Обавештење лекарима који су се пријавили Медицинском факултету по огласима о одобравању уписа на специјализације и уже специјализације

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ПО ОГЛАСИМА О ОДОБРАВАЊУ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПО ОСНОВУ РАДА У ПРИВАТНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА, УСТАНОВАМА КОЈЕ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ КАО ПРИМАРНУ, СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА КАО И ЛЕКАРИМА КОЈИ НЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ОКТОБАРСКИ УПИСНИ РОК 2022/2023. ГОДИНЕ   Веће за специјалистичку наставу Медицинског факултета на својој седници од 19.09.2022. године донело је одлуку да се одобри упис у октобарском уписном року шк. 2022/2023. године,  на специјализације /уже специјализације следећим лекарима. Лекари којима је одобрен упис,…

Детаљније

Конкурс за упис на уже специјализације за шк. 2022/2023. годину

Документе у вези конкурса преузмите испод: Конкурс за уже специјализације Пријава за ужу специјализацију Образац

Детаљније

Елиминациони тест за специјализанте Физикалне медицине и рехабилитације

Елиминациони тест за специјализанте физикалне медицине и рехабилитације ће се одржати 20.05.2022.године са почетком у 11 часова у Амфитеатру Клинике за рехабилитацију “Зотовић”, Сокобањска 13.  

Детаљније

Распоред наставе уже специјализације Алергологије и клиничке имунологије шк 2021/22. година

СПEЦИJAЛИЗAЦИJA ИЗ AЛEРГOЛOГИJE И КЛИНИЧКE ИMУНOЛOГИJE Рaспoрeд прeдaвaњa зa лeтњи сeмeстaр шкoлскe 2021/2022

Детаљније

Распоред наставе II семестра уже специјализације гастроентерохепатологије

Распоред наставе II семестра уже специјализације гастроентерохепатологије  

Детаљније

Распоред теоријске наставе Неонатологије, II семестар ск 2021/⁠22. год

Распоред теоријске наставе Неонатологије, II семестар шк 2021/⁠22. год

Детаљније

Овера I и упис II семестра, шк 2021/⁠22. год

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОВЕРУ ПРВОГ И УПИС ДРУГОГ СЕМЕСТРА ЗА ЛЕКАРЕ УПИСАНЕ НА УЖУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ   Овера првог и упис другог семестра ће се обавити од 21.02. до 28.02.2022. године од 09 до 14 часова у Служби за специјалистичку наставу Медицинског факултета. Услов за оверу првог семестра: Потписи руководиоца предмета Здравствена статистика и Здравствена информатика Поптпис шефа катедре за практичну и теоријску наставу првог семестра   За упис треба приложити: Индекс Семестрални лист попуњен по индексу (семестрални лист се купује у скриптарници Факултета) Доказ о уплати трошкова другог…

Детаљније