Рaспoрeд oбaвљaњa спeциjaлистичкoг стaжa зa лeкaрe Гинeкoлoгиje и aкушeрствa кojи су спeциjaлистичкe студиje уписaли у oктoбaрскoм уписнoм рoку 2021. гoдинe

  Бojaнa Joвaнoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Maриja Жуjoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Кaтaринa jeшић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Рaнкa Бeгић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Taмaрa Кнeжeвић OБ Лoзницa Mиркo Maшић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Бoгдaн Maркoвић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Jeлeнa Илић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Jaсминa Гaврилoвић Гинeкoлoшкo-aкушeрскa клиникa „Нaрoдни фрoнт“ Ивaнa Филимoнoвић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Дaркo Maтoвић OБ Пoжaрeвaц Mилa Jeлић OБ Чaчaк Aлeксaндрa Aндрejић Унивeрзитeтски клинички цeнтaр, Клиникa зa гинeкoлoгиjу и aкушeрствo Нeмaњa…

Детаљније

ДР МАРКО СТАНКОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР МАРКО СТАНКОВИЋ бранити рад под називом „ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕЊЕ ХРОНИЧНЕ ТОТАЛНЕ ОКЛУЗИЈЕ ПОТКЉУЧНЕ АРТЕРИЈЕ“ дана 06.12.2021. године са почетком у 9 часова у слушаоници на II спрату  Деканата Факултета.  

Детаљније

ДР ВЛАДИМИР ДЕДОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ВЛАДИМИР ДЕДОВИЋ  бранити рад под називом: „УТИЦАЈ ИНДЕКСА ТЕЛЕСНЕ МАСЕ НА МОРТАЛИТЕТ И КРВАРЕЊЕ КОД БОЛЕСНИКА СА АКУТНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЛЕЧЕНИХ ПРИМАРНОМ ПЕРКУТАНОМ КОРОНАРНОМ ИНТЕРВЕНЦИЈОМ“ дана 17.11.2021. године са почетком у 10 часова у слушаоници последипломске наставе  Деканата Факултета.

Детаљније

ДР ИВОНА РИСОВИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ИВОНА РИСОВИЋ  бранити рад под називом: „ЕФЕКАТ ДОДАВАЊА АГОНИСТЕ РЕЦЕПТОРА ЗА ГЛУКАГОН-СЛИЧАН ПЕПТИД НА ГЛИКОРЕГУЛАЦИЈУ, ИНДЕКС ТЕЛЕСНЕ МАСЕ И УЧЕСТАЛОСТ ХИПОГЛИКЕМИЈЕ КОД ОБОЛЕЛИХ ОД ДИАБЕТЕС  MELLITUSA ТИП 2 НА ТЕРАПИЈИ МЕТФОРМИНОМ И ДУГОДЕЛУЈУЋИН ИНСУЛИНСКИМ АНАЛОГОМ“ дана 23.11.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе  Деканата.  

Детаљније

ДР ЈЕЛЕНА СТОЈИЋ ВУЧИНИЋ

Обавештавамо Вас да ће ДР ЈЕЛЕНА СТОЈИЋ ВУЧИНИЋ  бранити рад под називом: „ХЕМОДИНАМСКА СТУДИЈА ПОРТНОГ СИСТЕМА КОД БОЛЕСНИКА СА КРВАРЕЋИМ ВАРИНКСИМА ЈЕДЊАКА“ дана 22.11.2021. године са почетком у 11 часова у слушаоници последипломске наставе  Деканата Факултета.

Детаљније

Конкурс за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић

Задужбина Љубице М. Здравковић Одлука о расписивању Конкурса за доделу стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2021/22. годину  Пријава  Изјава  Рок за подношење пријава је од 15. новембра до 15. децембра 2021.године.  

Детаљније

Обавештење о колоквијуму из Дерматовенерологије

КОЛОКВИЈУМ ИЗ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ     КОЛОКВИЈУМ ИЗ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ у првој или другој недељи децембра (датум ће бити накнадно објављен) Колоквијум ће се полагати у форми теста у термину  када се одржавају вежбе, код наставника/сарадника који води вежбе. Колоквијум ће садржати  10 питања: седам  из дерматологије и три из области венерологија. Свако питање доноси 2 бода тако да је максималан број бодова на колоквијуму 20 ОБЛАСТИ КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОБУХВАЋЕНЕ УСМЕНИМ КОЛОКВИЈУМОМ: 1.    Eflorescencije 2.    Нежељене реакције на лекове (Egzantemi, Erythema exsudativum multiforme,  Toksična epidermalna nekroliza, Erythema fixum,…

Детаљније