Енглески језик 1 и Енглески језик 2

Потписивање за летњи семестар и уписивање резултата полозених колоквијума иза Енглеског језика 1 и Енглеског језика 2 у претходним роковима код проф. др Софије Мицић Кандијаш обавиће се у среду, 14. 10. 2020. Индексе треба ставити у одговарајућу кутију на Катедри хуманистичких наука од 9 до 11 часова, а могу се преузети од 12 до 13 часова. Картон и испитна пријава су обавезни.      

Детаљније

Eнглeски jeзик 1 и Eнглeски jeзик 2-Обавештење о почетку наставе

Oбaвeштaвajу сe студeнти дa ћe сe цeлoкупнa нaстaвa нa прeдмeтимa Eнглeски jeзик 1 и Eнглeски jeзик 2 у нaрeднoм пeриoду oдвиjaти нa дaљину, нa плaтфoрми Рeтикулум. Прeдмeти су oтвoрeни, a чим нaм тeхнички услoви дoзвoлe ту ћeтe нaћи и мaтeриjaлe зa прву нeдeљу нaстaвe. Moлимo вaс дa сви пaжљивo прoчитaтe Увoднo oбaвeштeњe нa Рeтикулуму у oквиру свoг прeдмeтa.

Детаљније

Важно обавештење, Енглески 1 и Енглески 2

Обавештење се односи САМО за следеће студенте: – студенти који су слушали наставу код професорке Софије Мићић Кандијаш а полагали на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић -студенти који су слушали наставу код наставника Биљане Вукчевић Лацковић а полагали на списку код професорке Софије Мићић Кандијаш Уколико вам недостају оба потписа, које треба да упишете у понедељак, 28. 9. 2020. урадићете следеће: у 8 ујутро убацићете индекс, у складу са упутствима које је наставник Биљана Вукчевић Лацковић поставила, на сајту Факултета и на ФБ страници Катедре. На папиру који стављате…

Детаљније

Обавештење Енглески језик, наставник Биљана Вукчевић Лацковић

УПИС ОЦЕНЕ ОДНОСНО СЕМЕСТРАЛНОГ ПОТПИСА КОД НАСТАВНИКА БИЉАНЕ ВУКЧЕВИЋ ЛАЦКОВИЋ- ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН!!! Обавештење важи за: студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали Енглески језик 1 односно Енглески језик 2, у другом семестру ове школске године; студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали и положили Енглески језик 5, у другом семестру ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит на предмету Енглески језик 1 односно Енглески језик 2 у роковима: ЈУН 1, ЈУН 2, АВГУСТ ове школске године; студенте…

Детаљније

Овера семестра и уписивање резултата положених испита из Енглеског језика 1 и 2 у јунском, јунско-јулском, јулском и октобарском року

Овера семестра и уписивање резултата положених испита из Енглеског језика 1 и 2 у јунском, јунско-јулском, јулском и октобарском року обавиће се у понедељак, 28. 9. 2020. Студенти треба да оставе индексе, картоне и пријаве у одговарајућу кутију од 9 и 30 до 10 и 30 часова. Преузимање индекса биће у периду од 13 до 14 часова.

Детаљније

Енглески језик 1 и Енглески језик 2 – Потврда испита у октобарском испитном року

ПОТВРДА ИСПИТА- ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК за Енглески језик 1 и Енглески језик 2 је обавезна. Потребно је послати мејл 21.09.2020. на  mirjana.dabic-mircetic@med.bg.ac.rs   У мејлу обавезно напишите: Ваше име, презиме и број индекса име испитивача код кога полажете Енглески језик 1 или Енглески језик 2 у овом року. Уколико мејл не садржи све назначене податке или се потврда изврши ван назначеног термина, потврда испита неће бити прихваћена.   За студенте који полажу 4. пут (и више) обавезно је да уплате следећи износ на рачун Факултета. За студенте који полажу 4.…

Детаљније

Упис оцене односно семестралног потписа код наставника Биљане Вукчевић Лацковић

Обавештење важи за: студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали Енглески језик 1 односно Енглески језик 2, у другом семестру ове школске године; студенте који су код наставника Биљане Вукчевић Лацковић слушали и положили Енглески језик 5, у другом семестру ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит на предмету Енглески језик 1 односно Енглески језик 2 у роковима: ЈУН 1, ЈУН 2, АВГУСТ ове школске године; студенте који су били на списку код наставника Биљане Вукчевић Лацковић за испит…

Детаљније

EНГЛEСКИ JEЗИК 1 И EНГЛEСКИ JEЗИК 2 – ПOTПИСИ И УПИС OЦEНA

Укoликo стe пoлoжили испит у Jуну 1, Jуну 2 или Сeптeмбру и/или слушaли нaстaву кoд дoц. др Дaнкe Синaдинoвић и joш увeк нистe дoбили пoтпис или уписaли oцeну, мoжeтe дoћи у утoрaк, 08.09. Укoликo дoлaзитe дa упишeтe oцeну, мoрaтe имaти уписaн нaзив прeдмeтa и пoпуњeну бeлу приjaву кojу ћeтe прилoжити уз индeкс. Укoликo жeлитe дa упишeтe oцeну и дoбиjeтe пoтпис зa oвeру сeмeстрa, пoтрeбнo je дa нaзив прeдмeтa упишeтe нa прeдвиђeнa мeстa и дa уз индeкс прилoжитe пoпуњeну бeлу приjaву и свoj кaртoн сa прeдaвaњa. Укoликo жeлитe сaмo пoтпис зa…

Детаљније

Енглески језик 1 и 2

Овера семестра и уписивање резултата испита из Енглеског језика 1 и 2 (јунски, јунско-јулски и јулски рок) код проф. др Софије Мицић Кандијас обавиће се у среду, 9. 9. 2020. Индексе треба ставити у одговарајућу кутију на Катедри хуманистичких наука од 9 до 11 часова, а преузимање индекса је од 13 до 14 часова. Картони и пријаве су обавезни.    

Детаљније

Енглески језик 1 и Енглески језик 2

Испитни задатак из предмета Енглески језик 1 и Енглески језик 2 у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року биће постављен на Ретикулум (наћи ћете га под темом Тест – септембар). Овом задатку могу приступити само они од вас који су пријавили испит за наведени рок и потврдили га код техничког секретара Катедре хуманистичких наука. За израду теста имате на располагању 60 минута и један покушај, а тест ће бити доступан за решавање од 04.09. у 9.00 до 07.09.. у 23.59. Дакле, за попуњавање теста изаберите дан и време који вам највише одговарају, али…

Детаљније