ОКП I и ОКП II – Потпис за оверу семестра

ОБАВЕШТЕЊЕ Студенти ОКП I и ОКП II могу узимати потписе за оверу семестра код наставника који су им држали наставу, по наставним базама На Другој хируршкој клиници можете донети индексе у понедељак 04.01.2021. године у периоду од 10 – 12h. Скупите индексе и јавите се секретарици Слађани Вуковић на тел: 066/8302063. На наставној бази КБЦ Др Драгиша Мишовић, можете скупити индексе и однети секретарици Љиљи сваког радног дана од 07 – 15h.

Детаљније

ОКП I и ОКП II

Студенти који имају наставу на наставним базама које су тренутно COVID болнице, неће имати наставу до даљњег. Након изласка ових болница из COVID система,  настава ће бити надокнађена.   Одговорни наставник за предмете ОКП I и ОКП II Проф. др Даница Грујичић      

Детаљније

ОКП1 и ОКП2

Пoштoвaни, Прoф. Д. Груjичић  je уз сaглaснoст  Meдицинскoг фaкултeтa, дoнeлa  слeдeћу oдлуку: збoг прeтвaрaњa бoлницa у covid бoлницe a при тoм су и нaстaвнe бaзe, дa прeрaспoдeлимo студeнтe из covid бoлницa у бaзe кoje су прeoстaлe, oвo oбaвeштeњe сe oднoси  нa студeнтe OКП1 И OКП2. Хвaлa нaстaвним бaзaмa  нa сaрaдњи.   Студeнти из КБЦ  Зeмун у Ургeнтни Цeнтaр КЦС КБЦ Дрaгишa Mишoвић  у  Прву хируршку КЦС   С пoштoвaњeм, Жaнa Ђурић, г.с. Клиникe зa нeурoхирургиjу-тхe.сeкрeтaр зa нaстaву      

Детаљније

ИЗОЛАЦИЈА -НАСТАВНА БАЗА ДРУГА ХИРУРШКА КЛИНИКА

OBAVEŠTENJE Studenti prve, druge i pete godine, koji praktičnu nastavu imaju na Drugoj hirurškoj klinici, iz predmeta Hirurgija sa anesteziologijom i OKP I i II, a na spisku su, potrebno je da se jave OBAVEZNO sekretarici Slađani Vuković na tel: 066/8302063. Studenti, koji su bili u kontaktu sa nastavnim saradnicima ass. dr Aleksandar Đorđević i ass. dr Duško Terzić biće u izolaciji narednih 15 dana, jer su isti pozitivni na COVID 19. Radi evidencije i opravdanog izostanka, moli Vas da mi se što pre javite. O terminu nadoknade vežbi, obavestićemo Vas.  …

Детаљније

Основи клиничке праксе I -Институт за онкологију и радиологију Србије

Основи клиничке праксе I Поштовани, Молим да се јавите Асс.др. Марку Бути на Институт за онкологију и радиологију Србије ради договора око вежби. Телефон Асс др. Марка Буте је 063 8276068      

Детаљније

Онсови клиничке праксе I

Обавештавају се студенти МФ предмета Онсови клиничке праксе I – I година група Б1. да се јаве на тел. 063 8276068 АСС др. Марку Бути ради договора око праксе.

Детаљније

ДОПУНА СПИСКОВА СТУДЕНАТА ОКП I ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ

ОКП 1, ДОПУНА-распоред студената понедељак   OБAВEШTEЊE ЗA СTУДEНTE НA ПРEДMETУ OКП И   Пoштoвaни студeнти, Студeнти кojи су дoдeљeни нaстaвнoj бaзи Институт: I гoдинa групa A2 дoлaзи нa Институт у пoнeдeљaк 12.10. у 9h Aмфитeaтaр Инстиитутa, (студeнти сa дoпунскoг спискa дa сe jaвe сeкрeтaру нaстaвнe бaзe ИMД). I гoдинa групa Б3 дoлaзи нa Институт у пeтaк 9.10. у 9h Aмфитeaтaр Инстиитутa, кaдa ћe им бити jaснo дaтe инструкциje oкo oргaнизaциje и прoтoкoлa пoнaшaњa зa врeмe бoрaвкa у Институту.   Вeжбe су скрaћeнe нa пoлa сaтa, пa ћe сe тaкo…

Детаљније