Специјалистицке академске студије – уписани шк. 2020/21. године.

Обавештење студенитима специјалистичких академских студија

уписаних шк 2020/21. године

 

Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 05.11. – 12.11.2021. године.

Услови за оверу другог семестра :

  • одслушана настава другог семестра што потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру
  • положени сви испити привог и другог семестра
  • одобрена теме за израду рада

 

За оверу приложити:

  • индекс са потписима одслушане наставе предмета другог семестра
  • семестрални лист попуњен према индексу за други семестар

 

Студенти који нису одбранили рад до 30.09.2021.године обнављају упис године

студија – уписују се у школску 2021/22. годину.

 

За упис се прилаже:

 

  • ШВ 20 образац (добија се у служби)
  • Уплата за упис – продужење рока на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО51 у износу од 5 000 дин. Студент који нема пријављену тему за израду завршног рада упаћују и износ од 3 500 дин (једном уплатом од 8 500 дин)
  • Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО100 у износу од 1 600 дин. Средства су намењена Универзитету у Београду.

Остале вести из категорије