ОКП 1 – Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Е, Ж, З, И, Н, Њ, О, П донесете индекс у понедељак 08.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике и потпис наставника у картону. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и…

Детаљније

Обавештење за студенте ИАС МЕДИЦИНА I година – Изборни предмет Здравствени кадар – Доктор Медицине и V година – Изборни предмет ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДРУШТВА БОЛЕШЋУ

Обавештења о почетку наставе за студенте ИАС МЕДИЦИНА:   I година -⁠ Изборни предмет „Здравствени кадар -⁠ Доктор Медицине“ V година -⁠ Изборни предмет „ОПТЕРЕЋЕЊЕ ДРУШТВА БОЛЕШЋУ“      

Детаљније

Медицина и друштво – потврда испита МАРТОВСКИ испитни рок

MEДИЦИНA И ДРУШTВO Maртoвски испитни рoк – пoтврдa испитa   Oбaвeштaвajу сe студeнти   кojи су eлeктрoнски приjaвили Meдицину и друштвo дa сe пoтврдa испитa врши путeм мaилa humanistickenauke@med.bg.ac.rs  oд  пeткa 5. мaртa  –  пoнeдeљкa  8. мaртa дo 14h. Пoтрeбнo je дa студeнти OБAВEЗНO нaвeду: Имe, прeзимe и  брoj индeксa Имe испитивaчa Испит  ћe сe oдржaти у  чeтвртaк  18.03. 2021. у 17h.  Рaспoрeд студeнaтa пo aмфитeaтримa ћe бити нaкнaднo oбjaвљeн. Студeнти нa испит OБAВEЗНO трeбa дa пoнeсу индeкс пoпуњeну( сa oбe стрaнe) бeлу приjaву сa хoлoгрaмoм   НAПOMEНA:  Студeнти кojи нису…

Детаљније

Резултати испита Медицина и друштво у фебруарском испитном року код доц. др Виде Јеремић Стојковић

Резултати испита Медицина и друштво у фебруарском испитном року код доц. др Виде Јеремић Стојковић Резултати испита су у табели у прилогу. Само студенти који су положили сва три дела имају збирни број поена и положили су испит. Да би се положио испит потребно је најмање 7 тачних одговора (14 поена) из Социјалне медицине, најмање 7 тачних одговора (14 поена) из Социологије, и најмање 13 тачних одговора (26 поена) из Етике. Положени делови се рачунају за наредне испитне рокове, а потребно је да студенти поново пријаве испит и полажу оне…

Детаљније

ОКП 1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Ђ, Ј, К, Л, И М донесете индекс у понедељак 01.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП 1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и доћи по исти крајем седмице.  …

Детаљније

Медицинска терминологија – латински језик

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК ФЕБРУАРСКИ РОК -⁠ ПОНОВЉЕНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ, ДРУГЕ И ТРЕЋЕ ГОДИНЕ ЧЕТВРТАК, 25.2.2021.  ОД 12 ДО 13 ДОНЕТИ ИНДЕКСЕ, БЕЛЕ ПРИЈАВЕ СА ХОЛОГРАМОМ, КАРТОНЕ, УРАЂЕНА ВЕЖБАЊА ИЗ УЏБЕНИКА И СА РЕТИКУЛУМА.ОСТАВИТИ ИСПРЕД УЛАЗА НА КАТЕДРУ ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА (ПАСТЕРОВА 2. ПОТКРОВЉЕ) ОД 13 ДО 14 ДОЋИ ПО ИНДЕКСЕ

Детаљније

Хистолошке методе – Упис оцене

ИЗБОРНА НАСТАВА – ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ: ХИСТОЛОШКЕ МЕТОДЕ Упис оцене из изборног предмета Хистолошке методе одржаће се у среду, 03.03.2021. год. у Институту за хистологију и ембриологију “Александар Ђ. Костић “, у приземљу, код секретара Хистолошког института. Предаја индекса са белом пријавом и холограмом од 9.00 до 10.00 у среду, 03.03.2021. год. Преузимање индекса од 12.00 до 13.00 у среду, 03.03.2021. год.

Детаљније

ОКП I

Обавештење Студенти који су завршили вежбе из предмета ОКП1 и чије презиме почиње на слово А, Б, В, Г и Д потребно је да донесу индексе са попуњеним белим пријавама и потписаним картонима у понедељак 22.02.2021 г. на Клинику за неурохирургију код главне сестре Клинике Жане Ђурић у 12h. На улазу се обратите портиру и сачекати даља упутства.   Технички секретар предмета ОКП I Жана Ђурић    

Детаљније