Материјали за преузимање

Онлајн настава

 

Поштоване колеге,
На овој страни можете пронаћи упутства за извођење онлајн наставе

Да бисте дошли до портала за извођење онлајн наставе пратите овај линк.

Лозинка је једнака оној коју користите за приступ еСтудент секцији и студентском мејлу.

Да бисте дошли до портала за преузимање материјала пратите овај линк

 

Упутство за приступ 

Да бисте  преузели материјале, морате се пријавити на систем.

Корисничко име је у формату: nnggxbbb

 • где је “nn” ознака за студијски програм и то:
  “md” – интегрисане академске студије на српском језику,
  “me” – интегрисане академске студије на енглеском језику ,
  “ss” – струковне студије,
  “sa” – специјалистичке академеске студије,
  “ms” – мастер студије,
  “ds” – докторске студије,
 • gg” година уписа студија и то:
  19 за 2019, 18 за 2018, 17 за 2017, итд.
 • x” је бројчана ознака студијског програма и то:
  0 за интегрисане академске студије на српском
  6 за интегрисане академске студије на енглеском
  7 за основне академске студије
  2 за специјалистичке акадмске студије
  3 за мастер академске студије
  4 за специјалистичке струковне студије
  5 за докторске академске студије
 • bbb” четири цифре за број индекса и то:
  023 уколико је индекс број 23, 003 ако је број индекса 3

Пример – За студента интегрисаних академских студија на српском језику уписаног 2020 и бројем индекса 123 корисничко име је md200123).

Иницијална лозинка је Ваш ЈМБГ

Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.mfub.bg.ac.rs

Уколико измените лозинку у еСтудент систему измењена је и за мејл и портал се материјалима.


Office 365 сервис

Како оваj систем ниje у власништву Факултета, корисничко име за њих мора садржати и домен.
Зато се корисник на њих пријављује: корисничко_име@student.med.bg.ac.rs и лозинком за еСтудент систем.