Специјалистицке академске студије – уписани шк. 2020/21. године.

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2020/21. године   Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 05.11. – 12.11.2021. године. Услови за оверу другог семестра : одслушана настава другог семестра што потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру положени сви испити привог и другог семестра одобрена теме за израду рада   За оверу приложити: индекс са потписима одслушане наставе предмета другог семестра семестрални лист попуњен према индексу за други семестар   Студенти који нису одбранили рад до 30.09.2021.године обнављају упис године студија – уписују…

Детаљније

Специјалистицке академске студије – уписани шк. 2019/20. године

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2019/20. године   Обавештавамо студенте специјалистичких академских студија који су своје студије уписали шк 2019/20. године а у школској 2020/21. години обновили упис године, да могу своје студије завршити – одбранити рад до 30.09.2022.године. Студент има право да поднесе молбу да му се продужи рок за одбрану завршног академског специјалистичког рада за 12 месеци – до 30.09.2022. године. То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен…

Детаљније