Интерна медицина – Изборна настава у VIII семестру

  1. САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА ИСХЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА Проф.др Ана Ђ.Дикић Доц.др.Дејан Орлић Поликлиника КЦС skali.ana7@gmail.com, orlicmail@yahoo.com 2. САВРЕМЕНА ТЕРАПИЈА ИСХЕМИЈСКЕ БОЛЕСТИ СРЦА Проф.др Синиша СтојковићБелеслин Бранко Поликлиника КЦС gorastan@sbb.rs, branko.beleslin@gmail.com 3. ПРЕГЛЕД БОЛЕСНИКА СА СРЧАНИМ МАНАМА Доц Данијела Замлакар Трифуновић кардиологија поликлиника КЦС danijelatrif@gmail.com 4. ПРОЦЕНА И КОНТРОЛА АРТЕРИЈСКОГ ПРИТИСКА Проф.др Весна Стојанов поликлиникаКЦС центар за хипертензију stojanovves@eunet.rs 5. ЕРГОСПИРОМЕТРИЈА У ПРОЦЕНИ ФУНКЦИОНАЛНОГ КАПАЦИТЕТА КОД СРЧАНИХ БОЛЕСНИКА Доц.др Ивана Недељковић- кардиологија поликлиника КЦС ivananedeljkovic@yahoo.com 6. ЗАПАЉЕНСКЕ БОЛЕСТИ ЦРЕВА Доц.др Александра Сокић-Милутиновић-поликлиника КЦС asokicmilutinovic@gmail.com 7. УЛТРАСОНОГРАФИЈА У ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈИ Настава се оджава…

Детаљније

Катеда за психијатрију-Обавештење за студенте који су накнадно распоређени на Изборну наставу

OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE КOJИ СУ НAКAДНO РAСПOРEЂEНИ НA ИЗБOРНУ НAСTAВУ ИЗ ИЗБOРНOГ ПРEДMETA У OРГAНИЗAЦИJИ КATEДРE ЗA ПСИХИJATРИJУ   Пoштoвaни студeнти,   Љубaзнo вaс мoлимo дa пoтврдe кoje стe дoбилa из Студeнтскe службe MФУБ у вeзи сa нaкнaдним рaспoрeђивaњeм зa Избoрнe прeдмeтe у oргaнизaциjи Кaтeдрe зa психиjaтриjу, дoстaвитe нa мejл psihijatrija.sekretar@med.bg.ac.rs. У вeзи сa oрaнизoвaњeм нaстaвe, мoлимo вaс дa прaтити сajт MФУБ и Рeтикулум. Хвaлa вaм нa рaзумeвaњу и сaрaдњи. Кaтeдрa зa психиjaтриjу      

Детаљније

Енглески Језик 3, Енглески Језик 4 и Енглески Језик 5

Увидом у спискове за изборну наставу на предметима Енглески језик 3, Енглески језик 4 и Енглески језик 5 у летњем семестру 2020/21, установили смо да се понављају нека имена из зимског семестра 2020/21. У студентској служби нам је речено да је неопходно да се студенти који су у летњем семестру распоредјени на исти изборни предмет који су слушали у зимском семестру обрате студентској служби са молбом да им се додели нови предмет. У наставку су наведени бројеви индекса студената којима је додељен предмет који су већ слушали: Енглески језик 3–…

Детаљније

Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и  терапијски  третман

Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и  терапијски  третман   Потписивање индекса обавиће се у СРЕДУ, 10.02.2021. у 10 часова колегама који су уредно похађали наставу.   Ради поштовања епидемиолошких мера, молимо Вас да један студент испред улаза у зграду прикупи све индексе и да само тај студент уђе код професора и да донесе на потпис индекс и испитне пријаве.   По потпис долазите на Клинику за психијатрију КЦС, Пастерова 2, Београд. Неопходно је да уредно попуните испитну пријаву и индекс.  Након добијеног потписа долазите по истом принципу у Институт за ментално…

Детаљније

Катедра за психијатрију-Обавештење-Потписивање индекса-Изборни предмет-Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и терапијски третман

Катедра за психијатрију_Обавештење_Потписивање индекса_Изборни предмет_Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и терапијски третман

Детаљније

Обавештење у вези са потписивањем индекса за изборни предмета Злостављање и занемаривање, у организације Катедре за психијатрију

OBAVEŠTENJE – POTPISAVANJE INDEKSA (treći termin za potpisivanje) ZLOSTAVLJENJE I ZANEMARIVANJE   Potpisivanje indeksa obaviće se u ČETVRTAK, 04.02.2021. godine u 12.30 časova, kolegama koji su uredno pohađali nastavu.   Po potpis dolazite u Institut za mentalno zdravlje, Milana Kašanina 3, Prvi sprat, soba br. 3. Neophodno je da uredno popunite ispitnu prijavu i indeks – naziv predmeta Zlostavljanje i zanemarivanje; rukovodilac predmeta: prof. dr Milica Pejović Milovančević   Obavezno je pridržvanje svih preporučenih epidemioloških mera.     Prof. dr Milica Pejović Milovančević Rukovodilac Predmeta  

Детаљније

Изборни предмети Катедре хуманистичких наука – термин испита

Испити из изборних предмета Катедре хуманистичких наука (Комуникација у медицини; Медицина, спорт, биоетика; Биоетика 3; Биоетика 4), а за студенте који су их слушали у периоду до почетка пандемије, одржаће се у уторак 26.01.2021.год., у 10х, у амфитеатру Силос Института за социјалну медицину. Студент је у обавези да на испит донесе и попуњену папирну пријаву за испит. Молимо студенте да се придржавају епидемиолошких мера, прописаних ради заштите од ЦОВИД-19 инфекције. Катедра хуманистичких наука

Детаљније

Обавештење у вези са потписивањем индекса за изборни предмета Анксиозни поремећаји – клиничка слика, дијагноза и терапијски третман, у организације Катедре за психијатрију

OBAVEŠTENJE – POTPISAVANJE INDEKSA    Anksiozni poremećaji – klinička slika, dijagnoza i  terapiјski  tretman     Potpisivanje indeksa obaviće se u PONEDELJAK, 18.01.2021. u 10 časova kolegama koji su uredno pohađali nastavu. Radi poštovanja epidemiolških mera, molimo da sutedent pod rednim brojem 1, donese na potpis indeks i ispItne prijave kolega od rednog broja 1 do rednog broja 15 upisanih na Izbornu nastavu, a da kolega pod rednim brojem 16 da donese na potpis indeks i ispitne prijave kolega od rednog broja 16 do rednog broja 30. Po potpis dolazite na…

Детаљније

Почетак изборне наставе: Имунизација за VII семестар

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА, ВЕЖБИ И СЕМИНАРА ЗА ИЗБОРНУ НАСТАВУ ИЗ ИМУНИЗАЦИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ IV ГОДИНЕ (VII СЕМЕСТАР) ШК. 2020/2021. ГОДИНЕ      

Детаљније

ИНТЕРНА- Изборна настава – 7. семестар школска 2020-2021 година

Поштовани студенти шаљемо Вам е-mail наставника који су одговорни за Изборне наставе, које сте одабрали. Ваша је обавеза да их контактирате у вези спровођења Изборне. Шеф Катедре интерне медицине проф.др Миодраг Н.Крстић   Прилог: е-mail наставника   Dragi studenti pogrešio sam u adresama.Molimo, ovo su adrese nastavnika na koje čete se javljati u vezi izborne.oprostite – prof.dr VESNA STOJANOV   stojanovves@gmail.com – prof.dr  IVANA NEDELJKOVIĆ  ivannanedeljkovic@yahoo.com PROF.DR PREDRAG MILJIC  predragmiljic@ yahoo.com JAVITI SE NA OVAJ MEIL NASTAVNUKU ZA IZBORNU Slobodan Petrović Katedra Interne medicine    

Детаљније