Материјали за преузимање

Материјали за преузимање

Да бисте дошли до портала са наставним материјалима за преузимање пратите овај линк.

Лозинка је једнака оној коју користите за приступ еСтудент секцији и студентском мејлу.

 

Упутство за преузимање материјала

Да бисте преузели материјале морате се пријавити на систем и, по успешној пријави,
„уписати“ на жељени курс.

Корисничко име је у формату: nnggxbbb

 • где је „nn“ ознака за студијски програм и то:
  „md“ – интегрисане академске студије на српском језику,
  „me“ – интегрисане академске студије на енглеском језику ,
  „ss“ – струковне студије,
  „sa“ – специјалистичке академеске студије,
  „ms“ – мастер студије,
  „ds“ – докторске студије,
 • „gg“ година уписа студија и то:
  19 за 2019, 18 за 2018, 17 за 2017, итд.
 • x“ је бројчана ознака студијског програма и то:
  0 за интегрисане академске студије на српском
  6 за интегрисане академске студије на енглеском
  7 за основне академске студије
  2 за специјалистичке акадмске студије
  3 за мастер академске студије
  4 за специјалистичке струковне студије
  5 за докторске академске студије
 • bbb“ четири цифре за број индекса и то:
  023 уколико је индекс број 23, 003 ако је број индекса 3
  Пример – За студента интегрисаних академских студија на српском језику уписаног 2015 и бројем индекса 123 корисничко име је md150123).

Иницијална лозинка је Ваш ЈМБГ

Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.mfub.bg.ac.rs

Уколико измените лозинку у еСтудент систему измењена је и за мејл и портал се материјалима.