Анатомија – Надокнаде

ОБАВЕШТЕЊЕ   Студенти који су били у изолацији из група А1-3, А3-2, А3-3, А4-2, надокнаде пропуштених вежби ће имати у четвртак 19.11.2020. по распореду од понедељка. Настава ће се одржати у горњим остеолошким салама Института за анатомију.   У Београду, 9.11.2020. Шеф катедре за ужу научну област Анатомија Проф. др Ласло Пушкаш,с.р.    

Детаљније

Обавештње за студенте I године

Обавештње за студенте I године   Од стране Координационог тела Медицинског факултета запажено је неодговорно понашање студената медицине у актуелној епидемиолошкој ситуацији, односно непоштовање препоручне мере ношења маски у блиском контакту читаве групе (после вежби). Иако је контакт напољу, већи број особа је на растојању мањем од 2 метра, што представља ризик за преношење инфекције. За праћење епидемиолошке ситуације неопходно је да студент зна у којој групи и подгупи похађа наставу. Молимо све студенте I године да носе маске и напољу ако су блиском контакту са колегама из групе.    …

Детаљније

МЕДИЦИНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА -⁠ ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК

ОБАВЕШТЕЊЕ: ЛАТИНСКИ СЕ МОЖЕ БИРАТИ САМО ЈЕДНОМ ТОКОМ СТУДИЈА!АКО ИМА СТУДЕНАТА КОЈИ СУ СЕ ПОНОВО ПРИЈАВИЛИ ЗА ОВАЈ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ, ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ НАСТАВНИКУ ВЕРИ МАРКОВИЋ ДА ИХ ИЗБРИШЕ СА СПИСКА И СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ РАДИ ПРОМЕНЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА.    

Детаљније

Обавештење за студенте група А1-2 и А2-1 I године-Хистологија и ембриологија

Obaveštenje za studente grupa A1-2 i A2-1 I godine     Svi studenti iz A1-2 grupe ne bi trebalo da pohađaju nastavu, odnosno potrebno je da se samoizoluju 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 pozitivnim kolegom, odnosno do 20.11.2020. U slučaju javljanja simptoma bolesti ODMAH je potrebno da se javite Studentskoj službi (studentska@med.bg.ac.rs ili telefonskim putem na 011/3636-312) i nadležnom lekaru.   Svi studenti iz A2-1 grupe ne bi trebalo da pohađaju nastavu, odnosno potrebno je da se samizoluju 14 dana od dana poslednjeg kontakta sa COVID-19 pozitivnim…

Детаљније

Анатомија-Обавештења везана за надокнаде, изолацију због Covida и обавештење о планираном одржавању колоквијума на Анатомији

ОБАВЕШТЕЊЕ За студенте прве године, С обзиром на то да је среда 11.11.2020. нерадни дан и државни празник, надокнада наставе ће се одржати према планираном плану и програму у четвртак, 12.11.2020. у горњим остеолошким салама Института за анатомију.   Студенти који су били у изолацији из група А1-3, А3-2, А3-3, А4-2, надокнаде пропуштених вежби ће имати у четвртак 19.11.2020. према плану и програму наставе која је пропуштена. Настава ће се одржати у горњим остеолошким салама Института за анатомију.     ОБАВЕШТЕЊЕ За студенте прве године, С обзиром на појаву COVID19…

Детаљније

ОКП I и ОКП II

Студенти који имају наставу на наставним базама које су тренутно COVID болнице, неће имати наставу до даљњег. Након изласка ових болница из COVID система,  настава ће бити надокнађена.   Одговорни наставник за предмете ОКП I и ОКП II Проф. др Даница Грујичић      

Детаљније

ОКП1 и ОКП2

Пoштoвaни, Прoф. Д. Груjичић  je уз сaглaснoст  Meдицинскoг фaкултeтa, дoнeлa  слeдeћу oдлуку: збoг прeтвaрaњa бoлницa у covid бoлницe a при тoм су и нaстaвнe бaзe, дa прeрaспoдeлимo студeнтe из covid бoлницa у бaзe кoje су прeoстaлe, oвo oбaвeштeњe сe oднoси  нa студeнтe OКП1 И OКП2. Хвaлa нaстaвним бaзaмa  нa сaрaдњи.   Студeнти из КБЦ  Зeмун у Ургeнтни Цeнтaр КЦС КБЦ Дрaгишa Mишoвић  у  Прву хируршку КЦС   С пoштoвaњeм, Жaнa Ђурић, г.с. Клиникe зa нeурoхирургиjу-тхe.сeкрeтaр зa нaстaву      

Детаљније