Биофизика у Радиологији

Биофизика у Радиологији 2020/2021 ИСПИТ 13.10.2021. у 12:30ч Амфитеатар ХИСТОФИЗИОЛОГИЈЕ     Тест траје 60 минута. Употреба мобилних телефона НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА, ни за РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ. Резултати ће бити објављени 10.2021. после 12ч  на интернет страници факултета,  студент који положе испит доносе индекс на упис оцене. Сви студент који нису донели студентски картон, дужни су да исти донесу на полагање испита. Сви студенти дужни су да донесу индекс и белу пријаву на полагање испита. Није могуће полагање испита у другом термину због епидемиолошке ситуације.   Катедра Биофизике    

Детаљније

Биофизика у Радиологији

Биофизика у Радиологији 2020/2021 ИСПИТ 27.09.2021. у 10ч Амфитеатар ХИСТОФИЗИОЛОГИЈЕ   • Тест траје 60 минута. • Употреба мобилних телефона НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА, ни за РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ. • Резултати ће бити објављени 28.09.2021. после 14ч на интернет страници факултета, студент који положе испит доносе индекс на упис оцене. • Сви студент који нису донели студентски картон, дужни су да исти донесу на полагање испита. • Сви студенти дужни су да донесу индекс и белу пријаву на полагање испита. • Није могуће полагање испита у другом термину због епидемиолошке ситуације. Катедра Биофизике

Детаљније

Биофизика у Радиологији – септембарски испитни рок

Биофизика у Радиологији 2020/2021 ИСПИТ 01.09.2021. у 11ч   Студенти који полажу испит код Проф. др Зорице Несторовић Сала 2 Института за Биофизику у медицини Студенти који полажу испит код Проф. др Небојше Милошевића и Доц. др Немање Рајковића Амфитеатар ХИСТОФИЗИОЛОГИЈЕ Тест траје 60 минута. Употреба мобилних телефона НИЈЕ ДОЗВОЉЕНА, ни за РАЧУНСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ. Резултати ће бити објављени 09.2021. после 14х на интернет страници факултета, студент који положе испит доносе индекс на упис оцене. Сви студент који нису донели студентски картон, дужни су да исти донесу на полагање испита. Сви…

Детаљније

Биофизика у Радиологији

Биoфизикa у Рaдиoлoгиjи 2020/2021 ИСПИT 16.07.2021. у 10h Aмфитeaтaр ХИСTOФИЗИOЛOГИJE   Teст трaje 60 минутa. Упoтрeбa мoбилних тeлeфoнa НИJE ДOЗВOЉEНA, ни зa РAЧУНСКE OПEРAЦИJE. Рeзултaти ћe бити oбjaвљeни 19.07.2021. пoслe 14h  нa интeрнeт стрaници фaкултeтa,  студeнт кojи пoлoжe испит дoнoсe индeкс нa упис oцeнe. Сви студeнт кojи нису дoнeли студeнтски кaртoн, дужни су дa исти дoнeсу нa пoлaгaњe испитa. Сви студeнти дужни су дa дoнeсу индeкс и бeлу приjaву нa пoлaгaњe испитa. Ниje мoгућe пoлaгaњe испитa у другoм тeрмину збoг eпидeмиoлoшкe ситуaциje.   Кaтeдрa биoфизикe      

Детаљније