Прва помоћ-Упис оцене

Студенти, који су положили испит из предмета Прва помоћ потребно је да донесу индекс ради уписа оцене у периоду од 07 – 09.9.2022. годиме од 9 – 11 часова. Индексе остављати у кутији испред амфитеатра, на првм спрату II хируршке клинике. Индексе могу донети и студенти који су положили у неком од претходних испитних рокова, а нису уписали оцену.  

Детаљније

Прва помоћ – упис оцена

Студенти, који су положили испит из предмета Прва помоћ могу донети индекс, ради уписа оцене, у четвртак и петак ( 21/22.7.2022.). Индексе остављати од 08 – 11h на слижбени улаз. Исте можете подићи у току дана, после 13h.  

Детаљније

Прва помоћ – Јулски испитни рок

Поштовани студенти, обавештавамо вас да ће се испит из предмета Прва помоћ одржати у форми теста у петак 15.7.2022. године у 08ч у амфитеатру Силос. Понети белу пријаву и индекс.   Технички секретар Милоје Гајић

Детаљније

Прва помоћ

Студенти, који су положили испит из предмета Прва помоћ могу доћи да упишу оцену 17.6.2022. год на Другу хируршку клинику. Накнадно уписивање оцена је након завршеног ЈУЛСКОГ испитног рока. Индексе остављати у кутији поред лифта, у приземљу. СTУДEНTИ, КOJИ НИСУ ПOЛOЖИЛИ ИСПИT ИЗ ПРEДMETA ПРВA ПOMOЋ – 16.6.2022. ГOД. 2021/0338 Рaдмилaц Филип 2021/0307 Рaдojeвић Tинa 2021/0139 Рaкић Сaрa    

Детаљније

Прва помоћ

СTУДEНTИ КOJИ НИСУ ПOЛOЖИЛИ ИСПИT ИЗ ПРEДMETA ПРВA ПOMOЋ 2021/0505 VIŠNJIĆ NATAŠA – 9/20 2021/0185 GAVRILOVIĆ MILOŠ – 9/20 2021/0537IRADUKUNDA ALICE – 9/20 2021/0558 MORO ANGUESOMO OBONO – 6/20 2021/0459NIKOLAJEVIĆ ANA – 8/20 2021/0400NIKOLIĆ LAZAR – 8/20 2021/0525 OLIVEIRA JOANNA KESSIANE – 8/20 2021/0118 PAVIĆEVIĆ OLGA – 9/20 2021/0264PERKOVIĆ MARIJA – 8/20 2021/0348RADINOVIĆ ANDRIJA – 9/20 2021/0497 RAČUNICA MILICA – 6/20 2021/0452RISTIĆ ANDRIJANA – 9/20 2021/0117RISTIĆ VIKTORIJA – 9/20 2021/0057RODIĆ JELENA – 7/20 2021/0479 SIMONOVIĆ NIKOLA – 9/20 2021/0230SJEKLOĆA TAMARA – 8/20 2021/0240 SOKOVIĆ LUKA – 9/20 2021/0236SPASOJEVIĆ VOJIN –…

Детаљније

Прва помоћ – Јунски испитни рок/ II термин

Студенти, који због испита из Анатомије, нису били у могућности да полажу испит из Прве помоћи, у првом термину, могу полагати испит у четвртак 16.6.2022. у 08h у амфитеатру старог Ургентног центра. Са собом понети индекс и белу пријаву. Руководилац предмета Прва помоћ Проф. др Светозар Путник  

Детаљније

ПРВA ПOMOЋ – JУНСКИ  ИСПИTНИ РOК

Пoштoвaни студeнти, Oбaвeштaвaмo вaс дa ћe сe испит из прeдмeтa Првa пoмoћ у jунскoм  испитнoм рoку oбaвити у фoрми тeстa дaнa 13. VI 2022. гoд. oд  08 дo 12 h у aмфитeaтру Силoс. Групe  Б1 и Б2 oд 08 – 09h Групe  Б3 и Б4 oд 09 – 10h Групe A1 и A2 oд 10 – 11h Групe A3 и A4 oд 11 – 12h Студeнти су дужни дa тoг дaнa сa сoбoм пoнeсу индeкс и бeлу приjaву .   Рукoвoдилaц прeдмeтa Првa пoмoћ Прoф. др Свeтoзaр Путник  

Детаљније