Допуњено обавештење изборног предмета ”Дијагностичке и терапијске ендоскопске методе у дигестивној хирургији и урологији”

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   Обавештавам студенте V године изборног предмета ”Дијагностичке и терапијске ендоскопске методе у дигестивној хирургији и урологији” да ће се испитни тест одржати у петак, 29.05.2020. у амфитеатру Клинике за урологију, КБЦ ”др Драгиша Мишовић”   у 10.часова Са собом понети индекс и испитну пријаву   Према Одлуци Деканског колегијума од 19.05.2020. студенти су дужни да носе маске током испита. У колико студенти немају маске могу се јавити Љиљани Марчетић, скеретару н.б. ”др Драгиша Мишовић” на телефон 0648368080 која ће им…

Детаљније

Oбaвeштeњe – Избoрнa нaстaвa зa студeнтe X сeмeстaр – MOНИTOРИНГ

Плaнoм рaдa зa рeaлизaциjу избoрнe нaстaвe зa студeнтe X сeмeстрa, сeминaрa „ Moнитoринг“, прeдвиђeнo je дa пoрeд крaтких увoдних прeдaвaњa, студeнти oвлaдajу jeднoстaвним прoцeдурaмa нeинвaзивнoг и инвaзивнoг мoнитoрингa. Дa сe уз бoлeсничку пoстeљу, у рaзличитим клиничким сцeнaриjимa упoзнajу сa знaчajeм хeмoдинaмскoг и укупнoг мoнитoрингa и нaучe тумaчeњe хeмoдинaмских пaрaмeтaрa и лaбoрaтoриjских рeзултaтa. Кaкo je спрoвoђeњe oвaквoг видa нaстaвe, у oвим oкoлнoстимa, нeизвoдљивo нaстaвa ћe сe рeaлизoвaти уз пoмoћ прeзeнтaциja увoдних прeдaвaњa (у прилoгу http://reticulum.med.bg.ac.rs/moodle/course/view.php?id=2042 ). Студeнти трeбa дa нaпишу, крaткe, прeглeднe  сeминaрскe рaдoвe (3 -5 стрaнa) и дoстaвe их дo…

Детаљније

Изборна настава – Неурохирургија – Измена

ОБАВЕШТЕЊЕ Студенти, из свих група, који долазе на Клинику за неурохирургију по потпис из Изборног предмета, треба да се јаве главној сестри Клинике и секретарици Жани Ђурић у понедељак 25.05.2020. у 09 часова. Потписане индексе добијају у току недеље, по договору са Професором. Жана Ђурић          

Детаљније

Изборна настава Физикална терапија бола

Студенти који су пријавили изборну наставу Физикална терапија бола, треба да дођу 25.05.2020.године у 9 часова у Амфитеатар Клинике за рехабилитацију  „Др.Мирослав Зотовић“,  Сокобањска 13, да понесу индексе,  пријава и претходно прегледане и одобрене симинарске радове,  ради добијања потписа.

Детаљније

Изборна настава – Друга хируршка клиника

ОБАВЕШТЕЊЕ   Студенти, који су имали Изборну наставу на Другој хируршкој клиници, требају донети индекс и белу попуњену пријаву у понедељак 25.05. 2020. године у 09h. Индекс могу преузети у уторак 26.05.2020.године. У 09h секретарица Базе, Слађана Вуковић ће сачекати студенте испред техничког улаза, како би преузела индексе и пријаве.   Слађана Вуковић 066/83-02-063      

Детаљније

Обавештење за студенте 10. семестра – Изборни предмет: Тумори плућа

Студенти 10. семестра који у су у летњем семестру 2019/2020. године пријавили изборни предмет: Тумори плућа, да ураде семинарске радове до 31.05.2020. године и пошаљу на мејл: grudna.hirurgija@kcs.ac.rs, са следећим темамама:   1. Шијан Ђуро -⁠ Класификација, процена стадијума карцинома плућа; 2. Јосиповић Вишња -⁠ Клиничка слика карцинома плућа; 3. Курсулић Никола -⁠ Методе испитивања тумора плућа; 4. Живановић Филип -⁠ Методе лечења карцинома плућа; и 5. Ивановић Лазар -⁠ Бенигни тумори плућа и карциноиди плућа.   Препоручене референце: 1. Уџбеник 2. Грудна хирургија, Јаковић и сарадници, Медицински факултет Универзитета…

Детаљније

Изборна настава Физијатријско лечење пострауматских стања код деце

Изборна настава Физијатријско лечење пострауматских стања код деце, који држи Проф. др Ивана Петронић Марковић, ће се одржати 29.05.2020. године са почетком у 9 часова у просторији кабинета Проф. Петронић Универзитетске дечје клинике, Тиршова бр.10.

Детаљније

Изборна настава Значај рехабилитације у стратегији превенције и лечења особа са остеопорозом

Изборна настава Значај рехабилитације у стратегији превенције и лечења особа са остеопорозом , који држи Проф. др Милица Лазовић, ће се одржати 26.05.2020. године са почетком у 10,30 часова у Амфитеатру Института за рехабилитацију, Сокобањска 17.      

Детаљније

Изборни предмет „Имунопатогенеза и дијагноза гломеруларних болести које се манифестују нефритичким синдромом” – ОБАВЕШТЕЊЕ

Obaveštavamo studente koji pohađaju izborni predmet „Imunopatogeneza i dijagnoza glomerularnih bolesti koje se manifestuju nefritičkim sindromom”, da će se nastava realizovati kao seminarska nastava. Predavanja se nalaze na portalu on line nastave Fakulteta u okviru predmeta Patologija. Studenti treba da se jave na email: patologija.iasi@gmail.com do nedelje 26.04.2020. godine, nakon čega će im biti dodeljene teme za seminarske radove koje treba da napišu i poslata dodatna literatura. Seminarske radove treba poslati najkasnije do nedelje 03.05.2020. godine na mail: patologija.iasi@gmail.com.   Rukovodioci izbornog predmeta Prof. dr S. Radojević-Škodrić Doc. dr Lj.…

Детаљније