о одржавању испита из Истраживачке етике у октобарском испитном року

Обавештавају се студенти докторских студија да ће се испит из предмета Истраживачка етика Руководилац: Проф. др Татјана Симић   у oктобарском испитном року одржати у СРЕДУ, 28. септембра 2022. у 13:30 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат, канцеларија број 9. Завршне семинарске радове можете послати у pdf формату на e-mail адресу djurdja.jovanovic@med.bg.ac.rs до 28. 9. 2022. На испит је обавезно понети индекс и белу пријаву.      

Детаљније

Oбавештење у вези са испитима из предмета ДАС – Слободни радикали у биологији и медицини/Молекуларна и ћелијска биологија тумора

Поштоване Колеге, Испити из предмета ДАС – Слободни радикали у биологији и медицини/Молекуларна и ћелијска биологија тумора, одржаће се у СРЕДУ, 28. септембра 2022. у 13 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, други спрат, канцеларија број 9. Љубазно Вас молим да на испит понесете индекс и две беле пријаве. Поред тога, Молим Вас да у индексе упишете следеће појмове: На страни број 6: Молекуларна и ћелијска биологија тумора (потписује проф. др Ана Савић Радојевић) На страни бpој 6: Слободни радикали у биологији и медицини (потписује проф. др Марија Пљеша…

Детаљније

Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке

Обавештење о одржавању испита из Молекуларне биологије нервног система на студијском програму ДАС Неуронауке у октобарском испитном року школске 2021/2022. године   ИСПИТНИ ТЕСТ ће се одржати у ЧЕТВРТАК, 29. септембра 2022. у 14 часова на Институту за медицинску и клиничку биохемију, први спрат, соба 3.

Детаљније

Обавештење за ДАС Неуронауке – Октобарски испитни рок

Oбaвeштaвaмo студeнтe дoктoрских aкaдeмских студиja-смeр Неуронауке  дa ћe сe пoлaгaњe испитнoг тeстa и oдбрaнa сeминaрскoг рaдa (eсeja) из прeдмeтa “Неурофизиологија ” нa ДAС смeру “Неуронауке” у октобарском испитнoм рoку oдржaти у среду 12.10.2022.г., сa пoчeткoм у 13 часова у библиoтeци Институтa зa мeдицинску физиoлoгиjу “Рихaрд Буриjaн”. Прeзeнтaциje и сeминaрскe рaдoвe (eсeje) пoслaти нajкaсниje 24 часа прe излaскa нa испит нa eлeктрoнску aдрeсу кo-рукoвoдиoцa нaстaвe (проф. др Хрнчића), штo ћe знaчити пoтврђивaњe излaскa нa испит. Нa испит пoнeти индeкс и испитну приjaву, a тaкoђe и зaштитну eпидeмиoлoшку oпрeму.   Сa пoштoвaњeм, Прoф. др Оливера Станојловић, Рукoвoдилaц прeдмeтa

Детаљније

ДАС-Епидемиолошке методе I и Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима

Испит из Епидемиолошких метода (први део)и Квалитативне методе у јавно-здравственим истраживањима ротација ће се одржати 27.09.2022. у 16 часова на Институту за епидемиологију.  

Детаљније

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената

Online претпријављивање кандидата за упис на докторске академске студије за шк. 2022/23. годину – Распоред за предају докумената Поштовани кандидати за упис на докторске академске студије Медицинског факултета у Београду у школској 2022/23. години у првом уписном року, Oбавештавамо Вас да је пре пријаве прописане конкурсом (03-07. октобра 2022.), која подразумева долазак кандидата на Факултет, неопходна и ONLINE претпријава преко WEB APLIKACIJE. Претпријављивање ће трајати од 23. септембра – 03.октобра 2022. године у 11 часова. Уласком на линк:  https://upitnik.med.bg.ac.rs/index.php/445432?lang=sr  кандидат приступа online веб претпријави. Кандидат  долази у заказано време на…

Детаљније

Обавештење ДАС Физиолошке науке – Поремећај хомеостазе

Испит (тест) из обавезног модула Поремећај хомеостазе одржаће се у петак 23.септембра 2022.у 13ч на Институту за патолошку физологију, др Суботића 9. Услов да студент полаже тест јесте написан семинарски рад и есеј (ППТ презентација).   С поштовањем, Руководилац модула Поремећај хомеостазе Проф. др Татјана Радосављевић

Детаљније