Специјалистицке академске студије – уписани шк. 2019/20. године

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија уписаних шк 2019/20. године

 

Обавештавамо студенте специјалистичких академских студија који су своје студије уписали шк 2019/20. године а у школској 2020/21. години обновили упис године, да могу своје студије завршити – одбранити рад до 30.09.2022.године. Студент има право да поднесе молбу да му се продужи рок за одбрану завршног академског специјалистичког рада за 12 месеци – до 30.09.2022. године.

То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен до 30.09.2022. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.

Молбе се подносе у периоду од 08.11. – 12.11.2021. године у писарници Факултета. Уз молбу и индекс прилаже се:

  • Уплата за упис – продужење рока на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО51 у износу од 5 000 дин. Студент који нема пријављену тему за израду завршног рада уаћују и износ од 3 500 дин (једном уплатом од 8 500 дин)
  • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО100 у износу од 1 600 дин. Средства су намењена Универзитету у Београду.

Остале вести из категорије