Потврда изласка на испит из предмета Клиничка микробиологија – ЈАНУАРСКИ испитни рок школске 2020/2021.

Клиничка микробиологија – потврда изласка на испит у ЈАНУАРСКОМ испитном року   Потврда изласка на испит из предмета Клиничка микробиологија у ЈАНУАРСКОМ испитном року школске 2020/2021. обављаће се онлајн путем линка https://forms.gle/9igYi8b8nSzbEyeL9 Право изласка на испит имају студенти који су положили све испите из III године укључујући Фармакологију и Интерну пропедевтику. За пријаву је неопходно да студент са свог Google налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити до среде 20.01.2021., накнадне пријаве неће бити уважене. Испит у виду теста одржаће се у ПОНЕДЕЉАК 01.02.2021. у…

Детаљније

Клиничка микробиологија – потписивање индекса

Сви студенти који нису добили потпис из Клиничке микробиологије неопходно је да донесу индексе у понедељак, 11. јануара 2021. године између 12 и 13 часова у канцеларију секретара Института за микробиологију и имунологију. Потписани индекси се могу преузети 13. јануара од 10 до 13 часова

Детаљније

Микробиологија – Важно обавештење за групу IV-5b и I-3a / I-3b и II-1а

Важно обавештење за групу II-1а (10. новембар 2020) Обзиром на постојање студената оболелих од КОВИД-19 у овој групи, неопходно је да све колеге из групе II-1а до даљњег не долазе на наставу на Институт за микробиологију и имунологију. Важно обавештење за групу IV-5b (10. новембар 2020) Обзиром на постојање студената оболелих од КОВИД-19 у овој групи,  неопходно је да све колеге из групе IV-5b до даљњег не долазе на  наставу на Институт за микробиологију и имунологију. Обзиром да је  један студент из групе I, подгрупа 3а, са доказаном  COVID-19 инфекцијом,…

Детаљније

Испит Клиничке микробиологије у новембарском испитном року

Студенти који су пријавили испит из Клиничке микробиологије у новембарском испитном року, потврђују излазак на испит слањем маил-а асс. др Душану Кекићу (dusan_vk@yahoo.com ) до петка 13.11.2020. године у 12 часова. Студентима ће у одговору стићи термин и локација полагања испита. Испит је заказан за понедељак 16.11.2020. године.    

Детаљније

Распоред студената по групама из предмета Клиничка микробиологија у школској 2020/2021. години

Распоред студената по групама из предмета Клиничка микробиологија у школској 2020/2021. години   Настава из предмета Клиничка микробиологија за студенте четврте године у школској 2020/2021. биће организована на платформи Ретикулум у периоду од 02.11. – 04.12.2020. Детаљан распоред студената по групама можете преузети ОВДЕ. Током трајања курса наведени наставници ће у оквиру своје групе пратити предвиђене активности студената. Моле се студенти који се до сада нису пријављивали на Ретикулум да то учине најкасније до среде 21.10.2020. како би могли бити уписани на онлајн курс из Клиничке микробиологије и распоређени у…

Детаљније

Пoтврдa испитa Клиничкe микрoбиoлoгиje у oктoбaр 2 испитнoм рoку

Студeнти кojи су приjaвили испит из Клиничкe микрoбиoлoгиje у oктoбaрскoм 2 рoку, пoтврђуjу излaзaк нa испит слaњeм мaил-a aсс. др Душaну Кeкићу ( dusan_vk@yahoo.com ) дo чeтврткa 08.10.2020. гoдинe у 12 чaсoвa. Студeнтимa ћe у oдгoвoру стићи тeрмин и лoкaциja пoлaгaњa испитa. Испит je зaкaзaн зa пoнeдeљaк 12.10.2020. гoдинe.  

Детаљније

Клиничка микробиологија – обавештење о почетку наставе у школској 2020/2021.

Клиничка микробиологија – обавештење о почетку наставе у школској 2020-2021

Детаљније

Обавештење за студенте Клиничка микробиологија – октобарски испитни рок 2020/2021

Клиничкa микрoбиoлoгиja oктoбaрски испитни рoк 2019/2020   Испит у виду тeстa  23.9.2020. у 10часова aмфитeaтaр Пaтoлoгиja   Рeзултaти 23.9.2020. у 13часова нa oглaсaнoj тaбли Институтa и нa сajту фaкултeтa   Увид у тeстoвe 23.9.2020 у 13:15-13:30 у вeжбaoници брoj 1 (дoњa сaлa) Институтa зa микрoбиoлoгиjу и имунoлoгиjу (aсист. др Дaниjeлa Mиљaнoвић) Уписивaњe рeзултaтa испитa кoд нaстaвникa 24.9.2020. у 10часова изузeв кoд слeдeћих нaстaвникa кojи су дaли нoвe тeрминe:   Прoф.др Ивaнa Лaзaрeвић  24.09.2020. 9:30-10:00   Moлимo Вaс дa нa испит пoнeсeтe бeлe пoпуњeнe приjaвe и у гoрњeм дeснoм углу нaпишeтe…

Детаљније

Клиничка микробиологија – потврда изласка на испит у oктобарском испитном року

Потврда изласка на испит из предмета Клиничка микробиологија у oктобарском испитном року школске 2019/2020. обављаће се онлајн путем линка https://forms.gle/hww81hWJAsjd1isV7. За пријаву је неопходно да студент са свог Google налога попуни упитник који је доступан на линку. Испит је могуће потврдити до понедељка 21.09.2020. најкасније до 15 часова. Накнадне пријаве неће бити уважене. Испит у виду теста одржаће се 23.09.2020. у периоду од 10-11 часова. Распоред студената по амфитеатрима биће истакнут на сајту факултета након потврде испита. Студенти су дужни да на испит донесу медицинску маску, као и адекватно попуњену…

Детаљније