Конкурс за упис на уже специјализације за шк. 2021/2022. годину

Документе у вези конкурса преузмите испод: Конкурс за упис на уже специјализације Пријава за ужу специјализацију ОБРАЗАЦ

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ

УПИС НА ОБАВЕЗНУ ДВОСЕМЕСТРАЛНУ НАСТАВУ ЗА ШК. 2021/2022 ГОДИНУ ВРШИЋЕ СЕ ОД  20. ДО 24. СЕПТЕМБРА 2021. ГОДИНЕ   За упис је потребно приложити: попуњену пријаву (која се налази на сајту или се добија у Служби); индекс специјалистичког стажа; закључен предходни упут за обављање специјалистичког стажа- савладавање вештина; одлука установе у којој је лекар запослен да сноси трошкове двосеместралне наставе за шк. 2021/2022. годину. Напомена: лекари који нису уписани на специјализацију на Медицинском факултету у Београду а упућени су од матичног факултета или матичне установе на обављање  двосеместралне наставе, поред…

Детаљније

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације

Огласи за упис на специјализације – на специјализације и уже специјализације за лекаре који су запослени у приватним здравственим установама и Оглас за одобравање уписа на специјализације за стране држављане односно лекаре који нису запослени у републици Србији:   1.  ОГЛАС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ (ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ САРАДНИКЕ ) И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ЛЕКАРЕ КОЈИ СУ ЗАПОСЛЕНИ У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И/ИЛИ У УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ   ПРИЈАВЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ЗА ОДОБРАВАЊЕ УПИСА ПОДНОСЕ СЕ НА ПИСАРНИЦИ МЕДИЦИНСКОГ…

Детаљније

Катедра анестезиологије, реаниматологије и интензивног лечења – Распоред за кардиоваскуларну и торакалну анестезију

Кardiovaskularna i torakalna anestezija – 2021 subspecijalisticki raspored

Детаљније

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА  НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА   РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

ИНФОРМАЦИЈУ О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПРЕУЗМИТЕ   ОВДЕ  ПРИЛОГ 1 ПРИЛОГ 2 ПРИЛОГ 3 ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЦЕДУРИ ПОСТУПКА  НОСТРИФИКАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ ДИПЛОМА И ДИПЛОМА УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СТЕЧЕНИХ У ИНОСТРАНСТВУ КОЈА СЕ ОБАВЉА   РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   Процедура признавања специјалистичких  диплома и диплома ужих специјализација  ради запошљавања  обавља се на Факултету . Процедура признавања диплома спроводи се на Факултету само за гране специјализација и ужих специјализација које су наведене у Правилнику о специјализацијама…

Детаљније

Конкурс за упис на специјализације (априлски уписни рок 2020/2021. године)

Обавештење о Конкурсу за упис на специјализације – априлски уписни рок 2020/2021. године: Текст Конкурса за упис на специјализације (априлски уписни рок 2020/2021. године) ОБРАЗАЦ ПРИЈАВНИ ЛИСТ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ЗА ПРИВАТНУ ПРАКСУ    

Детаљније

Распоред наставе уже специјализације из Алекргологије и клиничке имунологије

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ АЛЕРГОЛОГИЈЕ И КЛИНИЧКЕ ИМУНОЛОГИЈЕ Распоред предавања за летњи семестар школске 2020/2021    

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије -⁠ априлски испитни рок 2021.

Предиспитни тест за специјализанте Анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су пријавили специјалистички испит за априлски испитни рок 2021. године, биће одржан у уторак 30.03.2021. године у 12:00 часова. Место одржавања: сала за сатанке (библиотека) Ургентног центра, Клиничког центра Србије.

Детаљније

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине

Предиспитни тест за специјализанте Ургентне медицине одржаће се у понедељак, 22.03.2021.године у 10h у Поликлиници КЦС, главни улаз, десни лифт, II спрат, Проф. др Шијачки Тања Милић

Детаљније