Материјали за преузимање

Материјали за преузимање

Да бисте дошли до портала са наставним материјалима за преузимање пратите овај линк.

 

Упутство за преузимање материјала

Да бисте преузели материјале морате се пријавити на систем и, по успешној пријави,
„уписати“ на жељени курс.

Корисничко име је у формату: nnggxbbb

 • где је „nn“ ознака за студијски програм и то:
  „md“ – интегрисане академске студије на српском језику,
  „me“ – интегрисане академске студије на енглеском језику ,
  „ss“ – струковне студије,
  „sa“ – специјалистичке академеске студије,
  „ms“ – мастер студије,
  „ds“ – докторске студије,
 • „gg“ година уписа студија и то:
  19 за 2019, 18 за 2018, 17 за 2017, итд.
 • x“ је бројчана ознака студијског програма и то:
  0 за интегрисане академске студије на српском
  6 за интегрисане академске студије на енглеском
  7 за основне академске студије
  2 за специјалистичке акадмске студије
  3 за мастер академске студије
  4 за специјалистичке струковне студије
  5 за докторске академске студије
 • bbb“ четири цифре за број индекса и то:
  023 уколико је индекс број 23, 003 ако је број индекса 3
  Пример – За студента интегрисаних академских студија на српском језику уписаног 2015 и бројем индекса 123 корисничко име је md150123).

Иницијална лозинка је Ваш ЈМБГ

Вашу лозинку можете у сваком тренутку изменити на https://login.mfub.bg.ac.rs

Лозинка је једнака оној коју користите за приступ еСтудент секцији и студентском мејлу.
Уколико измените лозинку у еСтудент систему измењена је и за мејл и портал се материјалима.