Изборни предмети Катедре хуманистичких наука -⁠⁠⁠ Термин испита

Испити из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Комуникација у медицини, Медицина, спорт и биоетика, Биоетика 3, Биоетика 4) одржаће се у понедељак, 28.09.2020. у 12:00ч у амфитеатру Силос Института за социјалну медицину. Молимо студенте да се придржавају прописаних епидемиолошких мера.   Катедра хуманистичких наука

Детаљније

Прва помоћ – Октобарски испитни рок

ПРВA ПOMOЋ – OКTOБAРСКИ  РOК     Пoштoвaни студeнти, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у сeптeмбaрскoм  испитнoм рoку oбaвити у фoрми тeстa дaнa 29. IX 2020. гoд. oд  08 дo 09часова у aмфитeaтру Другe хируршкe клиникe. Студeнти су дужни дa тoг дaнa сa сoбoм пoнeсу индeкс и бeлу приjaву . Maскe су oбaвeзнe!!!     Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник      

Детаљније

Медицина и друштво – упис оцена из августовског и септембарског испитног рока

Моле се студенти који су положили Медицину и друштво у августовском и септембарском испитном року код доц. др Виде Јеремић Стојковић, а нису још уписали оцену, да се јаве на мејл  vidajeremic@yahoo.com.

Детаљније

Обавештење Енглески језик, наставник Биљана Вукчевић Лацковић

УПИС ОЦЕНЕ ОДНОСНО СЕМЕСТРАЛНОГ ПОТПИСА КОД НАСТАВНИКА БИЉАНЕ ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ- ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН!!! Обавештење важи за: студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали Енглески језик 1 односно Енглески језик 2, у другом семестру ове школске године; студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали и положили Енглески језик 5, у другом семестру ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит на предмету Енглески језик 1 односно Енглески језик 2 у роковима: ЈУН 1, ЈУН 2, АВГУСТ ове школске године; студенте…

Детаљније

Овера семестра и уписивање резултата положених испита из Енглеског језика 1 и 2 у јунском, јунско-јулском, јулском и октобарском року

Овера семестра и уписивање резултата положених испита из Енглеског језика 1 и 2 у јунском, јунско-јулском, јулском и октобарском року обавиће се у понедељак, 28. 9. 2020. Студенти треба да оставе индексе, картоне и пријаве у одговарајућу кутију од 9 и 30 до 10 и 30 часова. Преузимање индекса биће у периду од 13 до 14 часова.

Детаљније

Испит из Медицине и друштва-Октобар

Испит из Медицине и друштва ће се одржати у четвртак 24.9.2020. у 12часова у Институту за социјалну медицину- СИЛОС. Подсећамо студенте да ће потврда бити у уторак 22.9.2020. О томе је већ обавештење на сајту на који начин потврђујете испит.

Детаљније