Ужа специјализација, упис у шк. 2019/⁠20.год

СПИСАК ЛЕКАРА  КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕН УПИС НА УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ 2019/2020. ГОДИНЕ   ПОЧЕТАК  УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕ 12.11.2019. ГОДИНЕ. НАСТАВА ИЗ ПРЕДМЕТА ЗДРАВСТВЕНА СТАТИСТИКА И ЗДРАВСТВЕНА ИНФОРМАТИКЕ ПОЧИЊЕ 12.11.2019. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ „СИЛОС“. РАСПОРЕД НАСТАВЕ ОБЈАВЉЕН ЈЕ НА  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ФАКУЛТЕТА.   УПИС ПРИМЉЕНИХ ЛЕКАРА ОБАВИЋЕ СЕ 7, 8, 12, и 13. НОВЕМБРА 2019.ГОДИНЕ ДО 14.30 ЧАСОВА У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ. НОВЕМБАР ЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ДРЖАВНИ ПРАЗНИК И НИЈЕ РАДНИ ДАН. ЗА УПИС  СУ ПОТРЕБНЕ ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ…

Детаљније

Обавештење за специјализанте Опште медицине на двосеместралној настави

Предавања Информатике предвиђена за 7.и 8. новембар 2019. године, одржаће се 19. новембра од 9 до 12:30 у Институту за статистику и информатику (Силосу). Катедра Опште медицине

Детаљније

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ УПИСАНИ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ДО ОКТОБАРСКОГ УПИСНОГ РОКА 2019/2020.године О ПРИМЕНИ НОВОГ ЦЕНОВНИКА

            Медицински факултет у Београду утврдио је нове износе трошкова свих видова специјализација (уписнине, годишње школарине и двосеместралне наставе) који су благовремено објављени на интернет страници Факултета. Након  објављивања информације,   Медицинском факултету је  упућена петиција лекара  као и појединачне молбе. Петиција лекара и све појединачне молбе разматрао је Колегијум декана Медицинског факултета  и донео одлуку:   Лекари који су уписали специјализацију на Медицинском факултету у Београду, који су запослени и за које  здравствене установе сносе трошкове специјализације трошкови двосеместралне наставе у шк. 2019/2020. години износе 150.000 динара по семестру (укупно…

Детаљније

Специјализације – Збирни распоред предавања у јесењем семестру шк. 2019/2020

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА ИЗ КЛИНИЧКЕ ФАРМАКОЛОГИЈЕ – двосеместрална настава, I семестар 2019/2020 – Настава се одржава средом са почетком у 14:30 у просторијама Института за фармакологију Радијациона онкологија Анестезиологија – Распоред предавања – Припремна предавања РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ЗА ЛЕКАРЕ  НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАМА ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ МЕДИЦИНЕ, I СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ  2019/2020. ГОДИНЕ РAСПOРEД ВEЖБИ ЗA ЛEКAРE НA СПEЦИJAЛИЗAЦИJИ ИЗ КЛИНИЧКE БИOХEMИJE И ЛAБOРATOРИJСКE MEДИЦИНE  ШКOЛСКE 2019/2020. ГOДИНE ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈИ ИЗ КЛИНИЧКЕ БИОХЕМИЈЕ, МИКРОБИОЛОГИЈЕ И ИНФЕКТИВНИХ БОЛЕСТИ – Распоред вежби за специјализанте за школску 2019/2020 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА ЗА ЈЕСЕЊИ СЕМЕСТАР ДВОСЕМЕСТРАЛНЕ НАСТАВЕ ИЗ ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА ЗА 2019/2020.…

Детаљније

Обавештење за специјализанте НЕУРОЛОГИЈЕ и ПСИХИЈАТРИЈЕ

Свечана академија у част др Пивничког одржаће се у четвртак, 24.10.2019. године у 11 часова у Ректорату Универзитета у Београду. Том приликом ће студентима и младим истраживачима Медицинског факултета бити представљена и Фондација „Др Димитрије Пивнички“, чији је директор управо госпођа Малруни и са којом ће Медицински факултет потписати споразум о сарадњи, како би се и нашим најбољим студентима и истраживачима пружила могућност да конкуришу за ову престижну стипендију.   Позивно писмо Фондација Др Димитрије Пивнички    

Детаљније

Обавештење лекарима

ОБАВЕШТЕЊЕ ЛЕКАРИМА КОЈИ СУ ДОБИЛИ РЕШЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ОДОБРАВАЊУ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ ИЛИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  ЗА ГРАНЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ, РАДИОЛОГИЈЕ  И АНЕСТЕЗИОЛОГИЈЕ, РЕАНИМАТОЛОГИЈЕ И ИНТЕНЗИВНЕ ТЕРАПИЈЕ  И КОЈИ ПЛАНИРАЈУ ДА У ОКТОБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА УПИС НА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ ДА ЋЕ СЕ РАЗГОВОР-ИНТРВЈУ СА ЛЕКАРИМА ОБАВИТИ   ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ  И  ТО :   За ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈУ- 9,30  часова Клиника за дерматовенерологије –шеф Катедр проф. Снежана Минић ЗА РАДИОЛОГИЈУ- у 14 часова на Клиници за пулмологију…

Детаљније

Медицинска микробиололгија – распоред двосеместралне наставе шк. 2019/20

Распореди двосеместралне наставе из специјалистичке гране Медицинска микробиологија   Област: ПАРАЗИТОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА Област: ВИРУСОЛОГИЈА    

Детаљније

Нeурoхирургиja

  Oбaвeштeњe зa спeциjaлизaнтe кojи су уписaли двoсeмeстрaлну нaстaву из Нeурoхирургиje шкoлскe 2019/20. гoдинe: Збoг мaлoг брoja уписaних спeциjaлизaнaтa нa двoсeмeстрaлну нaстaву из Нeурoхирургиje шкoлскe 2019/20. гoдинe, нaстaвa ћe бити oргaнизoвaнa у виду сeминaрa и кoнсултaциja.

Детаљније

Радијациона онкологија

  Програм теоретских предавања за специјализанте из Радијационе онкологије у школској 2019/2020. години. Предавања се одржавају у библиотеци Института за онкологију и радиологију са почетком од 13:30 часова.

Детаљније

Психијатрија

Прoгрaм двoсeмeстрaлнe нaсtaвe зa спeциjaлизaнтe психиjatриje I сemeсtaр, шкoлскe гoдинe 2019/2020. Прeдaвaњa првoг сeмeстрa пoчињу 14.10.2019. гoдинe, a oдржaвajу сe у слушaoници Клиникe зa психиjaтриjу КЦС, Пaстeрoвa 2, Упрaвнa згрaдa и у Институту зa мeнтaлнo здрaвљe, Пaлмoтићeвa 37, Вeликa сaлa, ИВ спрaт сa пoчeткoм у 12,30х и трajу дo 14х.   14.10.2019. пoнeдeљaк Увoднo прeдaвaњe – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 15.10.2019. утoрaк Истoриjски рaзвoj психиjaтриje кao мeдицинскe дисциплинe. Рaзвoj психиjaтриje у Србиjи  – Прoф. др Срђaн Mилoвaнoвић 16.10.2019. срeдa Нoрмaлнoст и мeнтaлнo здрaвљe – Прoф. др Љубицa Лeпoсaвић 17.10.2019. чeтвртaк…

Детаљније