ОКП1 – Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Р, С, Т, Ћ, У, Ф, Х, Ц, Ч, Џ, Ш  донесете индекс у понедељак 15.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1. Такође обавештење се односи и на студенте енглеске наставе. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике и потпис наставника у картону. На улазу у…

Детаљније

ОКП 1 – Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Е, Ж, З, И, Н, Њ, О, П донесете индекс у понедељак 08.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике и потпис наставника у картону. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и…

Детаљније

ОКП 1

Поштовани студенти, Молим Вас да сви Ви који имате презиме са почетним словима Ђ, Ј, К, Л, И М донесете индекс у понедељак 01.03.2021. Обавештење се односи на студенте са завршеним вежбама ОКП 1. Молим Вас да у индекс упишете назив предмета, попуните пријаву и ставите је на страницу где сте уписали предмет. Плави картон стављате у индекс одмах испод насловне странице. Индекс и картон морају имати Ваше слике. На улазу у Клинику се налази кутија у коју ћете оставити тако спремљен индекс и доћи по исти крајем седмице.  …

Детаљније

ОКП I

Обавештење Студенти који су завршили вежбе из предмета ОКП1 и чије презиме почиње на слово А, Б, В, Г и Д потребно је да донесу индексе са попуњеним белим пријавама и потписаним картонима у понедељак 22.02.2021 г. на Клинику за неурохирургију код главне сестре Клинике Жане Ђурић у 12h. На улазу се обратите портиру и сачекати даља упутства.   Технички секретар предмета ОКП I Жана Ђурић    

Детаљније

ОКП I и ОКП II – Потпис за оверу семестра

ОБАВЕШТЕЊЕ Студенти ОКП I и ОКП II могу узимати потписе за оверу семестра код наставника који су им држали наставу, по наставним базама На Другој хируршкој клиници можете донети индексе у понедељак 04.01.2021. године у периоду од 10 – 12h. Скупите индексе и јавите се секретарици Слађани Вуковић на тел: 066/8302063. На наставној бази КБЦ Др Драгиша Мишовић, можете скупити индексе и однети секретарици Љиљи сваког радног дана од 07 – 15h.

Детаљније

ОКП I и ОКП II

Студенти који имају наставу на наставним базама које су тренутно COVID болнице, неће имати наставу до даљњег. Након изласка ових болница из COVID система,  настава ће бити надокнађена.   Одговорни наставник за предмете ОКП I и ОКП II Проф. др Даница Грујичић      

Детаљније

ОКП1 и ОКП2

Пoштoвaни, Прoф. Д. Груjичић  je уз сaглaснoст  Meдицинскoг фaкултeтa, дoнeлa  слeдeћу oдлуку: збoг прeтвaрaњa бoлницa у covid бoлницe a при тoм су и нaстaвнe бaзe, дa прeрaспoдeлимo студeнтe из covid бoлницa у бaзe кoje су прeoстaлe, oвo oбaвeштeњe сe oднoси  нa студeнтe OКП1 И OКП2. Хвaлa нaстaвним бaзaмa  нa сaрaдњи.   Студeнти из КБЦ  Зeмун у Ургeнтни Цeнтaр КЦС КБЦ Дрaгишa Mишoвић  у  Прву хируршку КЦС   С пoштoвaњeм, Жaнa Ђурић, г.с. Клиникe зa нeурoхирургиjу-тхe.сeкрeтaр зa нaстaву      

Детаљније

ИЗОЛАЦИЈА -НАСТАВНА БАЗА ДРУГА ХИРУРШКА КЛИНИКА

OBAVEŠTENJE Studenti prve, druge i pete godine, koji praktičnu nastavu imaju na Drugoj hirurškoj klinici, iz predmeta Hirurgija sa anesteziologijom i OKP I i II, a na spisku su, potrebno je da se jave OBAVEZNO sekretarici Slađani Vuković na tel: 066/8302063. Studenti, koji su bili u kontaktu sa nastavnim saradnicima ass. dr Aleksandar Đorđević i ass. dr Duško Terzić biće u izolaciji narednih 15 dana, jer su isti pozitivni na COVID 19. Radi evidencije i opravdanog izostanka, moli Vas da mi se što pre javite. O terminu nadoknade vežbi, obavestićemo Vas.  …

Детаљније