Патологија – Термини за Априлски испитни рок

1.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. др Ј. Сопте је 14.4.2021. у 10 часова. 2.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. др С. Татића је 13.4.2021. у 10 часова. 3.Термин из Патологије у априлском испитном року код доц. др Е. Манојловић Гачић је 16.4.2021. у 11 часова. 4.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. Н. Томановић је 19.4.2021. у 11 часова. 5.Термин из Патологије у априлском испитном року код проф. Д. Опрића је 15.4.2021. у 10 часова. 6.Термин из Патологије у априлском испитном…

Детаљније

Патологија-Обавештење о Априлском испитном року

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 08.04.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију:patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита биће…

Детаљније

ТЕРМИНИ ЗА МАРТОВСКИ ИСПИТНИ РОК  ИЗ ПАТОЛОГИЈЕ

  1. Термин из Патологије у мартовском испитном року код проф. др Ј. Сопте је   17.3.2021. у 10 часова. 2. Термин из Патологије у мартовском испитном року код проф. др С. Татића  је   17.3.2021. у 10 часова. 3. Термин из Патологије у мартовском испитном року код доц. др Е. Манојловић Гачић је   16.3.2021. у 10 часова. 4. Термин из Патологије у мартовском испитном року код  проф. Н. Томановић је   15.3.2021. у 10 часова. 5. Термин из Патологије у мартовском испитном року код  проф. Д. Опрића   је   15.3.2021. у 10 часова.…

Детаљније

Патологијa-Обавештење о мартовском испитном року

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 10.03.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију: patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита…

Детаљније

ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК  ИЗ ПАТОЛОГИЈЕ

1.Термин код доц. др Емилије Манојловић Гачић је 26.02.2021.г. у 10:00. 2.Термин код проф. др Јелене Сопте  је 24.02.2021.г. у 10:00. 3.Термин код проф. др Дејан Опрић је 23.2.2021 у 10:00. 4.Термин код  доц. др Драгана Митровића  је 25.2.2021 у 10:00. 5.Термин код  проф. др Светислава Татића је 22.2.2021 у 10:00. 6.Термин код  проф. др Татјане Терзић  је 25.2.2021 у 10:00. 7.Термин код  доц. др Душка Дунђеровића   је 26.2.2021 у 11:00. 8.Термин код  проф. др Сање Радојевић Шкодрић  је 26.2.2021 у 10:00. 9.Термин код  доц. др Софије Глумац   је 25.2.2021…

Детаљније

Патологијa-Потврда испита

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 17.02.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију: patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита…

Детаљније

Потврда испита из Патологије

Потврда испита из Патологије ће се обавити електронским путем дана 13.01.2021.г. до 14:00 часова, на мејл секретара Института за патологију:patologija.sekretar@med.bg.ac.rs Приликом слања мејла обавезно навести име и презиме студента, број индекса, име и презиме професора код кога полажу испит и свој редни број са засписника о полагању испита. Такође је потребно да студенти чији картон остао код наставника или секретара то обавезно нагласе у мејлу, а студенти чији је картон код њих, картон понесу на испит. Картони који су остали код секретара или наставника биће достављени испитивачу. Термини испита биће…

Детаљније